Navigering

 

 

Rutin för användning av snabbtester på SÄBO~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Beställningsunderlag manuell förflyttning 86942021-02-26 15:50:40STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-02-26 15:50:40pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Rutinbeskrivning för hantering av kostnader vid vaccinering86932021-02-26 14:55:38STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativcovid19irkl/Dokument/administrativcovid19informationrkl/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativcovid19irkl2021-02-26 14:55:38pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Länshjälpmedelsgrupp mötesanteckning 2021-02-2686952021-02-26 11:45:37STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/Redovisande/Mötenhttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-02-26 11:45:37pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Hjälpmedelsavtal_Bilaga_5_Prislista86962021-02-26 15:20:37STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-02-26 15:20:37pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 201886972021-02-26 14:25:37STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ekonomiochplaneringsavdelningenstyrelsearenden/Styrande/Måldokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-02-26 14:25:37pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Finansplan 2016-201886982021-02-26 14:55:40STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-02-26 14:55:40pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 202086992021-02-26 15:45:40STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/Redovisande/Rapporter och Resultathttps://vis.nll.se/process/administrativ2021-02-26 15:45:40pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Lathund för molnbedömning1492019-12-19 13:09:42STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forbattradinformationssakerhet/Arbetsdokument900https://vis.nll.se/process/projekt2019-12-19 13:09:42pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Nära vård och omsorg Avsiktsförklaring/viljeinriktning för omställningsarbetet1502019-12-05 14:16:09STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/Informerande6500https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-05 14:16:09pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js
Information om nytt godstransportavtal till/från Länsservice 20202822019-12-18 09:48:34STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande18800https://vis.nll.se/process/administrativ2019-12-18 09:48:34pptxFalsepptx22~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PowerPoint.js