Navigering

Dokument

 

 

Passagekapsel 79712022-05-31 05:10:23 Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida [Process] Torbjörn Espling Ola Wulf 1 av 1 Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version Ok att börja dricka klara drycker och kaffe 26https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5540http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5144, VARD-5-5144Passagekapsel Gemensam mottagning medicin Gällivare sjukhus.pdf2022-05-30T22:00:00Z2022-05-30T22:00:00Z

Söker efter resultat...