Navigering

Dokument

 

 

Patientinformation_ Artrosskola i Stöd och behandling875542022-01-26 13:55:26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10510http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-127, ARBGRP390-4-127Patientinformation_ Artrosskola i Stöd och behandling.pdf2022-01-25T23:00:00Z
Patientinformation_ Autism i Stöd och behandling875552022-01-26 14:00:26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10511http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-126, ARBGRP390-4-126Patientinformation_ Autism i Stöd och behandling.pdf2022-01-25T23:00:00Z
Patientinformation_ ADHD Föräldrautbildning931732022-03-30 10:40:35https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10706http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-134, ARBGRP390-4-134Patientinformation_ ADHD Föräldrautbildning.pdf2022-03-29T22:00:00Z
Patientinformation_ Introduktion till Barn- och ungdomshabiliteringen i Norrbotten1029932022-03-09 11:20:51https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10568http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-130, ARBGRP390-4-130Patientinformation_ Introduktion till Barn- och ungdomshabiliteringen i Norrbotten.pdf2022-03-08T23:00:00Z
Patientinformation_ Medicinering vid add_adhd i Stöd och behandling_Barnmedicin SUS1030662022-02-23 08:20:52https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10603http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-132, ARBGRP390-4-132Patientinformation_ Medicinering vid add_adhd i Stöd och behandling_Barnmedicin SUS.pdf2022-02-22T23:00:00Z
Patientinformation_ Min nikotinfria resa i Stöd och behandling1030672022-02-22 16:30:42https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10602http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-131, ARBGRP390-4-131Patientinformation_ Min nikotinfria resa i Stöd och behandling.pdf2022-02-21T23:00:00Z
Patientinformation_Stöd efter din hjärtinfarkt1073522021-01-08 10:00:37https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9033http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-98, ARBGRP390-4-98Patientinformation_Stöd efter din hjärtinfarkt.pdf2021-01-07T23:00:00Z
Patientinformation_Stöd vid kranskärlssjukdom1073532021-01-08 10:00:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9032http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-99, ARBGRP390-4-99Patientinformation_Stöd vid kranskärlssjukdom.pdf2021-01-07T23:00:00Z
Patientinformation_vidmakthållet program_ kranskärl_1073552021-01-08 10:05:37https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9031http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-101, ARBGRP390-4-101Patientinformation_vidmakthållet program_ kranskärl_.pdf2021-01-07T23:00:00Z
Broschyr Miljöpolicy Region Norrbotten1118822017-05-05 12:10:47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepdfFalsepdf8327http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12052, divse-4-12052Broschyr Miljöpolicy Region Norrbotten.pdf2020-06-02T00:00:00Z
Stipendium till dig som studerar till ett tandvårdsyrke1249642018-03-28 23:09:00https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepdfFalsepdf8715http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4035, divtv-4-4035Stipendium till dig som studerar till ett tandvårdsyrke.pdf2021-04-22T00:00:00Z
Min vårdtid Avd 46 och 47 1251862022-08-31 08:50:19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/InformerandepdfFalsepdf8837http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-474, nskchjart-4-474Min vårdtid patient info2.pdf2022-08-30T22:00:00Z
Patientinformation_ Medicinering vid add_adhd i Stöd och behandling1338242021-11-25 14:20:34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10274http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-122, ARBGRP390-4-122Patientinformation_ Medicinering vid add_adhd i Stöd och behandling.pdf2021-11-24T23:00:00Z
Patientinformation_ Mat- och symtomdagbok IBS i Stöd och behandling1340542022-03-08 09:10:44https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10278http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-123, ARBGRP390-4-123Patientinformation_ Mat- och symtomdagbok IBS i Stöd och behandling.pdf2022-03-07T23:00:00Z
Patientinformation Logga in till Autism1474512021-05-06 13:10:44https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9722http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-118, ARBGRP390-4-118Patientinformation Logga in till Autism.pdf2021-05-05T22:00:00Z
Informationsfolder ÖNH1925412017-12-20 11:57:34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/InformerandepdfFalsepdf9794http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-209, lsornaha-4-20903_folder-onh-pitea_171220_webb.pdf2021-06-03T00:00:00Z
Patientinformation Sömnstödet1926162022-02-01 17:10:25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9841http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-109, ARBGRP390-4-109Patientinformation Sömnstödet.pdf2022-01-31T23:00:00Z
Patientinformation_ Logga in till program i Stöd och behandling1926172021-06-10 08:30:54https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9840http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-119, ARBGRP390-4-119Patientinformation_ Logga in till program i Stöd och behandling.pdf2021-06-09T22:00:00Z
Vad är viktigt för dig - Poster - 70x1001926822019-05-13 08:58:23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9890http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-600, lgutv-4-600Vad är viktigt för dig - Poster - 70x100.pdf2021-06-15T00:00:00Z
Trafikmedicinsk enhet, Kalix sjukhus1966252017-02-14 09:46:57https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/trafikmedicinskaenheten/InformerandepdfFalsepdf9981http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP233-4-52, ARBGRP233-4-52Trafikmedicinsk enhet, Kalix sjukhus.pdf2021-06-29T00:00:00Z
Patientinformation_ Min nikotinfria resa1966842021-07-14 09:50:35https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf10000http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-120, ARBGRP390-4-120Patientinformation_ Min nikotinfria resa.pdf2021-07-13T22:00:00Z
Möjliga konsekvenser av våld2125692019-03-07 09:42:34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/valdinararelationnll/InformerandepdfFalsepdf9096http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP521-1676390401-41, ARBGRP521-1676390401-41Möjliga konsekverser av våld.pdf2021-01-20T00:00:00Z
Våga fråga - ställa frågor om våld till barn och unga2125702017-12-12 09:24:52https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/valdinararelationnll/InformerandepdfFalsepdf9095http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP521-1676390401-39, ARBGRP521-1676390401-39Våga fråga - ställa frågor om våld till barn och unga.pdf2021-01-20T00:00:00Z
Patientinformation_ Logga in till Smärtrehabilitering i Stöd och behandling2125932021-01-22 15:25:23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9109http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-111, ARBGRP390-4-111Patientinformation_ Logga in till Smärtrehabilitering i Stöd och behandling.pdf2021-01-21T23:00:00Z
Patientinformation_vidmakthållet program_ hjärtinfarkt_2125942021-05-06 10:25:47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9104http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-100, ARBGRP390-4-100Patientinformation_vidmakthållet program_ hjärtinfarkt_.pdf2021-05-05T22:00:00Z
Medarbetarstöd vid vårdskada 2019122072019-05-07 09:53:4038https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepdfFalsepdf7348http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-470, ARBGRP78-4-470Medarbetarstöd vid vårdskada 2019.pdf2019-11-18T00:00:00Z
Broschyr Vuxenhabiliteringen260262021-03-05 08:20:58755https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/InformerandepdfFalsepdf7832http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lslss-4-2437, lslss-4-2437Broschyr Vuxenhabiliteringen.pdf2021-03-05T00:00:00Z
Broschyr-Kost till inneliggande patienter (2)2792016-01-21 15:12:043https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepdfFalsepdf7408http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-4455, divse-4-4455Broschyr-Kost till inneliggande patienter (2).pdf2019-11-27T00:00:00Z
Broschyr Länsenheten för ätstörningar88442017-12-04 10:56:181089https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/atstorningsmottagningen/InformerandepdfFalsepdf9311http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP527-1991301490-46, ARBGRP527-1991301490-46Broschyr Länsenheten för ätstörningar.pdf2021-03-17T00:00:00Z
Peer-learning310782020-03-06 11:05:492482https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/adjungerandekliniskadjunkterakainomomvardnad/InformerandepdfFalsepdf5261http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP716-377297319-30, ARBGRP716-377297319-30Peer-learning, för handledare.pdf2020-03-05T23:00:00Z

Söker efter resultat...