Navigering

Dokument

 

 

Aktörskartan25632021-10-11 09:22:29Aktörskarta ger snabbt och enkelt en överblick av vilka personer eller grupper som berörs av er utmaning och vilka ni bör förstå och involvera i arbetet – både i er egen https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/regionovergripandeledningssystem/InformerandepptxFalsepptx10195http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-712, lgutv-4-712Aktörskartan.pptx2021-10-17T22:00:00Z
Uppföljning Vårdval Primärvård- beskrivning32832021-05-03 08:55:06Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-425 3.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4893http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-425, lgekpl-4-425Uppföljning Vårdval Primärvård- beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Geografiska områden, Vårdval Primärvård-beskrivning33162021-05-03 09:00:08Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-430 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf5707http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-430, lgekpl-4-430Geografiska områden, Vårdval Primärvård-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Anvisning för budgetarbetet för verksamhetsåret 202363952023-04-18 13:50:02Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (17) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-1095 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 5https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf11811http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-1095, lgekpl-4-1095Anvisning för budgetarbetet för verksamhetsåret 2023.pdf2023-04-17T22:00:00Z2023-04-17T22:00:00Z
Strategisk plan 2022-202474102021-11-15 09:50:10Styrande måldokument | Plan Sida 1 (59) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP357-3-190 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 3https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10266http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-190, ARBGRP357-3-190Strategisk plan 2022-2024.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Utomlänslistning-beskrivning32842021-05-03 08:15:07Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] lgekpl-4-531 3.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 1https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf6100http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-531, lgekpl-4-531Utomlänslistning-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten64692021-05-31 06:05:11Styrande regeldokument | Regel Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-473 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6860http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-473, lgekpl-4-473Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.pdf2019-06-26T22:00:00Z2021-05-30T22:00:00Z
Verksamhetsplan Inköp- och försörjningsservice 2021-202348972021-08-24 10:40:32GÄLLER FÖR VERKSAMHET Division Regionstöd DOKUMENT-ID ARBGRP646-546598267-86 VERSION 3.0 GODKÄNT DATUM 2021-08-24 ANSVARIG Unto Järvirova Upprättad av Sari Ekblom 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9948http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-86, ARBGRP646-546598267-86Verksamhetsplan Inköp- och försörjningsservice 2021-2023.pdf2021-08-23T22:00:00Z2021-08-23T22:00:00Z
VO-plan Psykiatri Sunderbyn 2022-202459732022-03-28 11:50:44GÄLLER FÖR VERKSAMHET Division Psykiatri; Psykiatrin Sunderby sjukhus DOKUMENT-ID ARBGRP646-546598267-97 VERSION 3.0 GODKÄNT DATUM 2022-03-28 ANSVARIG Krister Berglund Upprättad 1https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pssy/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10626http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-97, ARBGRP646-546598267-97VO-plan Psykiatri Sunderbyn 2022-2024.pdf2022-03-27T22:00:00Z2022-03-27T22:00:00Z
VO-plan Psykiatri Piteå60052022-03-22 12:00:33GÄLLER FÖR VERKSAMHET Division Psykiatri; Psykiatrin Piteå sjukhus DOKUMENT-ID ARBGRP646-546598267-110 VERSION 2.0 GODKÄNT DATUM 2022-03-22 ANSVARIG Krister Berglund Upprättad av 1https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pspe/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10636http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-110, ARBGRP646-546598267-110VO-plan Psykiatri Piteå 2022-2024.pdf2022-03-21T23:00:00Z2022-03-21T23:00:00Z
Omdisponering av budget64912021-02-25 10:15:11Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] lgekpl-4-585 4.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 1https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6731http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-585, lgekpl-4-585Anvisning omdisponering av budget.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Anvisning merkostnad vårdmoms 202264872022-04-29 06:30:25Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-1025 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10800http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-1025, lgekpl-4-1025Anvisning merkostnad vårdmoms 2022.pdf2022-04-28T22:00:00Z2022-04-28T22:00:00Z
VO-plan Länsgemensam rättspsykiatri 2022-202459712022-03-29 14:40:08GÄLLER FÖR VERKSAMHET Division Psykiatri; Psykiatrin länsgemensamt DOKUMENT-ID ARBGRP646-546598267-111 VERSION 3.0 GODKÄNT DATUM 2022-03-29 ANSVARIG Krister Berglund Upprättad av 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pslan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10674http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-111, ARBGRP646-546598267-111VO-plan Psykiatri Länsgemensamt 2022-2024.pdf2022-03-28T22:00:00Z2022-03-28T22:00:00Z
Vårdval Primärvård, ansökan och start av en ny hälsocentral-beskrivning32622021-12-01 09:00:28Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-437 3.3 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf5706http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-437, lgekpl-4-437Vårdval Primärvård, ansökan och start av en ny hälsocentral-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Vårdvalsersättning- beskrivning32642021-05-03 11:30:08Informerande dokument | Information Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-432 4.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4892http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-432, lgekpl-4-432Vårdvalsersättning- beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Regionstyrelsens plan - beskrivning32782021-02-25 10:35:07Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region NorrbottenRegion Norrbotten lgekpl-4-385 4.04.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4787http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-385, lgekpl-4-385Regionstyrelsens plan - beskrivning.pdf2021-02-24T23:00:00Z
Strategisk plan - beskrivning32822021-02-25 10:30:07Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-393 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4795http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-393, lgekpl-4-393Strategisk plan - beskrivning.pdf2021-02-24T23:00:00Z
Avvikelser från ordinarie öppethållande, Vårdval Primärvård-beskrivning33142021-05-03 08:15:07Informerande dokument | Information Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-517 2.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf5738http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-517, lgekpl-4-517Avvikelser från ordinarie öppethållande, Vårdval Primärvård-beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Beställning Primärvård -beskrivning33152021-05-03 08:25:06Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-419 3.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4891http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-419, lgekpl-4-419Beställning Primärvård -beskrivning.pdf2021-05-02T22:00:00Z
Verksamhetsplan Regionfastigheter 2021-202348982021-06-01 18:45:43GÄLLER FÖR VERKSAMHET Service DOKUMENT-ID ARBGRP646-546598267-85 VERSION 1.0 GODKÄNT DATUM 2021-06-01 ANSVARIG Anna-Stina Nordmark Nilsson Upprättad av Mikael Vänstedt https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9791http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-85, ARBGRP646-546598267-85Verksamhetsplan Regionfastigheter 2021-2023.pdf2021-05-31T22:00:00Z2021-05-31T22:00:00Z
Författningar i Region Norrbotten 57412022-03-30 14:50:35Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten divse-4-9685 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6692http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-9685, divse-4-9685Författningar i Region Norrbotten.pdf2022-03-29T22:00:00Z2022-03-29T22:00:00Z
Mall VO-plan 2022-202461772021-11-15 16:45:05Sida 1 (17) GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Gäller för verksamhet DOKUMENT-ID ARBGRP646-546598267-94 VERSION 2.0 GODKÄNT DATUM 2021-11-15 ANSVARIG Jan Öström Upprättad av Sven Andersson https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/planeringregionnorrbotten/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10218http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-94, ARBGRP646-546598267-94Mall VO-plan 2022-2024.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Anvisning för budgetarbetet för verksamhetsåret 202263942021-12-20 07:20:41Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (13) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-940 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10337http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-940, lgekpl-4-940Anvisning för budgetarbetet för verksamhetsåret 2022.pdf2021-12-19T23:00:00Z2021-12-19T23:00:00Z
Anvisning hantering av tilläggsanslag63962021-06-22 06:55:44Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-903 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9961http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-903, lgekpl-4-903Anvisning hanteringt av tilläggsanslag.pdf2021-06-21T22:00:00Z2021-06-21T22:00:00Z
Anvisning merkostnad vårdmoms 2020 privata63972023-03-15 07:05:11Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-818 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf8871http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-818, lgekpl-4-818Anvisning merkostnad vårdmoms 2020 privata.pdf2020-11-19T23:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Hantering av tilläggsanslag för löner64052021-02-25 10:30:07Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-654 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9216http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-654, lgekpl-4-654Hantering av tilläggsanslag för löner.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Anvisning merkostnad vårdmoms 202164862021-04-08 13:00:51Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-873 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9377http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-873, lgekpl-4-873Anvisning merkostnad vårdmoms 2021.pdf2021-04-07T22:00:00Z2021-04-07T22:00:00Z
Anvisning och tidplan omdisponering av budget 202264892022-02-09 12:40:57Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-1010 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10565http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-1010, lgekpl-4-1010Anvisning och tidplan omdisponering av budget 2022.pdf2022-02-08T23:00:00Z2022-02-08T23:00:00Z
Anvisning och tidsplan omdisponering av budget 202164902021-02-15 09:15:20Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] lgekpl-4-856 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9187http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-856, lgekpl-4-856Anvisning och tidsplan omdisponerig av budget 2021.pdf2021-02-14T23:00:00Z2021-02-14T23:00:00Z
Regionstyrelsens plan 2021-202374002022-08-26 10:05:13Styrande måldokument | Plan Sida 1 (30) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP357-3-173 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9024http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-173, ARBGRP357-3-173Regionstyrelsens plan 2021-2023.pdf2022-08-25T22:00:00Z2022-08-25T22:00:00Z

Söker efter resultat...