Navigering

Dokument

 

 

Sammanfattning av Samordnad individuell planering - Riktlinjer och rutiner23772023-09-05 12:27:49Dokumentet beskriver hur vi i Norrbotten gemensamt har kommit överens om hur berörda verksamheter ska tillämpa aktuell lagstiftning Dokumentet antogs maj 2023 av Länsstyrgruppen https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx13864http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-341, ARBGRP378-3-341Sammanfattning Riktlinjer.pptx2023-09-07T22:00:00Z
Klarar patienten ADL helt självständigt?32912022-12-01 08:42:59Mycket vital (CFS 1) tränar ofta Klarar sig bra (CFS 3) Tränar ej utöver promenader Lindrigt skör (CFS 5) kan klä på sig och tvätta sig, men behöver hjälp med krävande uppgifter 1https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/InformerandepptxFalsepptx11739http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-787, nskchjart-4-787Skörhet lathund_220208 Swedeheart.pptx2022-11-30T23:00:00Z
Processbeskrivning Markörbaserad journalgranskning26272019-06-26 14:26:231https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx13292http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-106, ARBGRP78-4-106Markörbaserad Journalgranskning_Processbeskrivning.pptx2023-05-30T22:00:00Z
Uppföljning Vårdval Primärvård- beskrivning32832021-05-03 08:55:06Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-425 3.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4893http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-425, lgekpl-4-425Uppföljning Vårdval Primärvård- beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Geografiska områden, Vårdval Primärvård-beskrivning33162021-05-03 09:00:08Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-430 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf5707http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-430, lgekpl-4-430Geografiska områden, Vårdval Primärvård-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Smittspårning och testning i skol- och fritidsmiljö39782021-11-03 10:35:01Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP214-964864214-84 4.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/smittskydd/InformerandepdfFalsepdf9691http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP214-964864214-84, ARBGRP214-964864214-84Smittspårning och testning i skol- och fritidsmiljö.pdf2021-11-02T23:00:00Z
Socialstyrelsen Stegvis vård ångest59252023-06-30 11:40:03Första bedömning i telefon sjuksköterska/vårdsamordnare Informera om triggers som koffein, nikotin, blodsockernivå, alkohol  En liten bok om oro (Kerstin Jeding 3https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf13633http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1745, lgverk-4-1745Socialstyrelsen Stegvis vård ångest.pdf2023-06-29T22:00:00Z
Medicinskt Ledningsansvarig, MLA, inom primärvård Region Norrbotten19002022-05-19 08:26:22Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten nsstns-4-154 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 5https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-stns/InformerandepdfFalsepdf10919http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsstns-4-154, nsstns-4-154Medicinskt Ledningsansvarig, MLA, inom primärvård Region Norrbotten.pdf2022-05-18T22:00:00Z
Instruktioner till Vård på distans17392022-05-24 11:55:58Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET Allmänkirurgi länsklinik DOKUMENT-ID VERSION lskir-4-317 2.0 PUBLICERINGSDATUM 5/20/2022 ANSVARIG UPPRÄTTAD AV Du får då fram denna symbol 76https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-kir/InformerandepdfFalsepdf11113http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lskir-4-317, lskir-4-317Instruktioner till Vård på distans.pdf2022-05-19T22:00:00Z
NADAL hCG Graviditetstest - teststickor (17589_3)18032022-10-24 13:53:32Laboratoriemedicin Sida 1 av 5 Dokumenttyp: Metodbeskrivning Dokumentnamn: NADAL hCG Graviditetstest - teststickor Upprättat av Granskad av Godkänt av Giltigt fr o m Dok nr-vers 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lablan/InformerandepdfFalsepdf11455http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lslablan-4-78, lslablan-4-78NADAL hCG Graviditetstest - teststickor (17589_3).pdf2022-10-28T00:00:00Z
Underlag vid kontakt med Vårdhygien37582022-05-19 08:26:14Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP1003-197849450-48 3.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardhygienvardsakerhetsenheten/InformerandepdfFalsepdf10798http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP1003-197849450-48, ARBGRP1003-197849450-48Underlag vid kontakt med Vårdhygien.pdf2022-05-18T22:00:00Z
Arbetsordning administrativ personal vid vaccination35502021-12-13 09:20:39Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP229-4-705 11.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/InformerandepdfFalsepdf9042http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-705, ARBGRP229-4-705Arbetsordning administrativ personal vid vaccination.pdf2021-12-12T23:00:00Z
Rondmall avd 46 32872020-11-11 06:35:23 Aktuellt tillstånd idag ,Förbättring/försämring ,Fysisk förmåga  Vilka parametrar skall kontrolleras och hur ofta skall dessa följas 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/InformerandepdfFalsepdf8835http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-473, nskchjart-4-473Rondmall 46.pdf2020-11-10T23:00:00Z
Metodbeskrivning Hb 201 DM18002022-11-09 10:43:57Laboratoriemedicin Sida 1 av 6 Dokumenttyp: Metodbeskrivning Dokumentnamn: HemoCue Hb 201 DM Upprättat av Granskad av Godkänt av Giltigt fr o m Dok nr-vers Hanna Lövgren Maria 6https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lablan/InformerandepdfFalsepdf11596http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lslablan-4-85, lslablan-4-85Metodbeskrivning Hb 201 DM.pdf2022-11-09T00:00:00Z
Kort information om F-tandvård36692022-03-09 13:50:52Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Ekonomi- och uppföljningsavdelningen PITMT103-3-212 11.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 9https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/tandvardsgruppen/InformerandepdfFalsepdf4596http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PITMT103-3-212, PITMT103-3-212Kort information om F-tandvård.pdf2022-03-08T23:00:00Z
Kort information om N-tandvård36702022-03-09 13:45:51Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Ekonomi- och uppföljningsavdelningen PITMT103-3-211 11.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/tandvardsgruppen/InformerandepdfFalsepdf4595http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PITMT103-3-211, PITMT103-3-211Kort information om N-tandvård.pdf2022-03-08T23:00:00Z
Skörhet "svarta gubbar" Swedeheart. Vo hjärtsjukvårde SY32922021-04-28 11:15:18De tränar regelbundet och hör till dem som är mest vitala för sin ålder De är sällan regelbundet aktiva utöver vanliga promenader Är inte beroende av andras hjälp i vardagen, men 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/InformerandepdfFalsepdf11743http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-788, nskchjart-4-788Skörhet svarta gubbar Swedeheart Vo hjärtsjukvårde SY.pdf2022-12-01T00:00:00Z
Metodbeskrivning Glukos 201+17992022-11-29 14:56:53Laboratoriemedicin Sida 1 av 5 Dokumenttyp: Metodbeskrivning Dokumentnamn: HemoCue Glucose 201 Upprättat av Granskad av Godkänt av Giltigt fr o m Dok nr-vers Hanna Lövgren Hanna 5https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lablan/InformerandepdfFalsepdf12030http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lslablan-4-88, lslablan-4-88Metodbeskrivning Glukos 201+.pdf2022-11-29T00:00:00Z
Mall ex Uppdragsdirektiv - Uppdragil25442017-05-10 13:06:44Styrande måldokument | [Dokumenttyp] UPPDRAGiL Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] [Dokument-ID] [Version] GODKÄNT DATUM ANSVARIG 9https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionaltprojektkontor/InformerandepdfFalsepdf9860http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-7644, divse-4-7644Mall ex Uppdragsdirektiv - Uppdragil.pdf2021-06-14T00:00:00Z
Mall ex Kommunikationsplan25322017-09-19 10:06:57Styrande måldokument | Plan Sida 1 (3 GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] [Dokument-Id Värde] [Version] GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV [Godkänt 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionaltprojektkontor/InformerandepdfFalsepdf9808http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-8168, divse-4-8168Mall ex Kommunikationsplan.pdf2021-06-07T00:00:00Z
Ordinationsblankett för PleurX och PeritX101472023-02-01 11:50:02Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Medicin- Rehabilitering Piteå sjukhus nsmerepe-4-681 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-merepe/InformerandepdfFalsepdf12095http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsmerepe-4-681, nsmerepe-4-681Ordinationsblankett för PleurX och PeritX.pdf2023-01-31T23:00:00Z
Beställning av undersökning på Röntgenavdelningen i narkos18102023-03-02 06:45:01Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Bild- och funktionsmed Länsklinik lsradlan-4-1341 5.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 13https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf6888http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1341, lsradlan-4-1341Beställning av undersökning på Röntgenavdelningen i narkos.pdf2023-03-01T23:00:00Z
Mall ex Risk- och möjlighetsanalys - Projektil25402019-10-03 09:01:01Boka en ledare för riskanalysen i god tid före mötet, gärna någon som inte är direkt inblandad i uppdraget/projektet/programmet Boka en lokal som ger förutsättningar för kreativt 15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionaltprojektkontor/InformerandepdfFalsepdf9815http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-11094, divse-4-11094Mall ex Risk- och möjlighetsanalys - Projektil.pdf2021-06-07T00:00:00Z
Metodbeskrivning Glukos 201 DM RT17982022-11-09 10:42:49Laboratoriemedicin Sida 1 av 5 Dokumenttyp: Metodbeskrivning Dokumentnamn: HemoCue Glucose 201 DM RT Upprättat av Granskad av Godkänt av Giltigt fr o m Dok nr-vers Hanna Lövgren 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lablan/InformerandepdfFalsepdf11595http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lslablan-4-84, lslablan-4-84Metodbeskrivning Glukos 201 DM RT.pdf2022-11-09T00:00:00Z
Omvårdnadsdokumentation KIR/URO17372022-05-16 08:20:04Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (9) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Avdelning 51 Urolog ÖNH Sunderby sjukhus; Avd 53 Kirurgi mage tarm och kärl Sunderby 6https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-kir/InformerandepdfFalsepdf4401http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lskir-4-330, lskir-4-330Dokumentationsrutin.pdf2022-05-15T22:00:00Z
Ansökan Vårdval Primärvård 2023 Region Norrbotten33132023-01-02 12:20:22 Datum 2021-11-10 Version 2021:1 Regiondirektörens stab, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7 (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 42 36 • E-post 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf10243http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-945, lgekpl-4-945Ansökan Vårdval Primärvård 2023 Region Norrbotten.pdf2023-01-01T23:00:00Z
Mall ex Behovsbeskrivning - Projektil25282017-10-19 12:58:36Informerande dokument | Beskrivning PROJEKTiL Sida 1 (3 PROJEKT DOKUMENT-ID VERSION Arbetsgrupp; Organisatorisk; Projekt [Dokument-Id Värde] [Version] PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionaltprojektkontor/InformerandepdfFalsepdf9782http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-7634, divse-4-7634Mall ex Behovsbeskrivning - Projektil.pdf2021-06-07T00:00:00Z
Metodbeskrivning Hb 801 - Endast för ambulanser18022022-11-09 10:45:05Laboratoriemedicin Sida 1 av 6 Dokumenttyp: Metodbeskrivning Dokumentnamn: HemoCue Hb 801 - Endast för ambulanser Upprättat av Granskad av Godkänt av Giltigt fr o m Dok nr-vers 5https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lablan/InformerandepdfFalsepdf11594http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lslablan-4-86, lslablan-4-86Metodbeskrivning Hb 801 - Endast för ambulanser.pdf2022-11-09T00:00:00Z
Förvaltningsspecifikation 2021 FO Samordnad planering33832021-05-24 09:56:02Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (24) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP378-3-237 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepdfFalsepdf9759http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-237, ARBGRP378-3-237Förvaltningsspecifikation 2021 FO Samordnad planering.pdf2021-05-23T22:00:00Z
Checklista Team Chef Akutteamet17352020-11-17 09:45:16Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Allmänkirurgi länsklinik lskir-4-326 3.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-kir/InformerandepdfFalsepdf4377http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lskir-4-326, lskir-4-326Checklista Team Chef Akutteamet.pdf2020-11-16T23:00:00Z

Söker efter resultat...