Navigering

Dokument

 

 

Ansiktstrauma17262019-12-03 16:59:23Ansiktstrauma Casegenomgång med läkarkandidater termin 9 * Elisabet Enquist * * * Incisionsställena * Varför opererade vi inte denna patient Ja, motsatt sida collum mandibulae se https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/InformerandepptFalseppt9259http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-197, lsornaha-4-197Lärarhandledning-trauma.ppt2021-03-05T00:00:00Z
KORT OM GULA FLÄCKEN INKLUSIVE DIABETESRETINOPATI19232014-02-27 15:13:01KORT OM GULA FLÄCKEN INKLUSIVE DIABETESRETINOPATI Diabetes är till en början en småkärlssjukdom Det är de små blodkärlen - vilka kallas kapillärer - som drabbas https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/InformerandepptFalseppt7387http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=opogon-4-69, opogon-4-69Utbildning ST Gula fläcken DRP.ppt2022-11-29T00:00:00Z
KÖRKORTSOFTALMOLOGI19242014-02-26 12:52:34KÖRKORTSOFTALMOLOGI TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET Per Pohjanen, Överläkare Bla i ovanstående fall räcker inte laserbehandling fullt ut som behandling för att stoppa sjukdomsförloppet https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/InformerandepptFalseppt7386http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=opogon-4-68, opogon-4-68Utbildning ST Körkortsoftalmologi.ppt2022-11-29T00:00:00Z
Forskning och GDPR32132022-10-17 13:51:22Dataskyddsreglerna (som exempelvis GDPR) utgör inget hinder för de åtgärder som vidtagits i kampen mot covid-19-pandemin GDPR är ett brett regelverk som innehåller flera https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/dataskyddgdpr/InformerandepptxFalsepptx11418http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP981-1220032788-69, ARBGRP981-1220032788-69Forskning och GDPR.pptx2022-10-16T22:00:00Z
Klicka på filmsymbolen för att se VIS intro34882020-04-06 06:58:32Klicka på filmsymbolen för att se VIS intro utbildning för chef/ansvarig VIS är Region Norrbottens dokumenthanteringssystem där vi skapar och lagrar gemensamma dokument https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4830http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-785, ARBGRP79-4-785VIS utbildningsmaterial - För chef och ansvarig.pptx2020-04-05T22:00:00Z
VIS utbildningsmaterial - Grundutbildning34912021-04-08 14:17:57Idag ska vi gå igenom VIS grundutbildning (halvdagsutbildning) Del1 Administrativa – ska alla gå Del 2 Vård – ska endast ni som jobbar med vårddokument stanna kvar för att gå (tar https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4831http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-998, ARBGRP79-4-998VIS utbildningsmaterial - Grundutbildning.pptx2021-04-07T22:00:00Z
Ny i Partus för MHV-barnmorskor36452020-06-01 07:53:45All dokumentation ska göras i Partus Journalanteckning kan vid behov kopieras till VAS tex inskrivning och efterkontroll Besöksregistrering, diagnos- och åtgärdskoder sätts i VAS https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllobstetrik/InformerandepptxFalsepptx8321http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP458-231525253-174, ARBGRP458-231525253-1742020-05-22 Ny i Partus för MHV-barnmorskor.pptx2020-05-31T22:00:00Z
Utbildning regionfullmäktige, 10-11 november 2022 Utbildning inför den nya mandatperioden 2022-202637122022-11-01 09:58:03DAG 1 den 10 november 09:00 Inledning Lennart Thörnlund, Regionfullmäktiges ålderspresident   09.10 Regionens uppdrag och behovsstyrning Ralph Harlid och Staffan Carlsson https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/utbildningfortroendevalda/InformerandepptFalseppt11610http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP751-1577726852-81, ARBGRP751-1577726852-81221110 001 Program för regionfullmäktiges utbildning maa ny mandatperiod.ppt2022-11-12T00:00:00Z
E-kurs 2020 Blåsvolymmätare BioCon 70038992020-10-26 15:14:05Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor Visa hur man kan använda en blåsvolymmätare Att lätt och smidigt komma igång med utrustningen Att få fram en så stor https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fodiagnosutrustning/InformerandepptxFalsepptx9336http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP872-1468856239-33, ARBGRP872-1468856239-33BioCon 700 - E-Learning.pptx2021-03-22T23:00:00Z
Spetspatienter39802021-01-12 07:43:31Spetspatienter -en resurs för en god hälsa -ett verktyg för personcentrering ”Från att ge vård – till att stödja individen att ta, hand om sig själv utifrån var och ens förmåga https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/spetspatient/InformerandepptxFalsepptx9036http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP914-698119360-39, ARBGRP914-698119360-39Utbildningsmaterial sista version Spetspatienter.pptx2021-02-28T23:00:00Z
p24 utbildning för läkare digitalen16162020-03-19 15:30:49https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forstudiedigitalhalsocentral/InformerandeunknownFalsemp4525http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PRegion%c3%b6vergripande+ut-vecklingsprojekt226-1072079244-169, PRegionövergripande ut-vecklingsprojekt226-1072079244-169p24 utbildning för läkare digitalen.mp42020-03-19T00:00:00Z
Vi planerar en elrullstolsutbildning17002020-06-22 12:50:12Informerande dokument | Utbildning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] lslss-4-2494 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-lss/InformerandepdfFalsepdf8397http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lslss-4-2494, lslss-4-2494Vi planerar en elrullstolsutbildning.pdf2020-06-21T22:00:00Z
Fraktur/mjukdelstrauma - CASE, ÖNH - Lärarhandledning17252021-03-05 11:50:52Informerande dokument | Utbildning Sida 1 (6) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Öron- näs- och halssjukvård länsklinik lsornaha-4-194 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/InformerandepdfFalsepdf9260http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-194, lsornaha-4-194Fraktur, Mjukdelstrauma - CASE, ÖNH - Lärarhandledning.pdf2021-03-04T23:00:00Z
Käk och tandfrakturer, Trauma ÖNH-gr617322021-03-05 11:50:23Käk- och tandfrakturerCASE 4 58-årig kvinna som i berusat tillstånd ramlat och slagit i ansiktet mot gatan Kraftig svullnad i ansiktet och tycker inte att bettet stämmer https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/InformerandepdfFalsepdf9258http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-196, lsornaha-4-196Trauma ÖNH-gr6.pdf2021-03-05T00:00:00Z
Bedömningsschema för ST läkare17542015-08-20 08:43:35Översatt av Ulrika Uddenfeldt Wort © NHS, Storbritannien 360 grader (Sheffield peer review assessment tool Ringa in den siffra som stämmer bäst Om du inte kan bilda dig en https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf9750http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1708, lsradlan-4-1708360 grader egen bedömning.pdf2021-05-17T00:00:00Z
Bedömningsschema för ST läkare17552015-08-20 08:44:05 Översatt av Ulrika Uddenfeldt Wort © NHS, Storbritannien Var har du huvudsakligen observerat ST-läkaren Hur länge har ni arbetat tillsammans Hur länge har du arbetat i detta yrke https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf9749http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1709, lsradlan-4-1709360 grader medarbetare.pdf2021-05-17T00:00:00Z
Bedömningsschema för ST läkare17612015-08-20 08:43:12Översatt av Ulrika Uddenfeldt Wort © NHS, Storbritannien Instruktioner för bedömningsinstrumentet 360 grader ST-läkarens professionella uppträdande i den kliniska vardagen kan https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf9751http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1710, lsradlan-4-1710Instruktioner för bedömning - 360 grader.pdf2021-05-17T00:00:00Z
Bedömningsschema för ST läkare18352021-05-17 08:45:12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandepdfFalsepdf9752http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1711, lsradlan-4-1711Logg för definitivsignering av ultraljudsundersökningar för ST-läkare.pdf2021-05-16T22:00:00Z
INTRODUKTION Luftvägen18682021-03-15 08:20:59En genomgång av den friska luftvägen samt vad vi har för behandling av den sjuka Normal anatomi och fysiologi vid spontan andning De övre och nedre luftvägarna har som uppgift att https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/InformerandepdfFalsepdf9302http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutkx-4-289, nsakutkx-4-289Respiratorbehandling.pdf2021-03-14T23:00:00Z
Larynxmask i-Gel18772022-12-14 12:05:40Informerande dokument | Utbildning Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Akutsjukvården Kiruna sjukhus; Ambulanssjukvården Kiruna sjukhus nsakutka-4-245 3.0 https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutka/InformerandepdfFalsepdf11876http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutka-4-245, nsakutka-4-245Tilda i-gel Akut omhändertagande Kiruna.pdf2022-12-13T23:00:00Z
Sugning av luftvägar18782020-06-09 09:05:32Informerande dokument | Utbildning Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Akutsjukvården Kiruna sjukhus; Akutmottagningen Kiruna sjukhus; Ambulanssjukvården https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutka/InformerandepdfFalsepdf7486http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutka-4-247, nsakutka-4-247Tilda sugning av luftvägar Akut omhändertagande Kiruna.pdf2020-06-08T22:00:00Z
Tidningsklubben19172022-11-29 13:35:20Skannade Ophthalmology artiklar av intresse för anställda inom ögonsjukvård NLL Per Pohjanen, Överläkare, Studierektor https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-op-bas-ogon/InformerandepdfFalsepdf7400http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=opogon-4-59, opogon-4-591310 Information från läkemedelsverket Årgång 24 nummer 5.pdf2022-11-28T23:00:00Z
Folktandvården academy utbildningskatalog HT 2020 VT 202122952020-05-15 06:37:02Utbildningar HT 2020 – VT 2021 Folktandvården Academy Ansök senast 22 maj 2020FOLKTANDVÅRDEN ACADEMY 2 3FOLKTANDVÅRDEN ACADEMY Citat från en medarbetare: ” Jag blev ? �������� https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepdfFalsepdf9674http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3849, divtv-4-3849Folktandvården academy utbildningskatalog HT 2020 VT 2021.pdf2021-04-22T00:00:00Z
Kompetensutveckling för team i Bettfysiologinätverket23042022-01-13 14:55:13Informerande dokument | Utbildning Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Specialisttandvård Bettfysiologi divtv-4-4665 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepdfFalsepdf10474http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4665, divtv-4-4665Kompetensutveckling för team i Bettfysiologinätverket.pdf2022-01-12T23:00:00Z
Kompetensutveckling för team i Protetiknätverket23052022-04-14 10:40:04Sammanställning av tänkbara utbildningsaktiviteter för medarbetare i allmäntandvården med särskild kompetens inom protetik o Att i största möjliga utsträckning behandla egna https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/InformerandepdfFalsepdf10765http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4811, divtv-4-4811Kompetensutveckling för team i Protetiknätverket.pdf2022-04-13T22:00:00Z
Anvisning för praktisk utrymningsövning - Brandutbildning Nivå 326212019-12-17 13:07:59Övningen utgår ifrån ett brandscenario – det finns fyra att välja mellan Till varje brandscenario hör ett antal diskussionsfrågor Deltagarna ska fatta beslut om hur händelsen ska https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf8411http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1279, lgverk-4-1279Anvisning för praktisk utrymningsövning - Brandutbildning Nivå 3.pdf2020-06-24T00:00:00Z
Övnings PM för praktisk utrymningsövning - Brandutbildning Nivå 326252020-01-10 12:18:40BRANDUTBILDNING – NIVÅ 3 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE Praktisk utrymningsövning Moment 1: Genomgång av övningens syfte, mål och krav Utbildningen syftar till att praktiskt pröva https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf8409http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1280, lgverk-4-1280Övnings PM för praktisk utrymningsövning - Brandutbildning Nivå 3.pdf2020-06-24T00:00:00Z
Deltagarförteckning för brandutbildning - Brandutbildning Nivå 326762019-12-17 12:51:28191217BRANDUTBILDNING – NIVÅ 3 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE Deltagarförteckning Förnamn Efternamn Enhet Datum G U https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf8410http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1281, lgverk-4-1281Deltagarförteckning för brandutbildning - Brandutbildning Nivå 3.pdf2020-06-24T00:00:00Z
Forskningsmetodik för tandhygienister26822021-06-15 08:50:39Informerande dokument | Utbildning Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgutv-4-588 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9896http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-588, lgutv-4-588Schema Forskningsmetodik för tandhygienister.pdf2021-06-14T22:00:00Z
Patientsäkerhetsdag 5 september 201128612022-04-21 13:40:46Inbjudan riktar sig till chefer, ledare och personal som arbetar med händelseanalyser inom tand-, hälso- och sjukvård Temat för dagen är att fördjupa kunskaper och utbyta https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepdfFalsepdf6503http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-395, ARBGRP78-4-395Inbjudan 28 maj nätverksträff.pdf2022-04-20T22:00:00Z

Söker efter resultat...