Navigering

 

 

Innehållsförteckning Trygghetspärm~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Fullmakt för Folktandvården, Region Norrbotten87882023-12-05 09:55:002023-12-05 09:55:00Styrande rutindokument | Blankett Sida 1 (1 Fullmaktstagaren har rätt att: Kryssa i ett eller flera alternativ Hämta uppgifter om bokade tider, boka, avboka och omboka tider hos STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativdocxFalsedocxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{BE3A7CAE-7559-481D-AEC8-B11ED4FFED95}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Etiketter - Utskrivningskuvert87872023-12-05 14:50:012023-12-05 14:50:01STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-intmedsy/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{513CEA3E-157E-4367-90E2-2633A75D6918}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Regionfullmäktiges protokoll 2023-11-21–2023-11-2287892023-12-05 09:00:052023-12-05 09:00:05PROTOKOLL Regionfullmäktige 21-22 november 2023 Sida 1 (85) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Redovisning av motioner per september 2023 Planeras tas upp i RF i februari STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionensprotokoll/Redovisande/Mötenhttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{ACC43F1A-B863-48E7-95F2-5413E7F51427}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Regel för ersättning till stödpersoner87902023-12-05 11:55:022023-12-05 11:55:02Styrande regeldokument | Regel Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP651-1226513768-439 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/funktionsomradepan/Styrande/Regeldokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{4519315B-DC8D-40C9-B07E-518C21D3B225}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Nationella minoritetspolitiken16152023-04-25 17:07:092023-04-25 17:07:09I samband med Sveriges ratificering av internationella konventioner kring minoriteter 2000 infördes minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska statsbudgeten STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerande700https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{1CC7CEF9-1E70-4409-9E38-9FB77BB60D09}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Presentation styrgruppsmöte 19082316632019-09-10 12:20:282019-09-10 12:20:28Projekt Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska Verksamhetsstrategi – Ska fördjupas i projektplanen, men är det något STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/utredningavpolarbibblose/Informerande300https://vis.nll.se/process/projektpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/projekt{F7669BB3-4A80-4D52-AD4C-58D664CDD136}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
MInicase 1-4 VT 2020 Barn 1-12 år med ensidig AOM utan komplicerande faktorer- aktiv expektans17272020-03-24 08:45:482020-03-24 08:45:48By Farnoosh Farrokhi, Michael F. Vaezi •Ge smärtstillande vid behov (paracetamol, alternativt ibuprofen om barnet är äldre än sex månader •Ge möjlighet till återbesök efter två till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Informerande600https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{F19FCDAB-6D4B-4232-850E-A1A1311EBA92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Från vård till välfärd en samhällsomvandling VÄLSAM25012018-11-14 08:42:362018-11-14 08:42:36Ett Integrerat Hälsofrämjande Personcentrerat eko-system för hälsa, vård och omsorg i glesbygd Dialog och utvärdering av Vinnova inför genomförandefasen God och nära vård SOU 2018 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande700https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{C2899534-C57B-4C11-A389-5D9446DDDC6D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Utkast problembild25032020-02-09 10:34:052020-02-09 10:34:05Ändra status från sjukhus till den primära vården i hemmet Allt färre ska ta hand om allt fler Utvecklingen går snabbare än beräknat- med fler multisjuka äldre STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande600https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{A640DCE6-2375-412F-AD1A-6B71229459AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Prövning av barnets bästa i beslut som gäller enskilda barn eller grupper av barn25132023-01-02 12:19:502023-01-02 12:19:50Kontakt vid frågor: Moa Lygren Strateg, Regionstab moa.lygren@norrbotten.se Barnombudsmannens metodstöd för prövning av barnets bästa Barn finns i många av regionens verksamheter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/provningavbarnetsbastaiarenden/Arbetsdokument400https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{EA06DFCB-CC54-492B-81E2-EB6D05621746}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22