Navigering

Dokument

 

 

Vanliga frågor i VIS & Svar34462020-06-15 07:39:16Vanligaste frågor om VIS och SharePoint, allt från användare till tekniska frågor kommer tas upp Varje fråga är ett enskild sida med svaren inbäddade på samma bild https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fosharepointapplikationer/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8371http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP832-2029583259-140, ARBGRP832-2029583259-140Vanliga frågor i VIS.pptx2021-06-06T22:00:00Z
Kontaktpersoner Blå appen18482022-03-29 11:50:08Informerande dokument | Information Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION IT MT Support; Division Regionstöd divlt-5-4229 4.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/InformerandepdfFalsepdf8200http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-4229, divlt-5-4229Kontaktpersoner Blå appen.pdf2022-03-28T22:00:00Z
Kontaktpersoner Digitalen18492022-03-29 19:15:08Informerande dokument | Information Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION IT MT Support; Division Regionstöd divlt-5-4115 10.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/InformerandepdfFalsepdf7852http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-4115, divlt-5-4115Kontaktpersoner Digitalen.pdf2022-03-28T22:00:00Z
Utskrift LOV samt externa vårdgivare47712020-10-19 08:35:22Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Länsteknik divlt-5-4476 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV VAS har olika sätt att nyttja https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8697http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-4476, divlt-5-4476Utskrift LOV samt externa vårdgivare.pdf2020-10-18T22:00:00Z2020-10-18T22:00:00Z

Söker efter resultat...