Styrande dokument Region Norrbotten

Det finns planer, strategier, regler och riktlinjer med mera för landstingets alla verksamheter. Det handlar om hur landstinget ska arbeta med allt från miljö och hälsa till ekonomi och jämställdhet.

Planer

 

 

Analysplan Region Norrbotten 2018
Läkemedelsplan Region Norrbotten 2020-2023
Regionstyrelsens plan 2021-2023
Regionstyrelsens plan 2020-2022, riskbedömning
Regionstyrelsens plan 2021-2023, riskbedömning
Regionstyrelsens plan 2018-2020
Regionstyrelsens plan 2019-2021
Regionstyrelsens plan 2020-2022
Regionstyrelsens plan 2019-2021
Strategisk plan 2020-2022
Patientsäkerhetsplan Region Norrbotten 2020-2024
Divisionsplan Länssjukvård 2019-2021
Strategisk plan 2022-2024
Divisionsplan Regionstöd 2021-2023
Verksamhetsplan Regionfastigheter 2021-2023
Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2021
Finansplan 2016-2018
Regiondirektörens kontrollmått RS-plan 2018-2020
Finansplan 2017-2019
Landstingsstyrelsens plan 2017-2019
Strategisk plan 2017-2019
Landstingsstyrelsens plan 2016-2018
Strategisk plan 2016-2018
Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2019
Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2018
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag 2015
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag 2015
Finansplan 2015-2017
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag 2017
Finansplan 2018-2020
Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021
Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2019
Strategisk plan 2021-2023
Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2017-2018
Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020
Strategisk plan 2018-2020
Strategisk plan 2019-2021
Patientnämndens plan 2020-2022
Regionala utvecklingsnämndens plan 2020-2022
Regionala utvecklingsnämndens plan 2019-2021
Divisionsplan Folktandvård 2020-2022
Divisionsplan 2020-2022 Division Länsteknik
Divisionsplan Service 2020-2022
Finansplan 2020-2022
Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2020
Divisionsplan 2017
Divisionsplan FTV 2015-2017
Divisionsplan FTV 2016-2018

Beställningar