Navigering

Dokument

 

 

Kort dokument106622023-03-13 09:30:04Begäran om aktivering/ändring av SMS-påminnelse Enligt ”Riktlinje för SMS-påminnelse i VAS för Norrbottens läns landsting” upprättad av Hälsoinformatik, Hälso- och 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12684http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-2997, divlt-5-2997Blankett sms-påminnelse.pdf2019-06-09T22:00:00Z
Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET47972023-03-06 09:10:02Riktlinjer divlt-5-315 2023-03-06 17.0 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET Bilaga 1 Riktlinjer för hantering av DMZ 113https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf912http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-315, divlt-5-315Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLNET.pdf2023-03-05T23:00:00Z2023-03-05T23:00:00Z
Kontaktpersoner Blå appen18482023-06-08 13:00:03Informerande dokument | Information Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION IT MT Support; Division Regionstöd divlt-5-4229 5.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 66https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/InformerandepdfFalsepdf8200http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-4229, divlt-5-4229Kontaktpersoner Blå appen.pdf2023-06-07T22:00:00Z
Kontaktpersoner Digitalen18492022-03-29 19:15:08Informerande dokument | Information Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION IT MT Support; Division Regionstöd divlt-5-4115 10.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG 39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/InformerandepdfFalsepdf7852http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-4115, divlt-5-4115Kontaktpersoner Digitalen.pdf2022-03-28T22:00:00Z

Söker efter resultat...