Navigering

 

 

07 b Förordnade av dataskyddsombud - NLL103322023-03-29 06:07:3830https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12816http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2173, ARBGRP583-382524020-217307 b Förordnade av dataskyddsombud - NLL.PDF2023-03-29T00:00:00Z
Patientnämndens årsrapport 2022 - styrelseärende107262023-03-29 09:10:06ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-04-05 Sida 1 (1) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 401https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12739http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2143, ARBGRP583-382524020-214312 a Patientnämndens årsrapport 2022 - styrelseärende.pdf2023-03-28T22:00:00Z
Dagordning Regionstyrelsen 2023-04-05102732023-04-04 12:00:03REGIONSTYRELSEN 5 APRIL 2023 Sida 1 (1) DOKUMENT-ID VERSION Uppdatering av riktlinje mot mutor, korruption och jäv Rekommendation om assisterad befruktning – dubbeldonation och 395https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf12815http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2161, ARBGRP583-382524020-216100 Dagordning Regionstyrelsen 2023-04-05.pdf2023-04-03T22:00:00Z
Redovisning av motioner per mars 2023103342023-03-29 09:05:08ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-04-05 Sida 1 (2) ANSVARIG VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2165 1.0 ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12809http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2165, ARBGRP583-382524020-216508 Redovisning av motioner per mars 2023.pdf2023-03-28T22:00:00Z
Forskningsbokslut 2022103462023-04-05 08:55:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-04-05 Sida 1 (2) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-2115 2.0 ANSVARIG CHEF 446https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12830http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2115, ARBGRP583-382524020-211514 a Forskningsbokslut 2022- styrelseärende.pdf2023-04-04T22:00:00Z
18 c Skrivelse psykisk ohälsa hos äldre - bilaga 2103532022-12-14 13:14:0648https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12817http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2131, ARBGRP583-382524020-213118 c Skrivelse psykisk ohälsa hos äldre - bilaga 2.pdf2023-03-29T00:00:00Z
Revisionsrapport - Granskning av informations- och cybersäkerhet25562023-04-05 08:55:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-04-05 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 432https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12843http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2081, ARBGRP583-382524020-208119 Revisionsrapport - Granskning av informations- och cybersäkerhet - styrelseärende.pdf2023-04-04T22:00:00Z
Remissyttrande över Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga 103012023-03-29 09:15:08Regionstyrelsen YTTRANDE Sida 1 (2) Dnr 102-2023 Region Norrbotten, 971 89 Luleå Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 385https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12821http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2075, ARBGRP583-382524020-207516 b Remissyttrande över Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga - bilaga 1.pdf2023-03-28T22:00:00Z
13 c RUN beslut 2023-02-28 § 34 - Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022 (2)58542023-03-07 09:34:57PROTOKOLL Regionala utvecklingsnämnden Sida 44 (48) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionfullmäktige godkänner regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022 401https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf12832http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2167, ARBGRP583-382524020-216713 c RUN beslut 2023-02-28 § 34 - Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022 (2).pdf2023-04-18T00:00:00Z
Revisionsrapport Granskning av regionens arbete med att beakta barnkonventionen.103502023-04-05 08:55:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-04-05 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-1927 2.0 402https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12826http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1927, ARBGRP583-382524020-192717 Revisionsrapport Granskning av regionens arbete med att beakta barnkonventionen - styrelseärende.pdf2023-04-04T22:00:00Z
Division Regionstöd103332023-04-04 12:20:01Verksamhetschefen för Upphandling har beslutat att anta följande leverantörer Kalasmat i Luleå AB Kents Bageri Aktiebolag Martin & Servera Restauranghandel AB Norrmejerier 28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12844http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2182, ARBGRP583-382524020-218207 c Delegationsbeslut Upphandlingsenheten 2023-03-01 - 2023-04-02 (1).pdf2023-04-04T00:00:00Z
Remiss Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga 2022:67103492023-03-29 09:15:12ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-04-05 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet Den bör i första hand ta 382https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12828http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2076, ARBGRP583-382524020-207616 a Remiss Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga SOU 2022-67 - styrelseärende.pdf2023-03-28T22:00:00Z
Riktlinje mot mutor, korruption och jäv102712023-05-02 08:45:01Styrande regeldokument | Riktlinje Sida 1 (6) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP726-1684172574-33 6.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 552https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf12805http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP726-1684172574-33, ARBGRP726-1684172574-33Riktlinje mot mutor, korruption och jäv.pdf2023-05-01T22:00:00Z2023-05-01T22:00:00Z
Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2023-04-05103302023-04-04 12:20:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-04-05 Sida 1 (1) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12841http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2172, ARBGRP583-382524020-217207 a Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2023-04-05.pdf2023-04-03T22:00:00Z
Meddelanden till regionstyrelsen 2023-04-05103062023-04-04 12:05:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-04-05 Sida 1 (1) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12839http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2153, ARBGRP583-382524020-215306 Meddelanden till regionstyrelsen 2023-04-05.pdf2023-04-03T22:00:00Z
Revisionsrapport Arbetet med psykisk ohälsa hos äldre103512023-04-05 08:55:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-04-05 Sida 1 (6) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-2132 4.0 414https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12842http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2132, ARBGRP583-382524020-213218 a Revisionsrapport Arbetet med psykisk ohälsa hos äldre - styrelseärende.pdf2023-04-04T22:00:00Z
Åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården103482023-03-29 09:05:07ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-04-05 Sida 1 (10) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 415https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12803http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2157, ARBGRP583-382524020-215715 Åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården - styrelseärende.pdf2023-03-28T22:00:00Z
18 b Revisionsrapport - Arbetet med psykisk ohälsa - bilaga 1103522022-12-14 13:41:34Arbetet med psykisk ohälsa hos äldre Michaela Nyman, certifierad kommunal revisor Johanna Larsson Har regionstyrelsen säkerställt att det finns mål och planer för området 431https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12824http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2130, ARBGRP583-382524020-213018 b Revisionsrapport - Arbetet med psykisk ohälsa - bilaga 1.pdf2023-04-05T00:00:00Z
12 b Protokollsutdrag Patientnämndens beslut 2023-02-09 § 7 - Patientnämndens årsrapport 2022107272023-03-14 12:03:23PROTOKOLL Patientnämnden Sida 9 (13 DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Patientnämnden godkänner patientnämndens årsberättelse 2022 med Marias ändring enligt nedan 30https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12732http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2144, ARBGRP583-382524020-214412 b Protokollsutdrag Patientnämndens beslut 2023-02-09 § 7 - Patientnämndens årsrapport 2022.pdf2023-04-18T00:00:00Z
Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022103452023-04-18 09:35:03Redovisande dokument | Ärende Sida 1 (50) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2169 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 429https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12825http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2169, ARBGRP583-382524020-216913 b Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2022 - bilaga.pdf2023-04-17T22:00:00Z
Patientnämndens årsberättelse 2022107252023-04-18 09:30:04Redovisande dokument | Rapport Sida 1 (34) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2145 3.0 PUBLICERINGS DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 571https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12737http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2145, ARBGRP583-382524020-214512 c Patientnämndens årsberättelse 2022.pdf2023-04-17T22:00:00Z
Regiondirektörens rapport 5 april 2023103032023-03-29 09:05:04Redovisande dokument | Rapport Sida 1 (29) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP583-382524020-2170 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 457https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12820http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2170, ARBGRP583-382524020-217005 a Regiondirektörens rapport 5 april 2023.pdf2023-03-28T22:00:00Z
Månadsrapport 2023-02103042023-03-29 09:05:05Styrande måldokument | Resultat Sida 1 (28 Periodens resultat uppgår till 133 mnkr vilket är 157 mnkr bättre än budget och 347 mnkr bättre än föregående år 28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12813http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2171, ARBGRP583-382524020-217105 b Månadsrapport februari 2023 - bilaga.pdf2023-03-28T22:00:00Z
14 b Forskningsbokslut 2022 - bilaga103472023-03-13 12:29:47Inom Region Norrbotten bedrivs kliniknära forskning som syftar till att erbjuda åtgärder baserade på evidens och välgrundade kunskapsunderlag För en fortsätt utveckling av hälso 38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12823http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2133, ARBGRP583-382524020-213314 b Forskningsbokslut 2022 - bilaga.pdf2023-03-29T00:00:00Z

Söker efter resultat...