Navigering

Dokument

 

 

Aktörskartan1338302021-10-11 11:22:293https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionovergripandeledningssystem/InformerandepptxFalsepptx10195http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-712, lgutv-4-712Aktörskartan.pptx2021-10-17T22:00:00Z
Avvikelser från ordinarie öppethållande, Vårdval Primärvård-beskrivning94492021-05-03 10:15:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf5738http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-517, lgekpl-4-517Avvikelser från ordinarie öppethållande, Vårdval Primärvård-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Geografiska områden, Vårdval Primärvård-beskrivning94502021-05-03 11:00:08https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf5707http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-430, lgekpl-4-430Geografiska områden, Vårdval Primärvård-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Vårdval Primärvård, ansökan och start av en ny hälsocentral-beskrivning94522021-12-01 10:00:28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf5706http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-437, lgekpl-4-437Vårdval Primärvård, ansökan och start av en ny hälsocentral-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Beställning Primärvård -beskrivning1703652021-05-03 10:25:06https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4891http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-419, lgekpl-4-419Beställning Primärvård -beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Utomlänslistning-beskrivning1851982021-05-03 10:15:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf6100http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-531, lgekpl-4-531Utomlänslistning-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Regionstyrelsens plan - beskrivning488512021-02-25 11:35:075https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4787http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-385, lgekpl-4-385Regionstyrelsens plan - beskrivning.pdf2021-02-24T23:00:00Z
Strategisk plan - beskrivning488532021-02-25 11:30:0715https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4795http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-393, lgekpl-4-393Strategisk plan - beskrivning.pdf2021-02-24T23:00:00Z
Uppföljning Vårdval Primärvård- beskrivning1703662021-05-03 10:55:064https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4893http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-425, lgekpl-4-425Uppföljning Vårdval Primärvård- beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Vårdvalsersättning- beskrivning1703672021-05-03 13:30:083https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4892http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-432, lgekpl-4-432Vårdvalsersättning- beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Hantering av tilläggsanslag för löner86872021-02-25 11:30:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9216http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-654, lgekpl-4-654Hantering av tilläggsanslag för löner.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Anvisning merkostnad vårdmoms 202189552021-04-08 15:00:51https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9377http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-873, lgekpl-4-873Anvisning merkostnad vårdmoms 2021.pdf2021-04-07T22:00:00Z2021-04-07T22:00:00Z
Finansplan 2020-2022 215082020-02-18 09:30:24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf7816http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-666, lgekpl-4-666Uppdaterad finansplan 2020-2022.pdf2020-02-17T23:00:00Z2020-02-17T23:00:00Z
Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020375822020-05-28 13:20:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf8312http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP515-1854338440-396, ARBGRP515-1854338440-396Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020.pdf2020-05-27T22:00:00Z2020-05-27T22:00:00Z
VO-plan Länsgemensam rättspsykiatri 2022-2024931032022-03-29 16:40:08https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pslan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10674http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-111, ARBGRP646-546598267-111VO-plan Psykiatri Länsgemensamt 2022-2024.pdf2022-03-28T22:00:00Z2022-03-28T22:00:00Z
Anvisning merkostnad vårdmoms 2022931572022-04-29 08:30:25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10800http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-1025, lgekpl-4-1025Anvisning merkostnad vårdmoms 2022.pdf2022-04-28T22:00:00Z2022-04-28T22:00:00Z
Verksamhetsplan Inköp- och försörjningsservice 2021-20231028292021-08-24 12:40:32https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9948http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-86, ARBGRP646-546598267-86Verksamhetsplan Inköp- och försörjningsservice 2021-2023.pdf2021-08-23T22:00:00Z2021-08-23T22:00:00Z
VO-plan Psykiatri Sunderbyn 2022-20241031312022-03-28 13:50:44https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pssy/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10626http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-97, ARBGRP646-546598267-97VO-plan Psykiatri Sunderbyn 2022-2024.pdf2022-03-27T22:00:00Z2022-03-27T22:00:00Z
Omdisponering av budget1133012021-02-25 11:15:11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6731http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-585, lgekpl-4-585Anvisning omdisponering av budget.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Anvisning merkostnad vårdmoms 2020 privata1252692020-11-20 16:05:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf8871http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-818, lgekpl-4-818Anvisning merkostnad vårdmoms 2020 privata.pdf2020-11-19T23:00:00Z2020-11-19T23:00:00Z
Mall VO-plan 2022-20241338782021-11-15 17:45:05https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/planeringregionnorrbotten/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10218http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-94, ARBGRP646-546598267-94Mall VO-plan 2022-2024.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Anvisning för budgetarbetet för verksamhetsåret 20221341792021-12-20 08:20:41https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10337http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-940, lgekpl-4-940Anvisning för budgetarbetet för verksamhetsåret 2022.pdf2021-12-19T23:00:00Z2021-12-19T23:00:00Z
Författningar i Region Norrbotten 1480542022-03-30 16:50:35https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6692http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-9685, divse-4-9685Författningar i Region Norrbotten.pdf2022-03-29T22:00:00Z2022-03-29T22:00:00Z
VO-plan Psykiatri Piteå1621302022-03-22 13:00:33https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pspe/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10636http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-110, ARBGRP646-546598267-110VO-plan Psykiatri Piteå 2022-2024.pdf2022-03-21T23:00:00Z2022-03-21T23:00:00Z
Verksamhetsplan Regionfastigheter 2021-20231925282021-06-01 20:45:43https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9791http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-85, ARBGRP646-546598267-85Verksamhetsplan Regionfastigheter 2021-2023.pdf2021-05-31T22:00:00Z2021-05-31T22:00:00Z
Anvisning hantering av tilläggsanslag1965862021-06-22 08:55:44https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9961http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-903, lgekpl-4-903Anvisning hanteringt av tilläggsanslag.pdf2021-06-21T22:00:00Z2021-06-21T22:00:00Z
Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 20212127352021-02-09 08:10:46https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9170http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-835, lgekpl-4-835Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021.pdf2021-02-08T23:00:00Z2021-02-08T23:00:00Z
Regionstyrelsens plan 2021-2023, riskbedömning2127362021-02-09 08:10:47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9171http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-184, ARBGRP357-3-184Regionstyrelsens plan 2021-2023, riskbedömning.pdf2021-02-08T23:00:00Z2021-02-08T23:00:00Z
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten2459302021-05-31 08:05:11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6860http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-473, lgekpl-4-473Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.pdf2019-06-26T22:00:00Z2021-05-30T22:00:00Z
Organisation, roller och ansvar i Region Norrbotten3622019-12-12 10:25:34181https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionovergripandeledningssystem/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf7497http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP799-107742477-28, ARBGRP799-107742477-28Organisation, roller och ansvar i Region Norrbotten.pdf2019-12-11T23:00:00Z2019-12-11T23:00:00Z

Söker efter resultat...