Navigering

 

 

Anvisning för IT och informationssäkerhet~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Integrationen TeleQ_Platform2485002023-09-28 08:40:032023-09-28 08:40:03Platform24 Clinic är integrerad i den TeleQ-enhet/knappval på hälsocentralen som har det huvudsakliga inflödet, exempelvis Rådgivning/Tidsbokning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fodigitalvard/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{5D6E47B5-A99D-478D-8FA3-AF1D28C30C76}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Kom igång lista för arbete i chatt Platform2485012023-09-28 07:05:012023-09-28 07:05:01Kom-igång lista vid arbete i chatt Platform24 Men det fungerar om ärenden bokas på ditt namn Sätt gärna in både titel och den hälsocentral du jobbar på, ex sjuksköterska, Laponia STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fodigitalvard/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{3220657E-D5FD-4292-B88E-5F028E24671A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Affisch influensavaccination - målgrupp äldre85022019-11-14 08:40:522019-11-14 08:40:52[Placera bild i bakgrunden, eller ta bort texten] Vaccination mot influensa En del personer riskerar att bli sjukare än andra Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/smittskydd/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{E41886D8-406A-4FD0-90A3-8202B74F58E8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Affisch influensavaccination - målgrupp gravida85032019-11-14 08:40:592019-11-14 08:40:59[Placera bild i bakgrunden, eller ta bort texten] Vaccination mot influensa En del personer riskerar att bli sjukare än andra Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/smittskydd/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{2CD6127F-3D06-48B9-B1F9-2AE4765ECADF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Affisch influensavaccination - målgrupp kroniska sjukdomar85042019-11-14 08:40:552019-11-14 08:40:55[Placera bild i bakgrunden, eller ta bort texten] Vaccination mot influensa En del personer riskerar att bli sjukare än andra Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/smittskydd/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{43AD93AA-575F-4ED9-AF73-E824DFCDD595}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
atientinformation om vikten av att vaccinera sig mot influensa85052018-06-28 14:02:592018-06-28 14:02:59Var rädd om dig och dina anhöriga Influensa är en infektion du får av virus För de allra flesta går virusinfektionen över utan komplikationer Om du däremot tillhör en riskgrupp, t ex STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/smittskydd/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{1F53403F-D67F-449F-B978-CA4905EE92F8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Plockdagar för Hjälpmedelsleverans85072023-09-28 14:20:012023-09-28 14:20:01Informerande dokument | Information Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Inköp och upphandling divse-4-13974 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{96111C17-E1E2-4E08-B656-CD44B825BAB0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Markörbaserad journalgranskning somatisk slutenvård - resultatrapport 201985082023-09-28 10:40:042023-09-28 10:40:04Redovisande dokument | Rapport Sida 1 (12) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP78-4-600 4.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/Redovisande/Rapporter och Resultathttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{58E84427-8D19-4B5A-AFC8-09B7C0FF0137}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Ny medarbetare sekreterare85102023-09-28 13:10:012023-09-28 13:10:01Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (8) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Barn- och ungdomshabilitering Piteå sjukhus; Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Piteå STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls1-bas-barnlan/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{35F0250A-C095-448C-AEA9-BB75A7DBD82E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Ny medarbetare85112023-09-28 13:20:012023-09-28 13:20:01Styrande rutindokument | Checklista Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Barn- och ungdomshabilitering Piteå sjukhus; Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Piteå STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls1-bas-barnlan/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{6C9C0CBE-DD01-4D1C-9025-EAE7EF275403}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515