Navigering

 

 

07 d Min vård Norrbotten - delegationsbeslut (2)61722023-03-15 02:08:5835https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf12667http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2124, ARBGRP583-382524020-212407 d Min vård Norrbotten - delegationsbeslut (2).pdf2023-03-14T00:00:00Z
Division Regionstöd61242023-03-14 07:25:05Verksamhetschefen för Upphandling har beslutat att anta följande leverantörer ECG Kablar MonoLead 3 EURO 4.1m (23/49 MATTING AB Elis Textil Service AB AB Rätt Rekrytering & HR i Norr 28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf12640http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2123, ARBGRP583-382524020-212307 c Delegationsbeslut Upphandlingsenheten 2023-02-06 - 2023-02-28 - bilaga 2.pdf2023-03-14T00:00:00Z
13 b Initiativärende SD IVPA - bilaga47762023-03-15 02:08:5417https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12550http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2119, ARBGRP583-382524020-211913 b Initiativärende SD IVPA - bilaga.pdf2023-03-14T00:00:00Z
Remissyttrande över Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel 48002023-03-14 07:35:04Regionstyrelsen YTTRANDE Sida 1 (1) Dnr 00004-2023 Region Norrbotten, 971 89 Luleå Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12571http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2063, ARBGRP583-382524020-206318 b Remissyttrande Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel - bilaga 1.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Val av ny ledamot och ersättare i Viltförvaltningsdelegationen48672023-03-14 07:25:04ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (1) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-2098 2.0 ANSVARIG CHEF 25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12556http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2098, ARBGRP583-382524020-209810 a Val av ny ledamot och ersättare i Viltförvaltningsdelegationen.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Dagordning Regionstyrelsens 2023-03-1647272023-03-14 07:15:03REGIONSTYRELSEN 16 MARS 2023 Sida 1 (1) DOKUMENT-ID VERSION Uppdatering av riktlinjen Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 404https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf12544http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2084, ARBGRP583-382524020-208401 Dagordning Regionstyrelsens 2023-03-16.pdf2023-03-13T23:00:00Z
10 b Bilaga - RUN beslut 2022-11-29 § 150 - Val av ledamöter och ersättare till viltförvaltningsdelegationen (1)46082022-12-06 09:53:36PROTOKOLL Regionala utvecklingsnämnden Sida 55 (56) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN ARBGRP757-2093665656-183, 0.1 § 150 Val av ledamöter och ersättare till 28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf12563http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2117, ARBGRP583-382524020-211710 b Bilaga - RUN beslut 2022-11-29 § 150 - Val av ledamöter och ersättare till viltförvaltningsdelegationen (1).pdf2023-03-14T00:00:00Z
Initiativärende 1-2022 om delegation till räddningstjänsten att ge behandling med syrgas inom ramen för IVPA49072023-03-14 07:25:12ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Division Länssjukvård 1 447https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12559http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1923, ARBGRP583-382524020-192313 a Initiativärende 1-2022 om delegation till räddningstjänsten att ge behandling med syrgas IVPA - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Egenavgift för läkemedel avseende flyktingar enligt massflyktsdirektivet49422023-03-14 07:35:04ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 398https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12573http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2035, ARBGRP583-382524020-203517 Egenavgift för läkemedel avseende flyktingar enligt massflyktsdirektivet - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Jämställdhetsintegrering i nämnder50042023-03-14 07:35:05ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-2101 2.0 390https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12569http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2101, ARBGRP583-382524020-210119 a Jämställdhetsintegrering i nämnder - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Remiss Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel49642023-03-14 07:35:04ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet Detta så att de på samma 407https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12564http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2067, ARBGRP583-382524020-206718 a Remiss Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Åtgärder för att stärka regionarkivet och kanslienheten107292023-03-15 07:40:16ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12734http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2147, ARBGRP583-382524020-214705 c Åtgärder för att stärka regionarkivet och kanslienheten - bilaga 2.pdf2023-03-14T23:00:00Z
Systematiskt arbetsmiljöarbete 202249172023-03-14 07:30:06ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 404https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12555http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2024, ARBGRP583-382524020-202416 a Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Finansiering av överenskommelse med Norrbottens Kommuner49152023-03-14 07:30:06ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-1985 2.0 418https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12548http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1985, ARBGRP583-382524020-198515 a Finansiering av överenskommelse med Norrbottens Kommuner - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Förberedande åtgärder och konsekvenser vid införande av nytt vårdinformationsstöd109192023-05-23 05:15:06ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-1778 3.0 454https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13265http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1778, ARBGRP583-382524020-177812 Förberedande åtgärder och konsekvenser vid införande av nytt vårdinformationsstöd - styrelseärende.pdf2023-05-22T22:00:00Z
Forskarskola Nära vård86042023-03-14 15:55:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 438https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12723http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2125, ARBGRP583-382524020-212514 Forskarskola Nära vård - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
15 b Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention - bilaga 146512022-09-20 06:52:19För att minska antalet suicid och suicidförsök i Norrbottens län behöver vi arbeta gemensamt och arbeta med det som är verkningsfullt och effektivt Mot bakgrund av detta har länets 60https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf12566http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2120, ARBGRP583-382524020-212015 b Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention - bilaga 1.pdf2023-03-14T00:00:00Z
Utökning av befattningar division Regionstöd107512023-03-20 14:30:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (5) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 32https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12752http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2155, ARBGRP583-382524020-215505 b Utökning av befattningar division Regionstöd - bilaga 1.pdf2023-03-19T23:00:00Z
Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning46292023-04-18 09:40:04Styrande regeldokument | Riktlinje Sida 1 (8) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2118 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV [Godkänt datum 23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf12561http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2118, ARBGRP583-382524020-211807 b Uppdatering av riktlinjen Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning - bilaga.pdf2023-04-17T22:00:00Z
Uppdatering av riktlinjen Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning48732023-03-14 07:25:06ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-2045 2.0 24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12554http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2045, ARBGRP583-382524020-204511 a Uppdatering av riktlinjen Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Divisionernas årsrapporter 202250052023-03-14 07:35:04ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (6) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 406https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12540http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP515-1854338440-696, ARBGRP515-1854338440-69620 Divisionernas årsrapporter 2022.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Regiongemensam analysplan 202348172023-03-14 07:40:05ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-2049 2.0 26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12558http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2049, ARBGRP583-382524020-204922 a Regiongemensam analysplan 2023 - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Meddelande till regionstyrelsen 2023-03-1648462023-03-14 07:25:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (1) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12551http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2095, ARBGRP583-382524020-209506 Meddelande till regionstyrelsen 2023-03-16.pdf2023-03-13T23:00:00Z
19 b RS beslut 2020-10-14 § 179 - Riktlinje för jämställdhetsintegrering - bilaga46822020-10-19 11:56:46PROTOKOLL Regionstyrelsen 14 oktober 2020 Sida 66 (80) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionstyrelsen beslutar att godkänna riktlinje för jämställdhetsintegrering 14https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/InformerandepdfFalsepdf12560http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2121, ARBGRP583-382524020-212119 b RS beslut 2020-10-14 § 179 - Riktlinje för jämställdhetsintegrering - bilaga.pdf2023-03-14T00:00:00Z
Gemensam analysplan för Region Norrbotten 202350062023-03-14 07:40:12Styrande måldokument | Plan Sida 1 (13) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2079 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV [Godkänt datum 50https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12565http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2079, ARBGRP583-382524020-207922 b Regiongemensam analysplan 2023 - bilaga.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2023-03-1648472023-03-14 07:25:05ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (1) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12542http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2078, ARBGRP583-382524020-207807 a Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2023-03-16.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2023-03-16 - styrelseärende48492023-03-14 07:25:06ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (1) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12549http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2077, ARBGRP583-382524020-207709 Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2023-03-16 - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Årsredovisning 2022 Region Norrbotten 107212023-03-14 09:45:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-15 Sida 1 (11) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 418https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12733http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP515-1854338440-695, ARBGRP515-1854338440-69521 a Årsredovisning 2022 Region Norrbotten -styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
16 b Årlig arbetsmiljörapport till regionstyrelsen (2022) - bilaga49212023-02-09 11:01:49Alla divisioner, verksamheter och enheter ska årligen följa upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete för att undersöka om det bedrivs enligt AFS 2001:1 Systematiskt 27https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12546http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2052, ARBGRP583-382524020-205216 b Årlig arbetsmiljörapport till regionstyrelsen (2022) - bilaga.pdf2023-03-14T00:00:00Z
Regiondirektörens rapport 16 mars 2023106862023-03-14 07:35:03Redovisande dokument | Rapport Sida 1 (32) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2135 3.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 487https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12725http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2135, ARBGRP583-382524020-213505 a Regiondirektörens rapport 16 mars 2023.pdf2023-03-13T23:00:00Z

Söker efter resultat...