Navigering

Dokument

 

 

Kapitel 1-Patientavgifter55832023-11-09 07:20:03Tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Lagrum- när patientavgift får tas ut Hälso- och sjukvårdslagen ger regionerna rätt att ta ut avgifter för vård 56https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf14206http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-5204, divse-4-5204Avgiftshandboken Kapitel 1-Patientavgifter.pdf2023-11-08T23:00:00Z
Kapitel 7 Vaccinationer 86322023-11-09 07:20:08BCG-vaccination av barn med ökad risk Kostnadsfrihet för vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta Vaccin som inte ingår i program 26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf14200http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-5210, divse-4-5210Avgiftshandboken Kapitel 7 -Vaccinationer.pdf2023-11-08T23:00:00Z
Avgiftshandboken Kapitel 5 Riks- och regionvård84122023-11-09 07:20:07Priser läns- och länsdelsjukvård för utomlänspatient Primär-, länsdels- och länssjukvård inom länet Behandling i öppen vård för specialistsjukvård eller sjukhusvård 37https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf14202http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-5208, divse-4-5208Avgiftshandboken Kapitel 5 -Riks och regionvård.pdf2023-11-08T23:00:00Z
Amhariska,information om patientavgifter,resor26182015-09-17 09:10:07 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, AMHARISKA 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 1https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9204http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-265, lgverk-4-265Amhariska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Kapitel 3- Hjälpmedel73312023-11-09 07:20:04Cykel till barn och ungdom under 18 år Glasögon med båge och byte av glas Glas eller kontaktlinser utfärdad av ögonläkare Glasögonbidrag till barn och unga 8-19 år 22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf14204http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-5206, divse-4-5206Avgiftshandboken Kapitel 3 -Hjälpmedel.pdf2023-11-08T23:00:00Z
Kapitel 4 Hälsokontroller, intyg (gula taxan) och kopia på allmän handling77712023-11-09 07:20:06Avgift för kopia av allmän handling Taxan för hälsokontroller, intyg med mera innehåller flera olika typer av intyg, undersökningar med mera  Besöksavgift ingår i kostnaden om inte 29https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf14203http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-5211, divse-4-5211Avgiftshandboken Kapitel 4 -Hälsokontroller och intyg.pdf2023-11-08T23:00:00Z
Egenavgift för läkemedel avseende flyktingar enligt massflyktsdirektivet49422023-03-14 07:35:04ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet 135https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf12573http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2035, ARBGRP583-382524020-203517 Egenavgift för läkemedel avseende flyktingar enligt massflyktsdirektivet - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Förändringar i regelverket för avgifter 2023-5110482023-06-13 10:05:01ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-06-07 Sida 1 (3) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet Barn och unga 0-20 år som 141https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/MötenpdfFalsepdf13410http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2202, ARBGRP583-382524020-220220 Förändringar i regelverket för avgifter 2023-5 - styrelseärende.pdf2023-06-12T22:00:00Z
Kapitel 6 Utländska medborgare86312023-11-22 06:10:02Sjukförsäkringskort utfärdade av Storbritannien och Nordirland Person som arbetar, men inte är bosatt, i Sverige Planerad vård i annat EU-land för Svensk medborgare 39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf14201http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-5209, divse-4-5209Avgiftshandboken Kapitel 6 -Utländska medborgare.pdf2023-11-21T23:00:00Z
Kapitel 2- Resebidrag61292023-11-09 07:20:03Personer som har rätt till resebidrag Bidrag för resor till planerad vård Besök som ger rätt till sjukresebidrag Barn och ungdomar under 20 år Avgift som ej ingår i högkostnadsskyddet 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf14205http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-5205, divse-4-5205Avgiftshandboken Kapitel 2 -Resebidrag.pdf2023-11-08T23:00:00Z
Uiguriska, asylsökande,information om patientavgifter och sjukresor26672015-09-17 09:56:59 INFORMATION OM PATIENTAVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, UIGURISKA 1(2) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9234http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-281, lgverk-4-281Uiguriska information om avgifter till asylsökande-updated.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Svenska information om avgifter för asylsökande26632015-09-21 10:43:10 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, SVENSKA 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 3https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf7364http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-286, lgverk-4-286Svenska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Sydkurdiska26642015-09-17 09:52:41 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, SYDKURDISKA (SORANI) 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9237http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-276, lgverk-4-276Sydkurdiska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Tigrinja,asylsökande, information om patientavgifter,sjukresor26652015-09-17 09:53:15 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, TIGRINJA 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9236http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-277, lgverk-4-277Tigrinja information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Somaliska, information asylsökande patientavgifter,sjukresor26832015-09-17 09:50:50 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, SOMALISKA 1(2) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9239http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-274, lgverk-4-274Somaliska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
BKS information ,asylsökande om patientavgifter och sjuresor26732015-09-17 09:55:32INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, B/K/S 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 3https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9242http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-280, lgverk-4-280BKS information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
persiska,information,asylsökande,patientavgifter och sjukresor26292015-09-17 09:42:53 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, PERSISKA 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version حق و ی ز ی ت 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9198http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-272, lgverk-4-272Persiska information om avgifter till asylsîkande (1).pdf2021-03-03T00:00:00Z
Dari,infromation om patientavgifter,sjukresor26742015-09-17 09:22:31 INFORMATION TILL ASYLSÖKANDE, DARI 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version یا تصدیق موقت از طرف اداره 1https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9202http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-268, lgverk-4-268Dari information om avgifter till asylsîkande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Albanska,infromation patientavgifter,sjukresor26172015-09-17 09:03:37INFORMATION OM PATIENTAVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, ALBANSKA 1(2) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9244http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-264, lgverk-4-264Albanska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Turkiska,asylsökande information om patientavgifter,sjuresor26662015-09-17 09:53:55 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, TURKISKA 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 4https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9235http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-278, lgverk-4-278Turkiska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Nordkurdiska,aslsökande, information om patientavgifter och sjukresor26512015-09-17 09:54:37 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, NORDKURDISKA (KURMANJI) 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9241http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-279, lgverk-4-279Nordkurdiska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Arabiska, infromation patientavgifter,sjukresor26222015-09-17 09:15:15 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, ARABISKA 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 4https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9243http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-266, lgverk-4-266Arabiska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Pastho,information,asylsökande patientavgifter,sjuresor, 26262015-09-17 09:39:19 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, PASHTO 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9199http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-271, lgverk-4-271Pashto information om avgifter fîr asylsîkande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Franska,information,asylsökande patient avgifter och sjukresor26452015-09-17 09:30:44 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, FRANSKA 1(2) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 3https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9200http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-270, lgverk-4-270Franska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Armeniska,information om patientavgifter och sjukresor26712015-09-17 08:40:47 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, ARMENISKA 1(2) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9197http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-263, lgverk-4-263Armeniska information om avgifter till asylsîkande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Azeriska,information patientavgifter,sjukresor26722015-09-17 09:19:05 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, AZERISKA 1(2) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9203http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-267, lgverk-4-267Azeriska information om avgifter till asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Engelska, asylsökande ,information, patientavgifter,sjukresor26782015-09-17 09:25:42INFORMATION OM PATIENTAVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, ENGELSKA 1(1) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9201http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-269, lgverk-4-269Engelska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Ryska information för asylsökande om patientavgifter,sjukresor26812015-09-17 09:47:27 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, RYSKA 1(2) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9240http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-273, lgverk-4-273Ryska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z
Spanska ,asylsökande, information om patienavgifter,sjukresor26842015-09-17 09:51:32 INFORMATION OM AVGIFTER FÖR ASYLSÖKANDE, SPANSKA 1(2) Process Faktaägare Upprättad av Handledning Verksamhetsavdelningen Systemkonto Dokumenttyp Dokument-Id Version 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9238http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-275, lgverk-4-275Spanska information om avgifter för asylsökande.pdf2021-03-03T00:00:00Z

Söker efter resultat...