Navigering

Dokument

 

 

Rapportera avvikelse gällande Stöd och behandling40402024-01-16 09:20:02Informerande dokument | Information Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP390-4-86 4.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9015http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-86, ARBGRP390-4-86Rapportera avvikelse i Stöd och behandling.pdf2024-01-15T23:00:00Z
Fall103562023-02-20 08:20:08Fall avd 46 Vid behandlingskrävande skada efter fall ska synergi skrivas 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf12294http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-502, nskchjart-4-502Fall.pdf2021-03-23T23:00:00Z
Dokumentation av avvikelsenummer i patientjournal68112021-09-29 15:20:29Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP229-4-498 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 107https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf6032http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-498, ARBGRP229-4-498Dokumentation av avvikelsenummer i patientjournal.pdf2021-09-28T22:00:00Z2021-09-28T22:00:00Z
Administrativ lathund för ärenden i GE259742023-04-26 06:15:02Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Närpsykiatrimottagningen Luleå nspssy-4-1338 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pssy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf10789http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nspssy-4-1338, nspssy-4-1338Administrativ lathund för ärenden i GE2.pdf2023-04-25T22:00:00Z2023-04-25T22:00:00Z
Följebrev - Avvikelserapporering externa enheter utanför Region Norrbotten36022019-12-16 07:22:59ANSVARIG DOKUMENT-ID VERSION Rosemarie Näslund, Annelee Mickelsson ARBGRP114-4-233 3.1 Här kommer en rapport på en avvikelse som är registrerad i vården av vår personal eller som 13https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7509http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-374, ARBGRP114-4-374Följebrev - Avvikelserapporering externa enheter utanför Region Norrbotten.pdf2022-07-01T00:00:00Z
Tilldelning av behörigheter i Synergi version 1668902022-12-29 13:55:35Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (18) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP114-4-506 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf11930http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-506, ARBGRP114-4-506Tilldelning av behörigheter i Synergi version 16.pdf2022-12-28T23:00:00Z2022-12-28T23:00:00Z
Handläggning av avvikelser gällande Stöd och behandling-Avvikelseansvarig vid vårdenhet39952024-01-16 09:20:02Informerande dokument | Information Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP390-4-87 3.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9016http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-87, ARBGRP390-4-87Handläggning av avvikelser gällande Stöd och behandling-Avvikelseansvarig vid vårdenhet.pdf2024-01-15T23:00:00Z
Regelbunden översyn av behörigheter i Synergi68882022-12-29 13:40:33Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP114-4-303 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 29https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf6727http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-303, ARBGRP114-4-303Regelbunden översyn av behörigheter i Synergi.pdf2022-12-28T23:00:00Z2022-12-28T23:00:00Z
Läkemeelsfel64552021-03-24 11:30:40Johanna Burström nskchjart-4-508 1.0 Datum Vid allvarliga läkemedelsfel ska synergi skrivas6https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf9342http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-508, nskchjart-4-508Läkemedelsfel.pdf2021-03-23T23:00:00Z
Tilldelning av behörigheter i Synergi version 1468892022-10-24 10:20:17Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (21) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP114-4-221 11.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 57https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4623http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-221, ARBGRP114-4-221Tilldelning av behörigheter i Synergi version 14.pdf2022-10-23T22:00:00Z2022-10-23T22:00:00Z
Anvisning för avvikelsehantering i Region Norrbotten68682022-07-01 12:45:56Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP114-4-337 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 64https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf7896http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-337, ARBGRP114-4-337Anvisning för avvikelsehantering i Region Norrbotten.pdf2022-06-30T22:00:00Z2022-06-30T22:00:00Z
Svar på inkommen avvikelse från extern enhet utanför Region Norrbotten38102023-03-22 11:25:02Arbetsdokument | Arbetsdokument Sida 1 (1) ANSVARIG DOKUMENT-ID VERSION Viktoria Kristoffersson nsinfektsy-4-202 2.0 Svar på inkommen avvikelse från extern enhet utanför Region 8https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-infektsy/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf12762http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsinfektsy-4-202, nsinfektsy-4-202Svar på inkommen avvikelse från extern enhet utanför Region Norrbotten.pdf2023-03-21T23:00:00Z
Arbetsinstruktion för avvikelsehandläggning i Synergi 68872023-01-09 21:15:59Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (20) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP114-4-290 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 63https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf7897http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-290, ARBGRP114-4-290Arbetsinstruktion för avikelsehandläggning i Synergi.pdf2023-01-08T23:00:00Z2023-01-08T23:00:00Z
Åtgärder vid fall checklista Medicin Rehab Kiruna sjukhus67262023-06-26 06:30:04Styrande rutindokument | Checklista Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Avd Medicin rehab stroke Kiruna sjukhus nsmereka-4-108 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG 21https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-mereka/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf3681http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsmereka-4-108, nsmereka-4-108Åtgärder vid fall checklista Medicin Rehab Kiruna sjukhus.pdf2023-06-25T22:00:00Z2023-06-25T22:00:00Z
Att göra skärmbilder39922024-01-16 10:15:03Informerande dokument | Information Sida 1 (4) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP390-4-91 4.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/stodochbehandling/InformerandepdfFalsepdf9019http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP390-4-91, ARBGRP390-4-91Att göra skärmbilder.pdf2024-01-15T23:00:00Z
Tromboflebit64562021-03-24 10:35:39Tromboflebit avd 46/47 ANSVARIG DOKUMENT-ID VERSION Johanna Burström nskchjart-4-507 Vid antibiotikakrävande tromboflebit ska synergi skrivas5https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf9341http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-507, nskchjart-4-507Tromboflebit.pdf2021-03-23T23:00:00Z
Enhetsträd i webblankett för patientklagomål36332021-03-22 09:39:51Kommun/ort Verksamhet Enhet Handläggare dolt i formuläret, Mottagare av mail markerad Boden Vaccinationslokal Boden 01 Extern Vaccinationslokal Boden Luleå Vaccinationslokal 23https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/nllavvikelser/InformerandexlsxFalsexlsx9329http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP114-4-444, ARBGRP114-4-444Enhetsträd i webblankett för patientklagomål vaccin.xlsx2021-11-03T23:00:00Z

Söker efter resultat...