Styrande dokument Region Norrbotten

Det finns planer, strategier, regler och riktlinjer med mera för landstingets alla verksamheter. Det handlar om hur landstinget ska arbeta med allt från miljö och hälsa till ekonomi och jämställdhet.

Planer

 

 

https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Reviderad strategisk plan 2023-2025 S+V+C.pdfReviderad strategisk plan 2023-2025 S+V+C.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2023-2025.pdfStrategisk plan 2023-2025.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Styrande/Måldokument/Analysplan Region Norrbotten 2018.pdfAnalysplan Region Norrbotten 2018.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lsglakemedel/Styrande/Måldokument/Läkemedelsplan Region Norrbotten 2020-2023.pdfLäkemedelsplan Region Norrbotten 2020-2023.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens plan 2021-2023.pdfRegionstyrelsens plan 2021-2023.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens plan 2020-2022, riskbedömning.pdfRegionstyrelsens plan 2020-2022, riskbedömning.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens plan 2021-2023, riskbedömning.pdfRegionstyrelsens plan 2021-2023, riskbedömning.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens plan 2018-2020.pdfRegionstyrelsens plan 2018-2020.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens plan 2019-2021 Ursprunglig.pdfRegionstyrelsens plan 2019-2021 Ursprunglig.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens plan 2020-2022.pdfRegionstyrelsens plan 2020-2022.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens plan 2019-2021.pdfRegionstyrelsens plan 2019-2021.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2020-2022.pdfStrategisk plan 2020-2022.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/Styrande/Måldokument/Patientsäkerhetsplan Region Norrbotten 2020-.pdfPatientsäkerhetsplan Region Norrbotten 2020-.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2022-2024.pdfStrategisk plan 2022-2024.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/planeringregionnorrbotten/Styrande/Måldokument/Divisionsplan Regionstöd 2021-2023.pdfDivisionsplan Regionstöd 2021-2023.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/Måldokument/Verksamhetsplan Regionfastigheter 2021-2023.pdfVerksamhetsplan Regionfastigheter 2021-2023.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/Styrande/Måldokument/Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2021.pdfGemensam analysplan för Region Norrbotten 2021.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Finansplan 2016-2018.pdfFinansplan 2016-2018.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regiondirektörens kontrollmått RS-plan 2018-2020.pdfRegiondirektörens kontrollmått RS-plan 2018-2020.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Finansplan 2017-2019.pdfFinansplan 2017-2019.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Landstingsstyrelsens plan 2017-2019.pdfLandstingsstyrelsens plan 2017-2019.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2017-2019.pdfStrategisk plan 2017-2019.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Landstingsstyrelsens plan 2016-2018.pdfLandstingsstyrelsens plan 2016-2018.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2016-2018.pdfStrategisk plan 2016-2018.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ekonomiochplaneringsavdelningenstyrelsearenden/Styrande/Måldokument/Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2019.pdfVidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2019.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ekonomiochplaneringsavdelningenstyrelsearenden/Styrande/Måldokument/Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2018.pdfVidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2018.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/Måldokument/Vidarefördelning av landstingsfullmakiges anslag 2015.pdfVidarefördelning av landstingsfullmakiges anslag 2015.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/Måldokument/Vidarefördelning av landstingsfullmakiges anslag 2016 ny.pdfVidarefördelning av landstingsfullmakiges anslag 2016 ny.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/Måldokument/Finansplan 2015-2017.pdfFinansplan 2015-2017.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/Måldokument/Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag 2017-.pdfVidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag 2017-.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ekonomiochplaneringsavdelningenstyrelsearenden/Styrande/Måldokument/Finansplan 2018-2020.pdfFinansplan 2018-2020.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021.pdfRegionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/Styrande/Måldokument/Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2019.pdfGemensam analysplan för Region Norrbotten 2019.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2021-2023.pdfStrategisk plan 2021-2023.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ekonomiochplaneringsavdelningenstyrelsearenden/Styrande/Måldokument/Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2017-2018.pdfGemensam analysplan för Region Norrbotten 2017-2018.pdf

Beställningar