Navigering

Dokument

 

 

Leveransinnehåll VAS 47.031922021-11-19 12:46:00Tagit bort kapitel om informationsspecifikation, som utgått För att förstå hur design och lösningsförslagsarbete ingår i hela utvecklingsflödet från behov till produkt, se https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vasutveckling/InformerandedotxFalsedotx10239http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP448-1685707054-451, ARBGRP448-1685707054-451Leveransinnehåll VAS 47.0.dotx2021-11-18T23:00:00Z
Leveransinnehåll VAS 47.131932022-03-16 08:54:00Information om VAS 47.1.00 fil skrivs från VAS till Biztalk utan mellanlagring - risk att filen inte blir komplett 12 Tagit bort kapitel om informationsspecifikation, som utgått https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vasutveckling/InformerandedotxFalsedotx10571http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP448-1685707054-460, ARBGRP448-1685707054-460Leveransinnehåll VAS 47.1.dotx2022-04-07T22:00:00Z
Leveransinnehåll VAS 48.031942022-03-29 10:16:00Information om VAS 48.0.00 Tagit bort kapitel om informationsspecifikation, som utgått För att förstå hur design och lösningsförslagsarbete ingår i hela utvecklingsflödet från behov https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vasutveckling/InformerandedotxFalsedotx10655http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP448-1685707054-473, ARBGRP448-1685707054-473Leveransinnehåll VAS 48.0.dotx2022-04-07T22:00:00Z
Leveransinnehåll VAS 49.031952022-05-17 13:57:00Information om VAS 49.0.00 Tagit bort kapitel om informationsspecifikation, som utgått För att förstå hur design och lösningsförslagsarbete ingår i hela utvecklingsflödet från behov https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vasutveckling/InformerandedotxFalsedotx10839http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP448-1685707054-476, ARBGRP448-1685707054-476Leveransinnehåll VAS 49.0.dotx2022-05-16T22:00:00Z
Röntgenmall18742021-09-16 04:45:09 Remgiv – skriv ditt egna vårdgivarnamn ex. gekarhol eller sänd på bakjouren (Vid problem dagtid 7-17 ring VAS-jour  Undersökning – skriv höft välj höftled + protesbäcken/handled https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutge/ArbetsdokumentpdfFalsepdf9798http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutge-4-53, nsakutge-4-53Röntgenmall.pdf2021-09-15T22:00:00Z
Hitta arbetsplatskod i VAS24492021-05-28 13:00:15Informerande dokument | Information Sida 1 (1) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP208-4-826 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepdfFalsepdf9785http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-826, ARBGRP208-4-826Hitta arbetsplatskod i VAS.pdf2021-05-27T22:00:00Z
Avgiftstyper i VAS35532022-01-18 10:55:47Informerande dokument | Information Sida 1 (16) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP229-4-405 11.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/InformerandepdfFalsepdf4756http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-405, ARBGRP229-4-405Avgiftstyper i VAS.pdf2022-01-17T23:00:00Z
Rutin för PatchHantering för VAS i Foreman48022021-12-04 07:35:39Styrande rutindokument | Checklista Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION IT och MT avdelningen divlt-5-4931 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf10363http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-4931, divlt-5-4931Rutin för PatchHantering för VAS i Foreman.pdf2021-12-03T23:00:00Z2021-12-03T23:00:00Z
Arbetssätt vid driftstörningar i VAS och Aweria IVAK Kalix sjukhus48042023-03-15 08:30:02Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION IVAK Kalix sjukhus nsakutkx-4-182 4.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutkx/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5467http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutkx-4-182, nsakutkx-4-182VAS-stopp IVAK Kalix sjukhus.pdf2019-11-04T23:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Anvisning gällande VAS-utbildning57692023-02-20 12:10:02 Styrande dokument Regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET REGION NORRBOTTEN DOKUMENT-ID LGVERK-4-346 VERSION 5.0 GODKÄNT DATUM 2023-02-20 ANSVARIG PIA https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf2837http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-346, lgverk-4-346Anvisning gällande VAS-utbildning.pdf2023-02-19T23:00:00Z2023-02-19T23:00:00Z
Rutin upplägg och borttag VAS-behörigheter student Öppenvårdsrehabilitering Luleå Boden59522023-03-15 09:15:10Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION nsoppenrehsy-1999551891-77 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-oppenrehsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5239http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsoppenrehsy-1999551891-77, nsoppenrehsy-1999551891-77Rutin upplägg och borttag VAS-behörigheter student Öppenvårdsrehabilitering Luleå Boden.pdf2020-07-08T22:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Administrativ lathund för ärenden i GE259742022-04-27 07:00:58Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Närpsykiatrimottagningen Luleå nspssy-4-1338 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-pssy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf10789http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nspssy-4-1338, nspssy-4-1338Administrativ lathund för ärenden i GE2.pdf2022-04-26T22:00:00Z2022-04-26T22:00:00Z
Anvisning för Journalen 117760312023-02-23 14:40:04 Styrande dokument Regeldokument | Anvisning Sida 1 (6) GÄLLER FÖR VERKSAMHET REGION NORRBOTTEN DOKUMENT-ID LGVERK-4-351 VERSION 9.0 GODKÄNT DATUM 2023-02-23 ANSVARIG PIA https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/journalvianatet/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf2849http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-351, lgverk-4-351Anvisning för Journalen.pdf2023-02-22T23:00:00Z2023-02-22T23:00:00Z
Anvisning för journalföring i hälso- och sjukvård67982023-03-16 12:25:03Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (9) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Närsjukvård; Länssjukvård; Folktandvård ARBGRP229-4-345 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf3980http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-345, ARBGRP229-4-345Anvisning för journalföring i hälso- och sjukvård.pdf2020-10-19T22:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Anvisning för SMS-påminnelse i VAS för Region Norrbotten67992022-04-11 04:15:12 Styrande dokument Regeldokument | Anvisning Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET REGION NORRBOTTEN DOKUMENT-ID ARBGRP229-4-195 VERSION 5.0 GODKÄNT DATUM 2019-04-05 ANSVARIG ANNELI https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf2456http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-195, ARBGRP229-4-195Anvisning för SMS-påminnelse i VAS för Region Norrbotten.pdf2019-04-04T22:00:00Z2022-04-10T22:00:00Z
Kallelser för planerade vårdkontakter i Region Norrbotten68022023-03-16 12:30:05Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (7) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION ARBGRP229-4-616 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV Avstånd före: 15 pt, Kontroll av https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf8657http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-616, ARBGRP229-4-616Kallelser till Hälso- och sjukvård i Region Norrbotten.pdf2020-10-07T22:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Bilaga till anvisning för kallelser för planerade vårdkontakter i Region Norrbotten68042020-10-08 11:05:21Arbetsdokument | Arbetsdokument Sida 1 (9) ANSVARIG DOKUMENT-ID VERSION Maria Rångevall ARBGRP229-4-686 1.0 Bilaga till anvisning för kallelser för planerade vårdkontakter i https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf8656http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-686, ARBGRP229-4-686Bilaga till anvisning för kallelser för planerade vårdkontakter i Region Norrbotten.pdf2020-10-07T22:00:00Z
Förlängning av sjukintyg per telefon68162022-11-07 06:35:28 Styrande dokument Rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET NÄRSJUKVÅRD; LÄNSSJUKVÅRD DOKUMENT-ID ARBGRP229-4-163 VERSION 6.0 GODKÄNT DATUM 2022-11-07 ANSVARIG https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf2038http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-163, ARBGRP229-4-163Förlängning av sjukintyg per telefon.pdf2022-11-06T23:00:00Z2022-11-06T23:00:00Z
Patientinformation vid vårdkontakt68232023-03-16 12:25:02 Styrande dokument Rutindokument | Rutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID ARBGRP229-4-191 VERSION 4.0 GODKÄNT DATUM 2020-10-20 ANSVARIG MARIA RÅNGEVALL UPPRÄTTAD https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/halsoinformatik/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf2288http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP229-4-191, ARBGRP229-4-191Patientinformation vid vårdkontakt.pdf2020-10-19T22:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Driftstörningar i VAS69182021-10-14 07:25:02Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (9) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP244-4-189 9.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/vardadministrativtsystemvas/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf612http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP244-4-189, ARBGRP244-4-189Driftstörningar i VAS.pdf2021-10-13T22:00:00Z2021-10-13T22:00:00Z
Reservrutin vid driftstörningar i VAS och Aweria, AVP. Akutsjukvården Sunderbyn70792023-01-05 08:30:43Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Akutsjukvården Sunderby sjukhus nsakutsy-5-1089 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-akutsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf11971http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsakutsy-5-1089, nsakutsy-5-1089Lokal reservrutin vid driftstörningar i VAS och Aweria, AVP. Akutsjukvården Sunderbyn SY.pdf2023-01-04T23:00:00Z2023-01-04T23:00:00Z
Regler och rutiner för bärbara diktafoner inom Region Norrbotten72522023-03-15 11:05:08Styrande rutindokument | Rutin Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Norrbottens läns landsting ARBGRP309-4-75 4.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/medspeech/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf3736http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP309-4-75, ARBGRP309-4-75Regler och rutiner för bärbara diktafoner inom Region Norrbotten.pdf2021-03-29T22:00:00Z2023-03-14T23:00:00Z
Kort dokument106622023-03-13 09:30:04Begäran om aktivering/ändring av SMS-påminnelse Enligt ”Riktlinje för SMS-påminnelse i VAS för Norrbottens läns landsting” upprättad av Hälsoinformatik, Hälso- och https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divlt/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12684http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divlt-5-2997, divlt-5-2997Blankett sms-påminnelse.pdf2019-06-09T22:00:00Z

Söker efter resultat...