Navigering

Dokument

 

 

Följebrev - Avvikelserapporering externa enheter utanför Region Norrbotten1192019-12-16 08:22:59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7509http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-374, ARBGRP114-4-374Följebrev - Avvikelserapporering externa enheter utanför Region Norrbotten.pdf2019-12-16T00:00:00Z
Att göra skärmbilder1070872021-01-05 14:20:19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9019http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-91, ARBGRP390-4-91Att göra skärmbilder.pdf2021-01-04T23:00:00Z
Handläggning av avvikelser gällande Stöd och behandling-Avvikelseansvarig vid vårdenhet1073272021-01-05 13:05:18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9016http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-87, ARBGRP390-4-87Handläggning av avvikelser gällande Stöd och behandling-Avvikelseansvarig vid vårdenhet.pdf2021-01-04T23:00:00Z
Rapportera avvikelse gällande Stöd och behandling1073302021-01-05 13:00:19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9015http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-86, ARBGRP390-4-86Rapportera avvikelse i Stöd och behandling.pdf2021-01-04T23:00:00Z
Läkemeelsfel88962021-03-24 12:30:40https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf9342http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-508, nskchjart-4-508Läkemedelsfel.pdf2021-03-23T23:00:00Z
Tromboflebit88972021-03-24 11:35:39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf9341http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-507, nskchjart-4-507Tromboflebit.pdf2021-03-23T23:00:00Z
Skicka åtgärder till annan enhet i Synergi samt öppnande av stängda ärenden1070412020-11-27 08:40:42https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8890http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-423, ARBGRP114-4-423Skicka åtgärder till annan enhet i Synergi samt öppnande av stängda ärenden.pdf2020-11-26T23:00:00Z2020-11-26T23:00:00Z
Svar på inkommen avvikelse från extern enhet utanför Region Norrbotten1267272019-05-22 13:10:39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-infektsy/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf6650http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsinfektsy-4-202, nsinfektsy-4-202Svar på inkommen avvikelse från extern enhet utanför Region Norrbotten.pdf2019-05-21T22:00:00Z
Avvikelsehanteringsprocessen anpassad till IT-stödet Synergi, Örnäsets hälsocentral1543812020-08-06 15:50:09https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-ornhc/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8451http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsornhc-4-78, nsornhc-4-78Avvikelsehanteringsprocessen anpassad till IT-stödet Synergi, Örnäsets hälsocentral.pdf2020-08-05T22:00:00Z2020-08-05T22:00:00Z
Åtgärder vid fall checklista Medicin Rehab Kiruna sjukhus2527312021-07-22 08:15:26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-mereka/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf3681http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsmereka-4-108, nsmereka-4-108Åtgärder vid fall checklista Medicin Rehab Kiruna sjukhus.pdf2021-07-21T22:00:00Z2021-07-21T22:00:00Z
Tilldelning av behörigheter i Synergi200692020-10-27 14:30:376https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4623http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-221, ARBGRP114-4-221Tilldelning av behörigheter i Synergi.pdf2020-10-26T23:00:00Z2020-10-26T23:00:00Z
Anvisning för avvikelsehantering i Region Norrbotten795852020-03-05 15:30:0714https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf7896http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-337, ARBGRP114-4-337Anvisning för avvikelsehantering i Region Norrbotten.pdf2020-03-04T23:00:00Z2020-03-04T23:00:00Z
Arbetsinstruktion för avvikelsehandläggning i Synergi 795862021-02-15 21:35:2225https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf7897http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-290, ARBGRP114-4-290Arbetsinstruktion för avikelsehandläggning i Synergi.pdf2021-02-14T23:00:00Z2021-02-14T23:00:00Z
Regelbunden översyn av behörigheter i Synergi1133002020-11-26 10:30:517https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf6727http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-303, ARBGRP114-4-303Regelbunden översyn av behörigheter i Synergi.pdf2020-11-25T23:00:00Z2020-11-25T23:00:00Z
Dokumentation av avvikelsenummer i patientjournal1253572021-09-29 17:20:2920https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf6032http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-498, ARBGRP229-4-498Dokumentation av avvikelsenummer i patientjournal.pdf2021-09-28T22:00:00Z2021-09-28T22:00:00Z
01 Hitta till Synergi1250052020-10-23 11:23:47https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48773http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-305, ARBGRP114-4-30501 Hitta till Synergi.mp42020-10-23T00:00:00Z
03 Rapportera ett ärende som avvikelseansvarig1250072020-10-23 11:23:30https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48771http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-307, ARBGRP114-4-30703 Rapportera ett ärende som avvikelseansvarig.mp42020-10-23T00:00:00Z
04 Avvikelseansvarig skickar ärende vidare för handläggning på annan enhet1250082020-10-23 11:23:22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48770http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-308, ARBGRP114-4-30804 Avvikelseansvarig skickar ärende vidare för handläggning på annan enhet.mp42020-10-23T00:00:00Z
05 Avvikelseansvarig tilldelar handläggare på egen enhet1250092020-10-23 11:23:14https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48769http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-309, ARBGRP114-4-30905 Avvikelseansvarig tilldelar handläggare på egen enhet.mp42020-10-23T00:00:00Z
06 Hitta dina ärenden1250102020-10-23 11:23:06https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48768http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-310, ARBGRP114-4-31006 Hitta dina ärenden.mp42020-10-23T00:00:00Z
07 Hitta din enhets öppna ärenden1250112020-10-23 11:22:58https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48767http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-311, ARBGRP114-4-31107 Hitta din enhets öppna ärenden.mp42020-10-23T00:00:00Z
08 Val av ärendetyp1250122020-10-23 11:22:50https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48766http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-312, ARBGRP114-4-31208 Val av ärendetyp.mp42020-10-23T00:00:00Z
09 Ange händelse iakttagelse1250132020-10-23 11:22:42https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48765http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-313, ARBGRP114-4-31309 Ange händelse iakttagelse.mp42020-10-23T00:00:00Z
10 Att sätta rubrik1250142020-10-23 11:22:34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48764http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-314, ARBGRP114-4-31410 Att sätta rubrik.mp42020-10-23T00:00:00Z
11 Tilläggsbeskrivning1250152020-10-23 11:22:24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48763http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-315, ARBGRP114-4-31511 Tilläggsbeskrivning.mp42020-10-23T00:00:00Z
12 Patient och personuppgifter1250162020-10-23 11:22:17https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48762http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-316, ARBGRP114-4-31612 Patient och personuppgifter.mp42020-10-23T00:00:00Z
14 Händelsens konsekvens1250182020-10-23 11:21:59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48760http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-318, ARBGRP114-4-31814 Händelsens konsekvens.mp42020-10-23T00:00:00Z
16 Orsaker1250202020-10-23 11:21:43https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48758http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-320, ARBGRP114-4-32016 Orsaker.mp42020-10-23T00:00:00Z
17 Åtgärder1250212020-10-23 11:21:35https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48757http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-321, ARBGRP114-4-32117 Åtgärder.mp42020-10-23T00:00:00Z
18 Kopplade ärenden1250222020-10-23 11:21:26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandeunknownFalsemp48756http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-322, ARBGRP114-4-32218 Kopplade ärenden.mp42020-10-23T00:00:00Z

Söker efter resultat...