Navigering

Dokument

 

 

Antikroppstester i Region Norrbotten från 1:a september1969162020-08-30 14:11:13https://vis.nll.se/process/administrativcovid19irkl/Dokument/administrativcovid19informationrkl/InformerandepptxFalsepptx120http://spportal.extvis.local/process/administrativcovid19irkl/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP885-1485700187-109, ARBGRP885-1485700187-109Antikroppstester flödesbeskrivning patient 1.1.pptx2020-08-29T22:00:00Z
Rutin för nytt rum eller ny pc för 1177 vpt86562021-02-23 11:05:43https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/InformerandepdfFalsepdf9192http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-4674, divlt-5-4674Rutin Ny pc eller rum 1177 vårdguiden på telefon.pdf2021-02-22T23:00:00Z
Instruktion Teams för patienter - KCRE87662021-03-08 10:20:05https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kcre/InformerandepdfFalsepdf9263http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskcre-4-908, nskcre-4-908Instruktion Teams för patienter - KCRE.pdf2021-03-07T23:00:00Z
Prisgrupper, Prismodell Hjälpmedel88162021-04-15 11:35:22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepdfFalsepdf9298http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12781, divse-4-12781Prisgrupper Prismodell Hjälpmedel.pdf2021-04-14T22:00:00Z
Geografiska områden, Vårdval Primärvård-beskrivning94502021-05-03 11:00:08https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf5707http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-430, lgekpl-4-430Geografiska områden, Vårdval Primärvård-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Vårdval Primärvård, ansökan och start av en ny hälsocentral-beskrivning94522021-12-01 10:00:28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf5706http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-437, lgekpl-4-437Vårdval Primärvård, ansökan och start av en ny hälsocentral-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Lathund Mappa om till V i Windows 7151002020-05-29 08:25:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardadministrativtsystemvas/InformerandepdfFalsepdf7069http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP244-4-115, ARBGRP244-4-115Lathund Mappa om till V i Windows 7.pdf2020-05-28T22:00:00Z
IVA-vård/inläggning, gällande rutin319422022-03-06 09:35:03https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/InformerandepdfFalsepdf6349http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutkx-4-211, nsakutkx-4-211IVA-inläggning, gällande rutin.pdf2022-03-05T23:00:00Z
Vägledning för arbetsgång vid händelseanalysarbete656642019-11-25 15:15:31https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepdfFalsepdf7363http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-508, ARBGRP78-4-508Vägledning för arbetsgång vid händelseanalysarbete.pdf2019-11-24T23:00:00Z
Anvisning om batteriinkoppling för gåbord Bure T-motion688202020-10-26 14:55:58https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepdfFalsepdf4347http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-6683, divse-4-6683Anvisning om batteriinkoppling för gåbord Bure T-motion.pdf2020-10-25T23:00:00Z
Lathund pat som nekar SIP i Lifecare SP731782020-05-06 10:55:47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepdfFalsepdf8248http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-186, ARBGRP378-3-186Lathund pat som nekar SIP i Lifecare SP.pdf2020-05-06T00:00:00Z
Förslag till arbetsrutin av intygsutfärdande och hantering av boende742582021-01-07 10:55:42https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/tandvardsgruppen/InformerandepdfFalsepdf4472http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PITMT103-3-207, PITMT103-3-207Förslag till arbetsrutin av intygsutfärdande och hantering av boende.pdf2021-01-06T23:00:00Z
Kort dokument875232022-01-17 08:15:09https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divisionnara/InformerandepdfFalsepdf10480http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP974-5008500-54, ARBGRP974-5008500-54Övergripande beskrivning av primärvårdsuppdraget 211216.pdf2022-01-16T23:00:00Z
Analysplan - beskrivning932172022-05-17 14:41:18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10858http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-422, lgekpl-4-422Analysplan - beskrivning.pdf2022-05-16T22:00:00Z
Kort dokument932872022-05-17 14:41:18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10854http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-423, lgekpl-4-423Omvärldsanalys - beskrivning.pdf2022-05-16T22:00:00Z
Arbetsterapeut vid stroke gällande rutin, Medicin- Rehabkliniken, Kiruna sjukhus958832020-03-10 15:55:29https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-mereka/InformerandepdfFalsepdf7931http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsmereka-4-60, nsmereka-4-60Arbetsterapeut vid stroke gällande rutin, Medicin- Rehabkliniken, Kiruna sjukhus.pdf2020-03-09T23:00:00Z
Korsreferenslista för lagkrav till patientsäkerhetsberättelse1029102021-10-12 09:50:18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepdfFalsepdf10172http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1618, lgverk-4-1618Korsreferenslista för lagkrav till patientsäkerhetsberättelse.pdf2021-10-11T22:00:00Z
Kort dokument1029862022-02-09 16:55:54https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10567http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-129, ARBGRP390-4-129Metodstöd_Introduktion till Barn- och ungdomshabiliteringen i Norrbotten.pdf2022-02-08T23:00:00Z
Checklista / kontroller Avd 46 1251852022-09-01 14:20:06https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/InformerandepdfFalsepdf8836http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-475, nskchjart-4-475Kontroller på 46 Sunderby sjukhus.pdf2022-08-31T22:00:00Z
Ansökan Vårdval Primärvård 2020 Region Norrbotten1339392021-11-09 08:50:54https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf10243http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-945, lgekpl-4-945Ansökan Vårdval Primärvård 2022 Region Norrbotten.pdf2021-11-08T23:00:00Z
Temporär Avvikelserapport 1348032021-05-17 08:55:12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepdfFalsepdf9747http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-705, ARBGRP78-4-705Avvikelserapport temporär.pdf2021-05-16T22:00:00Z
Instruktioner till Vård på distans1348462022-05-24 13:55:58https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-kir/InformerandepdfFalsepdf11113http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lskir-4-317, lskir-4-317Instruktioner till Vård på distans.pdf2022-05-19T22:00:00Z
Lathund Dagsjukvård ankomstregistrering1442972021-09-27 11:05:25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardadministrativtsystemvas/InformerandepdfFalsepdf5485http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP244-4-324, ARBGRP244-4-324Lathund Dagsjukvård ankomstregistrering.pdf2021-09-26T22:00:00Z
MT-strateg, IT/MT-avdelningen, Luleå (1) IT331471702021-04-10 11:10:29https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensbeskrivningar/InformerandepdfFalsepdf9495http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP910-1876139534-59, ARBGRP910-1876139534-59MT-strateg, IT- och MT-avdelningen, Luleå (1) IT33.pdf2021-04-09T22:00:00Z
Receptionist, Närservice, Sunderbyn (2) LO421471962021-04-10 11:35:33https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensbeskrivningar/InformerandepdfFalsepdf9558http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP910-1876139534-259, ARBGRP910-1876139534-259Receptionist, Närservice, Sunderbyn (2) LO42.pdf2021-04-09T22:00:00Z
Exempel på visuellt stöd1472872021-04-12 11:00:59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepdfFalsepdf9646http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4342, divtv-4-4342Exempel på visuellt stöd.pdf2021-04-11T22:00:00Z
Tandborstningsbilder1472882021-04-12 11:16:03https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepdfFalsepdf9647http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4344, divtv-4-4344Tandborstningsbilder.pdf2021-04-11T22:00:00Z
Rutin för hantering av allmän barn-och ungdomstandvård i Symfoni1478202022-01-04 17:20:35https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/tandvardsgruppen/InformerandepdfFalsepdf4634http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PITMT103-3-209, PITMT103-3-209Rutin för hantering av allmän barn-och ungdomstandvård i Symfoni.pdf2022-01-03T23:00:00Z
Medicinskt Ledningsansvarig, MLA, inom primärvård Region Norrbotten1621432022-05-19 10:26:22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-stns/InformerandepdfFalsepdf10919http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsstns-4-154, nsstns-4-154Medicinskt Ledningsansvarig, MLA, inom primärvård Region Norrbotten.pdf2022-05-18T22:00:00Z
Sjukvårdstextilier - hur gör man? 7 viktiga punkter1621902022-05-19 11:11:12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepdfFalsepdf10943http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-7974, divse-4-7974Sjukvårdstextilier - hur gör man 7 viktiga punkter.pdf2022-05-18T22:00:00Z

Söker efter resultat...