Navigering

Dokument

 

 

Avbokning via tidbokshistorik51632022-12-15 10:56:20Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-3599 6.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV Om vi bara skall avboka en https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf7427http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3599, divtv-4-3599Avbokning via tidbokshistorik.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Interndebitering till avdelning51642022-12-15 10:56:29Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-3839 6.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8224http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3839, divtv-4-3839Avdelning inom Region Norrbotten.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Avgift för journalkopior och röntgenbilder51652023-01-30 14:35:01Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-294 11.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8730http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-294, divtv-4-294Avgift för journalkopior och röntgenbilder.pdf2023-01-29T23:00:00Z2023-01-29T23:00:00Z
Bevakning patienter JO2051682022-12-15 09:46:02Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-301 7.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9361http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-301, divtv-4-301Bevakning patienter JO20.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Hantering bevakningslistor VAS, Carita, och Symfoni51692023-01-31 10:55:01Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära divtv-4-2231 47.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf3828http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-2231, divtv-4-2231Bevakningslistor -hantering.pdf2023-01-30T23:00:00Z2023-01-30T23:00:00Z
EU-medborgare -skapa och debitera51702022-12-15 10:11:07Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära divtv-4-3699 11.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf7877http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3699, divtv-4-3699EU medborgare -skapa och debitera.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Exportera bilder från DentalEye till USB51712022-12-15 08:26:08Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära divtv-4-381 12.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8725http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-381, divtv-4-381Exportera bilder från DentalEye till USB.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Flatbedscanner för DentalEye51742022-12-15 08:20:59Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-3479 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf7159http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3479, divtv-4-3479Flatbedscanner -information.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Flatbedscanner -inställningar och inscanning av dokument51752022-12-15 11:01:06Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-3818 6.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV  Nästa gång man kommer in i https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8087http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3818, divtv-4-3818Flatbedscanner- inställningar och inscanning av dokument.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Flytta serie till annan patient51772022-12-15 10:11:07När man råkat scanna in röntgen/foton/dokument på fel patient För att kunna göra detta behöver man behörighet för Superanvändare  Markera bildkortet som du vill flytta https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf11638http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4988, divtv-4-4988Flytta serie till annan patient.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Importera bilder från CD51782022-12-15 07:30:55Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-379 9.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8724http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-379, divtv-4-379Importera bilder från CD.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Importera bilder från USB51792022-12-15 08:26:27Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära divtv-4-382 11.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8727http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-382, divtv-4-382Importera bilder från USB.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Ingår ej i avtal -patient betalar själv51802022-12-15 08:26:05Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära divtv-4-433 13.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8738http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-433, divtv-4-433Ingår ej i avtal -patient betalar själv.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Inkommande remiss -hantering51812022-12-15 09:45:49Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (10) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-526 16.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9376http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-526, divtv-4-526Inkommande remiss -hantering.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Resursbok för thyg och tsk51952022-12-15 08:26:11Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (5) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära divtv-4-337 12.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf10285http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-337, divtv-4-337Resursbok för thyg och tsk.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Returnera remiss51962022-12-15 10:10:49Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-3775 6.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8055http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3775, divtv-4-3775Returnera remiss.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Returnerad remiss som ska avbeställas51972022-12-15 09:46:01Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-1946 8.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9383http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-1946, divtv-4-1946Returnerad remiss som ska avbeställas.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Returnerad remiss som ska sändas om51982022-12-15 08:20:50Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-524 10.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9665http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-524, divtv-4-524Returnerad remiss som ska sändas om.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Röntgenbilder till patient51992022-12-15 08:20:53Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-483 9.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8729http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-483, divtv-4-483Röntgenbilder till patient.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Röntgenremiss -skriva52002022-12-15 08:20:51Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-528 9.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9666http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-528, divtv-4-528Röntgenremiss -skriva.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Vårdtillfälle utan journalanteckning JO1352022022-12-15 09:46:02Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-3813 6.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8061http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3813, divtv-4-3813Vårdtillfälle utan journalanteckning JO13.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Skapa veckomall med lediga dagar/ veckor i schemat 52032022-12-15 10:10:56Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-3912 6.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8298http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3912, divtv-4-3912Veckomall med ledighet.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Antal barn - nyinflyttade barn52082022-12-15 08:20:58Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-299 14.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8689http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-299, divtv-4-299Antal barn - nyinflyttade barn.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Arbetsskador - Olycksfall52102022-12-15 07:31:02Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-287 11.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8813http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-287, divtv-4-287Arbetsskador - Olycksfall.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Åtgärder som ingår i avslutat avtal -debitering52122022-12-15 07:15:58Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-451 10.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8777http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-451, divtv-4-451Åtgärder som ingår i avslutat avtal -debitering.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Att göra JO12- osignerade dokument52132022-12-15 09:40:56Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-291 11.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9360http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-291, divtv-4-291Att göra JO12- osignerade dokument.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Autogiro – avsluta52152022-12-15 07:30:58Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-3482 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf7160http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3482, divtv-4-3482Autogiro - avsluta.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
Distanskonsult -debitering52192022-12-15 07:15:59Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-489 11.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8814http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-489, divtv-4-489Distanskonsult -debitering.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
E-frikort - registrering i Carita52212022-12-15 10:10:59Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära divtv-4-3340 9.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf6633http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3340, divtv-4-3340e-frikort - registrering i Carita.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z
E-frikort -information52222022-12-15 07:31:00Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (9) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära divtv-4-4089 4.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8830http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4089, divtv-4-4089E-frikort -information.pdf2022-12-14T23:00:00Z2022-12-14T23:00:00Z

Söker efter resultat...