Navigering

 

 

Höftartroplastik - Fysioterapeutisk rutin~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

NORRBUS24672020-01-30 16:01:172020-01-30 16:01:17en särskild satsning som riktar uppmärksamhet mot Norrbus och få berörda aktörer att aktualisera både kunskap och intresse för samverkan kring barn och unga STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande5600https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{F6C9A323-9EC6-49F5-BD3F-465BD61E96E1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Enheten för forskning och lärande26442019-06-04 10:13:592019-06-04 10:13:59Enheten för forskning och lärande jobbar med att understödja forskning, kunskapsstyrning, bygga system för fortbildning av personal, bygga e-utbildningar Hur kan vi göra ännu mer STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Informerande4620https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{246E607C-C7CC-4D2F-95C4-9E4B6874BB07}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Elevhälsorapport37012022-03-02 09:24:382022-03-02 09:24:38Resultat utifrån kopplingar mellan fysisk aktivitet och andra hälsofaktorer Årets rapport har en fördjupning på fysisk aktivitet och eventuella samband mellan andel fysisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/Informerande5500https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{DDE6DCC9-A48C-4057-8B96-C866FBA19470}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Forum Hygienombud37372022-12-19 10:04:472022-12-19 10:04:47Möjlighet till kunskapsinhämtning och utbyte av erfarenheter Hygienombudets roll är att fungera som en resursperson i vårdhygieniska frågor och delge kunskap till kollegor på STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardhygienvardsakerhetsenheten/Arbetsdokument11310https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{8BE3C01A-545E-49FB-B95C-1B36016A9E13}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Mobil incheckning och betalning50232019-03-04 11:43:462019-03-04 11:43:46Nyttig tjänst både för patient och vårdgivare Insparad tid i kassor frigör tid till vårdarbete Mindre stress då personal inte behöver avbryta sitt vårdarbete STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/ankomstregistrering/Informerande3600https://vis.nll.se/process/projektpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/projekt{0C93A3D1-9D15-451A-832D-2441CA1B4419}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
SEPSIS /MODS72072019-09-19 12:13:132019-09-19 12:13:13Man född-41, inkommer med kraftigt rodnat, svullet och värme ökat underben Plötsligt insjuknat natten mot tisdag med smärta, illamående och kräkningar Hade ni reagerat på dessa med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-intmedsy/Arbetsdokument34100https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{D1E8DFCB-CB4C-4D8E-9113-81153EB946DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
NPE Akutmottagningar58052017-03-07 14:38:362017-03-07 14:38:36Tyvärr fortsätter svarfrekvensen att vara låg i hela Sverige Nationell Patientenkät akutmottagningar Sverige Delaktighet och Involvering Emotionellt stöd Helhetsintryck STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nationellpatientenkatnpe/Arbetsdokument5420https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{2BBD399A-663D-4388-BB9C-0582DE68576D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Introduktionsdag MHV GCK105152023-02-23 10:15:362023-02-23 10:15:36Viviann Mattsson, gynekolog, VO obstetrik och gynekologi Rekommendationer enligt Nationellt Vårdprogram för livmoderhalsprevention Cellproverna inom GCK bör tas av barnmorskor inom STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Informerande6350https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{596F58FA-65E7-4EF7-9753-E8C2B7C439DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Centralkassa16212021-10-29 13:41:582021-10-29 13:41:58Mobil incheckning och betalning (MIB) infördes under 2019 för bokade patienter inom primärvården och specialistmottagningar på samtliga sjukhus Arbeta på liknande sätt på alla STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forstudiecentralkassa/Informerande5230https://vis.nll.se/process/projektpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/projekt{98E26F95-B169-4910-8205-6C58AC00A0F6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22
Använd LAGERSÖK21382018-10-30 07:23:142018-10-30 07:23:14Men speciellt för dig som är förråds/materialansvarig på din enhet När Om du undrar när och var saker har beställts Har de kommit hit eller är de ännu på väg? Var STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande8060https://vis.nll.se/process/administrativpptxFalsepptxhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{D4D989E7-79DA-4068-989C-0347FF7B50EF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js22