Navigering

Dokument

 

 

Generella direktiv 2023-2024 Vaxigrip Tetra83952023-09-14 06:13:15Vaccination mot influensa - generellt direktiv om läkemedelsbehandling Sjuksköterskor som omfattas av de generella direktiven kan administrera influensavaccin till vuxna personer 288https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf6358http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-11772, VARD-5-11772Generella direktiv 2023-2024 Vaxigrip Tetra.pdf2023-09-18T00:00:00Z2023-09-18T00:00:00Z
Covid 19 - Smittspårning inom vård och omsorg94512022-12-28 14:55:51Vårddokument | Vårdrutin Sida 1 (8) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID, Version PROCESS Region Norrbotten VARD-5-9734, 34.0 Vårdhygien GODKÄNT DATUM ANSVARIG PROCESSLEDARE 46https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5139http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9734, VARD-5-9734Covid 19 - Smittspårning inom vård och omsorg.pdf2022-12-27T23:00:00Z2022-12-27T23:00:00Z
Direktiv för provtagning COVID-19 102262023-03-01 15:40:01Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Hortlax hälsocentral; Hällans hälsocentral; Piteå hälsocentral ARBGRP1005-960339234-37 2.0 3https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/primarvardensodranorrbotten/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf12202http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP1005-960339234-37, ARBGRP1005-960339234-37Rutin provtagning Covid-19 januari, Primärvård Södra.pdf2023-02-28T23:00:00Z2023-02-28T23:00:00Z
Generella direktiv 2021-2022 Fluzone HD94152021-10-01 08:06:58Vaccination mot influensa - generellt direktiv om läkemedelsbehandling Sjuksköterskor som omfattas av de generella direktiven kan administrera influensavaccin till vuxna personer 8https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5592http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10583, VARD-5-10583Generella direktiv 2021-2022 Fluzone HD.pdf2021-10-01T00:00:00Z2021-10-01T00:00:00Z

Söker efter resultat...