Navigering

 

 

Torra åldersförändringar i Gula fläcken = Torr makuladegeneration (AMD)~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Frågeformulär inför remiss till hörcentralen1359012019-05-23 11:45:39STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-ojehc/Projektknutna/Rapporterhttps://vis.nll.se/process/administrativ2019-05-23 11:45:39pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Förstudierapport - Sammanhållen planering och uppföljning1359042019-05-23 15:10:39STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/sammanhallenplaneringochuppfoljning/Redovisande/Rapporter och Resultathttps://vis.nll.se/process/projekt2019-05-23 15:10:39pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Fotografering av penis inför behandling eller operation1359022019-05-23 17:25:47STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10https://vis.nll.se/process/vard2019-05-23 17:25:47pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Information till dig som fått kateter1359032019-05-23 17:20:45STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10https://vis.nll.se/process/vard2019-05-23 17:20:45pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Syftet med att införa IA-systemet är:4372018-07-19 14:40:07STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/hrfunktionen/Informerande1200https://vis.nll.se/process/administrativ2018-07-19 14:40:07pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Registrering av asylsökande i VAS54712016-11-25 14:17:21STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/Informerande3000https://vis.nll.se/process/administrativ2016-11-25 14:17:21pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
ATC-systemet54962015-10-30 08:55:10STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerande9600https://vis.nll.se/process/administrativ2015-10-30 08:55:10pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
VIS förvaltning56522017-09-08 13:15:40STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/visforvaltning/Informerande12430https://vis.nll.se/process/administrativ2017-09-08 13:15:40pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
VIS utbildningsmaterial Vård56612017-09-06 13:38:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/visforvaltning/Informerande700https://vis.nll.se/process/administrativ2017-09-06 13:38:34pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Lathund Infektionsverktyget110722016-09-28 16:05:19STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/infektionsverktyget/Informerande2500https://vis.nll.se/process/administrativ2016-09-28 16:05:19pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js