Navigering

 

 

Adhese Universal~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Nationella minoritetspolitiken16152023-04-25 17:07:092023-04-25 17:07:09I samband med Sveriges ratificering av internationella konventioner kring minoriteter 2000 infördes minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska statsbudgeten STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerande0https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{1CC7CEF9-1E70-4409-9E38-9FB77BB60D09}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Centralkassa16212021-10-29 13:41:582021-10-29 13:41:58Mobil incheckning och betalning (MIB) infördes under 2019 för bokade patienter inom primärvården och specialistmottagningar på samtliga sjukhus Arbeta på liknande sätt på alla STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forstudiecentralkassa/Informerande0https://vis.nll.se/process/projektpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/projekt{98E26F95-B169-4910-8205-6C58AC00A0F6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Presenterad av:16432015-12-15 09:56:292015-12-15 09:56:29”En patient är en person som Personen och inte patienten eller diagnosen, sätts i centrum för vården Man arbetar med patienten som betraktas som en person, medmänniska och expert STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/personcentreradvardettmotepaivak/Informerande0https://vis.nll.se/process/projektpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/projekt{F2755055-C731-448E-A7A5-AD2922426D14}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Presentation styrgruppsmöte 19082316632019-09-10 12:20:282019-09-10 12:20:28Projekt Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska Verksamhetsstrategi – Ska fördjupas i projektplanen, men är det något STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/utredningavpolarbibblose/Informerande0https://vis.nll.se/process/projektpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/projekt{F7669BB3-4A80-4D52-AD4C-58D664CDD136}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
LSS Råd och stödverksamheten Region Norrbotten16762021-11-22 13:12:412021-11-22 13:12:41Region Norrbotten ansvarar för råd och stödverksamheten i vårt län Vi är ett länsövergripande team, som har mottagningar på sjukhusorterna, Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/Informerande0https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{ADBE2E4D-CB53-471F-B665-FC32C5BBE3A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Hjälpmedelsförskrivning16772016-05-25 07:24:102016-05-25 07:24:10Ordnat införande vid förskrivning av nya produkter Länshjälpmedelsgruppen har i uppdrag att tolka riktlinjerna och ge rekommendationer till förskrivare STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/Informerande0https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{955CB902-ACC8-4669-A94A-712CD0BB8B27}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Ansiktstrauma17262019-12-03 16:59:232019-12-03 16:59:23Ansiktstrauma Casegenomgång med läkarkandidater termin 9 * Elisabet Enquist * * * Incisionsställena * Varför opererade vi inte denna patient Ja, motsatt sida collum mandibulae se STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Informerande0https://vis.nll.se/process/administrativpptFalseppthttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{F2AA4A8A-77A1-410A-BA3F-8ECAAFD17E9B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
MInicase 1-4 VT 2020 Barn 1-12 år med ensidig AOM utan komplicerande faktorer- aktiv expektans17272020-03-24 08:45:482020-03-24 08:45:48By Farnoosh Farrokhi, Michael F. Vaezi •Ge smärtstillande vid behov (paracetamol, alternativt ibuprofen om barnet är äldre än sex månader •Ge möjlighet till återbesök efter två till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Informerande0https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{F19FCDAB-6D4B-4232-850E-A1A1311EBA92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Trakeostomi17312021-11-29 12:23:302021-11-29 12:23:30Strupsnittet görs nedanför stämbanden, oftast mellan andra till tredje trakealringen I detta hål sätter man i trakealkanylen och på detta sätt skapar man en konstgjort luftväg STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Informerande0https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{813CFFA8-6581-4673-8A91-998D1655AABE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Trakeostomiutbildning17472021-05-04 15:05:492021-05-04 15:05:49Strupsnittet görs nedanför stämbanden, oftast mellan andra till tredje trakealringen I detta hål sätter man i trakealkanylen och på detta sätt skapar man en konstgjort luftväg STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Informerande0https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{730DBFD9-539F-4B5A-99F4-087CFA5C4768}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22