Navigering

 

 

Tillkännagivande om regionfullmäktiges sammanträde 2022-11-23/24~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Nära vård och omsorg Avsiktsförklaring/viljeinriktning för omställningsarbetet1502019-12-05 14:16:09STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande13900https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-05 14:16:09pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Översyn av missbruk och beroendevården i länet - upprättandet av en länsgemensam samverkansmodell1532019-11-06 09:50:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande1760https://vis.nll.se/process/administrativ2019-11-06 09:50:55pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
VIS utbildningsmaterial - Fördjupning1902021-02-08 14:09:36STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/Informerande10350https://vis.nll.se/process/administrativ2021-02-08 14:09:36pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
KORT OM GULA FLÄCKEN INKLUSIVE DIABETESRETINOPATI2672014-02-27 15:13:01STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/Informerande229190https://vis.nll.se/process/administrativ2014-02-27 15:13:01pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
KÖRKORTSOFTALMOLOGI2682014-02-26 12:52:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/Informerande3100https://vis.nll.se/process/administrativ2014-02-26 12:52:34pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Information om nytt godstransportavtal till/från Länsservice 20202822019-12-18 09:48:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande337140https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-18 09:48:34pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
ATC-systemet54962015-10-30 08:55:10STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerande701310https://vis.nll.se/process/administrativ2015-10-30 08:55:10pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Nationella Överenskommelser 202186472021-02-22 11:57:54STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nationellaoverenskommelser/Informerande630https://vis.nll.se/process/administrativ2021-02-22 11:57:54pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Traumatransfer87042021-02-28 07:28:13STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/Informerande8980https://vis.nll.se/process/administrativ2021-02-28 07:28:13pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
BHK månadsmätningar87192022-10-17 16:40:04STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/Informerande2500https://vis.nll.se/process/administrativ2022-10-17 16:40:04pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js