Navigering

Dokument

 

 

Traumatransfer87042021-02-28 07:28:1381https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/InformerandepptFalseppt9230http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutkx-4-288, nsakutkx-4-288Traumatransfer (1) (003).ppt2021-02-28T00:00:00Z
Lifecare SP 4.087842019-10-10 10:02:3830https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx7186http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-134, ARBGRP378-3-134Lifecare SP 4 0.pptx2019-10-09T22:00:00Z
Höftledsprotes med bakre snitt89482022-02-17 11:48:038https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/InformerandepptxFalsepptx9382http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-375, nsarbsy-4-375Höftledsprotes med bakre snitt.pptx2022-02-17T23:00:00Z
Förvaltningsområde VIS235992020-04-06 10:08:4713https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4836http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-144, ARBGRP674-1400792617-144Förvaltningsområde VIS - roller och ansvar.pptx2021-03-28T22:00:00Z
I höst börjar regionen visa upp VAS-loggar i Journalen i 1177336942020-08-31 13:03:1426https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/rehabiliteringsmedicinmottagningsunderbysjukhus/InformerandepptxFalsepptx8494http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP104-4-723, ARBGRP104-4-723VAS-loggar i 1177.pptx2020-08-30T22:00:00Z
Metoder och verktyg i Patientsäkerhetsarbetet532022021-04-08 17:07:5314https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx8551http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-620, ARBGRP78-4-620Metoder och verktyg i Patientsäkerhetsarbetet.pptx2021-06-17T22:00:00Z
Lifecare SP 4.3581052020-01-27 11:55:2922https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx7718http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-167, ARBGRP378-3-167Lifecare SP 4.3.pptx2020-01-26T23:00:00Z
TMU-utredning587702020-01-07 07:40:017https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/rehabiliteringsmedicinmottagningsunderbysjukhus/InformerandepptxFalsepptx3466http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP104-4-490, ARBGRP104-4-490TMU process.pptx2020-01-06T23:00:00Z
IT-stöd för landstingsfinansierad tandvård – utbildning för pilotkliniker742852017-09-21 13:35:5632https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/tandvardsgruppen/InformerandepptxFalsepptx4470http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP657-498130712-75, ARBGRP657-498130712-75Utbildning Symfoni för vårdanställda.pptx2020-12-20T23:00:00Z
Exempel på vad som ska registreras som en patientrelaterad avvikelse799762022-06-13 10:57:444https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx3242http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-112, ARBGRP78-4-112Vad ska registreras som en patientrelaterad avvikelse.pptx2022-06-12T22:00:00Z
PowerPoint-presentation825892020-01-31 13:12:1033https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/InformerandepptxFalsepptx7752http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP704-449473926-60, ARBGRP704-449473926-602020 årshjul.pptx
NLL Språkservice Sverige AB847902020-08-13 07:26:5434https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/rehabiliteringsmedicinmottagningsunderbysjukhus/InformerandepptxFalsepptx8465http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP104-4-720, ARBGRP104-4-720Tips vid samtal med tolk.pptx2020-08-12T22:00:00Z
Stödpersonsutbildning Program 16 november 2021874322021-12-07 15:37:5916https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/funktionsomradepan/InformerandepptxFalsepptx10434http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP651-1226513768-467, ARBGRP651-1226513768-467Bilaga 4 Program Stödpersonsutbildning.pptx2022-01-03T23:00:00Z
Lifecare SP 4.14 och 4.15874352022-01-10 11:33:298https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx10442http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-280, ARBGRP378-3-280Lifecare 4.14 och 4.15.pptx2022-01-09T23:00:00Z
Lokala vaccinsamordnare1028452021-11-11 14:27:43136https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx10145http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-837, ARBGRP208-4-837Organisation vaccineringar fr o m 1 november.pptx2021-11-10T23:00:00Z
Lifecare SP 4.131028642021-10-04 12:29:2126https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx10147http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-274, ARBGRP378-3-274Lifecare 4.13.pptx2021-10-04T22:00:00Z
Lifecare SP 4.41029292020-03-12 12:46:1115https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx7936http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-170, ARBGRP378-3-170Lifecare SP 4.4.pptx2020-03-11T23:00:00Z
Viktigt att skilja dessa båda listor åt!1030152019-11-06 16:25:0585https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx7320http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-741, ARBGRP208-4-741Förväxlingsrisk - läkemedelslista och receptlista - patientinformation.pptx2019-12-12T23:00:00Z
Lifecare SP 4.51048602020-08-20 15:44:1622https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx8474http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-196, ARBGRP378-3-196Lifecare SP 4.5.pptx2020-08-19T22:00:00Z
Förslag Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 20211071602020-11-30 13:23:563https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptmFalsepptm8947http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-219, ARBGRP743-268216389-219Bilaga länsstyrgruppen 201207 - Förslag Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.pptm2020-12-07T23:00:00Z
Lifecare SP 4.71250592020-10-26 15:45:2013https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx8789http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-220, ARBGRP378-3-220Lifecare SP 4.7.pptx2020-10-25T23:00:00Z
Manual byte/återställning av lösenord via molnet1338542021-10-22 14:46:016https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/hrfunktionen/InformerandepptxFalsepptx10206http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP261-4-1323, ARBGRP261-4-1323Manual återställning av lösenord via molnet Bemanningen.pptx2021-10-26T22:00:00Z
Manual hur man registrerar ett mobilnummer i molnet1338552021-10-22 07:33:1732https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/hrfunktionen/InformerandepptxFalsepptx10208http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP261-4-1322, ARBGRP261-4-1322Manual hur man registrerar ett mobilnummer i molnet Bemanningen.pptx2021-10-26T22:00:00Z
Manual inloggning Portwise/HAG1338562021-10-21 10:10:2828https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/hrfunktionen/InformerandepptxFalsepptx10207http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP261-4-1321, ARBGRP261-4-1321Manual inloggning Portwise_HAG Bemanningen.pptx2021-10-26T22:00:00Z
Förslag Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 20221338952021-12-01 13:06:586https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/politikasamverkansgruppen/InformerandepptxFalsepptx10348http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP980-233089445-43, ARBGRP980-233089445-43ppt Förslag Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer Polsam.pptx2021-11-30T23:00:00Z
Information till dig som använder hörapparat1340622022-06-17 12:24:45113https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-horsel/InformerandepptxFalsepptx10284http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lshorsel-3-190, lshorsel-3-190Information till dig som använder hörapparat.pptx2022-06-16T22:00:00Z
Vaccinationsregistrering Vaccinationsregistrering1340842021-11-18 10:39:414https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardadministrativtsystemvas/InformerandepptxFalsepptx10286http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP244-4-551, ARBGRP244-4-551Vaccinationsregistrering i VAS Del 1 Inledning.pptx2021-11-21T23:00:00Z
Skolbarns hälso- och levnadsvanor1341842021-12-02 08:27:5112https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/politikasamverkansgruppen/InformerandepptxFalsepptx10349http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP980-233089445-44, ARBGRP980-233089445-44ppt Hälsosamtal i skolan Polsam 21-12-01.pptx2021-12-01T23:00:00Z
Lifecare SP 4.9 + 4.101473442021-04-20 13:14:406https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx9667http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-256, ARBGRP378-3-256Lifecare 4.9 och 4.10.pptx2021-04-19T22:00:00Z
Uppföljningsmöte 2017 samverkansavtal Hjälpmedel och Medicinskt förbrukningsmaterial1621512018-03-20 16:00:06159https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx10955http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-9072, divse-4-9072Bilagor Uppföljningsmöte Samverkansavtal hjälpmedel och material 2017.pptx2022-05-18T22:00:00Z

Söker efter resultat...