Navigering

Dokument

 

 

Prövning av barnets bästa i beslut som gäller enskilda barn eller grupper av barn25132023-01-02 12:19:50Kontakt vid frågor: Moa Lygren Strateg, Regionstab moa.lygren@norrbotten.se Barnombudsmannens metodstöd för prövning av barnets bästa Barn finns i många av regionens verksamheter https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/provningavbarnetsbastaiarenden/ArbetsdokumentpptxFalsepptx11960http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP882-1153265462-50, ARBGRP882-1153265462-50Prövning av barnets bästa för verksamheten.pptx2023-01-01T23:00:00Z
Brandkort - Redigerbar mall25902022-09-22 09:13:03Alla bränder är små i början Om du upptäcker en brand i tidigt skede ska du försöka släcka själv, men utan att ta för stora risker Om du inte kan släcka ska du rädda dig själv https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/sakerhetgallivare/ArbetsdokumentpptxFalsepptx10270http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP320-4-70, ARBGRP320-4-70Brandkort - Redigerbar mall.pptx2022-09-21T22:00:00Z
Processkarta ekonomi27472020-08-26 14:15:35Faktura registrera i E-biff av administratör Antingen görs en intern faktura eller en extern kund faktura Eventuella fel rättas till och åtgärdas Fakturan skrivs ut och skickas till https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-horsel/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8489http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lshorsel-3-342, lshorsel-3-342Processkarta ekonomi.pptx2020-08-25T22:00:00Z
SEPSIS /MODS32392019-09-19 12:13:13Man född-41, inkommer med kraftigt rodnat, svullet och värme ökat underben Plötsligt insjuknat natten mot tisdag med smärta, illamående och kräkningar Hade ni reagerat på dessa med https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-intmedsy/ArbetsdokumentpptxFalsepptx7091http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsintmedsy-4-357, nsintmedsy-4-357Sepsis MAVA.pptx2021-09-20T22:00:00Z
Vanliga frågor i VIS & Svar34462020-06-15 07:39:16Vanligaste frågor om VIS och SharePoint, allt från användare till tekniska frågor kommer tas upp Varje fråga är ett enskild sida med svaren inbäddade på samma bild https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fosharepointapplikationer/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8371http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP832-2029583259-140, ARBGRP832-2029583259-140Vanliga frågor i VIS.pptx2021-06-06T22:00:00Z
Forum Hygienombud37372022-12-19 09:53:41Möjlighet till kunskapsinhämtning och utbyte av erfarenheter Hygienombudets roll är att fungera som en resursperson i vårdhygieniska frågor och delge kunskap till kollegor på https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardhygienvardsakerhetsenheten/ArbetsdokumentpptxFalsepptx11892http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP1003-197849450-90, ARBGRP1003-197849450-90Forum för Hygienombud 15 och 16 dec 2022.pptx2022-12-18T23:00:00Z
Lathund för molnbedömning50632019-12-19 12:09:42https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forbattradinformationssakerhet/ArbetsdokumentpptxFalsepptx749http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PRegion%c3%b6vergripande+ut-vecklingsprojekt219-1468314168-90, PRegionövergripande ut-vecklingsprojekt219-1468314168-90Lathund för molnbedomning.pptx2019-12-18T23:00:00Z
Logg över fortsatt planering om utveckling av Polarbibblo16552021-01-06 13:55:59Logg över fortsatt planering om utveckling av Polarbibblo.se Terese presenterade utredningen och diskussion fördes Beslut: Vi bokar in ett nytt diskussionsmöte mellan Kulturenheten https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/utredningavpolarbibblose/ArbetsdokumentpdfFalsepdf594http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=kunblb-4-1588, kunblb-4-1588Logg över fortsatt planering om utveckling av Polarbibblo.pdf2021-01-05T23:00:00Z
Videokonsultation ÖNH - Utvärdering16862019-10-08 20:12:29UTVÄRDERINGSENKÄT - PRIMÄRVÅRD/JOURCENTRAL/AKUTMOTTAGNING Videokonsultation via Öron-näsa-hals-kliniken, Region Norrbotten  Har handläggningen och/eller bedömningen av https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/ArbetsdokumentpdfFalsepdf8338http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-150, lsornaha-4-150Videokonsultation ÖNH - Utvärdering, Enkät.pdf2020-06-04T00:00:00Z
Intyg för sjukresa med taxi17332022-05-24 12:00:58Arbetsdokument lskir-4-219 5.0 Intyg för sjukresa med taxi är berättigad till taxiresa tur och retur https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-kir/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11114http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lskir-4-219, lskir-4-219Intyg för sjukresa med taxi.pdf2022-05-19T22:00:00Z
Handläggning av reumatologiska utredningar med MR17782021-04-14 12:55:20Arbetsdokument | Arbetsdokument Sida 1 (1) ANSVARIG DOKUMENT-ID VERSION Annika Larsson lsradlan-4-86 4.0 Handläggning av reumatologiska utredningar med MR https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/ArbetsdokumentpdfFalsepdf4804http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-86, lsradlan-4-86Handläggning av reumatologiska utredningar med MR.pdf2021-04-13T22:00:00Z
Remiss till fysioterapeut17812020-04-08 10:00:54□ Passiv rörlighet (rörelseomfånget tränas utan att någon muskelkraft används □ Aktiv avlastad rörlighet (tränar avlastat mot underlag eller mha andra armen https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-orto/ArbetsdokumentpdfFalsepdf8134http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsorto-4-141, lsorto-4-141Remiss till fysioterapeut.pdf2023-05-02T00:00:00Z
Dagordning Regionfullmäktige 2023-04-2518412023-04-24 10:45:02Regionfullmäktige 25 april 2023 Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-2194 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf12893http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2194, ARBGRP583-382524020-219401 Dagordning Regionfullmäktige 2023-04-25.pdf2023-04-23T22:00:00Z
Regional beredskapsplan18642021-04-12 09:30:59IVAK Kalix sjukhus | 20190201 Sida 1 (11) GÄLLER FÖR VERKSAMHET VERSION IVAK Kalix Sjukhus nsakutkx-4-296 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV Hot och våld är inte ovanligt https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9649http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutkx-4-296, nsakutkx-4-296Rutin hot och våld IVAK. version 1.pdf2021-04-11T22:00:00Z
Hänvisning vid akut tandskada Akutsjukvården Gällivare Sjukhus18732021-09-02 07:50:09Arbetsdokument nsakutge-4-55 2.0 Hänvisning vid akut tandskada Akutsjukvården Gällivare Sjukhus Adekvat hänvisning vid tandskada på jourtid Patienter som söker eller ringer med https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutge/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10082http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutge-4-55, nsakutge-4-55Hänvisning vid akut tandskada Akutsjukvården Gällivare Sjukhus.pdf2021-09-01T22:00:00Z
Röntgenmall18742021-09-16 04:45:09 Remgiv – skriv ditt egna vårdgivarnamn ex. gekarhol eller sänd på bakjouren (Vid problem dagtid 7-17 ring VAS-jour  Undersökning – skriv höft välj höftled + protesbäcken/handled https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutge/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9798http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutge-4-53, nsakutge-4-53Röntgenmall.pdf2021-09-15T22:00:00Z
Suturering av sårskador18752022-09-22 12:25:38Arbetsdokument nsakutge-4-56 3.0 Suturering av sårskador Ta patienten till rum 2 eller något annat rum som är ledigt Tag av bandaget och titta hur såret ser ut https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutge/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11345http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutge-4-56, nsakutge-4-56Suturering av sårskador.pdf2022-09-21T22:00:00Z
Träningsprgram osteoporos - Balans19082018-03-20 09:16:03Osteoporos- träningsprogram Balans För dig som har benskörhet är det mycket viktigt att hålla igång – även om du har ont. Träning ger dig många fördelar https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-sjgsy/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5425http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nssjgsy-4-324, nssjgsy-4-324traningsprogram_osteoporos_balans_180320.pdf2021-08-30T00:00:00Z
Träningsprgram osteoporos - Hållning19092018-03-20 09:17:06Osteoporos- träningsprogram Hållning För dig som har benskörhet är det mycket viktigt att hålla igång – även om du har ont. Träning ger dig många fördelar https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-sjgsy/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5427http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nssjgsy-4-325, nssjgsy-4-325traningsprogram_osteoporos_hallning_180320.pdf2021-08-30T00:00:00Z
Träningsprogram osteoporos- Styrka19102018-03-20 09:16:37Osteoporos- träningsprogram Styrka För dig som har benskörhet är det mycket viktigt att hålla igång – även om du har ont. Träning ger dig många fördelar Börja med 5 gånger och öka https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-sjgsy/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5426http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nssjgsy-4-326, nssjgsy-4-326traningsprogram_osteoporos_styrka_180320.pdf2021-08-30T00:00:00Z
Blankett - Ansökan om godkännande inhyrd vårdpersonal uppdaterad 2021-08-2519252021-08-25 09:15:37Vilka åtgärder har vidtagits för att undvika inhyrd personal Alla analyser/åtgärder ska dokumenteras och bifogas Sett över möjlighet till samplanering Analys av möjlighet till https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10086http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-13080, divse-4-13080Blankett - Ansökan om godkännande inhyrd vårdpersonal uppdaterad 2021-08-25.pdf2021-09-03T00:00:00Z
Blankett - Ansökan om godkännande inhyrd vårdpersonal uppdaterad 2022-12-1519262022-12-15 09:34:45Vilka åtgärder har vidtagits för att undvika inhyrd personal Alla analyser/åtgärder ska dokumenteras och bifogas Sett över möjlighet till samplanering Analys av möjlighet till https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11882http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-13706, divse-4-13706Blankett - Ansökan om godkännande inhyrd vårdpersonal uppdaterad 2022-12-15.pdf2022-12-15T00:00:00Z
Blankett Upphandlingsuppdrag19862022-11-23 09:58:58Upphandlingsuppdrag Avtalsägare* (divisonschef/avdelningsdirektör) (ansvarig för uppdraget och avtalsförvaltningen) Verksamhetsansvarig* (namn och funktion) (en/flera i https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepdfFalsepdf5064http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-9218, divse-4-9218Blankett Upphandlingsuppdrag.pdf2022-11-23T00:00:00Z
Klinisk examination höft23382022-08-12 13:55:28Hållning, gångmönster, ryggdeformiteter, benlängd, statik i knä och fot, hud Utesluter att besvären orsakas av andra strukturer än höften Knäböj/huk sittning med rak rygg https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11241http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP814-62237006-335, ARBGRP814-62237006-335Klinisk examination höft.pdf2022-08-11T22:00:00Z
Klinisk examination knä23392022-08-12 13:55:29Smärta, omfång, slutkänsla Artrit Kapsulärt mönster: Flexion> Extension 10:1 Lateralrotation - (mediala kornära ligamentet posterior del av mediala kollaterala ligamentet https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11246http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP814-62237006-336, ARBGRP814-62237006-336Klinisk examination knä.pdf2022-08-11T22:00:00Z
Klinisk examination nacke23402022-08-12 13:50:27Processus spinosi, paravertebralt, övre trapezius, suboccipitalt Smärta, omfång, slutkänsla Kapsulärt mönster: extension>rotation=lateralflektion https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11245http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP814-62237006-338, ARBGRP814-62237006-338Klinisk examination nacke.pdf2022-08-11T22:00:00Z
Klinisk undersökning bröstrygg23412022-08-12 13:35:29Smärtlokalisation ovanför T6 -undersök också nacke och skuldra Smärtlokalisation nedanför T6 -undersök endast bröstrygg Omfång, styrka, smärta, kapsulärt mönster: symmetrisk https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11244http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP814-62237006-340, ARBGRP814-62237006-340Klinisk undersökning bröstrygg.pdf2022-08-11T22:00:00Z
Översikt flödesschema23422022-08-15 13:55:30https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf6963http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsberhc-2-194, nsberhc-2-194Översikt flödesschema kompetensenhet.pdf2022-08-14T22:00:00Z
Abbey Pain Scale23502011-07-25 07:18:31 Översatt till svenska 2011-07-25 från Jennifer Abbey, Neil Piller, AnitaDe Bellis, Adrian Esterman, Deborah Parker, Lynne; Giles and Belinda Lowcay (2004) The Abbey pain scale https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5516http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-624, ARBGRP208-4-624Abbey Pain Scale.pdf2021-04-23T00:00:00Z
Frågeformulär om smärtproblem Linton23512007-05-07 14:33:28Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller Läs varje fråga och svara så gott Du kan. Tänk inte för länge på varje fråga https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5520http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-628, ARBGRP208-4-628Frågeformulär om smärtproblem Linton.pdf2021-04-23T00:00:00Z

Söker efter resultat...