Navigering

Dokument

 

 

Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2022-Q21713232022-08-11 10:27:05https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx11237http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-888, ARBGRP208-4-888Uppföljningsparametrar Läkemedel 2022 Q2.pptx2022-08-10T22:00:00Z
Nära vård och omsorg Avsiktsförklaring/viljeinriktning för omställningsarbetet1502019-12-05 14:16:09106https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7457http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-177, ARBGRP743-268216389-177Årsplanering länsstyrgruppen samt nära vård och omsorg.pptx2019-12-05T23:00:00Z
Digital ungdomsmottagning1512019-11-06 09:53:3812https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7456http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-176, ARBGRP743-268216389-176Bilaga länsstyrgruppen 191106 - Digital ungdomsmottagning.pptx2019-12-05T23:00:00Z
Översyn av missbruk och beroendevården i länet - upprättandet av en länsgemensam samverkansmodell1532019-11-06 09:50:557https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7455http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-175, ARBGRP743-268216389-175Bilaga länsstyrgruppen 191106 - Översyn av missbruk och beroendevården i länet.pptx2019-12-05T23:00:00Z
VIS utbildningsmaterial - Fördjupning1902021-02-08 14:09:3667https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx7505http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-364, ARBGRP674-1400792617-364VIS utbildningsmaterial - Fördjupning.pptx2021-02-11T23:00:00Z
Information om nytt godstransportavtal till/från Länsservice 20202822019-12-18 09:48:34254https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx7521http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-11356, divse-4-11356Information Nytt Godstransportavtal till från Länsservice 2020.pptx2019-12-17T23:00:00Z
ATC-systemet54962015-10-30 08:55:10554https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptFalseppt1243http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-207, ARBGRP208-4-207ATC-systemet Skylt till läkemedelsförråd.ppt2021-04-23T00:00:00Z
Traumatransfer87042021-02-28 07:28:1369https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/InformerandepptFalseppt9230http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutkx-4-288, nsakutkx-4-288Traumatransfer (1) (003).ppt2021-02-28T00:00:00Z
Lifecare SP 4.087842019-10-10 10:02:3816https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx7186http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-134, ARBGRP378-3-134Lifecare SP 4 0.pptx2019-10-09T22:00:00Z
Höftledsprotes med bakre snitt89482022-02-17 11:48:034https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/InformerandepptxFalsepptx9382http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-375, nsarbsy-4-375Höftledsprotes med bakre snitt.pptx2022-02-17T23:00:00Z
Vårdval primärvård uppföljning januari-december 2019102842020-02-19 13:04:5831https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepptxFalsepptx7951http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-693, lgekpl-4-693Vårdval primärvård resultatbilaga januari-december 2019.pptx2020-03-17T23:00:00Z
Välkommen till Skype-utbildning om Partus 5.0189282019-04-11 12:13:547https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllobstetrik/InformerandepptxFalsepptx7336http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP458-231525253-144, ARBGRP458-231525253-1442019-03-11 Utb inför 5.0 PV.pptx2019-11-12T23:00:00Z
Punktprevalensmätningar 2019229502019-09-10 14:24:163https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx7033http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-472, ARBGRP78-4-472Presentation punktprevalensmätningar 2019 Trycksår.pptx2019-09-11T22:00:00Z
Förvaltningsområde VIS235992020-04-06 10:08:476https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4836http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-144, ARBGRP674-1400792617-144Förvaltningsområde VIS - roller och ansvar.pptx2021-03-28T22:00:00Z
Klicka på filmsymbolen för att se VIS intro236012020-04-06 08:58:3230https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4830http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-785, ARBGRP79-4-785VIS utbildningsmaterial - För chef och ansvarig.pptx2020-04-05T22:00:00Z
VIS236032017-09-06 13:30:0125https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4829http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-55, ARBGRP79-4-55VIS utbildningsmaterial - Projekt.pptx2019-12-12T23:00:00Z
Syfte242002019-01-02 08:17:3417https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepptxFalsepptx8317http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3118, divtv-4-3118Foton vid ortodontiska och pedodontiska bedömningar.pptx2020-05-28T22:00:00Z
I höst börjar regionen visa upp VAS-loggar i Journalen i 1177336942020-08-31 13:03:1422https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/rehabiliteringsmedicinmottagningsunderbysjukhus/InformerandepptxFalsepptx8494http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP104-4-723, ARBGRP104-4-723VAS-loggar i 1177.pptx2020-08-30T22:00:00Z
Läkemedelsservice453372021-01-27 14:37:15288https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx3597http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-471, ARBGRP208-4-471Skötsel av läkemedelsförråd - Läkemedelsservice.pptx2021-01-26T23:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 190904 - Överenskommelse om samarbete för personer med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt för individer med missbruk/beroende av alkohol, droger och spel514182019-09-06 09:11:483https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7041http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-164, ARBGRP743-268216389-164Bilaga länsstyrgruppen 190904 - Överenskommelse om samarbete för psykisk hälsa.pptx2019-09-11T22:00:00Z
Metoder och verktyg i Patientsäkerhetsarbetet532022021-04-08 17:07:536https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx8551http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-620, ARBGRP78-4-620Metoder och verktyg i Patientsäkerhetsarbetet.pptx2021-06-17T22:00:00Z
Lifecare SP 4.3581052020-01-27 11:55:2918https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx7718http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-167, ARBGRP378-3-167Lifecare SP 4.3.pptx2020-01-26T23:00:00Z
TMU-utredning587702020-01-07 07:40:013https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/rehabiliteringsmedicinmottagningsunderbysjukhus/InformerandepptxFalsepptx3466http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP104-4-490, ARBGRP104-4-490TMU process.pptx2020-01-06T23:00:00Z
Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2018/2019722412020-01-30 16:48:1012https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7745http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-189, ARBGRP743-268216389-189Bilaga länsstyrgruppen 200131 - Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2018-2019.pptx2020-02-02T23:00:00Z
IT-stöd för landstingsfinansierad tandvård – utbildning för pilotkliniker742852017-09-21 13:35:5628https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/tandvardsgruppen/InformerandepptxFalsepptx4470http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP657-498130712-75, ARBGRP657-498130712-75Utbildning Symfoni för vårdanställda.pptx2020-12-20T23:00:00Z
Samverkansavtal hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial samt transporter - prismodell759592017-04-05 10:19:325https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx3791http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-7428, divse-4-7428Information om prismodell för Samverkansavtal medicinskt förbrukningsmaterial och hjälpmedel.pptx2020-04-13T22:00:00Z
Manual byte/återställning av lösenord via molnet769142020-09-15 20:34:14768https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx8538http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12226, divse-4-12226Manual byta lösenord via molnet.pptx2020-09-14T22:00:00Z
Exempel på vad som ska registreras som en patientrelaterad avvikelse799762022-06-13 10:57:444https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx3242http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-112, ARBGRP78-4-112Vad ska registreras som en patientrelaterad avvikelse.pptx2022-06-12T22:00:00Z
Löneöversyn Vårdförbundet 2019 Särskilt yrkesskickliga808542019-08-29 13:39:193https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kcre/InformerandepptxFalsepptx6984http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskcre-4-759, nskcre-4-759APT info VF.pptx2019-08-28T22:00:00Z
Lifecare SP 3.11810062019-08-29 16:34:5521https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx6986http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-115, ARBGRP378-3-115Lifecare SP 3 11.pptx2019-08-29T22:00:00Z

Söker efter resultat...