Navigering

 

 

Meddelanden till regionstyrelse 2023-05-10103762023-05-04 06:40:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (1) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12991http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2203, ARBGRP583-382524020-220306 a Meddelanden till regionstyrelse 2023-05-10.pdf2023-05-03T22:00:00Z
07 h Avskrivning fordringar december 2022103862023-05-04 06:52:3835https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13014http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2255, ARBGRP583-382524020-225507 h Avskrivning fordringar december 2022.pdf2023-05-04T00:00:00Z
07 k Ökning av aktieandelen i pensionsportföljen 230131103932023-05-04 06:52:2325https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13011http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2258, ARBGRP583-382524020-225807 k Ökning av aktieandelen i pensionsportföljen 230131.pdf2023-05-04T00:00:00Z
07 j Ökning av aktieandelen i pensionsportföljen 221213103922023-05-04 06:52:2825https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13012http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2257, ARBGRP583-382524020-225707 j Ökning av aktieandelen i pensionsportföljen 221213.pdf2023-05-04T00:00:00Z
07 i Avskrivning fordringar på leverantörer i konkurs Ek.dir103902023-05-04 06:52:3428https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13013http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2256, ARBGRP583-382524020-225607 i Avskrivning fordringar på leverantörer i konkurs Ek.dir.pdf2023-05-04T00:00:00Z
07 l Ökning av aktieandelen i pensionsportföljen 230308103952023-05-04 06:52:1929https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13010http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2259, ARBGRP583-382524020-225907 l Ökning av aktieandelen i pensionsportföljen 230308.pdf2023-05-04T00:00:00Z
Dagordning Regionstyrelsen 2023-05-10103752023-05-04 06:40:02REGIONSTYRELSEN 10 MAJ 2023 Sida 1 (1) DOKUMENT-ID VERSION Reviderad verksamhetsplan och budget 2023-2025 för Norra sjukvårdsregionförbundet Remiss av SOU 2023:4 Posttjänst för 241https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf12992http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2250, ARBGRP583-382524020-225000 Dagordning Regionstyrelsen 2023-05-10.pdf2023-05-03T22:00:00Z
07 b Nationella överenskommelser 2023103792023-05-04 06:41:0044https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12989http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2242, ARBGRP583-382524020-224207 b Nationella överenskommelser 2023.pdf2023-05-04T00:00:00Z
07 e Avskrivning av fordringar Ek.dir december2103822023-05-04 06:52:528https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13017http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2252, ARBGRP583-382524020-225207 e Avskrivning av fordringar Ek.dir december2.pdf2023-05-04T00:00:00Z
Yttrande till Riksdagens ombudsmän - JO - Styrelseärende104142023-05-04 06:55:03ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (1) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Division Nära ARBGRP583-382524020-2189 1.0 246https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13020http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2189, ARBGRP583-382524020-218922 a Yttrande till Riksdagens ombudsmän - JO - Styrelseärende.pdf2023-05-03T22:00:00Z
14 b 2023-03-15 § 20 Protokollsutdrag Revidering104062023-03-27 09:53:25Den tidigare beslutade verksamhetsplanen och budget 2023–2025 föreslås revideras Förändringarna är med anledning av följande I överenskommelse mellan staten och Sveriges regioner 13https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13002http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2261, ARBGRP583-382524020-226114 b 2023-03-15 § 20 Protokollsutdrag Revidering.pdf2023-05-04T00:00:00Z
Motion 5-2023 om vaccination mot vattkoppor för barn samt kostnadsfri vaccination mot bältros104092023-06-13 10:05:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 306https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12997http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2103, ARBGRP583-382524020-210316 a Motion 5-2023 om vaccination mot vattkoppor för barn samt kostnadsfri vaccination mot bältros - styrelseärende.pdf2023-06-12T22:00:00Z
Revisorernas granskning av Norra sjukvårdsregionförbundets årsredovisning 2022104042023-06-13 10:10:03ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13007http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2175, ARBGRP583-382524020-217513 a Revisorernas granskning av Norra sjukvårdsregionförbundets årsredovisning 2022 - styrelseärende.pdf2023-06-12T22:00:00Z
Ändring i Beställning Vårdval allmän barn och ungdomstandvård 2023103152023-05-04 06:50:04ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 239https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12875http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2186, ARBGRP583-382524020-218617 Ändring i Beställning Vårdval allmän barn och ungdomstandvård 2023 - styrelseärende.pdf2023-05-03T22:00:00Z
Transparensbokslut Folktandvård 2022103982023-05-31 10:15:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 255https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13024http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP515-1854338440-701, ARBGRP515-1854338440-70110 a Transparensbokslut Folktandvård 2022- styrelseärende.pdf2023-05-30T22:00:00Z
Omedelbar justering RS beslut 2023-05-10 § 88 - Yttrande till Riksdage.._67752023-05-10 13:46:05PROTOKOLL Regionstyrelsen 10 maj 2023 Sida 1 (52) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Sammanträdesdatum: 2023-05-10 Tid: 13:00 – 14.44 Plats: Styrelserummet, Regionhuset 48https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13106http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2297, ARBGRP583-382524020-2297Omedelbar justering RS beslut 2023-05-10 § 88 - Yttrande till Riksdage.._.pdf2023-05-11T00:00:00Z
Skrivelse avseende Region Norrbottens styrning av Matlaget i Gällivare AB104102023-05-04 06:55:03ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-2149 1.0 254https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13023http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2149, ARBGRP583-382524020-214918 a Skrivelse avseense Region Norrbottens styrning av Matlaget i Gällivare AB - styrelseärende.pdf2023-05-03T22:00:00Z
18 b Skrivelse avseende Region Norrbottens styrn (1)104242023-05-04 07:01:07Besöksadress: Besöksadress: Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå Telefon: 0920-28 40 00 Hemsida: www.norrbotten.se För kännedom: Regionala utvecklingsnämnden Regionstyrelsen 3https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf13022http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2263, ARBGRP583-382524020-226318 b Skrivelse avseende Region Norrbottens styrn (1).pdf2023-05-04T00:00:00Z
Revidering av regionstyrelsens delegationsordning - styrelseärende103962023-05-04 07:10:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Regiongemensamt ARBGRP583-382524020-2199 1.0 31https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13025http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2199, ARBGRP583-382524020-219909 a Revidering av regionstyrelsens delegationsordning - styrelseärende.pdf2023-05-03T22:00:00Z
07 f Avskrivning av fordringar Ek.dir februari 2023103832023-05-04 06:52:4831https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13016http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2253, ARBGRP583-382524020-225307 f Avskrivning av fordringar Ek.dir februari 2023.pdf2023-05-04T00:00:00Z
07 c PUB utdrag Q1 (003)103802023-04-19 11:19:3131https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12988http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2244, ARBGRP583-382524020-224407 c PUB utdrag Q1 (003).pdf2023-05-04T00:00:00Z
07 d Avskrivning av fordringar Ek.dir april103812023-05-04 06:40:524https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12987http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2251, ARBGRP583-382524020-225107 d Avskrivning av fordringar Ek.dir april.pdf2023-05-04T00:00:00Z
07 g Avskrivning av fordringar Ek.dir mars 2023103842023-05-04 06:52:4230https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13015http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2254, ARBGRP583-382524020-225407 g Avskrivning av fordringar Ek.dir mars 2023.pdf2023-05-04T00:00:00Z
Remiss Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap - SOU 2022:57104132023-05-04 08:40:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-2205 1.0 245https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13027http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2205, ARBGRP583-382524020-220521 a Remiss Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap - styrelseärende.pdf2023-05-03T22:00:00Z
Svar på uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2022104022023-05-04 06:45:03ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 245https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13009http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2193, ARBGRP583-382524020-219311 Svar på uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2022 - styrelseärende.pdf2023-05-03T22:00:00Z
Remiss Från delar till helhet SOU 2023:5104122023-05-04 06:45:03ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-2152 1.0 247https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12994http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2152, ARBGRP583-382524020-215220 a Remiss Från delar till helhet SOU 2023 5 - styrelseärende.pdf2023-05-03T22:00:00Z
15 a Uppföjning vårdval primärvård januari-december 2022 - HSN Beslut 2023-03-30 § 31104082023-04-17 06:39:46PROTOKOLL Hälso- och sjukvårdsnämnden Sida 16 (22) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för Vårdval 260https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13000http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2269, ARBGRP583-382524020-226915 a Uppföjning vårdval primärvård januari-december 2022 - HSN Beslut 2023-03-30 § 31.pdf2023-05-04T00:00:00Z
Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2022 104032023-05-04 06:45:02ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (5) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Hälso- och sjukvårdsavdelningen 242https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13008http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2180, ARBGRP583-382524020-218012 a Svar på sjukvårdsberedningens verksamhetsrappprt 2022 - styrelseärende.pdf2023-05-03T22:00:00Z
Remiss Posttjänst för hela slanten SOU 2023-4104112023-05-04 06:45:04ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-05-10 Sida 1 (4) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 247https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12995http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2160, ARBGRP583-382524020-216019 a Remiss Posttjänst för hela slanten SOU 2023-4 - styrelseärende.pdf2023-05-03T22:00:00Z
15 b Resultatbilaga vårdval primärvård januari-december 2022 - bilaga 2104222023-03-17 12:07:46Hembesök till familjer med nyfött barn Medicinsk bedömning inom tre dagar totalt Riskbedömning av levnadsvanor hos personer med *Resultat enbart för hälsocentraler som uppnått målet 4https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12999http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2270, ARBGRP583-382524020-227015 b Resultatbilaga vårdval primärvård januari-december 2022 - bilaga 2.pdf2023-05-04T00:00:00Z

Söker efter resultat...