Navigering

Dokument

 

 

Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler109112023-05-22 09:03:03Av de 21 regionerna deltog 14 regioner i mätningen 2023 Följande regioner deltog inte i 2023 års mätning: Jönköpings län, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västra 46https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx13266http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-962, ARBGRP78-4-962Nationell resultat BHK Regioner 2023.pptx2023-05-22T22:00:00Z
Mall resultatrapport PPM VRI och BHK- Gör så här28672023-06-01 14:50:01Informerande dokument | Information Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP78-4-832 3.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 3https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepdfFalsepdf10787http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-832, ARBGRP78-4-832Mall resultatrapport PPM VRI och BHK- gör så här.pdf2023-05-31T22:00:00Z
Resultatrapport Division Funktion 202260672022-06-27 12:35:02Redovisande dokument | Rapport GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Funktion ARBGRP78-4-848 1.0 PUBLICERINGS DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 3https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf11209http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-848, ARBGRP78-4-848Resultatrapport Division Funktion 2022.pdf2022-06-26T22:00:00Z
Grundläggande förrådshantering46002023-11-20 14:50:02Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (6) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Region Norrbotten VARD-5-11651, 2.0 Vårdhygien GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 49https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf6393http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11651, VARD-5-11651Grundläggande förrådshantering.pdf2023-11-19T23:00:00Z2023-11-19T23:00:00Z
Resultatrapport följsamhet till BHK Region Norrbotten Folktandvård våren 202263382023-07-06 09:10:03Redovisande dokument | Rapport GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära; Folktandvården Arjeplog divtv-4-5277 1.0 PUBLICERINGS DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 3https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf13645http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-5277, divtv-4-5277Resultatrapport BHK Region Norrbotten Folktandvård våren 2023.pdf2023-07-05T22:00:00Z

Söker efter resultat...