Navigering

Dokument

 

 

Nära vård och omsorg Avsiktsförklaring/viljeinriktning för omställningsarbetet1502019-12-05 14:16:09109https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7457http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-177, ARBGRP743-268216389-177Årsplanering länsstyrgruppen samt nära vård och omsorg.pptx2019-12-05T23:00:00Z
Digital ungdomsmottagning1512019-11-06 09:53:3812https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7456http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-176, ARBGRP743-268216389-176Bilaga länsstyrgruppen 191106 - Digital ungdomsmottagning.pptx2019-12-05T23:00:00Z
Översyn av missbruk och beroendevården i länet - upprättandet av en länsgemensam samverkansmodell1532019-11-06 09:50:557https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7455http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-175, ARBGRP743-268216389-175Bilaga länsstyrgruppen 191106 - Översyn av missbruk och beroendevården i länet.pptx2019-12-05T23:00:00Z
VIS utbildningsmaterial - Fördjupning1902021-02-08 14:09:3683https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx7505http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-364, ARBGRP674-1400792617-364VIS utbildningsmaterial - Fördjupning.pptx2021-02-11T23:00:00Z
Information om nytt godstransportavtal till/från Länsservice 20202822019-12-18 09:48:34270https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx7521http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-11356, divse-4-11356Information Nytt Godstransportavtal till från Länsservice 2020.pptx2019-12-17T23:00:00Z
ATC-systemet54962015-10-30 08:55:10588https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptFalseppt1243http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-207, ARBGRP208-4-207ATC-systemet Skylt till läkemedelsförråd.ppt2021-04-23T00:00:00Z
Vårdval primärvård uppföljning januari-december 2019102842020-02-19 13:04:5834https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepptxFalsepptx7951http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-693, lgekpl-4-693Vårdval primärvård resultatbilaga januari-december 2019.pptx2020-03-17T23:00:00Z
Punktprevalensmätningar 2019229502019-09-10 14:24:163https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx7033http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-472, ARBGRP78-4-472Presentation punktprevalensmätningar 2019 Trycksår.pptx2022-09-18T22:00:00Z
Syfte242002019-01-02 08:17:3420https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepptxFalsepptx8317http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3118, divtv-4-3118Foton vid ortodontiska och pedodontiska bedömningar.pptx2020-05-28T22:00:00Z
Läkemedelsservice453372021-01-27 14:37:15292https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx3597http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-471, ARBGRP208-4-471Skötsel av läkemedelsförråd - Läkemedelsservice.pptx2021-01-26T23:00:00Z
Bilaga länsstyrgruppen 190904 - Överenskommelse om samarbete för personer med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt för individer med missbruk/beroende av alkohol, droger och spel514182019-09-06 09:11:483https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7041http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-164, ARBGRP743-268216389-164Bilaga länsstyrgruppen 190904 - Överenskommelse om samarbete för psykisk hälsa.pptx2019-09-11T22:00:00Z
Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2018/2019722412020-01-30 16:48:1012https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7745http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-189, ARBGRP743-268216389-189Bilaga länsstyrgruppen 200131 - Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2018-2019.pptx2020-02-02T23:00:00Z
Samverkansavtal hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial samt transporter - prismodell759592017-04-05 10:19:325https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx3791http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-7428, divse-4-7428Information om prismodell för Samverkansavtal medicinskt förbrukningsmaterial och hjälpmedel.pptx2020-04-13T22:00:00Z
Manual byte/återställning av lösenord via molnet769142020-09-15 20:34:14815https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx8538http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12226, divse-4-12226Manual byta lösenord via molnet.pptx2020-09-14T22:00:00Z
Inloggning Portwise911852020-08-25 12:49:534673https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx7092http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-11062, divse-4-11062Manual inloggning i Portwiseportal.pptx2021-05-24T22:00:00Z
Presenterad av:1003872015-12-15 10:56:29109https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/personcentreradvardettmotepaivak/InformerandepptxFalsepptx325http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PV%c3%a5rd131-704613057-28, PVård131-704613057-28Personcentrerad vård Powerpoint presentation.pptx2016-05-28T01:34:21Z
MInicase 1-4 VT 2020 Barn 1-12 år med ensidig AOM utan komplicerande faktorer- aktiv expektans1028942020-03-24 09:45:4815https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/InformerandepptxFalsepptx10166http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-226, lsornaha-4-226minicase 1-4 (1).pptx2021-10-10T22:00:00Z
Analysrapport klagomål på vården som avser barn 20211029582022-02-16 16:37:4212https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/funktionsomradepan/InformerandepptxFalsepptx10643http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP651-1226513768-485, ARBGRP651-1226513768-485Presentation Analys av klagomål som avser barn 2021 Ingegerd.pptx2022-03-08T23:00:00Z
PowerPoint-presentation1031452022-02-17 08:16:4015https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/funktionsomradepan/InformerandepptxFalsepptx10641http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP651-1226513768-483, ARBGRP651-1226513768-483Presentation årsberättelse 2021 Susan.pptx2022-03-08T23:00:00Z
Ekonomi år 20211031462022-02-17 11:50:0812https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/funktionsomradepan/InformerandepptxFalsepptx10642http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP651-1226513768-484, ARBGRP651-1226513768-484Presentation Patientnämndens årsberättelse 2021_(ekonomi målbeskrivning) Maria.pptx2022-03-08T23:00:00Z
Uppdraget att utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga1055242020-01-30 09:29:5410https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7781http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-196, ARBGRP743-268216389-196Bilaga nära vård och omsorg 200109 - Sammanhållen god och nära vård för barn och unga.pptx2020-02-09T23:00:00Z
Utkast problembild1055252020-02-09 11:34:0510https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7780http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-198, ARBGRP743-268216389-198Bilaga nära vård och omsorg 200109 - Utkast problembild.pptx2020-02-09T23:00:00Z
Vaccin Covid-191071512020-12-07 10:49:414https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx8940http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-218, ARBGRP743-268216389-218Bilaga länsstyrgruppen 201207 - Vaccin Covid-19 Länsstyrgrupp.pptx2020-12-06T23:00:00Z
Vaccin Covid-191071612020-12-07 15:24:0115https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx8948http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-220, ARBGRP743-268216389-220Bilaga länsstyrgruppen 201207 - Vaccin Covid-19.pptx2020-12-07T23:00:00Z
Hur man registrerar ett mobilnummer eller e-post adress i molnet1161212021-04-21 14:26:281448https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx8513http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12207, divse-4-12207Manual hur man registrerar ett mobilnummer eller e-post adress i molnet.pptx2021-04-20T22:00:00Z
Utredning av hjärnskadeprocessen i Norrbotten1223662019-11-05 15:58:0614https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7315http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-171, ARBGRP743-268216389-171Bilaga länsstygrruppen 191106 - Utredning hjärnskaderehabilitering Norrbotten.pptx2020-01-23T23:00:00Z
Sammanställning av personalenkät1248062020-05-28 11:37:563https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-lungsy/InformerandepptxFalsepptx8428http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nslungsy-4-103, nslungsy-4-103CIMA föreläsning enkät.pptx2020-06-29T22:00:00Z
Riktat arbetsplatsstöd1250292020-10-21 13:02:044https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kcre/InformerandepptxFalsepptx8741http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskcre-4-878, nskcre-4-878Riktat arbetsplatsstöd 2020 presentation.pptx2020-10-22T22:00:00Z
Ny inloggningsbild Lifecare SP1250582020-10-26 09:33:1813https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/forvaltningsamordnadplanering/InformerandepptxFalsepptx8782http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP378-3-219, ARBGRP378-3-219Lathund ny inloggningsbild Lifecare SP.pptx2020-10-26T23:00:00Z
Aktörskartan1338302021-10-11 11:22:293https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionovergripandeledningssystem/InformerandepptxFalsepptx10195http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-712, lgutv-4-712Aktörskartan.pptx2021-10-17T22:00:00Z

Söker efter resultat...