Navigering

Dokument

 

 

Kontaktpersoner Digitalen18492022-03-29 19:15:08Informerande dokument | Information Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION IT MT Support; Division Regionstöd divlt-5-4115 10.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/InformerandepdfFalsepdf7852http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-4115, divlt-5-4115Kontaktpersoner Digitalen.pdf2022-03-28T22:00:00Z
Ekonomisk ersättning Digitalen51092020-02-21 14:50:28Informerande dokument | Information Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] PRegionövergripande ut-vecklingsprojekt226-1072079244-153 2.0 https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/forstudiedigitalhalsocentral/InformerandepdfFalsepdf506http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PRegion%c3%b6vergripande+ut-vecklingsprojekt226-1072079244-153, PRegionövergripande ut-vecklingsprojekt226-1072079244-153Ekonomisk ersättning Digitalen.pdf2020-02-20T23:00:00Z
Arbeta hemifrån med Digitalen47982023-03-07 14:10:01Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION IT MT Support; Division Regionstöd divlt-5-4166 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8042http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-4166, divlt-5-4166Arbeta hemifrån med Digitalen.pdf2023-03-06T23:00:00Z2023-03-06T23:00:00Z

Söker efter resultat...