Navigering

Dokument

 

 

Nationella minoritetspolitiken16152023-04-25 17:07:09I samband med Sveriges ratificering av internationella konventioner kring minoriteter 2000 infördes minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska statsbudgeten https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/InformerandepptxFalsepptx12940http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP751-1577726852-135, ARBGRP751-1577726852-135230426 Nationella minoriteter Utbildning RF 20230426.pptx2023-04-25T22:00:00Z
Centralkassa16212021-10-29 13:41:58Mobil incheckning och betalning (MIB) infördes under 2019 för bokade patienter inom primärvården och specialistmottagningar på samtliga sjukhus Arbeta på liknande sätt på alla https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forstudiecentralkassa/InformerandepptxFalsepptx615http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PService238-600045952-369, PService238-600045952-369Information ledning Centralkassa.pptx2021-11-11T23:00:00Z
Presenterad av:16432015-12-15 09:56:29”En patient är en person som Personen och inte patienten eller diagnosen, sätts i centrum för vården Man arbetar med patienten som betraktas som en person, medmänniska och expert https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/personcentreradvardettmotepaivak/InformerandepptxFalsepptx325http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PV%c3%a5rd131-704613057-28, PVård131-704613057-28Personcentrerad vård Powerpoint presentation.pptx2016-05-28T01:34:21Z
Presentation styrgruppsmöte 19082316632019-09-10 12:20:28Projekt Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska Verksamhetsstrategi – Ska fördjupas i projektplanen, men är det något https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/utredningavpolarbibblose/InformerandepptxFalsepptx597http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PITMT205-1424847462-157, PITMT205-1424847462-157Styrgruppsmöte 190823 Polarbibblo, centrum för barns berättelser osv.pptx2021-01-26T23:00:00Z
LSS Råd och stödverksamheten Region Norrbotten16762021-11-22 13:12:41Region Norrbotten ansvarar för råd och stödverksamheten i vårt län Vi är ett länsövergripande team, som har mottagningar på sjukhusorterna, Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/InformerandepptxFalsepptx10097http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP827-1705090740-141, ARBGRP827-1705090740-141LSS Råd och stöd presentation.pptx2021-11-24T23:00:00Z
Hjälpmedelsförskrivning16772016-05-25 07:24:10Ordnat införande vid förskrivning av nya produkter Länshjälpmedelsgruppen har i uppdrag att tolka riktlinjerna och ge rekommendationer till förskrivare https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/InformerandepptxFalsepptx10872http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lslss-4-1218, lslss-4-1218Ordnat införande vid förskrivning av nya produkter.pptx2022-05-17T22:00:00Z
MInicase 1-4 VT 2020 Barn 1-12 år med ensidig AOM utan komplicerande faktorer- aktiv expektans17272020-03-24 08:45:48By Farnoosh Farrokhi, Michael F. Vaezi •Ge smärtstillande vid behov (paracetamol, alternativt ibuprofen om barnet är äldre än sex månader •Ge möjlighet till återbesök efter två till https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/InformerandepptxFalsepptx10166http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-226, lsornaha-4-226minicase 1-4 (1).pptx2021-10-10T22:00:00Z
Trakeostomiutbildning17472021-05-04 15:05:49Strupsnittet görs nedanför stämbanden, oftast mellan andra till tredje trakealringen I detta hål sätter man i trakealkanylen och på detta sätt skapar man en konstgjort luftväg https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/InformerandepptxFalsepptx10198http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-237, lsornaha-4-237FILM Trakeostomiutbildning - teoretisk del 210504.pptx2021-10-17T22:00:00Z
Patientsäkerhet i Region Norrbotten18852023-04-26 07:44:17Patientsäkerhet definieras som "skydd mot vårdskada" i patientsäkerhetslagen (2010:659 Patientsäkerhet handlar alltså om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/InformerandepptxFalsepptx12939http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP751-1577726852-136, ARBGRP751-1577726852-136230426 Patientsäkerhet för Fullmäktige 2023.pptx2023-04-25T22:00:00Z
230426 Preliminäraresultat20230426_Matsj.pptx18872023-04-26 08:31:27Några preliminära resultat avseende folkhälsan i Norrbotten (länsnivå) år 2014-2022 Kommentar: Befolkningen har blivit något mindre, äldre och med en större ”obalans” mellan män https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/InformerandepptxFalsepptx12938http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP751-1577726852-134, ARBGRP751-1577726852-134230426 Preliminäraresultat20230426_Matsj.pptx2023-04-25T22:00:00Z
Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel och Medicinskt förbrukningsmaterial avseende 202020562021-03-18 14:11:25*Grundabonnemanget finansierar kostnader för lokaler (ej lager), administration, kundtjänst, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och materialkonsulenter https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx9321http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12803, divse-4-12803Bilagor Uppföljningsmöte avs 2020 Samverkansavtal hjälpmedel och material.pptx2021-03-17T23:00:00Z
Patientnämnden är ett samarbete mellan Region Norrbotten och samtliga kommuner i Norrbotten21912023-04-21 08:37:36Inom varje region och kommun ska det finnas en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården Region Norrbotten har avtal med länets 14 https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/InformerandepptxFalsepptx12942http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP751-1577726852-137, ARBGRP751-1577726852-137230426 Presentation PaN 2023 utb. 230426.pptx2023-04-25T22:00:00Z
Manual byte/återställning av lösenord via molnet21962020-09-15 18:34:14Om du behöver byta eller återställa ditt lösenord gör du det genom att klicka på Change Password som du hittar längst ner på inloggningssidan När du ska byta lösenord kommer https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx8538http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12226, divse-4-12226Manual byta lösenord via molnet.pptx2020-09-14T22:00:00Z
Manual för förskrivare i Zpider leverans till brukare i hemmet 21972017-10-17 12:01:26I ”kassan” där du avslutar din beställning i Zpider så måste fälten portkod och kontakt telefon vara ifyllda Systemkonto har 5/19/2022 verifierat dokumentets giltlighet https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx10931http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-8340, divse-4-8340Manual för förskrivare i Zpider leverans till brukare i hemmet.pptx2022-05-18T22:00:00Z
Hur man registrerar ett mobilnummer eller e-post adress i molnet21982021-04-21 12:26:28Vi rekommenderar webbläsare Google Chrome eller Microsoft Edge Här skriver ni in ert användarnamn (regionens) exvis lskerber + @norrbotten.se lskerber@norrbotten.se https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx8513http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12207, divse-4-12207Manual hur man registrerar ett mobilnummer eller e-post adress i molnet.pptx2021-04-20T22:00:00Z
Inloggning Portwise21992020-08-25 10:49:53PortWise är en produkt med vars hjälp man kan koppla upp sig från Internet till Landstingsnätet via en krypterad förbindelse Denna krypterade förbindelse krävs för att du ska kunna https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx7092http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-11062, divse-4-11062Manual inloggning i Portwiseportal.pptx2021-05-24T22:00:00Z
KRA SITHS möte 20111022212020-11-05 15:36:25LOA 3 Distansuppgradering av befintliga ordinarie kort Distansuppgraderingen av gamla SITHS-kort förlängs till den 24 mars 2021 På grund av rådande pandemi och den ökade https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx8832http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12382, divse-4-12382KRA möte 10 nov 2020.pptx2020-11-09T23:00:00Z
Barnepidemiologi 202022792021-03-09 07:43:48Presenteras för 3-,12- och 19-åringar Nedlagda kliniker kommer med i graferna, bortse från deras resultat då de innehåller ett fåtal patienter Några kliniker har så få individer https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepptxFalsepptx9269http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4258, divtv-4-4258Barnepidemiologi 2020.pptx2021-03-08T23:00:00Z
Barnepidemiologi 202122802022-03-21 16:05:39Presenteras för 3-,12- och 19-åringar Några kliniker har så få individer 10-20 st i åldersgrupperna så andelen varierar kraftigt mellan åren tex Arjeplog, Karesuando, Pajala https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepptxFalsepptx10676http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4741, divtv-4-4741Barnepidemiologi 2021.pptx2022-03-20T23:00:00Z
Syfte22962019-01-02 07:17:34Ansvarig tandläkare har möjlighet att se fallet innan visning Underlättar att följa effekten/resultatet av behandlingen och eventuellt avsluta ineffektiva behandlingar https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepptxFalsepptx8317http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3118, divtv-4-3118Foton vid ortodontiska och pedodontiska bedömningar.pptx2020-05-28T22:00:00Z
Axel, höft och knä23572023-01-19 09:51:51- Vid blånad efter skadetillfället sannolikt med fiberbristning, vid total avsaknad kraftutveckling av muskel mycket sannolik total bristning av sena Hur vet vi om det är en https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/InformerandepptxFalsepptx11172http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP814-62237006-356, ARBGRP814-62237006-356Axel, Höft & Knä.pptx2023-01-18T23:00:00Z
Hightech fotokurs23642022-02-10 07:34:39Hur man blir proffs på att ta bilder på hälsocentralen Varför har jag nytta av detta Var finns det på din arbetsplats Skriv upp att du lånar den på listan (om det inte finns en lista https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/InformerandepptxFalsepptx11168http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP814-62237006-352, ARBGRP814-62237006-352Hightech fotokurs.pptx2022-06-14T22:00:00Z
Undersökningsmetodik23662023-01-19 09:57:54Historik av lumbago tidigare, men nu beskriver han utstrålande smärta hö ben och utsida fot Svårt att sitta och undviker bilkörning Dras med förkylning och beskriver en smärta vid https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/kompetensenheten/InformerandepptxFalsepptx11173http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP814-62237006-355, ARBGRP814-62237006-355ländrygg halsrygg bröstrygg (3).pptx2023-01-18T23:00:00Z
ATC-systemet23782015-10-30 08:55:10ATC-systemet ATC-systemet rekommenderas av WHO och betyder systemet för anatomisk, terapeutisk och kemisk klassificering av läkemedel G Urin- och könsorgan samt könshormoner https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptFalseppt1243http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-207, ARBGRP208-4-207ATC-systemet Skylt till läkemedelsförråd.ppt2021-04-23T00:00:00Z
Läkemedelsarbetet i Region Norrbotten - Organisation. 23862021-02-08 12:34:19Region Norrbotten – organisation Vårdkvalitetsenheten FO Läkemedel https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx4149http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-531, ARBGRP208-4-531Läkemedelsarbetet i Region Norrbotten - Organisation.pptx2021-02-07T23:00:00Z
Vaccin Covid-1924062020-12-07 14:24:01Ny organisation för styrgrupp och arbetsgrupp Ann-Sofi Schäufele, närsjukvården Gitt Ström, närsjukvården Mikael Engström, Fastigheter Rickard Stewen, säkerhet https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx8948http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-220, ARBGRP743-268216389-220Bilaga länsstyrgruppen 201207 - Vaccin Covid-19.pptx2020-12-07T23:00:00Z
Uppdraget att utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga24082020-01-30 08:29:54Peter Almgren utsedd till särskild utredare Syftet med uppdraget är att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7781http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-196, ARBGRP743-268216389-196Bilaga nära vård och omsorg 200109 - Sammanhållen god och nära vård för barn och unga.pptx2023-02-28T23:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2022-Q224192022-08-11 08:27:05Källor: Insikt/Consice, FoHM och Socialstyrelsen Neuroleptika till äldre – årsprevalens, patienter Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas Drygt 5 % av alla personer i Norrbotten https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx11237http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-888, ARBGRP208-4-888Uppföljningsparametrar Läkemedel 2022 Q2.pptx2022-08-10T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2022-Q324202022-10-19 06:38:04Källor: Insikt/Consice, FoHM och Socialstyrelsen Neuroleptika till äldre – årsprevalens, patienter Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas Drygt 5 % av alla personer i Norrbotten https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx11423http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-892, ARBGRP208-4-892Uppföljningsparametrar Läkemedel 2022 Q3.pptx2022-10-18T22:00:00Z
Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2018/201924292020-01-30 15:48:10Årlig enkät-undersökning som görs av länets SSK i samband med det lagstadgade hälsosamtalet som alla elever ska få i dessa årskurser Deltagarna i undersökningen är elever i https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lansstyrgrupp/InformerandepptxFalsepptx7745http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP743-268216389-189, ARBGRP743-268216389-189Bilaga länsstyrgruppen 200131 - Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2018-2019.pptx2023-02-28T23:00:00Z

Söker efter resultat...