Navigering

Dokument

 

 

Min vårdplan njurcancer116972022-11-17 12:40:10Vårddokument | Standardiserad vårdplan Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Urologi länsklinik VARD-5-10634, 3.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG 21https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5617http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10634, VARD-5-10634Min vårdplan njurcancer.pdf2022-11-16T23:00:00Z2022-11-16T23:00:00Z
Checklista vid njurbiopsier111202023-06-12 07:55:01Vårddokument | Checklista Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Urologi länsklinik; Anestesi - Operation - Intensivvård Länsklinik VARD-5-11622, 1.0 19https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf6308http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11622, VARD-5-11622Checklista vid njurbiopsier.pdf2023-06-11T22:00:00Z2023-06-11T22:00:00Z
Laparoskopisk nefrektomi, tumörresektion117592022-11-17 12:00:09Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Urologi länsklinik VARD-5-10909, 2.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 26https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5993http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10909, VARD-5-10909Laparoskopisk nefrektomi, tumörresektion.pdf2022-11-16T23:00:00Z2022-11-16T23:00:00Z
Information till dig som har fått stent (pigtail) i urinledare i samband med operation för njursten31462024-01-12 09:25:03Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION I samband med njurstensoperationen fick du en stent i din ena urinledare, för att minska risken för smärta och infektion de första 69https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6444http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11934, VARD-5-11934Patientinformation till dig som har fått stent (pigtail) i urinledare i samband med operation för njursten.pdf2024-01-11T23:00:00Z2024-01-11T23:00:00Z
Information om din medverkan i Kvalitetsregister för njurcancer118572022-10-11 06:00:51Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill den här enheten rapportera uppgifter om dig till ett eller flera Nationella 11https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5797http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10813, VARD-5-10813Patientinformation om din medverkan i Kvalitetsregister för njurcancer.pdf2022-10-10T22:00:00Z2022-10-10T22:00:00Z
Information till dig som ska genomgå öppen operation av njurtumör, radikal nefrektomi77612022-10-25 11:06:03Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Tumörer i njuren är nästan alltid liktydigt med en cancertumör En liten andel tumörer i njurarna är godartade, men de är ofta omöjliga 472https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6005http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11058, VARD-5-11058Information till dig som ska genomgå öppen operation av njurtumör, radikal nefrektomi.pdf2022-10-24T22:00:00Z2022-10-24T22:00:00Z
Information till dig som ska genomgå nefrouretärektomi med titthålsteknik78292022-03-29 07:45:08Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Du har en bekräftad, eller misstänkt tumör, i slemhinnan – det så kallade urotelet - i dina övre urinvägar Det är viktigt att du talar 169https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5751http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10839, VARD-5-10839Information till dig som ska genomgå nefrouretärektomi med titthålsteknik.pdf2022-03-28T22:00:00Z2022-03-28T22:00:00Z
Information till dig som ska genomgå nefrouretärektomi78302022-03-29 07:45:08Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Du har en bekräftad, eller misstänkt tumör, i slemhinnan – det så kallade urotelet - i dina övre urinvägar Det är viktigt att du talar 80https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5750http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10838, VARD-5-10838Information till dig som ska genomgå nefrouretärektomi.pdf2022-03-28T22:00:00Z2022-03-28T22:00:00Z
Dagkirurgisk prostataoperation26992023-11-29 07:50:02Sida 1 (4) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Prostatakörteln har till uppgift att producera en del av sädesvätskan Körteln omger urinröret strax under urinblåsan 245https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6395http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11930, VARD-5-11930Dagkirurgisk prostataoperation.pdf2023-11-28T23:00:00Z2023-11-28T23:00:00Z
Livskvalitetsuppföljning efter prostatektomi (RALP)45532024-02-12 13:55:02Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Du planeras för borttagande av prostata, så kallad prostatektomi, vid Sunderby Sjukhus Du har fått information om ingreppet, både 11https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6479http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-12045, VARD-5-12045Livskvalitetsuppföljning efter prostatektomi (RALP).pdf2024-02-11T23:00:00Z2024-02-11T23:00:00Z
Information till dig som ska genomgå titthålsoperation av njurtumör, radikal nefrektomi77652022-12-28 13:05:52Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Tumörer i njuren är nästan alltid liktydigt med en cancertumör En liten andel tumörer i njurarna är godartade, men de är ofta omöjliga 27https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6006http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11059, VARD-5-11059Information till dig som ska genomgå titthålsoperation av njurtumör, radikal nefrektomi.pdf2022-12-27T23:00:00Z2022-12-27T23:00:00Z
TRUS/b, gällande rutin75992022-10-21 06:15:19Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Urologi länsklinik VARD-5-11056,1.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 22https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf5999http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11056, VARD-5-11056TRUS-b, gällande rutin.pdf2022-10-20T22:00:00Z2022-10-20T22:00:00Z
Information till dig som ska genomgå titthålsoperation av njurtumör, partiell nefrektomi77642022-10-25 11:06:07Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Tumörer i njuren är nästan alltid liktydigt med en cancertumör En liten andel tumörer i njurarna är godartade, men de är ofta omöjliga 17https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6007http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11060, VARD-5-11060Information till dig som ska genomgå titthålsoperation av njurtumör, partiell nefrektomi.pdf2022-10-24T22:00:00Z2022-10-24T22:00:00Z
Robotassisterad prostatektomi (RALP) i slutenvård45692024-02-15 13:35:01Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Urologi länsklinik VARD-5-12012, 1.0 Prostatacancer GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 10https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6484http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-12012, VARD-5-12012Robotassisterad prostatektomi (RALP) i slutenvård.pdf2024-02-14T23:00:00Z2024-02-14T23:00:00Z
Min vårdplan/utskrivningsmeddelande färdigbehandlad njurtumör117702022-11-18 09:55:48Vårddokument | Standardiserad vårdplan Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Urologi länsklinik VARD-5-10635, 2.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG 16https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5645http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10635, VARD-5-10635Min vårdplan - utskrivningsmeddelande färdigbehandlad njurtumör.pdf2022-11-17T23:00:00Z2022-11-17T23:00:00Z
Utskrivningsmeddelande efter robotassisterad prostatektomi (RALP)45712024-02-15 14:10:03Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Du har nu genomgått operation för din prostatacancer med borttagande av prostatakörteln, robotassisterad laparoskopisk prostatektomi 9https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6485http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-12024, VARD-5-12024Utskrivningsmeddelande efter robotassisterad prostatektomi (RALP).pdf2024-02-14T23:00:00Z2024-02-14T23:00:00Z
Information till dig som ska genomgå titthålsoperation av njurtumör, partiell nefrektomi116682022-03-18 07:46:00Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Tumörer i njuren är nästan alltid liktydigt med en cancertumör En liten andel tumörer i njurarna är godartade, men de är ofta omöjliga 296https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5739http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10735, VARD-5-10735Information till dig som ska genomgå titthålsoperation av njurtumör, partiell nefrektomi.pdf2022-03-17T23:00:00Z2022-03-17T23:00:00Z
Information till dig som ska genomgå endoskopisk borttagning av njursten (perkutan nefropyelolitektomi, PCNL)30842024-01-08 12:55:01Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION PCNL är en operationsmetod som används vid njurstenar vilka är större än två centimeter och som inte är möjliga att behandla med 38https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6440http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11933, VARD-5-11933Patientinformation till dig som ska genomgå endoskopisk borttagning av njursten (perkutan nefropyelolitektomi, PCNL).pdf2024-01-07T23:00:00Z2024-01-07T23:00:00Z
Information till dig som ska genomgå titthålsoperation av njurtumör, radikal nefrektomi116692022-03-18 07:46:01Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Tumörer i njuren är nästan alltid liktydigt med en cancertumör En liten andel tumörer i njurarna är godartade, men de är ofta omöjliga 15https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5738http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10736, VARD-5-10736Information till dig som ska genomgå titthålsoperation av njurtumör, radikal nefrektomi.pdf2022-03-17T23:00:00Z2022-03-17T23:00:00Z
Handläggning och övervakning av njurbiopsipatienter på DKE/UVA111212023-12-12 09:35:01Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Urologi länsklinik; Anestesi - Operation - Intensivvård Länsklinik VARD-5-11620, 2.0 17https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf6309http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11620, VARD-5-11620Handläggning och övervakning av njurbiopsipatienter på DKE-UVA.pdf2023-12-11T23:00:00Z2023-12-11T23:00:00Z
Utredning av njurtumörer (exklusive njurbäckentumörer)120962021-12-02 13:35:47Vårddokument | Vårdprogram Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Urologi länsklinik VARD-5-10636, 1.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 107https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5644http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10636, VARD-5-10636Utredning av njurtumörer, exklusive njurbäckentumörer.pdf2021-12-01T23:00:00Z2021-12-01T23:00:00Z
Poliklinisk njurbiopsi vid tumörmisstanke98332023-01-26 08:15:01Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Urologi länsklinik VARD-5-10589, 5.0 [Process] GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 13https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5611http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10589, VARD-5-10589Poliklinisk njurbiopsi vid tumörmisstanke.pdf2023-01-25T23:00:00Z2023-01-25T23:00:00Z
Robotassisterad prostatektomi (RALP) i öppenvård36562024-02-08 14:35:02Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS Urologi länsklinik VARD-5-12022, 1.0 Prostatacancer GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 8https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf6477http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-12022, VARD-5-12022Robotassisterad prostatektomi (RALP) i öppenvård.pdf2024-02-07T23:00:00Z2024-02-07T23:00:00Z
Information till dig som ska genomgå öppen operation av njurtumör, radikal nefrektomi116662022-03-18 07:45:56Sida 1 (2) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Tumörer i njuren är nästan alltid liktydigt med en cancertumör En liten andel tumörer i njurarna är godartade, men de är ofta omöjliga 4https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5737http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10737, VARD-5-10737Information till dig som ska genomgå öppen operation av njurtumör, radikal nefrektomi.pdf2022-03-17T23:00:00Z2022-03-17T23:00:00Z

Söker efter resultat...