Navigering

Dokument

 

 

KRA SITHS möte 20111022212020-11-05 15:36:25LOA 3 Distansuppgradering av befintliga ordinarie kort Distansuppgraderingen av gamla SITHS-kort förlängs till den 24 mars 2021 På grund av rådande pandemi och den ökade 26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepptxFalsepptx8832http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-12382, divse-4-12382KRA möte 10 nov 2020.pptx2020-11-09T23:00:00Z
Viktig information om SITHS kort22152022-04-07 06:40:39Viktig information om uppgradering av SITHS kort SITHS tjänstelegitimation uppgraderas till en högre säkerhetsnivå så snart som möjligt för att undvika problem så är du säker på att 60https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/InformerandepdfFalsepdf7939http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-11827, divse-4-11827Viktig information om SITHS kort.pdf2022-04-06T22:00:00Z

Söker efter resultat...