Navigering

 

 

Närsjukvårdens utvecklings- och samverkansforum Luleå Boden 160311~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Beställningsunderlag Inhalator Omron Micro Air U221011492017-09-20 14:45:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2017-09-20 14:45:38pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Projektmodell - PROJEKTiL1011502017-09-20 13:45:39STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2017-09-20 13:45:39pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Trygg vårdövergång avdelning 32, Sunderby sjukhus1011512017-09-20 13:20:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pssy/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2017-09-20 13:20:38pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
”Patientsäkerhet för Alla” Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård!2312016-04-05 08:27:01STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Informerande900https://vis.nll.se/process/administrativ2016-04-05 08:27:01pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Enhetsmöte Aktuella frågor 11 nov48472014-11-25 12:05:08STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Informerande12000https://vis.nll.se/process/administrativ2014-11-25 12:05:08pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering49412015-05-28 13:12:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/Informerande45730https://vis.nll.se/process/administrativ2015-05-28 13:12:38pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Åtgärder vid brand eller rökutveckling (18)50972012-11-04 21:42:46STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutsy/Informerande2700https://vis.nll.se/process/administrativ2012-11-04 21:42:46pptFalseppt22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Närsjukvård Piteå51752015-03-17 13:07:50STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-nopegem/Informerande1500https://vis.nll.se/process/administrativ2015-03-17 13:07:50pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Förstärkt utskrivningsprocess51922014-10-06 10:32:52STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-stns/Informerande60Genom att fokuserat arbeta med var femte utskrivning kan en tredjedel av alla oplanerade återinläggningar påverkas ;Åtgärder för att åstadkomma mer sammanhållen vård för vårdtunga grupper 4;50https://vis.nll.se/process/administrativ2014-10-06 10:32:52pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar51932014-10-06 10:41:59STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-stns/Informerande160Genom att fokuserat arbeta med var femte utskrivning kan en tredjedel av alla oplanerade återinläggningar påverkas 50https://vis.nll.se/process/administrativ2014-10-06 10:41:59pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js