Navigering

 

 

Läkarschema för jourer januari-december 2017~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

”Patientsäkerhet för Alla” Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård!2312016-04-05 08:27:01STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Informerande900https://vis.nll.se/process/administrativ2016-04-05 08:27:01pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Enhetsmöte Aktuella frågor 11 nov48472014-11-25 12:05:08STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Informerande12000https://vis.nll.se/process/administrativ2014-11-25 12:05:08pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering49412015-05-28 13:12:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/Informerande442120https://vis.nll.se/process/administrativ2015-05-28 13:12:38pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Verksamhetsområde Medicinsk Teknik50612016-02-05 08:22:01STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/Informerande300https://vis.nll.se/process/administrativ2016-02-05 08:22:01pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Åtgärder vid brand eller rökutveckling (18)50972012-11-04 21:42:46STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutsy/Informerande2700https://vis.nll.se/process/administrativ2012-11-04 21:42:46pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Närsjukvård Piteå51752015-03-17 13:07:50STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-nopegem/Informerande1500https://vis.nll.se/process/administrativ2015-03-17 13:07:50pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Förstärkt utskrivningsprocess51922014-10-06 10:32:52STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-stns/Informerande60Genom att fokuserat arbeta med var femte utskrivning kan en tredjedel av alla oplanerade återinläggningar påverkas ;Åtgärder för att åstadkomma mer sammanhållen vård för vårdtunga grupper 4;50https://vis.nll.se/process/administrativ2014-10-06 10:32:52pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar51932014-10-06 10:41:59STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-stns/Informerande160Genom att fokuserat arbeta med var femte utskrivning kan en tredjedel av alla oplanerade återinläggningar påverkas 50https://vis.nll.se/process/administrativ2014-10-06 10:41:59pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Välkommen till vinterns miljöombudsträffar!52872015-10-21 15:06:43STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande300https://vis.nll.se/process/administrativ2015-10-21 15:06:43pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
KORT OM GULA FLÄCKEN INKLUSIVE DIABETESRETINOPATI54312014-02-27 15:13:01STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/Informerande37660https://vis.nll.se/process/administrativ2014-02-27 15:13:01pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js