Navigering

 

 

Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd i tandvårdsstödet~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Provtagning på polisbegäran vid brottsmisstanke1713192022-09-26 09:55:54STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutsy/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2022-09-26 09:55:54pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Generella direktiv om läkemedelsbehandling, Hjärtdagvården/PCI lab1713372022-09-26 15:25:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskhttps://vis.nll.se/process/vard2022-09-26 15:25:55pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Lathund för molnbedömning1492019-12-19 13:09:42STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forbattradinformationssakerhet/Arbetsdokument6230https://vis.nll.se/process/projekt2019-12-19 13:09:42pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Nära vård och omsorg Avsiktsförklaring/viljeinriktning för omställningsarbetet1502019-12-05 14:16:09STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande10930https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-05 14:16:09pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Digital ungdomsmottagning1512019-11-06 09:53:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande1200https://vis.nll.se/process/administrativ2019-11-06 09:53:38pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Översyn av missbruk och beroendevården i länet - upprättandet av en länsgemensam samverkansmodell1532019-11-06 09:50:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande700https://vis.nll.se/process/administrativ2019-11-06 09:50:55pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
VIS utbildningsmaterial - Fördjupning1902021-02-08 14:09:36STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/Informerande8300https://vis.nll.se/process/administrativ2021-02-08 14:09:36pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
KORT OM GULA FLÄCKEN INKLUSIVE DIABETESRETINOPATI2672014-02-27 15:13:01STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/Informerande14730https://vis.nll.se/process/administrativ2014-02-27 15:13:01pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
KÖRKORTSOFTALMOLOGI2682014-02-26 12:52:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/Informerande1330https://vis.nll.se/process/administrativ2014-02-26 12:52:34pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Information om nytt godstransportavtal till/från Länsservice 20202822019-12-18 09:48:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande27030https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-18 09:48:34pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js