Navigering

 

 

Tillväxthämning under graviditet~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Säkerhet och Beredskap Säkerhet och Beredskap54862024-02-22 07:10:542024-02-22 07:10:54Har du under det senaste året blivit utsatt för något av följande ? Hotfullt brev, e-post eller smsHot/påhopp via sociala medierHot/påhopp via sociala medier2023 Ja Nej 0.21 0.79 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{9156D0E8-1C7A-4377-8367-F845CFE281D1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Kommunikations-54942024-02-22 07:13:092024-02-22 07:13:09Offentlighetsprincipen (Tryckfrihetsförordningen) Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens, kommunernas och regionernas STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{47F3F6FB-909C-4961-83DF-A0012837B6A1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Offentlig upphandling55122024-02-22 08:57:432024-02-22 08:57:43Lagstiftningen som styr inköpsprocessen – lagen om offentlig upphandling, LOU Finns andra lagar som reglerar upphandling: Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{D0DF53E1-D569-43E8-BF5B-FE43DE483C66}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Beredskap Läkemedelsförsörjning55222024-02-21 15:52:582024-02-21 15:52:58ingår i Vårdsäkerhetsenheten som ingår i Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sammanhållande, stödjande, rådgivande och styrande i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{494EEB1E-C7D5-4E00-8F65-25F6B2EF755A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Beredskap radionukleär händelse (CBRNE)55522024-02-22 05:44:272024-02-22 05:44:27Love Kull Chefsfysiker HSA/VSH/FO Strålsäkerhet Överföring av energi utan medverkan av något medium med t.ex. ljud som behöver materia att färdas i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{3E3402F5-B4F7-4179-A572-7793CB7D6701}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Klinisk forskning – En nödvändighet i vården55632024-02-21 22:54:052024-02-21 22:54:05Regioner och kommuner ska i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra och med berörda universitet och högskolor Klinisk forskning genomförs ofta på människor STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{F10F3FBE-3C48-4C44-9B13-348049AD3E4F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
KUM- Klinisk Undervisningsmottagning55762024-02-22 07:07:302024-02-22 07:07:30Högre krav på klinisk praktik, behöver förberedas för att arbeta självständigt Krav på IPL-moment (interprofessionellt lärande – läkare, sjuksköterskor, AT, FT STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{08D04F35-310B-4FCB-A7A4-48961C942201}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Forskarskola i Nära vård i samverkan mellan LTU och Region Norrbotten Ärende forskarskola Nära vård55902024-02-22 12:45:392024-02-22 12:45:39”Tillsammans forskar vi för framtidens hälsa, vård och tandvård Hösten 2022 antog Region Norrbotten och länets samtliga kommuner en länsgemensam strategi för Nära vård STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/InformerandeÄrende forskarskola Nära vård ;Brukarmedverkan 2;21https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{17DEDCF0-5A8F-4AA9-B009-AB0DC0F6B6BB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Nya 6-åriga läkarutbildningen i Sverige Paradigmskifte LP4U Sunderby sjukhus55992024-02-20 12:37:222024-02-20 12:37:22Startade HT 2021 vid samtliga 7 medicinska fakulteter i landet Utökats med 1 termin, från 5,5 till 6 år (360 Hp I den nya utbildningens examensmål läggs större vikt på bland annat STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{8134F146-E4D2-4FE4-9133-C162DDCE2103}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Uppföljning CS-läkemedel56852024-02-23 12:25:012024-02-23 12:25:01Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Barn- och ungdomshabilitering Piteå sjukhus ls1barnlan-1865336244-712 1.0 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls1-bas-barnlan/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{D8D96280-E6D8-4785-8301-5FE275FC912A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515