Navigering

Dokument

 

 

Duschstrumpa932082022-04-04 11:05:20https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-hudsy/InformerandepdfFalsepdf10725http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nshudsy-4-84, nshudsy-4-84Duschstrumpa, användarinstruktion.pdf2022-04-03T22:00:00Z
Egen vårdbegäran Hudmottagningen Sunderby Sjukhus1053332020-04-23 12:20:1442https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-hudsy/ArbetsdokumentpdfFalsepdf4412http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nshudsy-4-146, nshudsy-4-146Egen vårdbegäran Hudmottagningen Sunderby Sjukhus.pdf2020-04-22T22:00:00Z
Provsvarshantering från Lågtröskel-mottagningen98262020-11-06 09:25:49https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-infektsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf5612http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nsinfektsy-4-193, nsinfektsy-4-193Provsvarshantering från Lågtröskel-mottagning.pdf2020-11-05T23:00:00Z2020-11-05T23:00:00Z
Begäran om journalkopia från patient eller vårdnadshavare122092022-07-26 11:00:497https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-hudsy/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf7346http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nshudsy-4-160, nshudsy-4-160Begäran om journalkopia från patient eller vårdnadshavare, Hudmottagningen Sunderby sjukhus.pdf2020-08-20T22:00:00Z2022-07-25T22:00:00Z
Vårdprogram covid-19893252021-04-22 13:35:53466https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/covidsamladedokument/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8085http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP881-188768155-29, ARBGRP881-188768155-29Vårdprogram covid-19.pdf2021-04-21T22:00:00Z2021-04-21T22:00:00Z
Allmänfarlig sjukdom SML Subvention1473342021-04-23 15:25:18142https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf3505http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-444, ARBGRP208-4-444Allmänfarlig sjukdom SML Subvention.pdf2021-04-22T22:00:00Z2021-04-22T22:00:00Z
Pre-triage vid akutmottagning eller motsvarande1983592020-11-05 15:20:589https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/covidsamladedokument/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8385http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP881-188768155-31, ARBGRP881-188768155-31Pre-triage vid akutmottagning eller motsvarande.pdf2020-11-04T23:00:00Z2020-11-04T23:00:00Z
Handeksem528792020-09-16 17:35:47https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5206http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9888, VARD-5-9888Handeksem, patientinformation, Hudmottagningen Sunderby Sjukhus.pdf2020-09-15T22:00:00Z2020-09-15T22:00:00Z
Sårvårdsinformation IVAK PÄS932802022-05-16 08:40:04https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5792http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2472, VARD-5-2472Sårvårdsinformation IVAK PÄS.pdf2022-05-15T22:00:00Z2022-05-15T22:00:00Z
Lumbalpunktion 933672022-05-17 14:30:29https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf5794http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2566, VARD-5-2566Lumbalpunktion Gemensam mottagning Gällivare sjukhus.pdf2022-05-16T22:00:00Z2022-05-16T22:00:00Z
HIV Postexpositionsprofylax- PEP1029082021-10-12 08:45:18https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5597http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10574, VARD-5-10574HIV Postexpositionsprofylax- PEP.pdf2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
Sjuksköterskebaserad mottagning för HIV-patienter1029182021-10-12 11:15:17https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5598http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10594, VARD-5-10594Sjuksköterskebaserad mottagning för HIV-patienter.pdf2021-10-11T22:00:00Z2021-10-11T22:00:00Z
Provtagningsrutin vid HIV1338082021-10-14 09:25:01https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5600http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593, VARD-5-10593Provtagningsrutin vid HIV.pdf2021-10-13T22:00:00Z2021-10-13T22:00:00Z
Anti-IgA Antikroppar1338792021-10-28 15:20:23https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5607http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10621, VARD-5-10621Anti-IgA Antikroppar.pdf2021-10-27T22:00:00Z2021-10-27T22:00:00Z
Patientfrågeformulär1338802021-10-28 15:25:23https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5606http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10622, VARD-5-10622Patientfrågeformulär.pdf2021-10-27T22:00:00Z2021-10-27T22:00:00Z
Hepatit C - Smittspårning, standardbrev1339942021-11-15 10:20:05https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5620http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10618, VARD-5-10618Hepatit C - Smittspårning, standardbrev.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Förhållningsregler- Standardjournalmall1339962021-11-15 10:20:05https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5619http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10619, VARD-5-10619Hepatit C- Förhållningsregler- Standardjournalmall.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Uppföljning av cirrhospatient1339992021-11-15 10:20:06https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5618http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10617, VARD-5-10617Hepatit C- Uppföljning av cirrhospatient.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Standardjournalmall, förhållningsregler1340032021-11-15 13:40:04https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5622http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10608, VARD-5-10608Hepatit C- Standardjournalmall, förhållningsregler.pdf2021-11-14T23:00:00Z2021-11-14T23:00:00Z
Hepatit C- Patient som inte följer förhållningsregler- strategier1340122021-11-16 14:10:13https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5625http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10613, VARD-5-10613Hepatit C- Patient som inte följer förhållningsregler- strategier.pdf2021-11-15T23:00:00Z2021-11-15T23:00:00Z
Variabel Immunbrist, handläggning1340552021-11-18 15:55:05https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5630http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10620, VARD-5-10620Variabel Immunbrist, handläggning.pdf2021-11-17T23:00:00Z2021-11-17T23:00:00Z
Hep B - Handläggning av ny patient som remitterats till infektionsmottagningen1474082021-04-27 15:55:34https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5466http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10023, VARD-5-10023Hep B - Handläggning av ny patient som remitterats till infektionsmottagningen.pdf2021-04-26T22:00:00Z2021-04-26T22:00:00Z
Åtgärder vid anafylaxi gällande rutin 1622722022-05-20 08:40:26https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5827http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4566, VARD-5-4566Åtgärder vid anafylaxi, gällande rutin Hudmottagningen Sunderby Sjukhus.pdf2018-03-12T23:00:00Z2022-05-19T22:00:00Z
Vaccinationsprogram för splenektomerad patient1925532021-06-04 13:20:04https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5506http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10010, VARD-5-10010Vaccinationsprogram för splenektomerad patient.pdf2021-06-03T22:00:00Z2021-06-03T22:00:00Z
Behandling med botulinumtoxin, Dysport1970632021-04-19 08:50:26https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf4200http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5062, VARD-5-5062Dysport, patientinformation inför behandling med botulinumtoxin.pdf2018-12-05T23:00:00Z2021-04-18T22:00:00Z
Patientformulär inför behandling med Infliximab1971042022-03-03 08:50:05https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf3167http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5759, VARD-5-5759Infliximab, patientformulär inför behandling, Hudmottagningen Sunderby Sjukhus.pdf2021-05-17T22:00:00Z2022-03-02T23:00:00Z
Patientformulär inför behandling med rituximab 1971052021-03-31 11:45:38https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf4525http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8702, VARD-5-8702Rituximab, patientformulär inför behandling, Hudmottagningen Sunderby Sjukhus.pdf2021-03-30T22:00:00Z2021-03-30T22:00:00Z
Kurator - om du behöver stöd eller någon att prata med 1971462021-09-21 12:15:42https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5582http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10040, VARD-5-10040Kuratorkontakt, Hudmottagningen Sunderby Sjukhus.pdf2021-09-20T22:00:00Z2021-09-20T22:00:00Z
Behandlingschema 11985422020-11-02 13:30:27https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4161http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7127, VARD-5-71278-veckors behandlingsschema med kortison med start 1 gång dagligen, Hudmottagningen sunderby sjukhus.pdf2018-11-27T23:00:00Z2020-11-01T23:00:00Z
Instruktion för epikutantest1987592022-01-03 15:55:20https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2559http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4500, VARD-5-4500Epikutantest, Instruktion för patienter, Hudmottagningen Sunderby Sjukhus.pdf2020-01-27T23:00:00Z2022-01-02T23:00:00Z

Söker efter resultat...