Navigering

 

 

2015_projektplan_synkope_ziad_ali~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Lathund för molnbedömning1492019-12-19 13:09:42STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forbattradinformationssakerhet/Arbetsdokument300https://vis.nll.se/process/projekt2019-12-19 13:09:42pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Nära vård och omsorg Avsiktsförklaring/viljeinriktning för omställningsarbetet1502019-12-05 14:16:09STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande5940https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-05 14:16:09pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Information om nytt godstransportavtal till/från Länsservice 20202822019-12-18 09:48:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande17900https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-18 09:48:34pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
ATC-systemet54962015-10-30 08:55:10STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerande306220https://vis.nll.se/process/administrativ2015-10-30 08:55:10pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Nära vård - erfarenhetsutbyte64482019-02-20 15:41:56STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande1630https://vis.nll.se/process/administrativ2019-02-20 15:41:56pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:0164592019-02-19 17:00:51STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande1300https://vis.nll.se/process/administrativ2019-02-19 17:00:51pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Lifecare SP 4.087842019-10-10 10:02:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/Informerande300https://vis.nll.se/process/administrativ2019-10-10 10:02:38pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Kortare väntetider i cancervården – SVF93072019-01-10 09:03:09STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/kortarevantetidericancervardensvf/Informerande300https://vis.nll.se/process/projekt2019-01-10 09:03:09pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Smittskydd/hälsoskydd95262018-04-17 12:35:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande400https://vis.nll.se/process/administrativ2018-04-17 12:35:55pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Resultat 2017 Aktivitetsplaner 201895352018-09-05 08:00:33STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande630https://vis.nll.se/process/administrativ2018-09-05 08:00:33pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js