Navigering

Dokument

 

 

Patientinformation_ ADHD Föräldrautbildning40182022-03-30 08:40:35► Välj Få stöd och behandling via nätet Nu kan du lägga ditt program ADHD – Föräldrautbildning till Genvägar genom att klicka i stjärnan ► När du sedan ska arbeta i ditt program 17https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10706http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-134, ARBGRP390-4-134Patientinformation_ ADHD Föräldrautbildning.pdf2022-03-29T22:00:00Z
Patientinformation_ Smärta Kunskapspass40312022-12-13 15:55:43► Välj Få stöd och behandling via nätet Nu kan du lägga ditt program Smärta - Kunskapspass till Genvägar genom att klicka i stjärnan ► När du sedan ska arbeta i ditt program hittar du 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf11873http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-143, ARBGRP390-4-143Patientinformation_ Smärta Kunskapspass.pdf2022-12-12T23:00:00Z
Patientinformation_ Smärta Rehabiliteringsprogram40322022-12-13 16:00:43► Välj Få stöd och behandling via nätet Nu kan du lägga ditt program Smärta - Rehabiliteringsprogram till Genvägar genom att klicka i stjärnan ► När du sedan ska arbeta i ditt program 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf11874http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-145, ARBGRP390-4-145Patientinformation_ Smärta Rehabiliteringsprogram.pdf2022-12-12T23:00:00Z
Checklista prostitution och människohandel37412021-01-25 08:45:25Indikatorer på prostitution/sex mot ersättning Utsatt för våld, nu eller tidigare Sexuellt risktagande, risk att utsättas för sexuellt överförbara sjukdomar En man som har sex med 25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/valdinararelationnll/InformerandepdfFalsepdf9115http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP521-1676390401-43, ARBGRP521-1676390401-43Checklista Prostitution och människohandel.pdf2021-01-25T00:00:00Z
Patientinformation Övervinn insomni40162023-01-04 14:35:22► Välj Få stöd och behandling via nätet Nu kan du lägga ditt program Övervinn insomni till Genvägar genom att klicka i stjärnan ► När du sedan ska arbeta i ditt program hittar du det 7https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf11968http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-147, ARBGRP390-4-147Patientinformation Övervinn insomni.pdf2023-01-03T23:00:00Z
Broschyr Vuxenhabiliteringen17152021-03-05 07:20:58 Trgg Jag får stöd att främa min hälsa Jag är en aktiv och sälvklar partner i vården Jag får en god och samordnad vård Jag får vård nära mig på nya sättVuxenhabiliteringen 441https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/InformerandepdfFalsepdf7832http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lslss-4-2437, lslss-4-2437Broschyr Vuxenhabiliteringen.pdf2021-03-05T00:00:00Z
Egen vårdbegäran Öppenvårdsrehab Kalix sjukhus34142022-12-07 09:35:07Egen vårdbegäran om rehabilitering/Öppenvårdsrehab Kalix sjukhus Skickas till: Öppenvårdsrehab Kalix sjukhus, Skolgatan 1, 95232 Kalix Inför aktuell rehab period /bedömning kommer 280https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-merekx/InformerandepdfFalsepdf11820http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsmerekx-4-493, nsmerekx-4-493Egen vårdbegäran Öppenvårdsrehab Kalix sjukhus.pdf2022-12-06T23:00:00Z
Folder bidrag till sjukresor38902023-03-09 09:50:06För upplysningar om busstider i Norrbotten Kontakta oss för att få resebidrag Blankett för sjukresebidrag får du från mottagningen eller Bidraget betalas ut via avi eller sätts in på 860https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ekonomistodredovisning1/InformerandepdfFalsepdf11944http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP991-919422005-504, ARBGRP991-919422005-504Folder bidrag till sjukresor.pdf2023-03-09T00:00:00Z
Patientinformation Video Platform24112342023-06-19 13:22:57När det är dags för ditt min vård Region Norrbotten erbjuder vårdbesök via video Besöken bokas av din mottagning eller hälsocentral Den som bokar besöket kan vara annan personal än 9https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fodigitalvard/InformerandepdfFalsepdf13590http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP923-1111231119-88, ARBGRP923-1111231119-88Patientinformation Video Platform24.pdf2023-06-20T00:00:00Z
Min vårdtid Avd 46 och 47 32492022-08-31 06:50:19Skriva ned frågor inför återbesök på hjärtmottagningen/hälsocentralen Avd 46 Blått vårdlag 0920-28 20 46 Avd 46 Rött vårdlag 0920-28 35 30 Hos oss finns även personal från vårdnära 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/InformerandepdfFalsepdf8837http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-474, nskchjart-4-474Min vårdtid patient info2.pdf2022-08-30T22:00:00Z
Patientinformation_ Autismutbildning för föräldrar40212022-11-24 14:10:47► Välj Få stöd och behandling via nätet Nu kan du lägga ditt program Autismutbildning för föräldrar till Genvägar genom att klicka i stjärnan ► När du sedan ska arbeta i ditt program 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf11723http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-138, ARBGRP390-4-138Patientinformation_ Autismutbildning för föräldrar.pdf2022-11-23T23:00:00Z
Patientinformation Sömnstödet40172022-02-01 16:10:25► Välj Få stöd och behandling via nätet Nu kan du lägga ditt program till Genvägar genom att klicka i stjärnan ► När du sedan ska arbeta i ditt program hittar du det enkelt under 19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9841http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-109, ARBGRP390-4-109Patientinformation Sömnstödet.pdf2022-01-31T23:00:00Z
Folder avgifter i vården38892024-02-19 14:00:02För barn och unga under 20 år Besök hos läkare, sjuksköterska eller annan Behandling utförd av ambulanspersonal som inte Sjukintyg via telefon/e-tjänster på 1177 372https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ekonomistodredovisning1/InformerandepdfFalsepdf11945http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP991-919422005-503, ARBGRP991-919422005-503Folder avgifter i vården.pdf2024-02-22T00:00:00Z
Patientinformation inför hjärtoperation NUS 202233032022-08-01 13:32:12Hjärtcentrum Thoraxkirurgiska enheten Norrlands universitetssjukhus Här hittar du information om hur du bäst kan förbereda dig inför din kommande hjärtoperation, hur din vistelse 12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/InformerandepdfFalsepdf11541http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-770, nskchjart-4-770Patientinformation inför hjärtoperation NUS 2022.pdf2022-11-03T00:00:00Z
Patientinformation_ Logga in till Smärtrehabilitering i Stöd och behandling40252021-01-22 14:25:23Slå på dina aviseringar så att du får ett sms eller mejl vid uppdateringar i ditt behandlingsprogram, när du till exempel fått ett meddelande från din behandlare 23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9109http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-111, ARBGRP390-4-111Patientinformation_ Logga in till Smärtrehabilitering i Stöd och behandling.pdf2021-01-21T23:00:00Z
Affisch avgifter i vården38792024-02-19 13:42:38När du betalt 1400 kr är du Det innebär att du är befriad avgifter under den tid som återstår av en 12-månadersperiod Region Norrbotten har elektroniskt frikort vilket innebär att vi 185https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ekonomistodredovisning1/InformerandepdfFalsepdf11946http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP991-919422005-502, ARBGRP991-919422005-502Affisch avgifter i vården.pdf2024-02-22T00:00:00Z
Informationsbroschyr palliativ vård Kiruna84472021-02-09 09:49:40Palliativ vård är ett samlingsnamn för den vård som man får när man har en obotlig svår sjukdom Man kan få palliativ vård dels tidigt i sjukdomen med mål att förlänga livet och öka 85https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/palliativaradgivningsteametnorrbotten/InformerandepdfFalsepdf13931http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP167-4-65, ARBGRP167-4-65Informationsbroschyr palliativ vård Kiruna.pdf2023-09-22T00:00:00Z
Handhygien-är det viktigt? Handhygien_99x210_korr_17102058172020-01-08 11:49:55Använd endast den toalett på avdelningen som anvisas dig Berätta för personalen om du har diarré eller kräks Använd pappersnäsduk när du snyter dig och rengör händerna med 82https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardhygienvardsakerhetsenheten/InformerandepdfFalsepdf13076http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP1003-197849450-109, ARBGRP1003-197849450-109Handhygien-är det viktigt.pdf2023-05-08T00:00:00Z
Patientinformation_ Introduktion till Barn- och ungdomshabiliteringen i Norrbotten40232022-03-09 10:20:51► Välj Få stöd och behandling via nätet Nu kan du lägga ditt program ”Introduktion till Barn- och ungdomshabiliteringen i Norrbotten” till Genvägar genom att klicka i stjärnan 12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10568http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-130, ARBGRP390-4-130Patientinformation_ Introduktion till Barn- och ungdomshabiliteringen i Norrbotten.pdf2022-03-08T23:00:00Z
Broschyr Länsenheten för ätstörningar37882017-12-04 09:56:18Länsenheten för ätstörningarLänsenheten för ätstörningar (LänsÄt) Enheten vänder sig till personer från 18 år och uppåt som har ätstörningar Du kan komma till oss via remiss eller 139https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/atstorningsmottagningen/InformerandepdfFalsepdf9311http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP527-1991301490-46, ARBGRP527-1991301490-46Broschyr Länsenheten för ätstörningar.pdf2021-03-17T00:00:00Z
Informationsbroschyr palliativ vård Gällivare58912021-02-09 09:49:13Palliativ vård är ett samlingsnamn för den vård som man får när man har en obotlig svår sjukdom Man kan få palliativ vård dels tidigt i sjukdomen med mål att förlänga livet och öka 59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/palliativaradgivningsteametnorrbotten/InformerandepdfFalsepdf12837http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP167-4-62, ARBGRP167-4-62Informationsbroschyr palliativ vård Gällivare.pdf2023-09-22T00:00:00Z
Stopp för smitta och smittspridning-Hygienriktlinje Region Norrbotten 18060158252018-06-19 17:44:50Utkast 180529Stopp för smitta och smittspridning Länsövergripande hygienriktlinje för Region Norrbotten Stopp för smitta och smittspridning – 3 2 – Stopp för smitta och 113https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardhygienvardsakerhetsenheten/InformerandepdfFalsepdf13075http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP1003-197849450-110, ARBGRP1003-197849450-110Stopp för smitta och smittspridning- Hygienriktlinje.pdf2023-05-08T00:00:00Z
Stipendium till dig som studerar till ett tandvårdsyrke23142018-03-28 21:09:00Stipendium till dig som studerar till ett tandvårdsyrke RN-1711022 Stipendium till dig som studerar till ett tandvårdsyrke Om du studerar till något av tandvårdsyrkena tandläkare 83https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepdfFalsepdf8715http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4035, divtv-4-4035Stipendium till dig som studerar till ett tandvårdsyrke.pdf2021-04-22T00:00:00Z
Möjliga konsekvenser av våld37422019-03-07 08:42:34Akuta skador och symptom Möjliga konsekvenser av våld Fysiska Psykiska Skador i ansikte, hals, armar, övriga kropp Akut stressreaktion Skador i munhåla som skrapmärken, sårskador 20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/valdinararelationnll/InformerandepdfFalsepdf9096http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP521-1676390401-41, ARBGRP521-1676390401-41Möjliga konsekverser av våld.pdf2024-01-22T00:00:00Z
Patientinformation Samordnad individuell planering SIP folder 201933752019-06-27 10:59:58Patientinformation samordnad individuell planering 5. SIP fortsätter Tillsammans med din samordningsansvarige beslutar ni hur ofta planen ska följas upp Vid mötet pratar ni om hur 128https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepdfFalsepdf6867http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-102, ARBGRP378-3-102Patientinformation Samordnad individuell planering SIP folder 2019.pdf2022-09-21T00:00:00Z
Patientinformation Logga in till Autism40152021-05-06 11:10:44Slå på dina aviseringar så att du får ett sms eller mejl vid uppdateringar i programmet, när du till exempel fått ett meddelande från din behandlare Logga in på 1177.se och klicka 20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9722http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-118, ARBGRP390-4-118Patientinformation Logga in till Autism.pdf2021-05-05T22:00:00Z
Skötselblad insatser20062023-08-22 06:43:28TRÄ PÅ DEN NYA SLANGEN VRID SEDAN SLANGEN SÅ ATT (HÅLL SLANGEN I EN BIT PAPPER INSATSENS KANALER RIKTAS MOT FÖR BÄTTRE GREPP HÖRSELGÅNGEN NÄR HÖRAPPARATEN SÄTTS PÅ PLATS 19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-horsel/InformerandepdfFalsepdf14494http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lshorsel-3-512, lshorsel-3-512skötselblad insatser.pdf2023-12-11T00:00:00Z
Trafikmedicinsk enhet, Kalix sjukhus36892017-02-14 08:46:57Trafik- medicinsk enhet nll.se Medicinsk genomgång Samtal Tester Teambedömning Praktiskt körtest Fortsätta köra Fortsätta köra med vilkor Rehabi- litering Sluta köra Uppföljning 26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/trafikmedicinskaenheten/InformerandepdfFalsepdf9981http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP233-4-52, ARBGRP233-4-52Trafikmedicinsk enhet, Kalix sjukhus.pdf2021-06-29T00:00:00Z
LSS Broschyr19282023-02-20 12:21:59LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det är en lag som kan ge särskilda rättigheter till dig som har en funktionsnedsättning Vad är LSS Råd och Stöd 194https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/InformerandepdfFalsepdf12918http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lslss-4-3088, lslss-4-3088LSS Broschyr.pdf2023-11-02T00:00:00Z
Medarbetarstöd vid vårdskada 201928682019-05-07 07:53:40Medarbetarstöd vid vårdskada RN- 1901-1518Hälso - sjukvårds och tandvårdspersonal som varit inblandade i en incident som lett till en vårdskada är särskilt sårbara när hälso- och 80https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepdfFalsepdf7348http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-470, ARBGRP78-4-470Medarbetarstöd vid vårdskada 2019.pdf2022-11-22T00:00:00Z

Söker efter resultat...