Navigering

Dokument

 

 

Lathund för molnbedömning1492019-12-19 13:09:4218https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forbattradinformationssakerhet/ArbetsdokumentpptxFalsepptx501http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PRegion%c3%b6vergripande+ut-vecklingsprojekt219-1468314168-90, PRegionövergripande ut-vecklingsprojekt219-1468314168-90Lathund för molnbedomning.pptx2019-12-18T23:00:00Z
SEPSIS /MODS911842019-09-19 14:13:1367https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-intmedsy/ArbetsdokumentpptxFalsepptx7091http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsintmedsy-4-357, nsintmedsy-4-357Sepsis MAVA.pptx2021-09-20T22:00:00Z
Processkarta ekonomi152502020-08-26 16:15:35https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-horsel/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8489http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lshorsel-3-342, lshorsel-3-342Processkarta ekonomi.pptx2020-08-25T22:00:00Z
Vanliga frågor i VIS & Svar1006952020-06-15 09:39:16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fosharepointapplikationer/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8371http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP832-2029583259-140, ARBGRP832-2029583259-140Vanliga frågor i VIS.pptx2021-06-06T22:00:00Z
Följebrev - Avvikelserapporering externa enheter utanför Region Norrbotten1192019-12-16 08:22:59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7509http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-374, ARBGRP114-4-374Följebrev - Avvikelserapporering externa enheter utanför Region Norrbotten.pdf2019-12-16T00:00:00Z
Kort dokument1212019-11-25 10:20:15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7381http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-664, lgekpl-4-664Blankett för ansökan om filial och servicepunkt.pdf2019-11-24T23:00:00Z
Implementering - checklista NetID4502019-12-03 08:50:26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/sithseid/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7436http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP837-1816491626-37, ARBGRP837-1816491626-37Implementeringsprocessen - checklista NetId.pdf2019-12-02T23:00:00Z
Mall för ärenden till Styrgrupp Samordnad planering9482019-09-05 16:15:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7014http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-116, ARBGRP378-3-116Mall för ärenden till Styrgrupp Samordnad planering.pdf2019-09-04T22:00:00Z
Vårdhygienisk standard egenkontroll Folktandvården87332021-03-03 15:10:21https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetenscentrumhudinflungreu/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9251http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP359-3-240, ARBGRP359-3-240Vårdhygienisk standard egenkontroll Folktandvården.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Vårdhygienisk standard egenkontroll Primärvården87342021-03-03 15:10:22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetenscentrumhudinflungreu/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9250http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP359-3-237, ARBGRP359-3-237Vårdhygienisk standard egenkontroll Primärvården.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Vårtdhygienisk standard egenkontroll slutenvården87352021-03-03 15:10:23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetenscentrumhudinflungreu/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9249http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP359-3-238, ARBGRP359-3-238Vårdhygienisk standard egenkontroll slutenvården.pdf2021-03-02T23:00:00Z
LAG hjärtsvikt norrbotten89262021-04-01 13:50:23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9367http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-531, nskchjart-4-531LAG hjärtsvikt norrbotten.pdf2021-03-31T22:00:00Z
LAG kritisk benischemi Norrbotten89272021-04-01 13:50:23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9366http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-530, nskchjart-4-530LAG kritisk benischemi Norrbotten.pdf2021-03-31T22:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 180131 - Hälsoundersökning av barn och unga som utreds av socialtjänsten94612019-01-14 13:30:54https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5645http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-37, ARBGRP743-268216389-37Bilaga länsstyrgruppen 180131 - Hälsoundersökning av barn och unga som utreds av socialtjänsten.pdf2018-11-28T23:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 180131 - Överenskommelse samverkan om barn och ungas hälsa94642018-11-29 08:05:17https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5685http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-71, ARBGRP743-268216389-71Bilaga länsstyrgruppen 180131 - Överenskommelse samverkan om barn och ungas hälsa.pdf2018-11-28T23:00:00Z
Hälsoundersökning av barn och ungdomar i samband med socialtjänstens utredning -Bilaga länsstyrgrupp 18041894652018-11-29 08:05:22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5651http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-45, ARBGRP743-268216389-45Bilaga länsstyrgruppen 180418 - Hälsoundersökning av barn och ungdomar i samband med socialtjänstens utredning.pdf2018-11-28T23:00:00Z
Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018–202194912018-11-29 08:10:14https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5653http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-47, ARBGRP743-268216389-47Bilaga länsstyrgruppen 180418 - Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021.pdf2018-11-28T23:00:00Z
Kort dokument94922018-11-29 08:05:14https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5702http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-84, ARBGRP743-268216389-84Bilaga länsstyrgruppen 180607 - Slutförslag 180525 kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmet Norrbotten 2013.pdf2018-11-28T23:00:00Z
Länsstyrgruppen 18060794972018-11-29 08:05:18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5703http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-86, ARBGRP743-268216389-86Bilaga länsstyrgruppen 180607 - Utvärdering av Norrbus samverkan.pdf2018-11-28T23:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 180905 - Ålderskorrigering av ensamkommande barn95002018-11-13 10:08:49https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5775http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-110, ARBGRP743-268216389-110Bilaga länsstyrgruppen 180905 - Ålderskorrigering av ensamkommande barn.pdf2018-11-29T00:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 180905 - Fast vårdkontakt Norrbottens län95022018-11-13 10:17:20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5776http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-111, ARBGRP743-268216389-111Bilaga länsstyrgruppen 180905 - Fast vårdkontakt Norrbottens län.pdf2018-11-29T00:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 180905 - Kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmet95062018-11-13 10:26:40https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5777http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-112, ARBGRP743-268216389-112Bilaga länsstyrgruppen 180905 - Kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmet.pdf2018-11-29T00:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Överenskommelse språk- läs- och skrivproblematik reviderad95182018-08-29 08:33:47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5736http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-98, ARBGRP743-268216389-98Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Överenskommelse språk- läs- och skrivproblematik reviderad.pdf2018-11-29T00:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Överenskommelse språk- läs- och skrivproblematik95192018-11-12 10:46:56https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5730http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-95, ARBGRP743-268216389-95Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Överenskommelse språk- läs- och skrivproblematik.pdf2018-11-29T00:00:00Z
Projektdirektiv Samverkan nya hjälpmedel och välfärdsteknik95202018-11-29 08:15:18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5735http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-97, ARBGRP743-268216389-97Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Projektdirektiv samverkan nya hjälpmedel och välfärdsteknik 2017.pdf2018-11-28T23:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Projektdirektiv samverkan nya hjälpmedel och välfärdsteknik uppdaterad95212018-11-29 08:10:25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5734http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-96, ARBGRP743-268216389-96Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Projektdirektiv samverkan nya hjälpmedel och välfärdsteknik uppdaterad.pdf2018-11-28T23:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Remisstruktur för länslogopedin slutdokument95222018-11-13 10:31:29https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5783http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-113, ARBGRP743-268216389-113Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Remisstruktur för länslogopedin slutdokument.pdf2018-11-29T00:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Remisstruktur för länslogopedin95232018-11-13 10:34:29https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5782http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-114, ARBGRP743-268216389-114Bilaga länsstyrgruppen 181114 - Remisstruktur för länslogopedin.pdf2018-11-29T00:00:00Z
Fallpresentationsutvärderingsmall, psykiatrin95722016-11-15 12:29:46https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ststudierektorer/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5599http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP610-1784001259-64, ARBGRP610-1784001259-64FallpresentationsUTVÄRDERINGSmall, psykiatrin.pdf2018-10-19T00:00:00Z
Handledningsöverenskommelse95762018-10-19 11:55:26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ststudierektorer/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5592http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP610-1784001259-60, ARBGRP610-1784001259-60Ramar för handledningen.pdf2018-10-18T22:00:00Z

Söker efter resultat...