Navigering

Dokument

 

 

Vägledning vid beslut om sjukvårdsresurs i samband med ett eventuellt utfärdande av vårdintyg1713962022-08-31 15:25:1622https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/transporterinompsykiatrin/ArbetsdokumentpdfFalsepdf11283http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP918-1540371872-46, ARBGRP918-1540371872-46Vägledning vid beslut om sjukvårdsresurs i samband med utfördande av vårdintyg.pdf2022-08-30T22:00:00Z
Regionstyrelsens ledning styrning och uppföljning86702021-08-24 14:55:29https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9194http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1299, lgverk-4-1299Regionstyrelsens ledning styrning och uppföljning.pdf2021-08-23T22:00:00Z2021-08-23T22:00:00Z
Finansplan 2015-201786812021-02-25 11:15:09https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9215http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-88, lgekpl-4-88Finansplan 2015-2017.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag 201586822021-02-25 16:20:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9222http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-89, lgekpl-4-89Vidarefördelning av landstingsfullmakiges anslag 2015.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag 201586832021-02-25 11:50:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9219http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-119, lgekpl-4-119Vidarefördelning av landstingsfullmakiges anslag 2016 ny.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Hantering av tilläggsanslag för löner86872021-02-25 11:30:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9216http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-654, lgekpl-4-654Hantering av tilläggsanslag för löner.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 201886972021-02-26 14:25:37https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ekonomiochplaneringsavdelningenstyrelsearenden/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9226http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-340, lgekpl-4-340Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2018.pdf2021-02-25T23:00:00Z2021-02-25T23:00:00Z
Regionala utvecklingsnämndens plan 2021-202387682021-03-08 14:35:08https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-regio/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf9267http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP755-1764494651-522, ARBGRP755-1764494651-522Regionala utvecklingsnämndens plan 2021-2023.pdf2021-03-07T23:00:00Z
Finansplan 2020-2022 215082020-02-18 09:30:24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf7816http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-666, lgekpl-4-666Uppdaterad finansplan 2020-2022.pdf2020-02-17T23:00:00Z2020-02-17T23:00:00Z
Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020375822020-05-28 13:20:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf8312http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP515-1854338440-396, ARBGRP515-1854338440-396Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020.pdf2020-05-27T22:00:00Z2020-05-27T22:00:00Z
Sammanfattning nationell överenskommelse Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020581102020-01-27 10:25:21https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nationellaoverenskommelser/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf7712http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP663-362860078-87, ARBGRP663-362860078-87Sammanfattning nationell överenskommelse Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m 2020.pdf2020-01-26T23:00:00Z2020-01-26T23:00:00Z
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Verksamhetsplan 2020651012020-04-17 15:35:42https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf8105http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1070, lgverk-4-1070Verksamhetsplan ALV 2020.pdf2020-04-16T22:00:00Z2020-04-16T22:00:00Z
Överenskommelse om samarbete för personer med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt för individer med missbruk/beroende av alkohol, droger och spel656772019-11-19 08:15:35https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf7349http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1028, lgverk-4-1028Överenskommelse inom området psykisk hälsa.pdf2019-11-18T23:00:00Z2019-11-18T23:00:00Z
Regler för partistöd 2022872732021-12-08 10:30:45https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10376http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=rgemstab-1901432157-283, rgemstab-1901432157-283Regler för partistöd 2022.pdf2021-12-07T23:00:00Z2021-12-07T23:00:00Z
Uppdragsbeskrivning att utreda förutsättningarna för resurscentrum för samers hälsa929992020-03-09 11:40:28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf7910http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-1226, lgverk-4-1226Uppdragsbeskrivning att utreda förutsättningarna för resurscentrum för samers hälsa.pdf2020-03-08T23:00:00Z2020-03-08T23:00:00Z
Nationell överenskommelse 2018 - En effektiv, kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess931042022-03-21 07:30:27https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nationellaoverenskommelser/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10672http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP663-362860078-51, ARBGRP663-362860078-51Nationell överenskommelse 2018 - En effektiv, kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.pdf2018-04-23T22:00:00Z2022-03-20T23:00:00Z
Nationell överenskommelse 2018 - Försäkringsmedicinska utredningar931052022-03-21 07:30:26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nationellaoverenskommelser/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10671http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP663-362860078-54, ARBGRP663-362860078-54Nationell överenskommelse 2018 - Försäkringsmedicinska utredningar.pdf2018-04-23T22:00:00Z2022-03-20T23:00:00Z
Nationell överenskommelse 2018 - Hantering inom Region Norrbotten931062022-03-21 07:30:35https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nationellaoverenskommelser/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10670http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP663-362860078-53, ARBGRP663-362860078-53Nationell överenskommelse 2018 - Hantering inom Region Norrbotten.pdf2018-04-23T22:00:00Z2022-03-20T23:00:00Z
Nationell överenskommelse 2018 – Mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om barnhälsovård mm931072022-03-21 07:30:29https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nationellaoverenskommelser/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10669http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP663-362860078-46, ARBGRP663-362860078-46Nationell överenskommelse 2018 - Om barnhälsovård mm.pdf2018-04-23T22:00:00Z2022-03-20T23:00:00Z
Nationell överenskommelse 2018 – Patientmiljarden, insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården931082022-03-21 07:30:28https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nationellaoverenskommelser/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10668http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP663-362860078-48, ARBGRP663-362860078-48Nationell överenskommelse 2018 - Patientmiljarden.pdf2018-04-23T22:00:00Z2022-03-20T23:00:00Z
Regler för attest och utbetalning av landstingsstyrelsen931422022-03-25 11:20:37https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10698http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-66, lgekpl-4-66Regler för attest och utbetalning av landstingsstyrelsen.pdf2022-03-24T23:00:00Z2022-03-24T23:00:00Z
Regler för attest och utbetalning931432022-03-25 11:20:36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10697http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-62, lgekpl-4-62Regler för attest och utbetalning.pdf2022-03-24T23:00:00Z2022-03-24T23:00:00Z
Regler för betalkort931442022-03-25 11:10:25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10695http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-64, lgekpl-4-64Regler för betalkort.pdf2018-06-04T22:00:00Z2022-03-24T23:00:00Z
Policy mot mutor och korruption933322022-05-04 10:20:02https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10813http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP726-1684172574-29, ARBGRP726-1684172574-29Policy mot mutor och korruption.pdf2022-05-03T22:00:00Z2022-05-03T22:00:00Z
Handlingsplan patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län933872016-11-28 15:39:15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10864http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-474, lgverk-4-474Handlingsplan patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län.pdf2018-08-07T00:00:00Z2022-05-18T00:00:00Z
Nationella överenskommelser 2017 - Hantering inom Region Norrbotten933882022-05-18 13:25:36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10885http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-555, lgverk-4-555Nationella överenskommelser 2017 - Hantering inom Region Norrbotten.pdf2017-07-03T22:00:00Z2022-05-17T22:00:00Z
Verksamhetsplan Inköp- och försörjningsservice 2021-20231028292021-08-24 12:40:32https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9948http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP646-546598267-86, ARBGRP646-546598267-86Verksamhetsplan Inköp- och försörjningsservice 2021-2023.pdf2021-08-23T22:00:00Z2021-08-23T22:00:00Z
Regel för film och foto1050962021-08-25 09:55:34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-kom/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf8375http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgkom-4-198, lgkom-4-198Regel för film och foto.pdf2021-08-24T22:00:00Z2021-08-24T22:00:00Z
Regel för internkontroll 1070522020-11-30 11:00:54https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf8892http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-780, lgekpl-4-780Regel för internkontroll.pdf2020-11-29T23:00:00Z2020-11-29T23:00:00Z
Riktlinje gällande sponsring1070642020-12-01 13:45:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-kom/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf8895http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP676-1280275845-29, ARBGRP676-1280275845-29Riktlinje gällande sponsring.pdf2020-11-30T23:00:00Z2020-11-30T23:00:00Z

Söker efter resultat...