Navigering

 

 

20 b Motion - Fler HC111522023-06-14 06:50:01Regionstyrelsen får löpande information om resultat från våra Hälsocentraler inom Vårdvalet Det är tydligt att vi har en ojämlik Hälso- och sjukvård där skillnaden mellan 10https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13516http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2393, ARBGRP583-382524020-239320 b Motion - Fler HC.pdf2023-06-14T00:00:00Z
06 c Motion 15 geriatrisk akut51422023-06-14 08:35:04Geriatriska aspekter på akutsjukvård blir alltmer aktuellt eftersom befolkningen blir äldre och lever länge med sina sjukdomar Fysiologin hos den åldrade patienten är annorlunda än 9https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13526http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2402, ARBGRP583-382524020-240206 c Motion 15 geriatrisk akut.pdf2023-06-13T22:00:00Z
13 a Uppdatering av arbetsordning för regionfullmäktige112172023-06-16 05:32:52PROTOKOLL Regionstyrelsen 13 juni 2023 Sida 76 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa uppdaterad arbetsordning 51https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13581http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2412, ARBGRP583-382524020-241213 a Uppdatering av arbetsordning för regionfullmäktige.pdf2023-06-17T00:00:00Z
24 b Motion angående betalning för elfordonsladdning111302023-04-17 11:37:27 att nyttja och regionen tar inte Sverigedemokraterna föreslår därför att region Norrbotten skall 47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13491http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2398, ARBGRP583-382524020-239824 b Motion angående betalning för elfordonsladdning.pdf2023-06-13T00:00:00Z
Dagordning Regionfullmäktige 2023-06-20-21111312023-06-13 10:05:01Regionfullmäktige 20-21 juni 2023 Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-2375 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 425https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf13494http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2375, ARBGRP583-382524020-237500 Dagordning Regionfullmäktige 2023-06-20-21.pdf2023-06-12T22:00:00Z
10 a Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2022112072023-06-16 05:27:43PROTOKOLL Regionstyrelsen 13 juni 2023 Sida 49 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Svensk 401https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13582http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2409, ARBGRP583-382524020-240910 a Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2022.pdf2023-06-17T00:00:00Z
20 a Motion 3-2023112122023-06-16 05:21:30PROTOKOLL Regionstyrelsen 13 juni 2023 Sida 15 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Motion 3-2023 om kompetensförsörjning och stipendier för eftergymnasiala studier 19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13576http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2415, ARBGRP583-382524020-241520 a Motion 3-2023.pdf2023-06-17T00:00:00Z
09 Norra sjukvårdsregionförbundets årsredovisning 2022111342023-05-15 13:48:53PROTOKOLL Regionstyrelsen 10 maj 2023 Sida 27 (52) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-227, 0.1 § 79 Revisorernas granskning av Norra 412https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13490http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2385, ARBGRP583-382524020-238509 Norra sjukvårdsregionförbundets årsredovisning 2022.pdf2023-06-13T00:00:00Z
Hej på er45892023-06-14 08:35:02Postadress Telefon Bankgiro Webbsida Organisationsnummer: Drottningg I Region Norrbotten återstår nu enbart en fullmäktigeberedning, Uppdragsberedningen Kedjan blir så lång att den 23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13527http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2401, ARBGRP583-382524020-240106 b Motion 14 - om ökat medborgarinflytande.pdf2023-06-13T22:00:00Z
Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2022110802023-06-05 09:30:04ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-06-13 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-2290 1.0 385https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13423http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2290, ARBGRP583-382524020-229022 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2022 - styrelseärende.pdf2023-06-04T22:00:00Z
17 a Angående kultursamlande verksamhet112152023-06-16 05:26:04PROTOKOLL Regionstyrelsen 13 juni 2023 Sida 38 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Angående kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset 407https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13579http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2414, ARBGRP583-382524020-241417 a Angående kultursamlande verksamhet.pdf2023-06-17T00:00:00Z
24 a Motion 9-2023 om jourverksamhet till psykatrin i Piteå112092023-06-16 05:24:12PROTOKOLL Regionstyrelsen 13 juni 2023 Sida 23 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen Vi bör ställa oss frågan om 37https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13575http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2418, ARBGRP583-382524020-241824 a Motion 9-2023 om jourverksamhet till psykatrin i Piteå.pdf2023-06-17T00:00:00Z
07 a Månadsrapport Region Norrbotten 2023-04112112023-06-16 05:34:30PROTOKOLL Regionstyrelsen 13 juni 2023 Sida 79 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att 408https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13584http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2407, ARBGRP583-382524020-240707 a Månadsrapport Region Norrbotten 2023-04.pdf2023-06-17T00:00:00Z
12 a Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030112162023-06-16 05:29:05PROTOKOLL Regionstyrelsen 13 juni 2023 Sida 60 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN a) Mål 3: God hälsa och välbefinnande b) Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och 396https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13580http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2411, ARBGRP583-382524020-241112 a Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030.pdf2023-06-17T00:00:00Z
14 c Protokollsutdrag RF beslut 2022-10-12 § 105 - Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 202290512022-11-01 13:47:41A 7 F @ = A B > A L Y 6 G = 9 @ @ = A D A B A E S A = > 9 3 : : E S D 3 B = A 7 5 ;3 F K 4 4 A 7 F 3 > A D 8 5 C B 8 C B @ > < B = A @ 8 C B 3 7 4 6 F 34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13533http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2388, ARBGRP583-382524020-238814 c Protokollsutdrag RF beslut 2022-10-12 § 105 - Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2022.pdf2023-06-14T00:00:00Z
Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030110822023-06-05 09:15:07ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-06-13 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet a) Mål 3: God hälsa och 357https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13404http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2287, ARBGRP583-382524020-228727 a Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030 - styrelseärende.pdf2023-06-04T22:00:00Z
Interpellation 9-2023 om Uppdragsberedningens medborgardialoger och verksamhetsrapport för 2023111592023-06-14 06:50:02REGIONFULLMÄKTIGE SVAR Sida 1 (1) Dnr 00800-2023 DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2370 1.0 Interpellation 9-2023 om Uppdragsberedningens medborgardialoger och 36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf13512http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2370, ARBGRP583-382524020-2370Interpellation 9-2023 om Uppdragsberedningens medborgardialoger och verksamhetsrapport för 2023.pdf2023-06-13T22:00:00Z
06 f Motion 18 om förebyggande tandvård ny65942023-06-14 08:35:02Det finns ett samband mellan tandhälsa och allmän hälsa Därför är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet av största vikt För att minska trycket på tandvården när gruppen äldre 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13523http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2405, ARBGRP583-382524020-240506 f Motion 18 om förebyggande tandvård ny.pdf2023-06-13T22:00:00Z
06 e Motion 17 Folktandvården FTV personal Rätt59932023-06-14 08:35:03Folktandvården har stor brist på tandvårdspersonal och följden blir långa tandvårdsköer för vuxna De har även svårigheter att hinna med barn- och ungdomstandvården och patienter https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13524http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2404, ARBGRP583-382524020-240406 e Motion 17 Folktandvården FTV personal Rätt.pdf2023-06-13T22:00:00Z
21 b Motion - Vaccination111542023-06-14 06:45:06Motion – Kostnadsfri vaccination mot bältros för personer över 65 år I den strategiska plan som antogs av Regionfullmäktige i juni 2022 gav dåvarande majoritet 15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13514http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2395, ARBGRP583-382524020-239521 b Motion - Vaccination.pdf2023-06-14T00:00:00Z
06 d Motion 16 Mammografi motion rätt56662023-06-14 08:35:03Motion om mammografi för kvinnor över 74 år Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i västvärlden Varje år drabbas nästan 9 000 kvinnor av bröstcancer i https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13525http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2403, ARBGRP583-382524020-240306 d Motion 16 Mammografi motion rätt.pdf2023-06-13T22:00:00Z
22 b Motion 8-2023 Sjvp111552023-06-14 06:45:06Från Sjukvårdspartiets sida instämmer vi i mångt och mycket med de ansträngningar och åtgärder som avser kompetensförsörjning rent allmänt och specifika åtgärder 21https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13513http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2396, ARBGRP583-382524020-239622 b Motion 8-2023 Sjvp.pdf2023-06-13T22:00:00Z
14 a Höjd tandvårdstaxa flr F-tandvård inom regionens tandvårdsstöd112182023-06-16 05:33:34PROTOKOLL Regionstyrelsen 13 juni 2023 Sida 77 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionstyrelsen beslutar med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut i 6https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13578http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2413, ARBGRP583-382524020-241314 a Höjd tandvårdstaxa flr F-tandvård inom regionens tandvårdsstöd.pdf2023-06-17T00:00:00Z
Regionfullmäktiges presidium112212023-06-19 11:20:09PROTOKOLL Regionfullmäktiges presidium Sida 1 (1 DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Elisabeth Lindberg (S), ordförande Johanna Widgren, sekreterare 13https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionensprotokoll/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13588http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP757-2093665656-231, ARBGRP757-2093665656-231Regionfullmäktiges presidium.pdf2023-06-18T22:00:00Z
27 b Fråga_M_Resebidrag_2023_06_13111562023-06-13 20:18:28Norrbottningar är van att resa och de har inte heller något emot resandet för att få tillgång till specialistvård, undersökning, röntgen mm. Resebidraget betalas ut för det 10https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13522http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2406, ARBGRP583-382524020-240627 b Fråga_M_Resebidrag_2023_06_13.pdf2023-06-14T00:00:00Z
25 a Motion 12-2023 om betalning för elfordinsladdning112102023-06-16 05:25:04PROTOKOLL Regionstyrelsen 13 juni 2023 Sida 26 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Motion 12-2023 om betalning för elfordonsladdning Luleå Energi har även uppfört sex 38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13572http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2419, ARBGRP583-382524020-241925 a Motion 12-2023 om betalning för elfordinsladdning.pdf2023-06-17T00:00:00Z
Uppdatering av arbetsordning för regionfullmäktige - styrelseärende110662023-06-05 09:20:06ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-06-13 Sida 1 (1) ANSVARIG VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2080 2.0 ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13400http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2080, ARBGRP583-382524020-208031 a Revidering av arbetsordning för regionfullmäktige - styrelseärende.pdf2023-06-04T22:00:00Z
Tillkännagivande 2023-06-2066072023-06-12 09:10:03Regionfullmäktige sammanträder tisdag-onsdag den 20-21 juni 2023 i Sessionssalen, Regionhuset, Luleå Sammanträdet börjar kl. 10:00 på tisdag och kl. 09.00 på onsdag 75https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf13478http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2374, ARBGRP583-382524020-2374Tillkännagivande 2023-06-20.pdf2023-06-11T22:00:00Z
23 b Motion - Jourverksamhet Psykiatrin Piteå (002)111332023-06-13 10:10:04Motion – Jourverksamhet till Psykiatrin i Piteå Psykiatrin vid Sunderby sjukhus primära upptagningsområde är Luleå, Boden Haparanda, men utökas från kl. 17.00 till kl. 08.00 20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13492http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2397, ARBGRP583-382524020-239723 b Motion - Jourverksamhet Psykiatrin Piteå (002).pdf2023-06-12T22:00:00Z
21 a motion 5-2023 bältros111532023-05-15 14:39:20PROTOKOLL Regionstyrelsen 10 maj 2023 Sida 33 (52) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-227, 0.1 § 82 Motion 5-2023 om vaccination mot vattkoppor för 15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf13515http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2394, ARBGRP583-382524020-239421 a motion 5-2023 bältros.pdf2023-06-14T00:00:00Z

Söker efter resultat...