Navigering

Dokument

 

 

Traumatransfer87042021-02-28 07:28:1337https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/InformerandepptFalseppt9230http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutkx-4-288, nsakutkx-4-288Traumatransfer (1) (003).ppt2021-02-28T00:00:00Z
Lifecare SP 4.087842019-10-10 10:02:3816https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx7186http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-134, ARBGRP378-3-134Lifecare SP 4 0.pptx2019-10-09T22:00:00Z
Höftledsprotes med bakre snitt89482021-04-08 15:18:564https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-arbsy/InformerandepptxFalsepptx9382http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsarbsy-4-375, nsarbsy-4-375Höftledsprotes med bakre snitt.pptx2021-04-07T22:00:00Z
Kortare väntetider i cancervården – SVF93072019-01-10 09:03:0919https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/kortarevantetidericancervardensvf/InformerandepptxFalsepptx475http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PITMT92-8-264, PITMT92-8-264Avrapportering avslutat projekt UR mall SVF.pptx2019-06-03T22:00:00Z
Förvaltningsområde VIS235992020-04-06 10:08:477https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4836http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-144, ARBGRP674-1400792617-144Förvaltningsområde VIS - roller och ansvar.pptx2021-03-28T22:00:00Z
I höst börjar regionen visa upp VAS-loggar i Journalen i 1177336942020-08-31 13:03:143https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/rehabiliteringsmedicinmottagningsunderbysjukhus/InformerandepptxFalsepptx8494http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP104-4-723, ARBGRP104-4-723VAS-loggar i 1177.pptx2020-08-30T22:00:00Z
Metoder och verktyg i Patientsäkerhetsarbetet532022021-04-08 17:07:536https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx8551http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-620, ARBGRP78-4-620Metoder och verktyg i Patientsäkerhetsarbetet.pptx2021-06-17T22:00:00Z
Lifecare SP 4.3581052020-01-27 11:55:2918https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx7718http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-167, ARBGRP378-3-167Lifecare SP 4.3.pptx2020-01-26T23:00:00Z
IT-stöd för landstingsfinansierad tandvård – utbildning för pilotkliniker742852017-09-21 13:35:5622https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/tandvardsgruppen/InformerandepptxFalsepptx4470http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP657-498130712-75, ARBGRP657-498130712-75Utbildning Symfoni för vårdanställda.pptx2020-12-20T23:00:00Z
Exempel på vad som ska registreras som en patientrelaterad avvikelse799762019-06-24 20:49:244https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx3242http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-112, ARBGRP78-4-112Vad ska registreras som en patientrelaterad avvikelse.pptx2019-06-23T22:00:00Z
Löneöversyn Vårdförbundet 2019 Särskilt yrkesskickliga808542019-08-29 13:39:193https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kcre/InformerandepptxFalsepptx6984http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskcre-4-759, nskcre-4-759APT info VF.pptx2019-08-28T22:00:00Z
Lifecare SP 3.11810062019-08-29 16:34:5518https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx6986http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-115, ARBGRP378-3-115Lifecare SP 3 11.pptx2019-08-29T22:00:00Z
PowerPoint-presentation825892020-01-31 13:12:107https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/InformerandepptxFalsepptx7752http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP704-449473926-60, ARBGRP704-449473926-602020 årshjul.pptx
NLL Språkservice Sverige AB847902020-08-13 07:26:5413https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/rehabiliteringsmedicinmottagningsunderbysjukhus/InformerandepptxFalsepptx8465http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP104-4-720, ARBGRP104-4-720Tips vid samtal med tolk.pptx2020-08-12T22:00:00Z
Lokala vaccinsamordnare1028452021-11-11 14:27:43123https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx10145http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-837, ARBGRP208-4-837Organisation vaccineringar fr o m 1 november.pptx2021-11-10T23:00:00Z
Lifecare SP 4.131028642021-10-04 12:29:2117https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx10147http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-274, ARBGRP378-3-274Lifecare 4.13.pptx2021-10-04T22:00:00Z
Lifecare SP 4.41029292020-03-12 12:46:1115https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx7936http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-170, ARBGRP378-3-170Lifecare SP 4.4.pptx2020-03-11T23:00:00Z
Viktigt att skilja dessa båda listor åt!1030152019-11-06 16:25:0565https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx7320http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-741, ARBGRP208-4-741Förväxlingsrisk - läkemedelslista och receptlista - patientinformation.pptx2019-12-12T23:00:00Z
Lifecare SP 4.51048602020-08-20 15:44:1616https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx8474http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-196, ARBGRP378-3-196Lifecare SP 4.5.pptx2020-08-19T22:00:00Z
Information från Migrationsverket1204552019-05-08 16:11:194https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/asylochflyktingsjukvard/InformerandepptxFalsepptx6645http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP534-1078795028-96, ARBGRP534-1078795028-96Lägesbild 9 maj 2019 i Norrbotten Migrationvärket.pptx2019-05-20T22:00:00Z
Lifecare SP 4.71250592020-10-26 15:45:209https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx8789http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-220, ARBGRP378-3-220Lifecare SP 4.7.pptx2020-10-25T23:00:00Z
Manual hur man registrerar ett mobilnummer i molnet1338552021-10-22 07:33:1715https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/hrfunktionen/InformerandepptxFalsepptx10208http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP261-4-1322, ARBGRP261-4-1322Manual hur man registrerar ett mobilnummer i molnet Bemanningen.pptx2021-10-26T22:00:00Z
Manual inloggning Portwise/HAG1338562021-10-21 10:10:2813https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/hrfunktionen/InformerandepptxFalsepptx10207http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP261-4-1321, ARBGRP261-4-1321Manual inloggning Portwise_HAG Bemanningen.pptx2021-10-26T22:00:00Z
Förslag Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 20221338952021-12-01 13:06:586https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/politikasamverkansgruppen/InformerandepptxFalsepptx10348http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP980-233089445-43, ARBGRP980-233089445-43ppt Förslag Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer Polsam.pptx2021-11-30T23:00:00Z
Information till dig som använder hörapparat1340622021-11-03 07:23:3432https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-horsel/InformerandepptxFalsepptx10284http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lshorsel-3-190, lshorsel-3-190Information till dig som använder hörapparat.pptx2021-11-18T23:00:00Z
Vaccinationsregistrering Vaccinationsregistrering1340842021-11-18 10:39:414https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardadministrativtsystemvas/InformerandepptxFalsepptx10286http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP244-4-551, ARBGRP244-4-551Vaccinationsregistrering i VAS Del 1 Inledning.pptx2021-11-21T23:00:00Z
Skolbarns hälso- och levnadsvanor1341842021-12-02 08:27:516https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/politikasamverkansgruppen/InformerandepptxFalsepptx10349http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP980-233089445-44, ARBGRP980-233089445-44ppt Hälsosamtal i skolan Polsam 21-12-01.pptx2021-12-01T23:00:00Z
Lifecare SP 4.9 + 4.101473442021-04-20 13:14:403https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx9667http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-256, ARBGRP378-3-256Lifecare 4.9 och 4.10.pptx2021-04-19T22:00:00Z
Bokning i VAS – Lathund1680142019-02-11 14:43:023https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/ankomstregistrering/InformerandepptxFalsepptx448http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PService196-1080791483-137, PService196-1080791483-137Bokning i VAS - Lathund.pptx2019-02-10T23:00:00Z
Lifecare SP 4.111924512021-05-20 15:49:153https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx9753http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-264, ARBGRP378-3-264Lifecare SP 4.11.pptx2021-05-19T22:00:00Z

Söker efter resultat...