Navigering

 

 

Användarmanual portal.norrbotten.se~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Ärendelista 2024-05-13--1961452024-05-20 12:05:132024-05-20 12:05:13Ökning av kapital i pensionsportföljen, andra infasningsomgången Begäran om lokal tvisteförhandling gällande yrkande om ogiltigförklaring av avsked STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{871C40D7-DF09-4238-9630-51C65BC60C2D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Frigöra utrymme OneDrive61692024-05-20 12:50:042024-05-20 12:50:04Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION IT MT Drift och systemförvaltning divlt-5-5955 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{095EF6CF-8954-41B1-ACE4-DDD0EF38D153}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Frigöra utrymme Outlook63402024-05-20 12:50:042024-05-20 12:50:04Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION IT MT Drift och systemförvaltning divlt-5-5956 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{879D42AE-4121-4298-A851-73DF89A5060D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Distansarbete utanför ordinarie arbetsplats VO LSS, Syn, Hör65312024-05-20 07:40:022024-05-20 07:40:02Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP995-822178814-113 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansadministrationvolsssynhortolk/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{497286B9-3275-48D4-BEA6-EA521312F7C7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Välkommen på höftledsundersökning68302024-05-20 12:00:032024-05-20 12:00:03Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Vi har erhållit en remiss på ditt barn från barnläkaren ni besökt Läkaren har remitterat hit er antingen pga att han/hon upplevt att STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskhttps://vis.nll.se/process/vardpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/vard{CE9D180F-A8EB-4808-935A-BEFCF2E3CF46}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Nationella minoritetspolitiken16152023-04-25 17:07:092023-04-25 17:07:09I samband med Sveriges ratificering av internationella konventioner kring minoriteter 2000 infördes minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska statsbudgeten STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerande1700https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{1CC7CEF9-1E70-4409-9E38-9FB77BB60D09}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
LSS Råd och stödverksamheten Region Norrbotten16762023-11-09 12:20:402023-11-09 12:20:40Region Norrbotten ansvarar för råd och stödverksamheten i vårt län Vi är ett länsövergripande team, som har mottagningar på sjukhusorterna, Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/Informerande20030https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{ADBE2E4D-CB53-471F-B665-FC32C5BBE3A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Patientsäkerhet i Region Norrbotten18852023-04-26 07:44:172023-04-26 07:44:17Patientsäkerhet definieras som "skydd mot vårdskada" i patientsäkerhetslagen (2010:659 Patientsäkerhet handlar alltså om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerande5900https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{A5949334-F409-4557-A832-F24E519EE6F6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Uppföljningsmöte 2017 samverkansavtal Hjälpmedel och Medicinskt förbrukningsmaterial20572018-03-20 15:00:062018-03-20 15:00:06 Antal ordrar 2013 2014 2015 2016 2017 19589 20417 20969 21496 20610 Antal returnerade 2013 2014 2015 2016 2017 17094 18173 18568 19498 18491 Antal STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande9600https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{FE9E426D-4D3A-449F-AE21-9DD650B735EB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Inköp i Region Norrbotten22002017-10-17 06:59:152017-10-17 06:59:15Region Norrbotten köper varor, tjänster och byggentreprenader för ca 3,5 miljarder kronor per år Goda affärer: effektiva och hållbara inköp som bidrar till en ekonomi i balans STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande8300https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{A5640D7B-EC7B-4B63-886D-35873C4B6644}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22