Navigering

Dokument

 

 

Mobil incheckning - uppföljning totalt 2021-832982021-09-09 05:56:24Andel incheckade vårdkontakter i MIB 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Nov Dec Totalt Antal incheckade i MIB 5070 https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandexlsxFalsexlsx10099http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-926, lgekpl-4-926Mobil incheckning - uppföljning totalt 2021-8.xlsx2021-09-08T22:00:00Z

Söker efter resultat...