Navigering

Dokument

 

 

Dokumentation av premedicinering i Provisio på AVP, SY69842023-05-08 12:20:02Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Akutmottagningen Sunderby sjukhus nsakutsy-5-1207 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG 1https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf13082http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutsy-5-1207, nsakutsy-5-1207Dokumentation av premedicinering i Provisio på AVP, SY.pdf2023-05-07T22:00:00Z2023-05-07T22:00:00Z

Söker efter resultat...