Navigering

Dokument

 

 

Manual inloggning Portwise/HAG28022021-10-21 08:10:28Använd webbläsare Google Chrome eller Microsoft Edge Fyll i fälten (user name) användarnamn och lösenord (password OBS Var noga med stora o små bokstäver i lösenordet 50https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/hrfunktionen/InformerandepptxFalsepptx10207http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP261-4-1321, ARBGRP261-4-1321Manual inloggning Portwise_HAG Bemanningen.pptx2021-10-26T22:00:00Z
Lifecare SP 4.2033902022-09-08 09:44:38Ändra/skicka om SIP-kallelse som innehåller anhörig/närstående Om kommunen sparat en kallelse till SIP som innehåller anhörig/närstående och denna sedan ska ändras/skickas om visas 36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx11339http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-315, ARBGRP378-3-315Lifecare SP 4.20.pptx2022-09-20T22:00:00Z
Lifecare SP 4.834072020-12-08 15:24:16Fel: Systemet har gått trögt i perioder Rättning i leveransen: Åtgärder har vidtagits för att förbättra prestandan och driftsäkerheten Rättning i leveransen: Nu hamnar man under 45https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx8950http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-231, ARBGRP378-3-231Lifecare 4.8.pptx2023-12-10T23:00:00Z
Lifecare SP 3.1234092019-09-19 10:13:31Fel: Betalningsansvar har fortsatt att räknas upp efter det patienten registrerats som avliden i Lifecare SP Rättning i leveransen: Betalningsansvar utgår för de dagar patienten 25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx7072http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-123, ARBGRP378-3-123Lifecare SP 3 12.pptx2022-09-20T22:00:00Z
Förvaltningsområde VIS35282020-04-06 08:08:47Folktandvård Kultur och utbildning Regiondirektörens stab Länssjukvård Länsteknik Närsjukvård Service Susanna Goldkuhl Tegnevall Anna Kristina Stålnacke Monika Öhman Erika 22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4836http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-144, ARBGRP674-1400792617-144Förvaltningsområde VIS - roller och ansvar.pptx2023-12-06T23:00:00Z
Medspeech39272021-04-26 11:59:09Användarens Medspeechbehörighet styrs utifrån behörighet i SY1 Tre dikteringsroller: D (dikterare), S (sekreterare), L (lyssnare D, S och L scriptas in utifrån ROLL 16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/medspeech/InformerandepptxFalsepptx9681http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP309-4-133, ARBGRP309-4-133Medspeech behörighetshantering 210421.pptx2021-04-25T22:00:00Z
Paketindelning Vårdnära service 201850312018-05-03 11:48:40Beställning av all kost och livsmedel Beredning av frukost och lunch tillsammans med vården Rengöring av kök och köksutrustning i avdelningsköket 21https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/esfvardnaraservice/InformerandepptxFalsepptx692http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PService107-7-279, PService107-7-279Paketindelning Vårdnära service.pptx2018-07-03T22:00:00Z
Click to add title111002023-06-01 15:32:49Demo av av 6.0 – Beställning-Beredning-Administrering Nytt i User Manager 2,5 och 2,7 I tillägg til funktionella förbättringar inehåller versionerna många mindre förbättringar och 15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/cytodosochelas/InformerandepptxFalsepptx13459http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP590-458592217-64, ARBGRP590-458592217-642023-06-01 Genomgång Cytodos-ELAS UM.pptx2023-06-07T22:00:00Z
Information/utbildning för nya VAS- administratörer Att vara användarstöd i VAS innebär att…111012022-06-09 09:35:22Rollen och uppdraget som VAS- administratör Att vara användarstöd i VAS innebär att… (gäller både utbildare och VAS-administratörer …hjälpa nya användare vid inloggning i VAS 34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vasadministratorerregionnorrbotten/InformerandepptxFalsepptx13456http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP930-1790042898-29, ARBGRP930-1790042898-29Utbildning Nya VASadministratörer Juni 2023.pptx2023-06-07T22:00:00Z
Organisationsplan RNSiK.PPTX111982024-02-08 09:05:34Delprojekt Vård Helena Fredriksson Ågren, Julia Marainen Delprojekt FM Per Clausén Emma Vikman 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-kom/InformerandepptxFalsepptx13562http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgkom-4-264, lgkom-4-264Organisationsplan RNSiK.PPTX2024-02-07T23:00:00Z
Manual byte/återställning av lösenord via molnet28002021-10-22 12:46:01Om du bara ska byta lösenord eller återställa det, kan du göra det via molnet via denna länk https://aka.ms/sspr När du ska byta lösenord kommer följande inloggning upp och här 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/hrfunktionen/InformerandepptxFalsepptx10206http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP261-4-1323, ARBGRP261-4-1323Manual återställning av lösenord via molnet Bemanningen.pptx2021-10-26T22:00:00Z
Exempel på vad som ska registreras som en patientrelaterad avvikelse28802022-06-13 08:57:44Vårdrelaterad infektion (ex. UVI, postop infektion Fördröjd/försenad/felaktig/utebliven diagnos eller vård/behandling Felaktigt användning/underhåll av medicinteknisk utrustning 44https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx3242http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-112, ARBGRP78-4-112Vad ska registreras som en patientrelaterad avvikelse.pptx2022-06-12T22:00:00Z
Ny metod för beräkning av skelettålder18172018-09-25 11:15:44Skelettåldersbestämning används av t.ex. Barnmottagningen i Sunderbyn för att jämföra skelettålder med kronologisk ålder Detta gäller barn med tillväxtavvikelse (kortvuxenhet eller 70https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepptxFalsepptx10887http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1230, lsradlan-4-1230Ny metod för beräkning av skelettålder.pptx2022-05-18T22:00:00Z
Lifecare SP 4.24107462023-03-16 16:22:40När en enhet returnerar ett inskrivningsmeddelande utan att skriva i fältet ”Ange orsak(valfritt)” händer ingenting Däremot går det bra att returnera meddelandet om orsak anges 12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx12753http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-329, ARBGRP378-3-329Lifecare SP 4.24.pptx2023-03-16T23:00:00Z
Organisationsschema VO Neurocentrum33302022-04-26 08:12:4671https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kcre/InformerandepptxFalsepptx10781http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskcre-4-1010, nskcre-4-1010Organisationsschema VO Neurocentrum.pptx2022-04-25T22:00:00Z
Lifecare SP 4.033862019-10-10 08:02:38Fel: Betalningsansvar har fortsatt att räknas upp efter det patienten registrerats som avliden i Lifecare SP Rättning i leveransen: Betalningsansvar utgår för de dagar patienten 82https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx7186http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-134, ARBGRP378-3-134Lifecare SP 4 0.pptx2022-10-16T22:00:00Z
Lifecare SP 4.1733892022-03-16 16:05:31Det finns ingen funktion för att återta ett utskrivningsmeddelande för ÖPT/ÖRV Rättning i leveransen: Nu går det att återta ett utskrivningsmeddelande I version 4.17 är funktionen 86https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx10657http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-292, ARBGRP378-3-292Lifecare SP 4.17.pptx2022-03-15T23:00:00Z
Riskbedömning28562022-02-25 15:01:19Till hjälp för att bedöma allvarlighetsgraden av en händelse/avvikelse och eller för att bedöma om en händelse-/riskanalys ska genomföras kan en beslutsmatris användas 65https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx6575http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-61, ARBGRP78-4-61Beslutsmatris och värdering av allvarlighetsgrad och risk.pptx2022-02-24T23:00:00Z
Verksamhetsområde Hjärtsjukvård - organisation33022021-10-06 08:26:21Avd 46 – hjärta och kärl Enhetschef Johanna Burström Avd 47 - hjärtintensiven Enhetschef Katarina Flodmark Klinisk fysiologisk mottagning Enhetschef Lisbeth Kyrö 66https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/InformerandepptxFalsepptx7795http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-256, nskchjart-4-256Organisationskarta KC Hjärtsjukvård.pptx2022-09-12T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2022-Q4104832023-02-22 07:49:19Källor: Insikt/Consice, FoHM och Socialstyrelsen Protonpumpshämmare (PPI) 75 år och äldre Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J01 exkl metenamin) Recept/1000 invånare (beräknat med 51https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx12354http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-913, ARBGRP208-4-913Uppföljningsparametrar Läkemedel 2022 Q4.pptx2023-02-21T23:00:00Z
NLL Språkservice Sverige AB50962020-08-13 05:26:54Azad Homar är tolk på Språkservice ST: av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med speciell kompetens som sjukvårdstolk (166 GRT: av TÖI eller MYH utbildad tolk 21https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/rehabiliteringsmedicinmottagningsunderbysjukhus/InformerandepptxFalsepptx14147http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP104-4-720, ARBGRP104-4-720Tips vid samtal med tolk.pptx2023-10-25T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2023-Q385812023-10-17 10:58:08Källor: Insikt/Consice, FoHM och Socialstyrelsen Källa: Folkhälsomyndigheten Antibiotikastatistik – Interaktiva faktablad: Försäljningsstatistik antibiotika i öppenvård 76https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx14086http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-1011, ARBGRP208-4-1011Uppföljningsparametrar Läkemedel 2023 Q3.pptx2023-10-16T22:00:00Z
Utbildning TVS Region Norrbotten 2017-01-1036812017-09-21 11:43:22Norrbottens geografiska läge gör att det är extra viktigt att kunna kommunicera med andra marknader, både inom och utanför länet Infrastruktursatsningar är nödvändiga för att göra 43https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/tandvardsgruppen/InformerandepptxFalsepptx11090http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP657-498130712-76, ARBGRP657-498130712-76Utbildning Symfoni för kommunanställda.pptx2022-05-19T22:00:00Z
Introduktion till undersökning av rörelseapparaten23682023-01-06 13:55:25Patientens historia berättar 80% av gångerna vilken diagnos de har Resultatet blir nöjdare patienter, snabbare diagnosticering och bättre compliance Ospina et al (2019) J Gen Intern 99https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/InformerandepptxFalsepptx11975http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP814-62237006-361, ARBGRP814-62237006-361Rörelseapparaten Intro.pptx2023-01-05T23:00:00Z
Lifecare SP 4.1634052022-02-08 09:47:23Problem att söka fram patienten som inte finns i Lifecare SP sedan tidigare i funktionen ”Sök patient” en vit sida visas i stället för patientuppgifterna Nu går det att skriva ut 76https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx10559http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-287, ARBGRP378-3-287Lifecare 4.16.pptx2022-02-07T23:00:00Z
Använd LAGERSÖK21382018-10-30 07:23:14Men speciellt för dig som är förråds/materialansvarig på din enhet När Om du undrar när och var saker har beställts Har de kommit hit eller är de ännu på väg? Var 47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx10958http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-9791, divse-4-9791Använd LAGERSÖK.pptx2022-05-18T22:00:00Z
Vaccinationsregistrering Vaccinationsregistrering37522021-11-18 09:39:41Utbildning - Filmer inspelade via Teams - Möjlighet att ställa frågor vid två teamsmötes-tillfällen Vi har samlat allt material på en gemensam sida på insidan 27https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardadministrativtsystemvas/InformerandepptxFalsepptx10286http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP244-4-551, ARBGRP244-4-551Vaccinationsregistrering i VAS Del 1 Inledning.pptx2021-11-21T23:00:00Z
2020 årshjul.pptx37712020-01-31 12:12:10I menyn Start hittar du Ny bild Klicka på pilen och välj den sidmall du behöver Ändra mall på en befintlig sida Markera den sida i presentationen som du vill byta sidmall på 34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/InformerandepptxFalsepptx7752http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP704-449473926-60, ARBGRP704-449473926-602020 årshjul.pptx2023-02-04T23:00:00Z
Uppföljningsmöte 2017 samverkansavtal Hjälpmedel och Medicinskt förbrukningsmaterial20572018-03-20 15:00:06 Antal ordrar 2013 2014 2015 2016 2017 19589 20417 20969 21496 20610 Antal returnerade 2013 2014 2015 2016 2017 17094 18173 18568 19498 18491 Antal 77https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx10955http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-9072, divse-4-9072Bilagor Uppföljningsmöte Samverkansavtal hjälpmedel och material 2017.pptx2022-05-18T22:00:00Z
Lifecare SP 4.1334032021-10-04 10:29:21Samordnad vårdplan har ibland försvunnit i samband med dokumentation Felet har uppstått i ärenden där det funnits en återtagen kallelse till §, det har skapats olika dokument i 68https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx10147http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-274, ARBGRP378-3-274Lifecare 4.13.pptx2021-10-04T22:00:00Z

Söker efter resultat...