Navigering

Dokument

 

 

VIS utbildningsmaterial - Fördjupning1902021-02-08 14:09:3667https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx7505http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-364, ARBGRP674-1400792617-364VIS utbildningsmaterial - Fördjupning.pptx2021-02-11T23:00:00Z
Förvaltningsområde VIS235992020-04-06 10:08:476https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4836http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-144, ARBGRP674-1400792617-144Förvaltningsområde VIS - roller och ansvar.pptx2021-03-28T22:00:00Z
VIS utbildningsmaterial - Grundutbildning236002021-04-08 16:17:57101https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4831http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-998, ARBGRP79-4-998VIS utbildningsmaterial - Grundutbildning.pptx2021-04-07T22:00:00Z
Klicka på filmsymbolen för att se VIS intro236012020-04-06 08:58:3230https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4830http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-785, ARBGRP79-4-785VIS utbildningsmaterial - För chef och ansvarig.pptx2020-04-05T22:00:00Z
VIS236032017-09-06 13:30:0125https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4829http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-55, ARBGRP79-4-55VIS utbildningsmaterial - Projekt.pptx2019-12-12T23:00:00Z
Kom igång med VIS1660452019-09-26 08:36:346https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4730http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-1028, ARBGRP79-4-1028Kom igång med dokumenthantering i VIS.pptx2021-02-09T23:00:00Z
Vanliga frågor i VIS & Svar1006952020-06-15 09:39:16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fosharepointapplikationer/ArbetsdokumentpptxFalsepptx8371http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP832-2029583259-140, ARBGRP832-2029583259-140Vanliga frågor i VIS.pptx2021-06-06T22:00:00Z
VIS utbildningsmaterial - Grundutbildning övningsuppgifter236022019-12-13 12:45:203https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepdfFalsepdf4832http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-1005, ARBGRP79-4-1005VIS utbildningsmaterial - Grundutbildning övningsuppgifter.pdf2019-12-12T23:00:00Z
Stöd för kodning av vårddokument400032021-03-02 11:00:387https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepdfFalsepdf7692http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-372, ARBGRP674-1400792617-372Stöd för kodning av vårddokument.pdf2021-03-01T23:00:00Z
Ägarbyte på en producentplats i VIS1271972022-03-23 12:10:16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf6354http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-225, ARBGRP674-1400792617-225Ägarbyte på en producentplats i VIS.pdf2022-03-22T23:00:00Z2022-03-22T23:00:00Z
Skapa ett formulär eller ifyllbar blankett i VIS1350102022-06-20 11:10:36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf11196http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP832-2029583259-247, ARBGRP832-2029583259-247Skapa ett formulär eller ifyllbar blankett i VIS.pdf2022-06-19T22:00:00Z2022-06-19T22:00:00Z
Byta dokumenttyp på ett dokument1621592022-03-15 15:20:55https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf10654http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-492, ARBGRP674-1400792617-492Byta dokumenttyp på ett dokument.pdf2022-03-14T23:00:00Z2022-03-14T23:00:00Z
Anvisning för dokumenthantering i VIS1927222021-06-16 09:20:11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-rgem-bas-stab/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9925http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-116, lgverk-4-116Anvisning för dokumenthantering i VIS.pdf2021-06-15T22:00:00Z2021-06-15T22:00:00Z
Dokumenthanteringsrutin för VIS hälsocentral236072022-01-24 09:10:103https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf4833http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-1004, ARBGRP79-4-1004VIS utbildningsmaterial - Dokumenthanteringsrutin för VIS hälsocentral.pdf2020-01-26T23:00:00Z2022-01-23T23:00:00Z
Råd efter poliklinisk operation av ögonnära strukturer1984272020-02-28 11:40:16https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf4939http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3290, VARD-5-3290Råd efter poliklinisk operation av ögonnära strukturer.pdf2020-02-27T23:00:00Z2020-02-27T23:00:00Z
Förklaring arbetsflöden i PPO och PPA360822020-01-21 10:30:25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp47614http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-373, ARBGRP674-1400792617-373Förklaring arbetsflöden i PPO och PPA.mp42020-01-21T00:00:00Z
Förklaring arbetsflöden i PPV440232020-01-23 07:40:20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp47698http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-375, ARBGRP674-1400792617-375Förklaring arbetsflöden i PPV.mp42020-01-23T00:00:00Z
Alla mina uppgifter477302020-01-24 14:31:20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp47709http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-376, ARBGRP674-1400792617-376Alla mina uppgifter.mp42020-01-24T00:00:00Z
Reviderings-, avpublicerings- och rensningsflöden477312021-02-09 02:18:18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp47710http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-378, ARBGRP674-1400792617-378Reviderings- avpublicerings- och rensningsflöden.mp42021-02-08T00:00:00Z
Ändra dokumenttyp555512021-04-12 16:00:21https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp48052http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-400, ARBGRP674-1400792617-400Ändra dokumenttyp.mp42021-04-12T00:00:00Z
Starta arbetsflödet verifiera giltighet581062020-01-27 07:00:25https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp47711http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-377, ARBGRP674-1400792617-377Starta arbetsflödet verifiera giltighet.mp42020-01-27T00:00:00Z
Skapa vy630702020-04-01 10:30:13https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp48058http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-402, ARBGRP674-1400792617-402Skapa vy.mp42020-04-01T00:00:00Z
Genomgång av VIS process656712019-12-13 11:43:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp47362http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-350, ARBGRP674-1400792617-350Genomgång av VIS process.mp42019-12-13T00:00:00Z
Hur ska VIS användas?656722022-04-08 12:50:46https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp47361http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-347, ARBGRP674-1400792617-347Hur ska VIS användas.mp42022-04-08T00:00:00Z
VIS hälsocentral exempel656732019-12-13 11:42:24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp47360http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-349, ARBGRP674-1400792617-349VIS hälsocentral exempel.mp42019-12-13T00:00:00Z
VIS system demo656742022-04-08 12:50:34https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp47359http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-348, ARBGRP674-1400792617-348VIS system demo.mp42022-04-08T00:00:00Z
Flytta dokument mellan producentplatser713092022-03-29 13:52:20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp46388http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-244, ARBGRP674-1400792617-244Flytta dokument mellan producentplatser.mp42022-03-29T00:00:00Z
Följ webbplatser713102022-03-29 13:52:05https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp46392http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-246, ARBGRP674-1400792617-246Följ webbplatser.mp42022-03-29T00:00:00Z
Skapa dokument i PPO och PPA713132019-12-03 13:50:51https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp46387http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-241, ARBGRP674-1400792617-241Skapa dokument i PPO och PPA.mp42019-12-03T00:00:00Z
Skapa dokument i PPV713142022-03-29 13:51:14https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandeunknownFalsemp46386http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP674-1400792617-242, ARBGRP674-1400792617-242Skapa dokument i PPV.mp42022-03-29T00:00:00Z

Söker efter resultat...