Navigering

 

 

PowerPoint-presentation~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Användning och rengöring, Sundströms Halvmask SR100893242020-04-09 09:50:46STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/covidsamladedokument/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2020-04-09 09:50:46pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Vårdprogram covid-19893252020-04-09 10:25:47STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/covidsamladedokument/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2020-04-09 10:25:47pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Inställning för flatbedscanner, inscanning av dokument893262020-04-09 10:15:46STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2020-04-09 10:15:46pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Covid - bruk av coronakorg893282020-04-09 13:50:47STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10https://vis.nll.se/process/vard2020-04-09 13:50:47pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Undersökning av patient på extraakuten893292020-04-09 13:50:47STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10https://vis.nll.se/process/vard2020-04-09 13:50:47pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Nära vård och omsorg Avsiktsförklaring/viljeinriktning för omställningsarbetet1502019-12-05 14:16:09STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande1400https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-05 14:16:09pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Information om nytt godstransportavtal till/från Länsservice 20202822019-12-18 09:48:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande124110https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-18 09:48:34pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Syftet med att införa IA-systemet är:4372018-07-19 14:40:07STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/hrfunktionen/Informerande1200https://vis.nll.se/process/administrativ2018-07-19 14:40:07pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
ATC-systemet54962015-10-30 08:55:10STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerande19600https://vis.nll.se/process/administrativ2015-10-30 08:55:10pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Nära vård - erfarenhetsutbyte64482019-02-20 15:41:56STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande900https://vis.nll.se/process/administrativ2019-02-20 15:41:56pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js