Navigering

 

 

Collum chirurgicum fysioterapeutisk rutin~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Möjliga konsekvenser av våld2125692019-03-07 09:42:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/valdinararelationnll/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2019-03-07 09:42:34pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Våga fråga - ställa frågor om våld till barn och unga2125702017-12-12 09:24:52STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/valdinararelationnll/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2017-12-12 09:24:52pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Ambulanstransporter tillfällig gällande rutin vid Covid-192125712021-01-20 13:20:19STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-01-20 13:20:19pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Fotografering för dokumentation av patientskador med mera, gällande rutin2125722021-01-20 13:10:13STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-01-20 13:10:13pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Arbetsterapiprogram Generell Nivå Arbetsterapienheten SY2125732021-01-20 13:10:14STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-01-20 13:10:14pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
2021-01-21 Medicinskt inriktningsbeslut pausa serologier2125772021-01-21 11:06:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativcovid19irkl/Dokument/administrativcovid19informationrkl/Redovisande/Mötenhttps://vis.nll.se/process/administrativcovid19irkl2021-01-21 11:06:00pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Pneumothorax2125742021-01-20 13:25:13STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskhttps://vis.nll.se/process/vard2021-01-20 13:25:13pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Neurofysiologiska undersökningar Klin. fys. SY2125782021-01-21 09:00:53STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskhttps://vis.nll.se/process/vard2021-01-21 09:00:53pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Lathund för molnbedömning1492019-12-19 13:09:42STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forbattradinformationssakerhet/Arbetsdokument300https://vis.nll.se/process/projekt2019-12-19 13:09:42pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Nära vård och omsorg Avsiktsförklaring/viljeinriktning för omställningsarbetet1502019-12-05 14:16:09STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande6530https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-05 14:16:09pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js