Navigering

 

 

Läkemedelskommittén 2022-04-01~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Uppföljningsparametrar1623952018-06-13 10:37:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och Resultathttps://vis.nll.se/process/administrativ2018-06-13 10:37:38pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Uppföljningsparametrar1623962018-10-09 10:17:24STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och Resultathttps://vis.nll.se/process/administrativ2018-10-09 10:17:24pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Utbildning TVS Region Norrbotten 2017-01-101623532017-09-21 13:43:22STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/tandvardsgruppen/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2017-09-21 13:43:22pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Utvecklingsråd1623542018-12-14 09:01:05STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utvecklingsradet/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2018-12-14 09:01:05pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
2004-2005 Hälso- och sjukvårdsberedningar, korta fakta om hälsan i befolkningen, Power point presentation1623802006-04-25 07:13:54STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionfullmaktigesberedningar/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2006-04-25 07:13:54pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Från vård till välfärd en samhällsomvandling VÄLSAM1623902018-11-14 09:42:36STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2018-11-14 09:42:36pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Uppstart av parenteral nutritionsbehandling1623472017-12-18 16:31:49STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2017-12-18 16:31:49pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Val av glukossänkande läkemedel 1623482022-05-20 06:55:05STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2022-05-20 06:55:05pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
MALL Behovsunderlag VAS Region Norrbotten1623492017-12-12 15:58:37STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vasutveckling/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2017-12-12 15:58:37pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Blankett Förhandsbedömning1623502022-05-20 08:20:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/tandvardsgruppen/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2022-05-20 08:20:38pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js