Navigering

 

 

HÖK osteoporos~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Inskrivning av patient på avd 63 Hema/PAVA1632642017-05-23 08:50:28STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-intmedsy/Projektknutna/Rapporterhttps://vis.nll.se/process/administrativ2017-05-23 08:50:28pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Morgonmöte avdelning 63 Hema/PAVA1632652017-05-23 12:45:26STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-intmedsy/Projektknutna/Rapporterhttps://vis.nll.se/process/administrativ2017-05-23 12:45:26pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Verksamhetsplan 2017 Framtidsberedningen1632662017-05-23 12:55:25STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionfullmaktigesberedningar/Styrande/Måldokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2017-05-23 12:55:25pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Doskalkylering Visudyne1632672017-05-23 08:25:26STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATChttps://vis.nll.se/process/vard2017-05-23 08:25:26pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
”Patientsäkerhet för Alla” Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård!2312016-04-05 08:27:01STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Informerande900https://vis.nll.se/process/administrativ2016-04-05 08:27:01pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Enhetsmöte Aktuella frågor 11 nov48472014-11-25 12:05:08STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Informerande12040https://vis.nll.se/process/administrativ2014-11-25 12:05:08pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering49412015-05-28 13:12:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/Informerande417120https://vis.nll.se/process/administrativ2015-05-28 13:12:38pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Verksamhetsområde Medicinsk Teknik50612016-02-05 08:22:01STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/Informerande300https://vis.nll.se/process/administrativ2016-02-05 08:22:01pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Åtgärder vid brand eller rökutveckling (18)50972012-11-04 21:42:46STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutsy/Informerande2700https://vis.nll.se/process/administrativ2012-11-04 21:42:46pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Närsjukvård Piteå51752015-03-17 13:07:50STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-nopegem/Informerande1500https://vis.nll.se/process/administrativ2015-03-17 13:07:50pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js