Navigering

 

 

Hit gick pengarna 2022105292023-02-22 08:12:23Projektstöd, företagsstöd och stöd till kommersiell service 167 498 621 kr anslag från staten (1.1 5 319 300 kr särskilt driftstöd till kommersiell service 53https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/InformerandepptxFalsepptx12397http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1228, ARBGRP755-1764494651-122805d Hit gick pengarna 2022.pptx2023-02-26T23:00:00Z
Delegationsbeslut återrapportering Kulturstöd januari-februari - 2023 - bilaga43742023-04-11 12:40:02Ansökan om Mobilitetsstöd för medverkan på Littfest i Umeå Ansökan-Egna Initiativ, Kompletternade verksamhetsstöd för år 2023 för NMDNorrlands nätverk och dans 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/InformerandepdfFalsepdf12877http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1221, ARBGRP755-1764494651-122107b Delegationsbeslut återrapportering Kulturstöd januari-februari - 2023 - bilaga.pdf2023-04-10T22:00:00Z
Återrapportering från regionala utvecklingsnämndens temasammanträde 2023-02-28104702023-02-21 18:50:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (1) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12339http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1220, ARBGRP755-1764494651-122008 Återrapportering från regionala utvecklingsnämndens temasammanträde 2023-02-28.pdf2023-02-20T23:00:00Z
Delegationsbeslut anmälda till regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28104892023-02-23 08:05:03ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (1) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12361http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1206, ARBGRP755-1764494651-120607a Delegationsbeslut anmälda till regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28.pdf2023-02-22T23:00:00Z
Delgivningar och avrapporteringar till regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28104982023-02-23 08:05:03ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (1) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 10https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12362http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1205, ARBGRP755-1764494651-120506 Delgivningar och avrapporteringar till regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28.pdf2023-02-22T23:00:00Z
Allmänna villkor projektstöd - nämndsärende104912023-02-22 14:20:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (1) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12378http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1194, ARBGRP755-1764494651-119415a Allmänna villkor för projektstöd - nämndsärende.pdf2023-02-21T23:00:00Z
Bidrag till regional kulturverksamhet 2023, bilaga104942023-01-26 15:01:1218https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12351http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1218, ARBGRP755-1764494651-121817b Bidrag till regional kulturverksamhet 2023, bilaga.pdf2023-02-22T00:00:00Z
Remissvar Folkbildningsrådet Nytt bidragssystem för studieförbund - nämndsärende104722023-05-22 07:40:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (3) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP755-1764494651-1211 5.0 23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12337http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1211, ARBGRP755-1764494651-121110a Remissvar Folkbildningsrådet_Nytt system för statsbidrag studieförbund.pdf2023-05-21T22:00:00Z
Bilaga Allmänna villkor projektstöd - nämndsärende104902023-02-22 14:25:02Arbetsdokument | Arbetsdokument Sida 1 (4) ANSVARIG DOKUMENT-ID VERSION Janus Brandin ARBGRP755-1764494651-1204 2.0 Bilaga Allmänna villkor projektstöd - nämndsärende 25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf12347http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1204, ARBGRP755-1764494651-120415b Bilaga Allmänna villkor projektstöd - nämndsärende.pdf2023-02-21T23:00:00Z
Val förrättade av regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28104962023-02-22 15:30:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (1) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12353http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1225, ARBGRP755-1764494651-122520 Val förrättade av regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28.pdf2023-02-21T23:00:00Z
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2023-02-28 - nämndsärende104882023-02-23 08:05:03ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (1) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12365http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1209, ARBGRP755-1764494651-120905a Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2023-02-28 - nämndsärende.pdf2023-02-22T23:00:00Z
09b Revisionsrapport - Barnkonventionen, RN -22105062023-02-23 08:11:06Granskning av regionens arbete med att beakta barnkonventionen Region Norrbotten Oktober 2022 Tobias Bjöörn Ida Pelli Kristian Damlin RevisionsrapportSammanfattning PwC har på 33https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/InformerandepdfFalsepdf12375http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1230, ARBGRP755-1764494651-123009b Revisionsrapport - Barnkonventionen, RN -22.pdf2023-02-23T00:00:00Z
Fördelning anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 2023105002023-02-22 15:30:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (2) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf12371http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1226, ARBGRP755-1764494651-122618 Fördelning anslag 1,1 Regionala tillväxtåtgärder 2023-nämndsärende.pdf2023-02-21T23:00:00Z2023-02-21T23:00:00Z
Medfinansiering projektet Hållbara drivmedel i norr104852023-02-22 14:20:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden [Mötesdatum] Sida 1 (3) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12380http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1195, ARBGRP755-1764494651-119513 Medfinansiering projektet Hållbara drivmedel i norr.pdf2023-02-21T23:00:00Z
Medfinansiering av projektet Green Transition North - Cirkulär ekonomi104742023-02-22 14:05:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (3) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 10https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12341http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1201, ARBGRP755-1764494651-120111 Medfinansiering av projektet Green Transition North - Cirkulär ekonomi.pdf2023-02-21T23:00:00Z
Medfinansiering av projektet Omställning av energisystemet i Gällivare till industriell restvärme -nämndsärende104862023-02-22 14:20:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (3) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12349http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1197, ARBGRP755-1764494651-119714 Medfinansiering av projektet Omställning av energisystemet i Gällivare till industriell restvärme -nämndsärende.pdf2023-02-21T23:00:00Z
Medfinansiering av RAM-projekt Norrbotten - nämndsärende104872023-02-23 08:10:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (3) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12368http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1227, ARBGRP755-1764494651-122721 Medfinansiering RAM-projekt Norrbotten - nämndsärende.pdf2023-02-22T23:00:00Z
Svar revisionsrapport Granskning av regionens arbete med att beakta barnkonventionen - nämndsärende104712023-02-23 08:05:04ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (3) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP755-1764494651-1210 5.0 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12358http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1210, ARBGRP755-1764494651-121009a Svar revisionsrapport Granskning av regionens arbete med att beakta barnkonventionen - nämndsärende.pdf2023-02-22T23:00:00Z
Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen 2023, ärende104932023-02-22 15:10:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (4) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12367http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1188, ARBGRP755-1764494651-118817 Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen 2023, ärende.pdf2023-02-21T23:00:00Z
Medfinansiering av projektet Green Transition North - Smarta energisystem104752023-02-22 14:05:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (4) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12352http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1202, ARBGRP755-1764494651-120212 Medfinansiering av projektet Green Transition North - Smarta energisystem.pdf2023-02-21T23:00:00Z
Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022-nämndsärende104952023-02-22 15:30:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionala utvecklingsnämnden 2023-02-28 Sida 1 (4) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen 6https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12384http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1198, ARBGRP755-1764494651-119819a Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022-nämndsärende.pdf2023-02-21T23:00:00Z
Remisskrivelse angående förslag till nytt bidragssystem för studieförbunden104582022-12-15 04:12:07Ett förslag till nytt bidragssystem har utarbetats Det nya systemet föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 Fördelningen av statsbidraget föreslås ske i ett https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/InformerandepdfFalsepdf12343http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1212, ARBGRP755-1764494651-121210c Remisskrivelse angående förslag till nytt bidragssystem för studieförbunden_bilaga.pdf2023-02-22T00:00:00Z
Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2023-02-28 - bilaga104972023-02-23 08:10:03Redovisande dokument | Rapport Sida 1 (8) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Regionala utvecklingsavdelningen ARBGRP755-1764494651-1207 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12364http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1207, ARBGRP755-1764494651-120705b Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2023-02-28 - bilaga.pdf2023-02-22T23:00:00Z
Bilaga till Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2023-02-28 - bilaga - Återrapportering av villkorsbeslut 2022104802023-02-23 08:10:10Å terrapportering av villkorsbeslut 2022 -Region Norrbotten Återrapportering 2 – Fördelning av anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder Utifra n 5–7 §§ lagen (2010:630) om 27https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/InformerandepdfFalsepdf12363http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1224, ARBGRP755-1764494651-122405c Bilaga till Regionala utvecklingsdirektörens rapport 2023-02-28 - bilaga - Återrapportering av villkorsbeslut 2022.pdf2023-02-22T23:00:00Z
Förslag till nya villkor för studieförbunden remiss_bilaga104572022-11-30 19:03:45Förslag: Statsbidrag till verksamhet i studieförbunden Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/InformerandepdfFalsepdf12356http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1213, ARBGRP755-1764494651-121310b Förslag till nya villkor för studieförbunden remiss_bilaga.pdf2023-02-22T00:00:00Z
Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022104792023-02-22 15:30:04Redovisande dokument | Ärende Sida 1 (50) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP755-1764494651-1229 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 31https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/avdelningenforregionalutvecklingnamndsarenden/InformerandepdfFalsepdf12369http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-1229, ARBGRP755-1764494651-122919b Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022 - bilaga.pdf2023-02-21T23:00:00Z

Söker efter resultat...