Navigering

Dokument

 

 

Rutin för registrering i PasIva48212024-01-14 09:40:02Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Intensivvårdsavdelningen Kalix sjukhus nsakutkx-4-313 3.0 GODKÄNT DATUM 22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf10569http://spportal.extvis.local/process/administrativ-publik/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutkx-4-313, nsakutkx-4-313Registrering i PASIVA.pdf2024-01-13T23:00:00Z2024-01-13T23:00:00Z

Söker efter resultat...