Navigering

Dokument

 

 

ATT SLUTA MED PROTONPUMPSHÄMMARE – PATIENTINFORMATION1986092020-02-21 14:41:26140https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpptxFalsepptx4743http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9158, VARD-5-9158Att sluta med protonpumpshämmare - patientinformation.pptx2022-01-24T23:00:00Z2022-01-24T23:00:00Z
Förstoppning hos barn2126222021-01-26 11:17:30429https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpptxFalsepptx5386http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10165, VARD-5-10165BVC obstipation.pptx2021-01-25T23:00:00Z2021-01-25T23:00:00Z
Gastroskopiförberedelse för inneliggande patienter vid Kalix Sjukhus1473412021-04-20 08:10:04https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5460http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2141, VARD-5-2141Gastroskopiförberedelse för inneliggande patienter vid Kalix Sjukhus.pdf2021-04-19T22:00:00Z2021-04-19T22:00:00Z
Koloskopi Kiruna sjukhus1980352021-08-17 10:20:31https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ KirurgiskpdfFalsepdf3142http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2279, VARD-5-2279Koloskopi Kiruna sjukhus.pdf2021-08-16T22:00:00Z2021-08-16T22:00:00Z
Beräknade mellanmål utan trådiga livsmedel1990142020-10-28 08:25:55https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5019http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9566, VARD-5-9566Länsdietistenheten Beräknade mellanmål utan trådiga livsmedel.pdf2020-10-27T23:00:00Z2020-10-27T23:00:00Z
NLL1990182022-06-20 08:30:36https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2233http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3685, VARD-5-3685Länsdietistenheten Hälsosamma förändringar efter obesitaskirurgi.pdf2022-06-20T00:00:00Z2022-06-20T00:00:00Z
Kost vid laktosintolerans1999742021-03-05 13:21:001307https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf3478http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2440, VARD-5-2440Länsdietistenheten Kost vid laktosintolerans.pdf2021-03-04T23:00:00Z2021-03-04T23:00:00Z
Kostbehandling vid trycksår930982022-03-31 10:15:369https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5744http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10828, VARD-5-10828Länsdietistenheten Kostbehandling vid trycksår.pdf2022-03-30T22:00:00Z2022-03-30T22:00:00Z
Clostridioides Difficile Infektion CDI - vårdhygienisk rutin inom kommunal vård och omsorg1030192022-02-15 15:50:5910https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Diagnos/ICD10pdfFalsepdf5704http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10002, VARD-5-10002Clostridioides Difficile Infektion CDI - vårdhygienisk rutin inom kommunal vård och omsorg.pdf2022-02-14T23:00:00Z2022-02-14T23:00:00Z
Att sluta med protonpumpshämmare 1970422022-01-25 15:15:324186https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf4746http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9167, VARD-5-9167Att sluta med protonpumpshämmare - lättläst patientinformation.pdf2022-01-24T23:00:00Z2022-01-24T23:00:00Z
Infliximab, checklista för patientinformation1971152020-12-17 13:25:5067https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/ATCpdfFalsepdf3739http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2200, VARD-5-2200Infliximab, checklista för patientinformation Medicin- och rehabklin Piteå sjukhus.pdf2020-12-16T23:00:00Z2020-12-16T23:00:00Z
SVF Tjocktarms- och ändtarmscancer, Bild- och Funktionsmedicinsk utredning1976632020-01-30 13:10:4312https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf3819http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5939, VARD-5-5939SVF Tjocktarms- och ändtarmscancer, Bild och Funktionsmedicinsk utredning.pdf2020-01-29T23:00:00Z2020-01-29T23:00:00Z
Tunntarm röntgenundersökning1976842022-05-31 18:45:1914https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KRÅpdfFalsepdf4764http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4358, VARD-5-4358Tunntarm röntgenundersökning.pdf2022-05-30T22:00:00Z2022-05-30T22:00:00Z
Användning av fekal/tarmsond, Ivak Piteå Sjukhus1985792022-02-16 15:45:531277https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4777http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8703, VARD-5-8703Användning av tarmsond, Ivak Piteå Sjukhus.pdf2022-02-15T23:00:00Z2022-02-15T23:00:00Z
Förberedelser med Toilax inför koloskopiundersökning på morgonen1987922021-02-02 14:30:38934https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf1494http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2317, VARD-5-2317Förberedelser med Toilax inför koloskopiundersökning på morgonen.pdf2021-02-01T23:00:00Z2021-02-01T23:00:00Z
Information till dig som ska vara med om en rektoskopi1989392022-05-16 13:30:106728https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2028http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3435, VARD-5-3435Information till dig som ska vara med om en rektoskopi.pdf2022-05-15T22:00:00Z2022-05-15T22:00:00Z
Kostråd efter operation enligt whipple1990032020-10-28 08:40:551577https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5052http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9575, VARD-5-9575Kostråd efter operation enligt whipple.pdf2020-10-27T23:00:00Z2020-10-27T23:00:00Z
Kostråd till dig som har en ileostomi1990042020-10-22 14:05:271068https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4983http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9476, VARD-5-9476Kostråd till dig som har en ileostomi.pdf2020-10-21T22:00:00Z2020-10-21T22:00:00Z
Kostråd till dig som opererat bort en del av magsäcken (ventrikelresektion)1990052020-11-03 12:55:4771https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5051http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9574, VARD-5-9574Kostråd till dig som opererat bort en del av magsäcken - ventrikelresektion.pdf2020-11-02T23:00:00Z2020-11-02T23:00:00Z
Kostråd till dig som opererat bort hela bukspottskörteln (pankreatektomi)1990062020-11-03 12:55:498832https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5050http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9573, VARD-5-9573Kostråd till dig som opererat bort hela bukspottskörteln - pankreatektomi.pdf2020-11-02T23:00:00Z2020-11-02T23:00:00Z
Kostråd till dig som opererat bort hela magsäcken (gastrektomi)1990072020-10-28 09:00:552511https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5020http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9567, VARD-5-9567Kostråd till dig som opererat bort hela magsäcken.pdf2020-10-27T23:00:00Z2020-10-27T23:00:00Z
≥ 15 E% protein 1990132020-10-22 13:30:263https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4605http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8843, VARD-5-8843Länsdietistenheten Beräknade mellanmål utan kcal och protein angivet.pdf2020-10-21T22:00:00Z2020-10-21T22:00:00Z
Beräknade mellanmål med ≥ 15 E% protein1990152020-10-28 08:25:5612https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4604http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-8845, VARD-5-8845Länsdietistenheten Beräknade mellanmål.pdf2020-10-27T23:00:00Z2020-10-27T23:00:00Z
Bra mat1990162020-10-22 13:45:29227https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3518http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2919, VARD-5-2919Länsdietistenheten Bra mat.pdf2020-10-21T22:00:00Z2020-10-21T22:00:00Z
Energirika mellanmål1990172020-05-27 15:31:02365https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4470http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-5339, VARD-5-5339Länsdietistenheten Energirika mellanmål.pdf2020-05-26T22:00:00Z2020-05-26T22:00:00Z
Järn1990192020-11-03 12:25:46632https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3517http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4887, VARD-5-4887Länsdietistenheten Järn.pdf2020-11-03T00:00:00Z2020-11-03T00:00:00Z
Komjölksproteinfria alternativ1990212021-03-22 15:25:29185https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4769http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9249, VARD-5-9249Länsdietistenheten Komjölksproteinfria alternativ.pdf2021-03-21T23:00:00Z2021-03-21T23:00:00Z
Långtrådiga och svårsmälta livsmedel1990272020-10-22 13:55:301100https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf4941http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9371, VARD-5-9371Länsdietistenheten Långtrådiga och svårsmälta livsmedel.pdf2020-10-21T22:00:00Z2020-10-21T22:00:00Z
Mat vid höga Blodfetter1990282022-02-08 09:05:0314228https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf3516http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-4888, VARD-5-4888Länsdietistenheten Mat vid höga Blodfetter.pdf2022-02-07T23:00:00Z2022-02-07T23:00:00Z
NLL1990292022-06-20 08:30:3553https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf2232http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3684, VARD-5-3684Länsdietistenheten Mellanmål och kvällsmål efter obesitaskirurgi.pdf2022-06-20T00:00:00Z2022-06-20T00:00:00Z

Söker efter resultat...