Navigering

 

 

09 a RS beslut 2023-02-08 § 26 - Avgiftsfrihet vid vaccinering mot covid-19 (1)102782023-02-14 12:35:57PROTOKOLL Regionstyrelsen 8 februari 2023 Sida 51 (53) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-200, 0.18 § 26 Avgiftsfrihet vid vaccinering mot covid19 426https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12244http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2059, ARBGRP583-382524020-205909 a RS beslut 2023-02-08 § 26 - Avgiftsfrihet vid vaccinering mot covid-19 (1).pdf2023-02-15T00:00:00Z
11 b Medfinansiering av projekt - bilaga101462023-02-16 02:19:40Laddpunkter Passage Busshållplats Busshållplats Utskrift från GIS4web 2023-01-10 ±± 0 2 200 550 1 100 1 650 Meter 1:36 638 @Bodens kommun & Lantmäteriet Bodens kommun Bodens 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf12140http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1997, ARBGRP583-382524020-199711 b Medfinansiering av projekt - bilaga.pdf2023-02-15T00:00:00Z
09 c Vaccination covid 19 2023 - bilaga 2101632022-12-22 07:09:10Sveriges Kommuner och Regioner info@skr.se, www.skr.se Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn: 08-452 70 00 Org nr Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund 27https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12126http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2008, ARBGRP583-382524020-200809 c Vaccination covid 19 2023 - bilaga 2.pdf2023-02-15T00:00:00Z
Regionfullmäktiges dagordning 22 februari 2023102762023-02-15 14:15:01Regionfullmäktige 22 februari 2023 Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-2042 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 396https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf12246http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2042, ARBGRP583-382524020-204201 Dagordning 2023-02-22.pdf2023-02-14T23:00:00Z
08 a RS beslut 2023-02-08 § 19 - Reglemente regionrevisionen (1)102802023-02-14 10:31:08PROTOKOLL Regionstyrelsen 8 februari 2023 Sida 31 (53) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-200, 0.18 § 19 Reglemente regionrevisionen Dnr 1370-2022 22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12223http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2058, ARBGRP583-382524020-205808 a RS beslut 2023-02-08 § 19 - Reglemente regionrevisionen (1).pdf2023-02-15T00:00:00Z
10 RS beslut 2023-02-08 § 25 - Ändringar i Beställning av Allmän barn- och ungdomstandvård 2023 styrelseärende (1)102822023-02-14 12:28:58PROTOKOLL Regionstyrelsen 8 februari 2023 Sida 46 (53) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-200, 0.18 § 25 Ändringar i Beställning av Allmän barn 391https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12221http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2060, ARBGRP583-382524020-206010 RS beslut 2023-02-08 § 25 - Ändringar i Beställning av Allmän barn- och ungdomstandvård 2023 styrelseärende (1).pdf2023-02-15T00:00:00Z
Val av nya ledamöter i styrelsen för Matlaget i Gällivare AB101792023-02-15 12:30:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-02-08 Sida 1 (1) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Division Regionstöd ARBGRP583-382524020-1777 3 28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12097http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1777, ARBGRP583-382524020-177712 Val av nya ersättare i styrelsen för Matlaget i Gällivare AB.pdf2023-02-14T23:00:00Z
Reglemente för regionrevisionen101442023-02-15 12:30:01Styrande regeldokument | Arbetsdokument Sida 1 (2) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Regionfullmäktige ARBGRP583-382524020-1991 3.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV 25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf12150http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1991, ARBGRP583-382524020-199108 b Reglemente för regionrevisionen - förslag.pdf2023-02-14T23:00:00Z
11 a RS beslut 2023-02-08 § 24 - Medfinansiering av projekt Grön omställning av mobilitet102812023-02-14 11:11:09PROTOKOLL Regionstyrelsen 8 februari 2023 Sida 43 (53) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-200, 0.18 § 24 Medfinansiering av projekt Grön 403https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12242http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2061, ARBGRP583-382524020-206111 a RS beslut 2023-02-08 § 24 - Medfinansiering av projekt Grön omställning av mobilitet.pdf2023-02-15T00:00:00Z
Val av lekmannarevisorer 2023102792023-02-15 12:30:03ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionfullmäktige 2023-02-22 Sida 1 (7) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-2004 1.0 ANSVARIG CHEF 25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12219http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2004, ARBGRP583-382524020-200413 Val av lekmannarevisorer 2023.pdf2023-02-14T23:00:00Z
09 b Vaccination covid 19 2023 - bilaga 1101622022-12-22 15:36:55Bilaga till regeringsbeslut 2022-12-22 nr I:3 Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom Sedan dess har hela den vuxna 36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12109http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2007, ARBGRP583-382524020-200709 b Vaccination covid 19 2023 - bilaga 1.pdf2023-02-15T00:00:00Z

Söker efter resultat...