Navigering

Dokument

 

 

Rutin för registrering i PasIva48212022-02-10 12:20:32Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Intensivvårdsavdelningen Kalix sjukhus nsakutkx-4-313 1.0 GODKÄNT DATUM https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf10569http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutkx-4-313, nsakutkx-4-313Registrering i PASIVA.pdf2022-02-09T23:00:00Z2022-02-09T23:00:00Z

Söker efter resultat...