Navigering

Dokument

 

 

Partus v4.5 dokumentationsrutin58422021-09-16 12:00:09 Styrande dokument Rutindokument | Rutin Sida 1 (56) GÄLLER FÖR VERKSAMHET REGION NORRBOTTEN DOKUMENT-ID LSGYN-5-229 VERSION 9.0 GODKÄNT DATUM 2021-09-16 ANSVARIG ELISABETH 48https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-gyn/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf3278http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsgyn-5-229, lsgyn-5-229Partus dokumentationsrutin.pdf2021-09-15T22:00:00Z2021-09-15T22:00:00Z
Diagnosblankett förlossning58102023-05-21 18:20:04Diagnosen ”spontanförlossning” gäller även efter induktion Spontanförlossning, annan specificerad huvudbjudning (t.ex. ansiktsbjudning Koda inte för analgesi vid operation 42https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-gyn/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf8034http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsgyn-5-398, lsgyn-5-398Diagnosblankett förlossning.pdf2023-05-20T22:00:00Z
Partus Dokumentationsrutin v4.568922021-11-17 13:35:19Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (57) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Länssjukvård; Närsjukvård ARBGRP458-231525253-100 4.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 60https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllobstetrik/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4918http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP458-231525253-100, ARBGRP458-231525253-100Partus Dokumentationsrutin v4.pdf2021-11-16T23:00:00Z2021-11-16T23:00:00Z

Söker efter resultat...