Navigering

 

 

Generell lm-lista Luleå 2020~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Nära vård och omsorg Avsiktsförklaring/viljeinriktning för omställningsarbetet1502019-12-05 14:16:09STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande400https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-05 14:16:09pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Information om nytt godstransportavtal till/från Länsservice 20202822019-12-18 09:48:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande84460https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-18 09:48:34pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Syftet med att införa IA-systemet är:4372018-07-19 14:40:07STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/hrfunktionen/Informerande1200https://vis.nll.se/process/administrativ2018-07-19 14:40:07pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
ATC-systemet54962015-10-30 08:55:10STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerande173100https://vis.nll.se/process/administrativ2015-10-30 08:55:10pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Nära vård - erfarenhetsutbyte64482019-02-20 15:41:56STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande300https://vis.nll.se/process/administrativ2019-02-20 15:41:56pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:0164592019-02-19 17:00:51STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande630https://vis.nll.se/process/administrativ2019-02-19 17:00:51pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Kortare väntetider i cancervården – SVF93072019-01-10 09:03:09STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/kortarevantetidericancervardensvf/Informerande300https://vis.nll.se/process/projekt2019-01-10 09:03:09pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Smittskydd/hälsoskydd95262018-04-17 12:35:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande400https://vis.nll.se/process/administrativ2018-04-17 12:35:55pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Resultat 2017 Aktivitetsplaner 201895352018-09-05 08:00:33STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande300https://vis.nll.se/process/administrativ2018-09-05 08:00:33pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Bilaga beroendecentrum styrgruppsprotokoll95412018-10-02 15:58:53STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande300https://vis.nll.se/process/administrativ2018-10-02 15:58:53pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js