Navigering

 

 

Läkemedelsberedning, räkning~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Sponsringsavtal22132023-03-22 14:25:052023-03-22 14:25:05Verksamhet/aktivitet som omfattas av avtalet Region Norrbotten förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avbryta ett sponsorsamarbete som inte stämmer överens med Region STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-kom/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{0D389DDB-3A84-42E6-81D3-EF2C167193C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Politiska samverkansberedningens protokoll 2023-03-1038022023-03-22 09:25:012023-03-22 09:25:01PROTOKOLL Politiska samverkansberedningen Sida 1 (16) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-216, 1.0 Politiska samverkansberedningens protokoll STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionensprotokoll/Redovisande/Mötenhttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{7DDC040B-AF3F-49D8-BC41-3783E39AC782}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Kranskärlsröntgen/PCI dagpatient, VO hjärtsjukvård SY38072023-03-22 10:00:042023-03-22 10:00:04Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Hjärtsjukvård Sunderby sjukhus; Hjärtdagvården Sunderby sjukhus nskchjart-4-838 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{7A16794A-098D-469F-A90A-09D77B157559}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Pacemaker dagpatient, pre och postoparbete VO hjärtsjukvård SY38092023-03-22 10:00:032023-03-22 10:00:03Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Hjärtsjukvård Sunderby sjukhus; Hjärtdagvården Sunderby sjukhus nskchjart-4-837 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{8D623A0A-5B7D-4633-A158-44B347168551}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Svar på inkommen avvikelse från extern enhet utanför Region Norrbotten38102023-03-22 11:25:022023-03-22 11:25:02Arbetsdokument | Arbetsdokument Sida 1 (1) ANSVARIG DOKUMENT-ID VERSION Viktoria Kristoffersson nsinfektsy-4-202 2.0 Svar på inkommen avvikelse från extern enhet utanför Region STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-infektsy/Projektknutna/Rapporterhttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{990C9FEE-6815-473E-B8FD-8983801BFCF3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Vårdprogram Covid-1957282023-03-22 10:30:022023-03-22 10:30:02Vårddokument | Vårdprogram Sida 1 (10) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Region Norrbotten] VARD-5-11433, 1.0 Infektion/Infestation GODKÄNT DATUM ANSVARIG STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10https://vis.nll.se/process/vardpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/vard{5B607241-1B1C-498C-8246-BBECF31CA97E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Centralkassa16212021-10-29 13:41:582021-10-29 13:41:58Mobil incheckning och betalning (MIB) infördes under 2019 för bokade patienter inom primärvården och specialistmottagningar på samtliga sjukhus Arbeta på liknande sätt på alla STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forstudiecentralkassa/Informerande0https://vis.nll.se/process/projektpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/projekt{98E26F95-B169-4910-8205-6C58AC00A0F6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Presenterad av:16432015-12-15 09:56:292015-12-15 09:56:29”En patient är en person som Personen och inte patienten eller diagnosen, sätts i centrum för vården Man arbetar med patienten som betraktas som en person, medmänniska och expert STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/personcentreradvardettmotepaivak/Informerande0https://vis.nll.se/process/projektpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/projekt{F2755055-C731-448E-A7A5-AD2922426D14}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Presentation styrgruppsmöte 19082316632019-09-10 12:20:282019-09-10 12:20:28Projekt Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska Verksamhetsstrategi – Ska fördjupas i projektplanen, men är det något STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/utredningavpolarbibblose/Informerande0https://vis.nll.se/process/projektpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/projekt{F7669BB3-4A80-4D52-AD4C-58D664CDD136}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
LSS Råd och stödverksamheten Region Norrbotten16762021-11-22 13:12:412021-11-22 13:12:41Region Norrbotten ansvarar för råd och stödverksamheten i vårt län Vi är ett länsövergripande team, som har mottagningar på sjukhusorterna, Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/Informerande0https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{ADBE2E4D-CB53-471F-B665-FC32C5BBE3A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22