Navigering

 

 

Rutin för användning av snabbtester på SÄBO~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Information av arbetsterapeut till dig som har fått en höftledsprotes efter en höftfraktur (bakre snitt)2124972021-04-09 08:10:23STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-04-09 08:10:23pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Administratör, Division Funktion, Luleå (1) EK442125002021-04-09 16:25:22STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensbeskrivningar/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-04-09 16:25:22pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Arbetsinstruktion avvikelse under plock WMS2125032021-04-09 08:40:24STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-04-09 08:40:24pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Lathund för molnbedömning1492019-12-19 13:09:42STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forbattradinformationssakerhet/Arbetsdokument900https://vis.nll.se/process/projekt2019-12-19 13:09:42pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Nära vård och omsorg Avsiktsförklaring/viljeinriktning för omställningsarbetet1502019-12-05 14:16:09STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande6800https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-05 14:16:09pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
KORT OM GULA FLÄCKEN INKLUSIVE DIABETESRETINOPATI2672014-02-27 15:13:01STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/Informerande660https://vis.nll.se/process/administrativ2014-02-27 15:13:01pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
KÖRKORTSOFTALMOLOGI2682014-02-26 12:52:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/Informerande330https://vis.nll.se/process/administrativ2014-02-26 12:52:34pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Information om nytt godstransportavtal till/från Länsservice 20202822019-12-18 09:48:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande19760https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-18 09:48:34pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
ATC-systemet54962015-10-30 08:55:10STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerande40590https://vis.nll.se/process/administrativ2015-10-30 08:55:10pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Nära vård - erfarenhetsutbyte64482019-02-20 15:41:56STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande4460https://vis.nll.se/process/administrativ2019-02-20 15:41:56pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js