Navigering

Dokument

 

 

Begäran av patient om journalkopior. Medicin- och rehabiliteringskliniken Piteå sjukhus932192022-03-31 11:12:00https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-merepe/Styrande/RutindokumentdotxFalsedotx10730http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsmerepe-4-564, nsmerepe-4-564Begäran av patient om journalkopior Med- och rehabklin Piteå.dotx2022-04-04T22:00:00Z2022-04-04T22:00:00Z
Specialistläkarkollegioum ÖNH-kliniken Sunderby sjukhus1029162021-10-12 13:03:00https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Styrande/RutindokumentdocmFalsedocm10174http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-230, lsornaha-4-230Specialistläkarkollegium ÖNH-kliniken Sunderby sjukhus.docm2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
Utvärdering efter specialistläkarkollegium, ÖNH1029172021-10-12 14:36:00https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Styrande/RutindokumentdocmFalsedocm10177http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-233, lsornaha-4-233Utvärdering efter specialistläkarkollegium, ÖNH.docm2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
CRF del 41339362021-11-08 09:56:00https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-ornaha/Styrande/RutindokumentdocxFalsedocx10240http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsornaha-4-240, lsornaha-4-240CRF del 4 Patientens del.docx2021-11-07T23:00:00Z2021-11-07T23:00:00Z
Familjeformulär - blankett1341692021-11-30 10:51:00https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/RutindokumentdocmFalsedocm10333http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1627, lgverk-4-1627Familjeformulär - blankett.docm2021-11-29T23:00:00Z2021-11-29T23:00:00Z
Intagningsorsak1349692022-05-31 14:07:00https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Styrande/RutindokumentdocxFalsedocx11161http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-701, nskchjart-4-701Kurvblad tillfällig behandling i färg Avd 47, SY.docx2022-06-13T22:00:00Z2022-06-13T22:00:00Z
Begäran om tillgång till personuppgifter (registerutdrag)933242022-04-27 08:22:003https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-itmt/Styrande/RutindokumentdocmFalsedocm10795http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgitmt-4-472, lgitmt-4-472Registerutdrag.docm2022-04-27T22:00:00Z2022-04-27T22:00:00Z
Vaccination mot influensa - generellt direktiv om läkemedels-1028562021-10-04 14:59:00192https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/smittskydd/Styrande/RutindokumentdocmFalsedocm10142http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP214-964864214-89, ARBGRP214-964864214-89Generella direktiv 2021-2022 Fluzone HD.docm2021-10-03T22:00:00Z2021-10-03T22:00:00Z
Vaccination mot pneumokocker - generellt direktiv om läkemedelsbehandling1029122021-10-12 15:38:0032https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/smittskydd/Styrande/RutindokumentdocmFalsedocm10178http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP214-964864214-93, ARBGRP214-964864214-93Generella direktiv Pneumovax.docm2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
Ansökan om ersättning för filial eller servicepunkt i Region Norrbotten1030692021-12-06 15:30:003https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RutindokumentdocxFalsedocx10601http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-1016, lgekpl-4-1016Blankett för ansökan om servicepunkt eller filial (002).docx2022-02-21T23:00:00Z2022-02-21T23:00:00Z
Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokockinfektion1338132021-10-14 16:32:0082https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/smittskydd/Styrande/RutindokumentdocmFalsedocm10190http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP214-964864214-94, ARBGRP214-964864214-94Behörighet att ordinera vaccination mot influensa och pneumokockinfektion.docm2021-10-13T22:00:00Z2021-10-13T22:00:00Z
Garantibesiktning - Medicinsk Teknik792019-12-16 15:25:06https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/StyrandepdfFalsepdf7515http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-639, divlt-5-639Garantibesiktning - Medicinsk Teknik.pdf2019-12-15T23:00:00Z2019-12-15T23:00:00Z
Rutin för spårbarhet vid Teknisk VAS-förvaltares arbete i VAS produktion802019-12-16 16:00:13https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/StyrandepdfFalsepdf7517http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-708, divlt-5-708Rutin för spårbarhet vid TVFs arbete i VAS produktion.pdf2019-12-15T23:00:00Z2019-12-15T23:00:00Z
Rutin för teknisk VAS-förvaltares behörighet till nllnet och VAS produktion812019-12-16 15:35:12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/StyrandepdfFalsepdf7516http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-710, divlt-5-710Rutin för teknisk VAS-förvaltares behörighet till nllnet och VAS produktion.pdf2019-12-15T23:00:00Z2019-12-15T23:00:00Z
Panda iRes och Giraffe värmare Återupplivningssystem4362022-02-02 12:30:43https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-bmhsy/StyrandepdfFalsepdf4576http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-770, lsbmhsy-4-770Panda iRes och Giraffe värmare Återupplivningssystem.pdf2022-02-01T23:00:00Z2022-02-01T23:00:00Z
Infant flow SiPAP86232022-03-16 11:20:21https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-bmhsy/StyrandepdfFalsepdf2691http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-542, lsbmhsy-4-542Infant flow SiPAP.pdf2022-03-15T23:00:00Z2022-03-15T23:00:00Z
Bilirubinmätare JM 105 Kortbruks89212021-03-31 07:30:39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-bmhsy/StyrandepdfFalsepdf9356http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-866, lsbmhsy-4-866Bilirubinmätare JM 105 Kortbruks.pdf2021-03-30T22:00:00Z2021-03-30T22:00:00Z
Aeroneb inhalation103182022-02-02 12:30:47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-bmhsy/StyrandepdfFalsepdf4749http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-520, lsbmhsy-4-520Aeroneb inhalation.pdf2022-02-01T23:00:00Z2022-02-01T23:00:00Z
Arbetsinstruktion medicintekniska produkter329242020-03-24 13:40:12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/StyrandepdfFalsepdf7995http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3712, divtv-4-3712Arbetsinstruktion medicintekniska produkter.pdf2020-03-23T23:00:00Z2020-03-23T23:00:00Z
Glidescope Cobalt AVL-system843212022-02-02 12:35:51https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-bmhsy/StyrandepdfFalsepdf5993http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-538, lsbmhsy-4-538Glidescope Cobalt AVL-system.pdf2022-02-01T23:00:00Z2022-02-01T23:00:00Z
Nervus aEEG843232021-12-28 13:10:25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-bmhsy/StyrandepdfFalsepdf5990http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-550, lsbmhsy-4-550Nervus cephalon aEEG.pdf2021-12-27T23:00:00Z2021-12-27T23:00:00Z
Madsen AccuScreen OAE-screener869432020-03-05 12:40:06https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-bmhsy/StyrandepdfFalsepdf5535http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-789, lsbmhsy-4-789Madsen AccuScreen OAE-screener.pdf2020-02-26T23:00:00Z2020-02-26T23:00:00Z
Termometer ThermoScan Pro 6000 DKE/UVA, AnOpIVA, Gällivare sjukhus875702022-02-23 10:30:53https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-opge/StyrandepdfFalsepdf10520http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsopge-5-433, lsopge-5-433Termometer ThermoScan Pro 6000 DKE AnOpIVA Gällivare sjukhus.pdf2022-02-22T23:00:00Z2022-02-22T23:00:00Z
EMMA kapnograf1029402022-02-02 12:35:59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-bmhsy/StyrandepdfFalsepdf10545http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-910, lsbmhsy-4-910EMMA kapnograf.pdf2022-02-01T23:00:00Z2022-02-01T23:00:00Z
Blodtrycksmätare Omron M7 DKE, AnOpIva, Gällivare Sjukhus1029772022-02-23 10:40:53https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-opge/StyrandepdfFalsepdf10560http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsopge-5-440, lsopge-5-440Blodtrycksmätare Omron M7 DKE, AnOpIva, Gällivare Sjukhus.pdf2022-02-22T23:00:00Z2022-02-22T23:00:00Z
Hemocue Hb, DKE/UVA AnOpIva, Gällivare Sjukhus Mt-nr 5166941030182022-02-15 12:35:57https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-opge/StyrandepdfFalsepdf10574http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsopge-5-438, lsopge-5-438Hemocue Hb, DKE AnOpIva Gällivare Sjukhus.pdf2022-02-14T23:00:00Z2022-02-14T23:00:00Z
Urinanalysapparat Clinitek Stataus Pajala hälsocentral1036312019-09-04 13:40:50https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pajhc/StyrandepdfFalsepdf7010http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nspajhc-5-165, nspajhc-5-165Urinanalysapparat Clinitek Stataus Pajala hälsocentral.pdf2019-09-03T22:00:00Z2019-09-03T22:00:00Z
Fabian ventilator1271952020-08-12 07:20:15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-bmhsy/StyrandepdfFalsepdf6353http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-823, lsbmhsy-4-823Fabian ventilator.pdf2020-08-11T22:00:00Z2020-08-11T22:00:00Z
Hemocue Glukos 201+, DKE/UVA AnOpIva, Gällivare Sjukhus MT-nr 5166941311192022-02-15 12:35:55https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-opge/StyrandepdfFalsepdf6048http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsopge-5-439, lsopge-5-439Hemocue Glukos 201, DKE AnOpIva.pdf2022-02-14T23:00:00Z2022-02-14T23:00:00Z
Befuktare FP 9501474182021-04-29 13:51:02https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-bmhsy/StyrandepdfFalsepdf9711http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-889, lsbmhsy-4-889Befuktare FP 950.pdf2021-04-28T22:00:00Z2021-04-28T22:00:00Z

Söker efter resultat...