Navigering

Dokument

 

 

Processkarta ekonomi152502020-08-26 16:15:3516https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-horsel/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8489http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lshorsel-3-342, lshorsel-3-342Processkarta ekonomi.pptx2020-08-25T22:00:00Z
SEPSIS /MODS911842019-09-19 14:13:13133https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-intmedsy/ArbetsdokumentpptxFalsepptx7091http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsintmedsy-4-357, nsintmedsy-4-357Sepsis MAVA.pptx2021-09-20T22:00:00Z
Brandkort - Redigerbar mall1340072022-09-22 11:13:0350https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/sakerhetgallivare/ArbetsdokumentpptxFalsepptx10270http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP320-4-70, ARBGRP320-4-70Brandkort - Redigerbar mall.pptx2022-09-21T22:00:00Z
Vanliga frågor i VIS & Svar1006952020-06-15 09:39:16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fosharepointapplikationer/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8371http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP832-2029583259-140, ARBGRP832-2029583259-140Vanliga frågor i VIS.pptx2021-06-06T22:00:00Z
Lathund för molnbedömning1492019-12-19 13:09:4281https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forbattradinformationssakerhet/ArbetsdokumentpptxFalsepptx501http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PRegion%c3%b6vergripande+ut-vecklingsprojekt219-1468314168-90, PRegionövergripande ut-vecklingsprojekt219-1468314168-90Lathund för molnbedomning.pptx2019-12-18T23:00:00Z
Följebrev - Avvikelserapporering externa enheter utanför Region Norrbotten1192019-12-16 08:22:59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7509http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-374, ARBGRP114-4-374Följebrev - Avvikelserapporering externa enheter utanför Region Norrbotten.pdf2022-07-01T00:00:00Z
Kort dokument1212019-11-25 10:20:15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7381http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-664, lgekpl-4-664Blankett för ansökan om filial och servicepunkt.pdf2019-11-24T23:00:00Z
Mall för ärenden till Styrgrupp Samordnad planering9482022-09-12 11:05:48https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7014http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-116, ARBGRP378-3-116Mall för ärenden till Styrgrupp Samordnad planering.pdf2022-09-11T22:00:00Z
LAG hjärtsvikt norrbotten89262021-04-01 13:50:23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9367http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-531, nskchjart-4-531LAG hjärtsvikt norrbotten.pdf2021-03-31T22:00:00Z
LAG kritisk benischemi Norrbotten89272021-04-01 13:50:23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9366http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-530, nskchjart-4-530LAG kritisk benischemi Norrbotten.pdf2021-03-31T22:00:00Z
Remiss till fysioterapeut259242020-04-08 12:00:54https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-orto/ArbetsdokumentpdfFalsepdf8134http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsorto-4-141, lsorto-4-141Remiss till fysioterapeut.pdf2020-04-23T00:00:00Z
Mall läkarintyg för kostnadskrävande asylsjukvård355052020-03-26 13:15:59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/ArbetsdokumentpdfFalsepdf8038http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-651, ARBGRP229-4-651Mall läkarintyg för kostnadskrävande asylsjukvård.pdf2020-03-25T23:00:00Z
Ärende driftstopp Lifecare SP September 2019366502019-12-12 16:30:34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7081http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-119, ARBGRP378-3-119Ärende driftstopp Lifecare SP September 2019.pdf2019-12-11T23:00:00Z
Kunskapsbedömning vid rond619252018-10-17 10:19:24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ststudierektorer/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5968http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP610-1784001259-70, ARBGRP610-1784001259-70Kunskapsbedömning vid rond.pdf2021-12-10T00:00:00Z
Videokonsultation ÖNH - Utvärdering636892019-10-08 22:12:29https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/ArbetsdokumentpdfFalsepdf8338http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-150, lsornaha-4-150Videokonsultation ÖNH - Utvärdering, Enkät.pdf2020-06-04T00:00:00Z
Översikt flödesschema728522022-08-15 15:55:30https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf6963http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsberhc-2-194, nsberhc-2-194Översikt flödesschema kompetensenhet.pdf2022-08-14T22:00:00Z
Blankett Upphandlingsuppdrag759252018-04-24 10:51:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepdfFalsepdf5064http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-9218, divse-4-9218Blankett Upphandlingsuppdrag.pdf2021-05-04T00:00:00Z
LISTA medarbetare för serologisk provtagning770872020-09-15 16:15:22https://vis.nll.se/process/administrativcovid19irkl/Dokument/administrativcovid19informationrkl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf124http://spportal.extvis.local/process/administrativcovid19irkl/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP885-1485700187-122, ARBGRP885-1485700187-122LISTA medarbetare för serologisk provtagning.pdf2020-09-14T22:00:00Z
Kort dokument873732022-01-21 14:25:47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10495http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-537, ARBGRP229-4-537190326_Registreringsanvisning optillfälle_åtgtillfälle.pdf2022-01-20T23:00:00Z
Ärende kvitteringstider för samordnad planering910292019-12-12 16:55:36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7213http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-136, ARBGRP378-3-136Ärende kvitteringstider för samordnad planering.pdf2019-12-11T23:00:00Z
Divisionsplan Regionstöd 2022-2024931262022-04-25 15:05:56https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/planeringregionnorrbotten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10778http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-124, ARBGRP646-546598267-124Divisionsplan Regionstöd 2022-2024.pdf2022-04-24T22:00:00Z
Rutinmall931652022-03-29 15:50:08https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pspe/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10701http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nspspe-5-475, nspspe-5-475SI rutin - oplanerad kont med jourcentral.pdf2022-03-28T22:00:00Z
Egenkontroll Vårdhygienisk standard - Primärvården932592022-04-08 14:30:36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardhygienvardsakerhetsenheten/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10759http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP359-3-237, ARBGRP359-3-237Egenkontroll Vårdhygienisk standard - Primärvården.pdf2022-04-08T00:00:00Z
Spring bingobricka933222022-04-28 14:00:19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kcre/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10799http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskcre-4-1011, nskcre-4-1011SPRING.pdf2022-04-27T22:00:00Z
Omvårdnadsanamnes/status934022022-05-19 07:45:50https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutpe/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10890http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutpe-4-197, nsakutpe-4-197Omvårdnadsanamnes IVAK PÄS.pdf2022-05-19T00:00:00Z
Användarhandbok 0.9 för Lifecare samordnad planering 180703955512018-07-05 15:01:45https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/ArbetsdokumentpdfFalsepdf6909http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-95, ARBGRP378-3-95Användarhandbok 0.9 för Lifecare samordnad planering 180703.pdf2022-08-01T00:00:00Z
Instruktionsmall samordnad plan ÖPT ÖRV 2018955552018-05-25 10:10:33https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/ArbetsdokumentpdfFalsepdf6905http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-97, ARBGRP378-3-97Instruktionsmall samordnad plan ÖPT ÖRV 2018.pdf2022-08-01T00:00:00Z
Förslag PUB bilagor1030132022-02-15 17:15:58https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/dataskyddgdpr/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10578http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP981-1220032788-31, ARBGRP981-1220032788-31Förslag PUB bilagor.pdf2022-02-14T23:00:00Z
Förslag Rutin PUB avtal vid upphandling1030142022-02-15 17:10:57https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/dataskyddgdpr/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10577http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP981-1220032788-30, ARBGRP981-1220032788-30Förslag Rutin PUB avtal vid upphandling.pdf2022-02-14T23:00:00Z
Ärende tillgänglighet vid driftstopp Lifecare SP1059342020-11-30 08:20:55https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7940http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-171, ARBGRP378-3-171Ärende tillgänglighet vid driftstopp Lifecare SP.pdf2020-03-12T23:00:00Z

Söker efter resultat...