Navigering

 

 

22 b Sexuella övergrepp på kvinnor - bilaga~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PersonalFavorite.js

Sömn och behandling av sömnstörning Åhörarmaterial NLD 2023 pdf102322023-02-07 11:00:272023-02-07 11:00:27 ❖ Prediktorer: Störd sömn (odds ratio 4,9) Höga arbetskrav Kvinna Snarkning Låg “social support” WOLF-studien ❖ Det finns en stark korrelation mellan störd STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{557AAFB2-58CE-48FD-AD48-18A806FE8BE5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Kiruna/Gällivare ST-träffar vt 2023 102332023-02-07 14:50:022023-02-07 14:50:02Informerande dokument | Information Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära ARBGRP1073-1882423353-34 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/srallmanmedicin/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{8E8289F9-B3E2-4466-AF59-9C1B03261B9F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
ST-undervisning Luleå/Boden vt 2023102342023-02-07 14:45:022023-02-07 14:45:02Informerande dokument | Information Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära ARBGRP1073-1882423353-36 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/srallmanmedicin/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{ACFE6E10-7DDE-4B02-B3D0-1A7C1625ED03}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Östra Norrbotten ST-schema102352023-02-07 14:45:012023-02-07 14:45:01Informerande dokument | Information Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära ARBGRP1073-1882423353-35 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/srallmanmedicin/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{96F2F8F1-966B-41CD-9300-CF177FC45746}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
ST undervisning Piteå vt 2023 Tema 3102362023-02-07 15:10:022023-02-07 15:10:02Informerande dokument | Utbildning Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP1073-1882423353-28 4.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/srallmanmedicin/Informerandehttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{730047C3-0578-4888-9221-8DF348CC484A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Årsrapport 2022, division Psykiatri, Bilaga produktion och måluppfyllelse102372023-02-07 16:05:032023-02-07 16:05:03Redovisande dokument | Rapport Sida 1 (24) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten; Division Psykiatri ARBGRP656-997614808-383 2.0 PUBLICERINGSDATUM STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divisionernasaterrapportering/Redovisande/Rapporter och Resultathttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{FEBD7516-D331-4BEE-85D3-204FAA1B2972}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Årsrapport 2022, division Psykiatri102382023-02-07 16:05:022023-02-07 16:05:02Redovisande dokument | Rapport Sida 1 (18) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP656-997614808-382 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divisionernasaterrapportering/Redovisande/Rapporter och Resultathttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{9F44885D-899A-467D-AF8A-B8C28C995507}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Rapport med sammanfattning LAG Fast läkarkontakt102392023-02-07 10:45:022023-02-07 10:45:02Fast läkarkontakt i Norrbotten- Sammanfattning för beslutsfattare Som del av kunskapsstyrningsorganisationen har lokal arbetsgrupp (LAG) fast läkarkontakt på uppdrag av lokalt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divisionnara/Redovisande/Rapporter och Resultathttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{B1736866-1A9F-42A2-B0D8-3C21A680E7F9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Lathund M300 plus102402023-02-07 13:05:012023-02-07 13:05:01Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Avd 41 Neurorehabilitering Sunderby sjukhus; Avdelning 41 Strokeenhet Sunderby STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/neurorehabavdelning41n/Styrande/Rutindokumenthttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{AE2C184C-296B-4C94-B431-E1F3AAFDB09E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
APT Ögon Sunderbyn 2023-02-07 Minnesanteckning102412023-02-07 15:30:022023-02-07 15:30:02Jonathan informerar om arbetet med Cosmic och visar bilder på hur det kan komma att se ut Man jobbar i en grupp med olika yrkeskategorier från samtliga 9 regioner som ska gå över STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/Redovisande/Mötenhttps://vis.nll.se/process/administrativpdfFalsepdfhttp://spportal.extvis.local/process/administrativ{50BE9274-A0E7-4268-9BD1-B9F58B1D617E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515