Navigering

Dokument

 

 

Bild och funktionsmedicin informerar PACS på ortopedkliniken – komma igång!1983322020-06-17 11:10:0012https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ls-bas-radlan/InformerandedocFalsedoc8382http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1531, lsradlan-4-1531Information till nya PACS användare på ortopedkliniken.DOC2020-06-24T00:00:00Z

Söker efter resultat...