Navigering

 

 

Interpellation 1-2017 om samhällsbaserat hälsorum i Arjeplog62712022-12-06 11:40:48REGIONSTYRELSEN 7 DECEMBER 2022 Sida 1 (1) DOKUMENT-ID VERSION Remiss av betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och 1https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf11762http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1912, ARBGRP583-382524020-191201 Dagordning RS 221207.pdf2022-12-05T23:00:00Z
23 e Karta servicepunkter och filialer bilaga61642022-11-28 12:59:44Ny servicepunkt, RS 221207 Ny filial RS 2212077https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf11768http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1902, ARBGRP583-382524020-190223 e Karta servicepunkter och filialer bilaga.pdf2022-12-02T00:00:00Z
21 b Granskning av förskrivning av läkemedel inom psykiatrin - skrivelse30472022-12-02 10:30:5817https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11777http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1904, ARBGRP583-382524020-190421 b Granskning av förskrivning av läkemedel inom psykiatrin - skrivelse.pdf2022-12-02T00:00:00Z
Revidering av arbetsordning för regionfullmäktige - förslag62312022-12-02 10:40:59ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (1) ANSVARIG VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-1889 1.0 ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 5https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11799http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1889, ARBGRP583-382524020-188929 a Revidering av arbetsordning för regionfullmäktige - styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Förstudie dialysmottagning på Gällivare sjukhus62572022-12-02 10:31:14ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 245https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11793http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1899, ARBGRP583-382524020-189915 Förstudie dialysmottagning på Gällivare sjukhus - styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Val förrättade av regionstyrelsen 2022-12-0762652022-12-06 11:55:48ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (4) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1890 3.0 ANSVARIG CHEF 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11788http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1890, ARBGRP583-382524020-189024 Val förrättade av regionstyrelsen 2022-12-07.pdf2022-12-05T23:00:00Z
18 a Regional biblioteksplan 2023-2026 RUNs beslut 221102 § 12229172022-11-10 09:48:07PROTOKOLL Regionala utvecklingsnämnden 1 november 2022 Sida 52 (68) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Den regionala biblioteksplanen har arbetats fram av Regionbibliotek 250https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11752http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1837, ARBGRP583-382524020-183718 a Regional biblioteksplan 2023-2026 RUNs beslut 221102 § 122.pdf2022-12-02T00:00:00Z
Filialer och servicepunkter inom vårdval primärvård30512022-12-02 10:31:07ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (3) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Ekonomi- och uppföljningsavdelningen ARBGRP583-382524020-1765 1.0 299https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11790http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1765, ARBGRP583-382524020-176523 a Filialer och servicepunkter inom vårdval primärvård styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
11 a Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län RUNs beslut 221102 § 12331032022-11-10 09:48:49PROTOKOLL Regionala utvecklingsnämnden 1 november 2022 Sida 55 (68) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionfullmäktige beslutar att godkänna ambitionshöjningen för att 241https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11755http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1839, ARBGRP583-382524020-183911 a Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län RUNs beslut 221102 § 123.pdf2022-12-02T00:00:00Z
23 c Ansökan om Servicepunkt lärkan, Gunnarsbyn, Boden - bilaga62622022-12-02 10:05:57Ansökan skickas till beställaransvarig Carola Wallstål och ska vara beställaransvarig tillhanda enligt nedanstående datum, för att sedan kunna tas med som ärenden i regionstyrelsen 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11747http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1872, ARBGRP583-382524020-187223 c Ansökan om Servicepunkt lärkan, Gunnarsbyn, Boden - bilaga.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Regler för partistöd 2023 - styrelseärende62262022-12-02 10:31:07ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 244https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11787http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1891, ARBGRP583-382524020-189125 a Regler för partistöd 2023 - styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Revidering av regler för ersättning till regionens förtroendevalda - styrelseärende62302022-12-02 10:31:08ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (1) ANSVARIG VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-1896 1.0 ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 10https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11786http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1896, ARBGRP583-382524020-189628 a Revidering av regler för ersättning till regionens förtroendevalda - styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Förstudier apotekstillverkning, klinisk fysiologi, läkemedel och mammografi vid Sunderby sjukhus62542022-12-02 10:31:15ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 237https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11794http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1782, ARBGRP583-382524020-178214 Förstudier apotekstillverkning, klinisk fysiologi, läkemedel och mammografi vid Sunderby sjukhus - styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
05 d Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2022 oktober 202230952022-10-07 13:10:59Projektledare: Anders Rabb – auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare: Thomas Taavo – auktoriserad revisor, Elin Johansson, Camilla Sandgren 39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11784http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1909, ARBGRP583-382524020-190905 d Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2022 oktober 2022.pdf2022-12-02T00:00:00Z
Region Norrbottens arbete inom minoritetspolitiken/urfolk samer 2023-2025 62172022-12-02 10:26:04ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Regionstab ARBGRP583-382524020-1556 1.0 243https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11782http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1556, ARBGRP583-382524020-155609 a Region Norrbottens arbete inom minoritetspolitiken-urfolk samer 2023-2025 - Styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Skrivelse Granskning av det förebyggandet arbetet mot mutor och korruption samt regionens visselblåsarfunktion - bilaga 161582022-12-02 10:11:13Besöksadress: Besöksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Luleå Telefon: 0920-28 40 00 Hemsida: www.norrbotten.se För kännedom: Regionfullmäktige Regionstyrelsen Regionala 19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf11751http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1847, ARBGRP583-382524020-184720 b Skrivelse Granskning av det förebyggandet arbetet mot mutor och korruption - bilaga 1.pdf2022-12-02T00:00:00Z
Reglemente för regionfullmäktiges uppdragsberedning29282022-12-02 10:11:06Styrande regeldokument | Arbetsdokument Sida 1 (4) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Regionfullmäktige ARBGRP583-382524020-1894 1.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV [Godkänt datum 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11765http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1894, ARBGRP583-382524020-189427 b Reglemente regionfullmäktiges uppdragsberedning - förslag.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Lokaler för rättspsykiatrin - Förstudie62212022-12-02 10:11:07ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Division Psykiatri; Division Regionstöd 252https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11772http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1678, ARBGRP583-382524020-167816 Lokaler för rättspsykiatrin - Förstudie - Styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Politisk organisation 2023 - styrelseärende62292022-12-02 10:11:05ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-1893 1.0 253https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11767http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1893, ARBGRP583-382524020-189326 Politisk organisation 2023 - styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
05 c Utlåtande över regionens delårsrapport per augusti 202229042022-10-07 13:15:458https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11785http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1908, ARBGRP583-382524020-190805 c Utlåtande över regionens delårsrapport per augusti 2022.pdf2022-12-02T00:00:00Z
23 d Ansökan om Servicepunkt Abisko - bilaga62632022-12-02 10:31:05Norrskenets hälsocentral ansöker om att få öppna en ny servicepunkt  Abisko, lokal Abisko fritids- och idrottsförening Servicepunkter kommer vara i handikappanpassade lokaler 5https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11789http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1870, ARBGRP583-382524020-187023 d Ansökan om Servicepunkt Abisko - bilaga.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Reviderad Regionstyrelsens plan 2023-2025 - Styrelseärende 61922022-12-05 16:20:47ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 244https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11808http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1911, ARBGRP583-382524020-191119 a Reviderad Regionstyrelsens plan 2023-2025 - Styrelseärende.pdf2022-12-04T23:00:00Z
Upphandling av operationsrobot till Sunderby sjukhus62792022-12-02 10:11:07ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Division Länssjukvård 2 259https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11773http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1900, ARBGRP583-382524020-190012 Upphandling av operationsrobot till Sunderby sjukhus - Styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Revidering av styrelsens delegationsordning61862022-12-02 10:45:58ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Regiongemensamt ARBGRP583-382524020-1769 1.0 241https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11801http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1769, ARBGRP583-382524020-176917 a Revidering av styrelsens delegationsordning.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Revisionsrapport Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption samt regionens visselblåsarfunktion62842022-12-02 10:26:06ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-1686 2.0 237https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11778http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1686, ARBGRP583-382524020-168620 a Revisionsrapport Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption - styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Meddelanden till regionstyrelsen 2022-12-0762492022-12-06 17:15:48ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (1) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 4https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11798http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1851, ARBGRP583-382524020-185105 a Meddelanden till regionstyrelsen 2022-12-07.pdf2022-12-05T23:00:00Z
Remiss God tvångsvård - trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård SOU 2022:4061822022-12-02 10:05:59ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Hälso- och sjukvårdsavdelningen 243https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11758http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1587, ARBGRP583-382524020-158710 a Remiss God tvångsvård-trygghet -styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
Revisionsrapport Granskning av förskrivning av läkemedel inom psykiatri62882022-12-02 10:31:09ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (5) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Hälso- och sjukvårdsavdelningen 251https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf11791http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1594, ARBGRP583-382524020-159421 a Revisionsrapport Granskning av förskrivning av läkemedel inom psykiatri - styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
11 c TFP 2023 beslutsdokument remissversion 222031092022-08-23 09:37:50Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län 2023–2030 REMISSUNDERLAG 2022-08-23 Beslutsdokument2 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län 2023–2030 6https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11780http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1841, ARBGRP583-382524020-184111 c TFP 2023 beslutsdokument remissversion 2220.pdf2022-12-02T00:00:00Z
11 d Missiv Remiss Trafikförsörjningsprogram30382022-08-18 12:14:09Postadress: Telefon: E-post: Kungsgatan 23 B 0920-23 38 32 info@rkmbd.se 972 31 Luleå MISSIV Datum 2022-08-23 RKM:s diarienummer 84:2022:071 Inbjudan att komma med synpunkter på 14https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11753http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1840, ARBGRP583-382524020-184011 d Missiv Remiss Trafikförsörjningsprogram.pdf2022-12-02T00:00:00Z

Söker efter resultat...