Styrande dokument Region Norrbotten

Det finns planer, strategier, regler och riktlinjer med mera för landstingets alla verksamheter. Det handlar om hur landstinget ska arbeta med allt från miljö och hälsa till ekonomi och jämställdhet.

Planer

 

 

https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2023-2025.pdfStrategisk plan 2023-2025.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2022-2024.pdfStrategisk plan 2022-2024.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2021-2023.pdfStrategisk plan 2021-2023.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens plan 2024-2026.pdfRegionstyrelsens plan 2024-2026.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2024-2026.pdfStrategisk plan 2024-2026.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/sakerhetsenheten/Styrande/Måldokument/Beredskapsplan 2023-2026.pdfBeredskapsplan 2023-2026.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lsglakemedel/Styrande/Måldokument/Läkemedelsplan Region Norrbotten 2024-2027.pdfLäkemedelsplan Region Norrbotten 2024-2027.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Reviderad strategisk plan 2023-2025 S+V+C.pdfReviderad strategisk plan 2023-2025 S+V+C.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-regio/Styrande/Måldokument/Regionala utvecklingsnämndens plan 2023-2025.pdfRegionala utvecklingsnämndens plan 2023-2025.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/funktionsomradepan/Styrande/Måldokument/Patientnämndens plan för 2023-2025.pdfPatientnämndens plan för 2023-2025.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens plan 2023-2025.pdfRegionstyrelsens plan 2023-2025.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/arendenhalsoochsjukvardsnamnden/Styrande/Måldokument/Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2025.pdfVerksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2025.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Strategisk plan 2016-2018.pdfStrategisk plan 2016-2018.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/Styrande/Måldokument/Patientsäkerhetsplan Region Norrbotten 2020-.pdfPatientsäkerhetsplan Region Norrbotten 2020-.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Styrande/Måldokument/Analysplan Region Norrbotten 2018.pdfAnalysplan Region Norrbotten 2018.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lsglakemedel/Styrande/Måldokument/Läkemedelsplan Region Norrbotten 2020-2023.pdfLäkemedelsplan Region Norrbotten 2020-2023.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/Måldokument/Regionstyrelsens plan 2021-2023.pdfRegionstyrelsens plan 2021-2023.pdf
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/Måldokument/Verksamhetsplan Regionfastigheter 2021-2023.pdfVerksamhetsplan Regionfastigheter 2021-2023.pdf

Beställningar