Navigering

Dokument

 

 

Bild och funktionsmedicin informerar PACS på ortopedkliniken – komma igång!17592020-06-17 11:10:00Läkare vid länskliniken inom ortopedi i Region Norrbotten har getts utökad tillgång till bildhanterings-systemet PACS (Sectra IDS7 Läkare inom den ortopediska avdelningen i 12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandedocFalsedoc8382http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1531, lsradlan-4-1531Information till nya PACS användare på ortopedkliniken.DOC2023-07-13T00:00:00Z

Söker efter resultat...