Navigering

Dokument

 

 

Uppföljning Samverkansavtal medicinskt förbrukningsmaterial30292020-03-17 10:37:3433https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx7948http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-11842, divse-4-11842Bilagor Uppföljningsmöte 2019 Samverkansavtal Hjälpmedel och material.pptx2020-03-16T23:00:00Z
Vårdval primärvård uppföljning januari-december 202087432021-01-22 10:53:5210https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9255http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-849, lgekpl-4-849Vårdval primärvård resultatbilaga januari-december 2020.pptx2021-03-03T23:00:00Z
Patientsäkerhetsberättelse138482020-01-14 15:42:124https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx7579http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-544, ARBGRP78-4-544Patientsäkerhetsberättelse NS 2019.pptx2020-01-14T23:00:00Z
Uppföljningsparametrar260272020-02-19 10:31:283https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx7825http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-754, ARBGRP208-4-754Uppföljningsparametrar Läkemedel 2019 Q4 helår.pptx2020-02-18T23:00:00Z
Uppföljningsparametrar651022020-04-17 10:53:343https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8103http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-763, ARBGRP208-4-763Uppföljningsparametrar Läkemedel 2020 Q1.pptx2020-04-16T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar 2019 Q3701162019-10-25 10:52:034https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx7240http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-730, ARBGRP208-4-730Uppföljningsparametrar Läkemedel 2019 Q3.pptx2019-10-27T23:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2020 – Q2702102020-08-10 16:04:453https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8455http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-774, ARBGRP208-4-774Uppföljningsparametrar Läkemedel 2020 Q2.pptx2020-08-09T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar1106342019-08-21 10:49:263https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx6951http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-714, ARBGRP208-4-714Uppföljningsparametrar Läkemedel 2019 Q2.pptx2019-08-20T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2020 – Q31249862020-10-14 11:08:083https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8726http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-785, ARBGRP208-4-785Uppföljningsparametrar Läkemedel 2020 Q3.pptx2020-10-21T22:00:00Z
GOD VÅRD 20201339552021-06-03 16:36:0331https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10253http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-314, ARBGRP460-656132773-314GOD VÅRD 2021 över tid.pptx2021-11-10T23:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 20211339562021-10-01 11:17:585https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10254http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-315, ARBGRP460-656132773-315Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021.pptx2021-11-10T23:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsbarometern 20201474552021-03-18 11:59:323https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9718http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-303, ARBGRP460-656132773-303Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020.pptx2021-05-04T22:00:00Z
GOD VÅRD 20201924862021-05-24 10:42:1820https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9771http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-305, ARBGRP460-656132773-305God Vård 2021.pptx2021-05-24T22:00:00Z
Resultat sommarenkät Avd 412127822020-09-25 09:33:303https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kcre/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8575http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskcre-4-870, nskcre-4-870Sammanfattning sommarenkät avd 41 - 2020.pptx2020-09-24T22:00:00Z
KPP år 2019 jfr med riket2128832020-10-06 15:35:423https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8644http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-276, ARBGRP460-656132773-276KPP 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-07T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2018 En god vård2128992020-10-08 10:17:52107https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8651http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-279, ARBGRP460-656132773-279God Vårdrapporten 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2019 En god vård2129002020-02-18 14:34:2192https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8650http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-278, ARBGRP460-656132773-278God Vårdrapporten 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, Öppna jämförelser för Region Norrbotten (SKL)2129012020-10-08 11:13:1239https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8653http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-280, ARBGRP460-656132773-280Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2020 En god vård2129452020-04-21 13:55:2646https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8676http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-232, ARBGRP460-656132773-232God Vårdrapporten 2020 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 20192129462020-10-14 08:39:3725https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8675http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-284, ARBGRP460-656132773-284Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Sjukfrånvaro KC RE juni 2020904022020-06-12 09:39:48https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kcre/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8362http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskcre-4-846, nskcre-4-846Sjukfrånvaro KC RE juni 2020.pptx2020-06-11T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2021 – Q41029802022-02-08 13:46:22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10562http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-864, ARBGRP208-4-864Uppföljningsparametrar Läkemedel 2021 Q4.pptx2022-02-07T23:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2021 – Q31338032021-10-13 10:48:58https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10181http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-838, ARBGRP208-4-838Uppföljningsparametrar Läkemedel 2021 Q3.pptx2021-10-12T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2021 – Q11473032021-04-14 14:09:16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9654http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-824, ARBGRP208-4-824Uppföljningsparametrar Läkemedel 2021 Q1.pptx2021-04-13T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar1623952018-06-13 10:37:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10985http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-639, ARBGRP208-4-639Uppföljningsparametrar Läkemedel 2018 Q1 - resultat.pptx2022-05-19T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar1623962018-10-09 10:17:24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10984http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-638, ARBGRP208-4-638Uppföljningsparametrar Läkemedel 2018 Q3 - resultat.pptx2022-05-19T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2021 – Q21966872021-08-16 08:50:04https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10030http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-830, ARBGRP208-4-830Uppföljningsparametrar Läkemedel 2021 Q2.pptx2021-08-15T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten2127572021-02-12 10:48:11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9184http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-807, ARBGRP208-4-807Uppföljningsparametrar Läkemedel 2020 helår.pptx2021-02-11T23:00:00Z
KPP år 2017 i jfr med riket2129082020-10-08 12:33:43https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8660http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-283, ARBGRP460-656132773-283KPP 2017 Region Norrbotten.pptx2020-10-07T22:00:00Z
KPP 2018 Region Norrbotten jämfört med riket2129092020-10-08 11:51:39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8659http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-281, ARBGRP460-656132773-281KPP 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z

Söker efter resultat...