Navigering

Dokument

 

 

Warfarin Orion ordination från Gemensam mottagning och akutmottagning66572022-05-03 13:55:36 Styrande dokument Rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET AKUTMOTTAGNINGEN GÄLLIVARE SJUKHUS; INTERNMED OCH REHABMOTTAGNING GÄLLIVARE SJUKHUS DOKUMENT-ID https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-merege/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf2664http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsmerege-4-345, nsmerege-4-345Warfarin Orion ordination från Gemensam mottagning och akutmottagning.pdf2022-05-02T22:00:00Z2022-05-02T22:00:00Z
Handläggning vid Antikoagulantiabehandling Medicin Rehab Gällivare sjukhus76342022-05-17 12:35:32 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Torbjörn Espling Ola Wulf 1 av 7 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Insättning och uppföljning av NOAK behandling 3 https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf2852http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4522, VARD-5-4522Antikoagulantiabehandling Medicin Rehab Gällivare sjukhus.pdf2022-05-16T22:00:00Z2022-05-16T22:00:00Z

Söker efter resultat...