Navigering

Dokument

 

 

Uppdragsbeskrivning att utreda förutsättningarna för resurscentrum för samers hälsa57932022-10-20 07:25:37Politiskt uppdrag enligt beslut i RS. Uppdraget har getts till Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd i regiondirektören stab och hanteras genom Regionens styrgrupp inom 2https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf7910http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1226, lgverk-4-1226Uppdragsbeskrivning att utreda förutsättningarna för resurscentrum för samers hälsa.pdf2022-10-19T22:00:00Z2022-10-19T22:00:00Z
Funktionshinderpolitisk policy50852021-06-16 10:15:12Styrande regeldokument | Policy Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] lgverk-4-1169 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9935http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1169, lgverk-4-1169Funktionshinderpolitisk policy.pdf2021-06-15T22:00:00Z2021-06-15T22:00:00Z
Reglemente för regionstyrelsen19062023-04-05 09:30:02Styrande regeldokument | Reglemente Sida 1 (11) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Regionfullmäktige lgverk-4-807 4.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV Den har ett övergripande ansvar för 340https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf12845http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-807, lgverk-4-807Reglemente för regionstyrelsen.pdf2023-04-04T22:00:00Z2023-04-04T22:00:00Z
Reglemente för samråd med nationella minoriteter36262024-01-23 11:25:01Styrande regeldokument | Reglemente Sida 1 (3) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Regionstyrelsen rgemstab-1901432157-598 1.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV Samråden ska i den mån det 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf14688http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=rgemstab-1901432157-598, rgemstab-1901432157-598Reglemente för samråd med nationella minoriteter.pdf2024-01-22T23:00:00Z2024-01-22T23:00:00Z
Reglemente för länspensionärsrådet50912023-01-02 12:30:23Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Regionfullmäktige rgemstab-1901432157-511 2.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV 262https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf11738http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=rgemstab-1901432157-511, rgemstab-1901432157-511Reglemente för länspensionärsrådet.pdf2023-01-01T23:00:00Z2023-01-01T23:00:00Z
Reglemente för regionfullmäktiges uppdragsberedning51302023-12-19 05:45:02Styrande regeldokument | Reglemente Sida 1 (4) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Regionfullmäktige rgemstab-1901432157-466 3.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV 254https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf11936http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=rgemstab-1901432157-466, rgemstab-1901432157-466Reglemente regionfullmäktiges uppdragsberedning.pdf2023-12-18T23:00:00Z2023-12-18T23:00:00Z
Reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola51542021-08-24 12:15:28Styrande regeldokument | Reglemente Sida 1 (1) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Regionstyrelsen lgverk-4-892 1.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV 250https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10050http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-892, lgverk-4-892Reglemente för politisk samverkansberedning.pdf2021-08-23T22:00:00Z2021-08-23T22:00:00Z
Reglemente för tillgänglighetsrådet51602023-01-02 12:30:23Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Regionfullmäktige rgemstab-1901432157-512 3.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV 239https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf11737http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=rgemstab-1901432157-512, rgemstab-1901432157-512Reglemente för tillgänglighetsrådet.pdf2023-01-01T23:00:00Z2023-01-01T23:00:00Z
Patientnämndens delegationsordning57152023-01-09 10:10:57Styrande regeldokument | Delegation Sida 1 (5) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Patientnämnden lgverk-4-657 3.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV Detta för att skapa utrymme för mer 36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf8532http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-657, lgverk-4-657Patientnämndens delegationsordning.pdf2023-01-08T23:00:00Z2023-01-08T23:00:00Z
Regionstyrelsens delegationsordning57192024-02-11 09:45:02 Styrande dokument Regeldokument | Delegation Sida 1 (13) BESLUTAD AV REGIONSTYRELSEN DOKUMENT-ID lgverk-4-181 VERSION 18.0 GODKÄNT DATUM  Det är uppgifter som delegeras och 367https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf1427http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-181, lgverk-4-181Regionstyrelsens delegationsordning.pdf2024-02-10T23:00:00Z2024-02-10T23:00:00Z
Kommunikationspolicy och visuell identitet57552022-05-24 14:50:51Kommunikationspolicy och visuell identitet NORRBOTTEN.SEInnehåll 3–5 KOMMUNIKATIONSPOLICY 6 –29 VISUELL IDENTITET Region Norrbotten finns till för medborgarna och patienterna 249https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-kom/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf11119http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgkom-4-250, lgkom-4-250Kommunikationspolicy och visuell identitet.pdf2022-09-05T00:00:00Z2022-09-05T00:00:00Z
Strategi för samisk hälsa 2020-203057922019-11-25 07:13:21Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020–2030Omslagsfoto: Carl-Johan Utsi Produktion: Region Västerbotten 287https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10589http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1225, lgverk-4-1225Strategi för samisk hälsa 2020-2030.pdf2022-02-16T00:00:00Z2022-02-16T00:00:00Z
Hållbarhetsstrategi - Region Norrbotten har en verksamhet att lita på61702022-11-09 15:11:00Styrande måldokument | Strategi Sida 1 (16) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP901-1126636292-32 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 233https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf11599http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP901-1126636292-32, ARBGRP901-1126636292-32Strategi för hållbarhet - bilaga.pdf2022-11-08T23:00:00Z2022-11-08T23:00:00Z
Region Norrbottens arbete inom minoritetspolitiken urfolk samer 2023-202572602023-01-17 09:25:02Styrande måldokument | Handlingsplan Sida 1 (13) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP1002-189363001-66 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 245https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nationellaminoriteterochsamer/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf12003http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP1002-189363001-66, ARBGRP1002-189363001-66Region Norrbottens arbete inom minoritetspolitiken - urfolk samer 2023-2025.pdf2023-01-16T23:00:00Z2023-01-16T23:00:00Z
Inledning72612023-01-17 09:30:10Styrande måldokument | Handlingsplan Sida 1 (11) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP1002-189363001-67 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 299https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nationellaminoriteterochsamer/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf12002http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP1002-189363001-67, ARBGRP1002-189363001-67Region Norrbottens arbete inom minoritetspolitiken 2023-2025.pdf2023-01-16T23:00:00Z2023-01-16T23:00:00Z
Analysplan Region Norrbotten 201872832022-12-05 07:25:50Styrande måldokument | Plan Sida 1 (17) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP460-656132773-110 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 307https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf4739http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-110, ARBGRP460-656132773-110Analysplan Region Norrbotten 2018.pdf2022-12-04T23:00:00Z2022-12-04T23:00:00Z
Epidemi- och pandemiplan83842024-02-14 10:05:02Styrande måldokument | Plan Sida 1 (15) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP214-964864214-381 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 253https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/smittskydd/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf13900http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP214-964864214-381, ARBGRP214-964864214-381Epidemi- och pandemiplan Region Norrbottten och Norrbottens län.pdf2024-02-13T23:00:00Z2024-02-13T23:00:00Z
Riktlinje mot mutor, korruption och jäv102712023-05-02 08:45:01Styrande regeldokument | Riktlinje Sida 1 (6) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP726-1684172574-33 6.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 336https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf12805http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP726-1684172574-33, ARBGRP726-1684172574-33Riktlinje mot mutor, korruption och jäv.pdf2023-05-01T22:00:00Z2023-05-01T22:00:00Z
Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 (pdf)105362018-04-20 08:53:03NORRBOTTENS FOLHÄLSOPOLITISKA RÅD 20 DECEMBER 2017 För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa Egenskaper för ett framgångsrikt folkhälsoarbete i Norrbotten 658https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/folkhalsocentrumet/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf12401http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP450-399432545-149, ARBGRP450-399432545-149Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026.pdf2023-02-27T00:00:00Z2023-02-27T00:00:00Z
Riktlinje för administrativa styrdokument51362021-06-15 11:50:49Styrande regeldokument | Riktlinje Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgverk-4-184 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 31https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9916http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-184, lgverk-4-184Riktlinje för administrativa styrdokument.pdf2021-06-14T22:00:00Z2021-06-14T22:00:00Z
Regler för partistöd 202351332022-12-30 11:30:48Styrande regeldokument | Regel Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] rgemstab-1901432157-283 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 13https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10376http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=rgemstab-1901432157-283, rgemstab-1901432157-283Regler för partistöd 2023.pdf2022-12-29T23:00:00Z2022-12-29T23:00:00Z
Nationella överenskommelser 2017 - Hantering inom Region Norrbotten57362023-03-15 07:10:02Styrande måldokument | Överenskommelse Sida 1 (31) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Norrbottens läns landsting; Hälso- och sjukvårdsenheten lgverk-4-555 1.0 GODKÄNT 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10885http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-555, lgverk-4-555Nationella överenskommelser 2017 - Hantering inom Region Norrbotten.pdf2017-07-03T22:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Beredskapsplan 2023-202657972024-01-16 14:20:06Styrande måldokument | Plan Sida 1 (37) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP777-2020309051-210 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/sakerhetsenheten/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf14512http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP777-2020309051-210, ARBGRP777-2020309051-210Beredskapsplanen 2023-2026.pdf2024-01-15T23:00:00Z2024-01-15T23:00:00Z
Regel för penninghantering64422022-08-24 14:15:27Styrande regeldokument | Regel Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP515-1854338440-248 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 9https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf8330http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP515-1854338440-248, ARBGRP515-1854338440-248Regel för penninghantering.pdf2022-08-23T22:00:00Z2022-08-23T22:00:00Z
Regel för arbetsgivarlöfte84912023-09-26 08:40:01Regler Arbetsgivarlöfte 2023-08-17 Sida 1 (2) DOKUMENT-ID ANSVARIG CHEF lgkom-4-269 Ulf Bergman VERSION HANDLÄGGARE Bakgrund I mars 2022 fastställde regionstyrelsen en strategi 23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-kom/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf13967http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgkom-4-269, lgkom-4-269Regel för arbetsgivarlöfte.pdf2023-09-25T22:00:00Z2023-09-25T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning103892023-03-28 07:50:02Styrande regeldokument | Delegation Sida 1 (5) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Verksamheten rgemstab-1901432157-522 1.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV En nämnd får även uppdra åt en 46https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/arendenhalsoochsjukvardsnamnden/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf12802http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=rgemstab-1901432157-522, rgemstab-1901432157-522Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning.pdf2023-03-27T22:00:00Z2023-03-27T22:00:00Z
Reglemente för regionfullmäktiges valberedning51312022-11-30 12:50:42Styrande regeldokument | Reglemente Sida 1 (2) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Regionfullmäktige rgemstab-1901432157-467 1.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV 18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf11736http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=rgemstab-1901432157-467, rgemstab-1901432157-467Reglemente regionfullmäktiges valberedning.pdf2022-11-29T23:00:00Z2022-11-29T23:00:00Z
Patientnämndens plan för 2023-2025110092023-06-02 13:20:03Styrande måldokument | Plan Sida 1 (12) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Patientnämnden ARBGRP651-1226513768-615 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 35https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/funktionsomradepan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf13362http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP651-1226513768-615, ARBGRP651-1226513768-615Patientnämndens plan för 2023-2025.pdf2023-06-01T22:00:00Z2023-06-01T22:00:00Z
Reglemente för Läkemedelskommittén57952021-02-09 07:05:48Styrande regeldokument | Reglemente Sida 1 (2) BESLUTAD AV DOKUMENT-ID VERSION Regionstyrelsen lgverk-4-785 3.0 GODKÄNT DATUM UPPRÄTTAD AV I lagen framgår att ett reglemente ska 116https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf5428http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-785, lgverk-4-785Reglemente Läkemedelskommittén.pdf2021-02-08T23:00:00Z2021-02-08T23:00:00Z
Beredskapsplan 2023-202633332023-12-11 16:30:41Styrande måldokument | Plan Sida 1 (38) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP777-2020309051-210 0.20 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 40https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/sakerhetsenheten/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf14651http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP777-2020309051-223, ARBGRP777-2020309051-223Beredskapsplan 2023-2026.pdf2024-01-16T00:00:00Z2024-01-16T00:00:00Z

Söker efter resultat...