Navigering

Dokument

 

 

Forum Hygienombud37372022-12-19 10:04:47Möjlighet till kunskapsinhämtning och utbyte av erfarenheter Hygienombudets roll är att fungera som en resursperson i vårdhygieniska frågor och delge kunskap till kollegor på 100https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardhygienvardsakerhetsenheten/ArbetsdokumentpptxFalsepptx11892http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP1003-197849450-90, ARBGRP1003-197849450-90Forum för Hygienombud 15 och 16 dec 2022.pptx2023-06-08T22:00:00Z
Prövning av barnets bästa i beslut som gäller enskilda barn eller grupper av barn25132023-01-02 12:19:50Kontakt vid frågor: Moa Lygren Strateg, Regionstab moa.lygren@norrbotten.se Barnombudsmannens metodstöd för prövning av barnets bästa Barn finns i många av regionens verksamheter 39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/provningavbarnetsbastaiarenden/ArbetsdokumentpptxFalsepptx11960http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP882-1153265462-50, ARBGRP882-1153265462-50Prövning av barnets bästa för verksamheten.pptx2023-01-01T23:00:00Z
Vanliga frågor i VIS & Svar34462020-06-15 07:39:16Vanligaste frågor om VIS och SharePoint, allt från användare till tekniska frågor kommer tas upp Varje fråga är ett enskild sida med svaren inbäddade på samma bild 66https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fosharepointapplikationer/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8371http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP832-2029583259-140, ARBGRP832-2029583259-140Vanliga frågor i VIS.pptx2021-06-06T22:00:00Z
Brandkort - Redigerbar mall25902022-09-22 09:13:03Alla bränder är små i början Om du upptäcker en brand i tidigt skede ska du försöka släcka själv, men utan att ta för stora risker Om du inte kan släcka ska du rädda dig själv 216https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/sakerhetgallivare/ArbetsdokumentpptxFalsepptx10270http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP320-4-70, ARBGRP320-4-70Brandkort - Redigerbar mall.pptx2022-09-21T22:00:00Z
Vinnare i konstlotteriet– Medlemsmöte 23101886032023-11-30 14:25:48Vinnare Birgit Mäkelä Landskap 1 Nr 1 Målat på uppdrag av bla Bodens kommun och försvarsmakten Jobbar som praktikhandledare med personlig utveckling Bor i Boden och är medlem i 56https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/konstforeningenfenix/ArbetsdokumentpptxFalsepptx14097http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP1024-1716648262-49, ARBGRP1024-1716648262-49Vinnare konstlotteri medlemsmöte Fenix 231018.pptx2023-11-29T23:00:00Z
Lathund för molnbedömning50632019-12-19 12:09:4275https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forbattradinformationssakerhet/ArbetsdokumentpptxFalsepptx749http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PRegion%c3%b6vergripande+ut-vecklingsprojekt219-1468314168-90, PRegionövergripande ut-vecklingsprojekt219-1468314168-90Lathund för molnbedomning.pptx2019-12-18T23:00:00Z
SEPSIS /MODS72072019-09-19 12:13:13Man född-41, inkommer med kraftigt rodnat, svullet och värme ökat underben Plötsligt insjuknat natten mot tisdag med smärta, illamående och kräkningar Hade ni reagerat på dessa med 302https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-intmedsy/ArbetsdokumentpptxFalsepptx13771http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsintmedsy-4-357, nsintmedsy-4-357Sepsis MAVA.pptx2023-08-28T22:00:00Z
Vårdvalsprocess allmän barn och ungdomstandvård inför 202531392024-01-11 09:47:55Årshjul RS Beställning vårdval primärvård allmän barn och ungdomstandvård process för 2025 Inbjudan att inkomma med synpunkter på föregående års Beställning 23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/ArbetsdokumentpptxFalsepptx14636http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-1239, lgekpl-4-1239Vårdvalsprocess Beställning allmän barn och ungdomstandvård inför 2025.pptx2024-01-10T23:00:00Z
Arbetsplatsanalys_Arjeplog och Arvidsjaur_2018091946092018-12-05 12:30:53Bild ovan av laogooll som delas enligt CC BY-SA 2.0. Tack för att ni deltog i workshop kring digitala kompetenser Detta är en sammanställning av arbetsplatsens resultat i 8https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/bibliotekensdigitalakompetenslyft/ArbetsdokumentpdfFalsepdf584http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PITMT208-1396133821-155, PITMT208-1396133821-155Arbetsplatsanalys_Arjeplog och Arvidsjaur_20180919.pdf2020-08-10T00:00:00Z
17 b Motion om receptfornyelse29812022-11-03 19:32:48Motion om Förenkla processen med receptförnyelse När det gäller förnyelse av recept på 1177 ”mina sidor” måste man idag skriva in preparatets namn, beredningsform och vilken läkare 15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11574http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1761, ARBGRP583-382524020-176117 b Motion om receptfornyelse.pdf2022-11-03T00:00:00Z
Förslag PUB bilagor32172022-02-15 16:15:58Personuppgiftsansvariges instruktion till Personuppgiftsbiträde och eventuella underbiträden för behandling av personuppgifter Utöver vad som redan framgår av 51https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/dataskyddgdpr/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10578http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP981-1220032788-31, ARBGRP981-1220032788-31Förslag PUB bilagor.pdf2022-02-14T23:00:00Z
Remiss Medicinsk fotvård-ifyllbarPDF43032023-05-10 12:39:39Remiss för fotvård ska endast skrivas om det föreligger sjukdom i fötterna Om patienten har diabetes ska riskindelning göras enligt - Rutin Fotproblem vid diabetes 9https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divnara/ArbetsdokumentpdfFalsepdf13102http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divnara-168929963-36, divnara-168929963-36Remiss Medicinsk fotvård-ifyllbarPDF.pdf2023-05-11T00:00:00Z
Hälsoundersökning av barn och ungdomar i samband med socialtjänstens utredning -Bilaga länsstyrgrupp 180418105432023-03-01 10:55:02Både socialtjänst och hälso- och sjukvård har ett ansvar att samverka kring barn som far illa enligt 5 kap 1a § SoL och 2f § HSL Personal inom hälso- och sjukvården och tandvården 12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/ArbetsdokumentpdfFalsepdf12506http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-45, ARBGRP743-268216389-45Bilaga länsstyrgruppen 180418 - Hälsoundersökning av barn och ungdomar i samband med socialtjänstens utredning.pdf2023-02-28T23:00:00Z
Checklista för införande av SVF84612023-03-10 10:10:09Checklistan har utformats för att utgöra ett stöd vid införande av SVF i Norrbottens läns landsting Processledare har tid avsatt för uppdraget 183https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/kortarevantetidericancervardensvf/ArbetsdokumentpdfFalsepdf728http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PITMT92-8-113, PITMT92-8-113Checklista SVF.pdf2017-01-09T23:00:00Z
Dagordning Regionfullmäktige 2023-04-2518412023-04-24 10:45:02Regionfullmäktige 25 april 2023 Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-2194 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD 347https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf12893http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2194, ARBGRP583-382524020-219401 Dagordning Regionfullmäktige 2023-04-25.pdf2023-04-23T22:00:00Z
Träningsprgram osteoporos - Balans19082018-03-20 09:16:03Osteoporos- träningsprogram Balans För dig som har benskörhet är det mycket viktigt att hålla igång – även om du har ont. Träning ger dig många fördelar 362https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-sjgsy/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5425http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nssjgsy-4-324, nssjgsy-4-324traningsprogram_osteoporos_balans_180320.pdf2021-08-30T00:00:00Z
Träningsprgram osteoporos - Hållning19092018-03-20 09:17:06Osteoporos- träningsprogram Hållning För dig som har benskörhet är det mycket viktigt att hålla igång – även om du har ont. Träning ger dig många fördelar 435https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-sjgsy/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5427http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nssjgsy-4-325, nssjgsy-4-325traningsprogram_osteoporos_hallning_180320.pdf2021-08-30T00:00:00Z
Träningsprogram osteoporos- Styrka19102018-03-20 09:16:37Osteoporos- träningsprogram Styrka För dig som har benskörhet är det mycket viktigt att hålla igång – även om du har ont. Träning ger dig många fördelar Börja med 5 gånger och öka 741https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-sjgsy/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5426http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nssjgsy-4-326, nssjgsy-4-326traningsprogram_osteoporos_styrka_180320.pdf2021-08-30T00:00:00Z
01 Tillkännagivande 2022-12-2128982022-12-09 07:52:04Efter inledande procedurfrågor står följande på dagordningen  Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län  Revidering av regler för ersättning till regionens 328https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11848http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1956, ARBGRP583-382524020-195601 Tillkännagivande 2022-12-21.pdf2022-12-13T00:00:00Z
09 a RS beslut 2022-12-07 § 314 - Regional biblioteksplan 2023-202629062022-12-13 07:20:36PROTOKOLL Regionstyrelsen 7 december 2022 Sida 48 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionfullmäktige beslutar att godkänna Regional biblioteksplan 2023-2026 320https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11867http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1957, ARBGRP583-382524020-195709 a RS beslut 2022-12-07 § 314 - Regional biblioteksplan 2023-2026.pdf2022-12-13T00:00:00Z
18 a Regional biblioteksplan 2023-2026 RUNs beslut 221102 § 12229172022-11-10 09:48:07PROTOKOLL Regionala utvecklingsnämnden 1 november 2022 Sida 52 (68) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Den regionala biblioteksplanen har arbetats fram av Regionbibliotek 353https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11752http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1837, ARBGRP583-382524020-183718 a Regional biblioteksplan 2023-2026 RUNs beslut 221102 § 122.pdf2022-12-02T00:00:00Z
14 a RS beslut 2022-12-07 § 324 - Revidering av regler för ersät29752022-12-13 12:27:49PROTOKOLL Regionstyrelsen 7 december 2022 Sida 80 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Revidering av regler för ersättning till regionens förtroendevalda 321https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11858http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1962, ARBGRP583-382524020-196214 a RS beslut 2022-12-07 § 324 - Revidering av regler för ersät.pdf2022-12-13T00:00:00Z
15 a RS beslut 2022-12-07 § 325 - Revidering av arbetsordning för regionf29772022-12-13 12:28:00PROTOKOLL Regionstyrelsen 7 december 2022 Sida 82 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionfullmäktige fastställer reviderad arbetsordning för regionfullmäktige 331https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11857http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1963, ARBGRP583-382524020-196315 a RS beslut 2022-12-07 § 325 - Revidering av arbetsordning för regionf.pdf2022-12-13T00:00:00Z
08 a RS beslut 2022-12-07 § 307 - Remiss Regionalt trafikförs30332022-12-13 12:28:14PROTOKOLL Regionstyrelsen 7 december 2022 Sida 21 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län 325https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11847http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1964, ARBGRP583-382524020-196408 a RS beslut 2022-12-07 § 307 - Remiss Regionalt trafikförs.pdf2022-12-13T00:00:00Z
12 a RS beslut 2022-12-07 § 322 - Politisk organisation 202330402022-12-13 07:23:36PROTOKOLL Regionstyrelsen 7 december 2022 Sida 75 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionfullmäktige beslutar att fastställa föreslagna ändringar i Region 323https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11861http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1959, ARBGRP583-382524020-195912 a RS beslut 2022-12-07 § 322 - Politisk organisation 2023.pdf2022-12-13T00:00:00Z
Filialer och servicepunkter inom vårdval primärvård30512022-12-02 10:31:07ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2022-12-07 Sida 1 (3) ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION Ekonomi- och uppföljningsavdelningen ARBGRP583-382524020-1765 1.0 392https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11790http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1765, ARBGRP583-382524020-176523 a Filialer och servicepunkter inom vårdval primärvård styrelseärende.pdf2022-12-01T23:00:00Z
11 a Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län RUNs beslut 221102 § 12331032022-11-10 09:48:49PROTOKOLL Regionala utvecklingsnämnden 1 november 2022 Sida 55 (68) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionfullmäktige beslutar att godkänna ambitionshöjningen för att 319https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11755http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1839, ARBGRP583-382524020-183911 a Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län RUNs beslut 221102 § 123.pdf2022-12-02T00:00:00Z
11 a RS beslut 2022-12-07 § 321 - Regler för partistöd 202331042022-12-13 07:23:03PROTOKOLL Regionstyrelsen 7 december 2022 Sida 73 (87) DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN Regionfullmäktige beslutar att fastställa regler för partistöd 2023 327https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11863http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-1958, ARBGRP583-382524020-195811 a RS beslut 2022-12-07 § 321 - Regler för partistöd 2023.pdf2022-12-13T00:00:00Z
Egen vårdbegäran Länslogopedin33512022-04-21 06:15:47Vi bedömer din vårdbegäran på samma sätt som en remiss från hälso- och sjukvården Du kommer att få en skriftlig remissbekräftelse när vi bedömt remissen Tillåter du att vi tar del 668https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-logolan/ArbetsdokumentpdfFalsepdf5010http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nslogolan-4-388, nslogolan-4-388Egen vårdbegäran Länslogopedin.pdf2022-04-20T22:00:00Z
Analys av klagomål som avser barn35412021-03-18 12:31:02Klagomål på vården som avser barn - en analys av klagomål inkomna till Patientnämnden i Region Norrbotten under 2020 Ålders- och könsfördelning, ärenden rörande barn 2020 373https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/funktionsomradepan/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9319http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP651-1226513768-390, ARBGRP651-1226513768-390Analys av klagomål som avser barn-IVO.pdf2021-03-17T23:00:00Z

Söker efter resultat...