Navigering

Dokument

 

 

Klinisk examination höft1713222022-08-11 13:55:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11241http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP814-62237006-335, ARBGRP814-62237006-335Klinisk examination höft.pdf2022-08-10T22:00:00Z
Lathund för molnbedömning1492019-12-19 13:09:4250https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forbattradinformationssakerhet/ArbetsdokumentpptxFalsepptx501http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PRegion%c3%b6vergripande+ut-vecklingsprojekt219-1468314168-90, PRegionövergripande ut-vecklingsprojekt219-1468314168-90Lathund för molnbedomning.pptx2019-12-18T23:00:00Z
SEPSIS /MODS911842019-09-19 14:13:1387https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-intmedsy/ArbetsdokumentpptxFalsepptx7091http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsintmedsy-4-357, nsintmedsy-4-357Sepsis MAVA.pptx2021-09-20T22:00:00Z
Brandkort - Redigerbar mall1340072021-11-12 10:09:5816https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/sakerhetgallivare/ArbetsdokumentpptxFalsepptx10270http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP320-4-70, ARBGRP320-4-70Brandkort - Redigerbar mall.pptx2021-11-15T23:00:00Z
Processkarta ekonomi152502020-08-26 16:15:35https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-horsel/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8489http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lshorsel-3-342, lshorsel-3-342Processkarta ekonomi.pptx2020-08-25T22:00:00Z
Vanliga frågor i VIS & Svar1006952020-06-15 09:39:16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fosharepointapplikationer/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8371http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP832-2029583259-140, ARBGRP832-2029583259-140Vanliga frågor i VIS.pptx2021-06-06T22:00:00Z
Blankett, Monteringsbeställning, hjälpmedelskonsulent, hjälpmedel1340442014-01-24 13:50:00https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandedocmFalsedocm10279http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-1509, divse-4-1509Blankett, Monteringsbeställning, hjälpmedelskonsulent, hjälpmedel.docm2021-11-30T23:00:00Z
Följebrev - Avvikelserapporering externa enheter utanför Region Norrbotten1192019-12-16 08:22:59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7509http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-374, ARBGRP114-4-374Följebrev - Avvikelserapporering externa enheter utanför Region Norrbotten.pdf2022-07-01T00:00:00Z
Kort dokument1212019-11-25 10:20:15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7381http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-664, lgekpl-4-664Blankett för ansökan om filial och servicepunkt.pdf2019-11-24T23:00:00Z
Implementering - checklista NetID4502019-12-03 08:50:26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/sithseid/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7436http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP837-1816491626-37, ARBGRP837-1816491626-37Implementeringsprocessen - checklista NetId.pdf2019-12-02T23:00:00Z
Mall för ärenden till Styrgrupp Samordnad planering9482019-09-05 16:15:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7014http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-116, ARBGRP378-3-116Mall för ärenden till Styrgrupp Samordnad planering.pdf2019-09-04T22:00:00Z
LAG hjärtsvikt norrbotten89262021-04-01 13:50:23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9367http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-531, nskchjart-4-531LAG hjärtsvikt norrbotten.pdf2021-03-31T22:00:00Z
LAG kritisk benischemi Norrbotten89272021-04-01 13:50:23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9366http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-530, nskchjart-4-530LAG kritisk benischemi Norrbotten.pdf2021-03-31T22:00:00Z
Remiss till fysioterapeut259242020-04-08 12:00:54https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-orto/ArbetsdokumentpdfFalsepdf8134http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsorto-4-141, lsorto-4-141Remiss till fysioterapeut.pdf2020-04-23T00:00:00Z
Mall läkarintyg för kostnadskrävande asylsjukvård355052020-03-26 13:15:59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/ArbetsdokumentpdfFalsepdf8038http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-651, ARBGRP229-4-651Mall läkarintyg för kostnadskrävande asylsjukvård.pdf2020-03-25T23:00:00Z
Ärende driftstopp Lifecare SP September 2019366502019-12-12 16:30:34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7081http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-119, ARBGRP378-3-119Ärende driftstopp Lifecare SP September 2019.pdf2019-12-11T23:00:00Z
Kunskapsbedömning vid rond619252018-10-17 10:19:24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ststudierektorer/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5968http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP610-1784001259-70, ARBGRP610-1784001259-70Kunskapsbedömning vid rond.pdf2021-12-10T00:00:00Z
Videokonsultation ÖNH - Utvärdering636892019-10-08 22:12:29https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/ArbetsdokumentpdfFalsepdf8338http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-150, lsornaha-4-150Videokonsultation ÖNH - Utvärdering, Enkät.pdf2020-06-04T00:00:00Z
Översikt flödesschema728522019-08-22 18:25:09https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf6963http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsberhc-2-194, nsberhc-2-194Översikt flödesschema kompetensenhet.pdf2019-08-21T22:00:00Z
Blankett Upphandlingsuppdrag759252018-04-24 10:51:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepdfFalsepdf5064http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-9218, divse-4-9218Blankett Upphandlingsuppdrag.pdf2021-05-04T00:00:00Z
LISTA medarbetare för serologisk provtagning770872020-09-15 16:15:22https://vis.nll.se/process/administrativcovid19irkl/Dokument/administrativcovid19informationrkl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf124http://spportal.extvis.local/process/administrativcovid19irkl/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP885-1485700187-122, ARBGRP885-1485700187-122LISTA medarbetare för serologisk provtagning.pdf2020-09-14T22:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 190904 - Överenskommelse inom området psykisk hälsa810082019-08-30 14:38:04https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf6989http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-157, ARBGRP743-268216389-157Bilaga länsstyrgruppen 190904 - Överenskommelse inom området psykisk hälsa.pdf2019-08-30T00:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 190904 - Samverkansmodell för missbruk och beroendevården810092019-08-30 14:42:36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf6991http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-158, ARBGRP743-268216389-158Bilaga länsstyrgruppen 190904 - Samverkansmodell för missbruk och beroendevården.pdf2019-08-30T00:00:00Z
Kort dokument873732022-01-21 14:25:47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10495http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-537, ARBGRP229-4-537190326_Registreringsanvisning optillfälle_åtgtillfälle.pdf2022-01-20T23:00:00Z
Ärende kvitteringstider för samordnad planering910292019-12-12 16:55:36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7213http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-136, ARBGRP378-3-136Ärende kvitteringstider för samordnad planering.pdf2019-12-11T23:00:00Z
Divisionsplan Regionstöd 2022-2024931262022-04-25 15:05:56https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/planeringregionnorrbotten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10778http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-124, ARBGRP646-546598267-124Divisionsplan Regionstöd 2022-2024.pdf2022-04-24T22:00:00Z
Rutinmall931652022-03-29 15:50:08https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pspe/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10701http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nspspe-5-475, nspspe-5-475SI rutin - oplanerad kont med jourcentral.pdf2022-03-28T22:00:00Z
Egenkontroll Vårdhygienisk standard - Primärvården932592022-04-08 14:30:36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardhygienvardsakerhetsenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10759http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP359-3-237, ARBGRP359-3-237Egenkontroll Vårdhygienisk standard - Primärvården.pdf2022-04-08T00:00:00Z
Spring bingobricka933222022-04-28 14:00:19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kcre/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10799http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskcre-4-1011, nskcre-4-1011SPRING.pdf2022-04-27T22:00:00Z
Mat- och Vätskelista934012022-05-19 07:45:52https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutpe/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10891http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutpe-4-196, nsakutpe-4-196Mat och vätskelista IVAK PÄS.pdf2022-05-19T00:00:00Z

Söker efter resultat...