Navigering

Dokument

 

 

Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2022-Q21713232022-08-11 10:27:05https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx11237http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-888, ARBGRP208-4-888Uppföljningsparametrar Läkemedel 2022 Q2.pptx2022-08-10T22:00:00Z
VO-plan Fastigheter 2022-20241713242022-08-11 11:45:40https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf11240http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-13371, divse-4-13371VO-plan Fastigheter 2022-2024.pdf2022-08-10T22:00:00Z2022-08-10T22:00:00Z
VO-plan FM 2022-20241713252022-08-11 11:45:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf11239http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-13559, divse-4-13559VO-plan FM 2022-2024.pdf2022-08-10T22:00:00Z2022-08-10T22:00:00Z
VO-plan HR- och Ekonomistöd 2022-20241713262022-08-11 15:45:37https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf11242http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-13343, divse-4-13343VO-plan HR- och Ekonomistöd 2022-2024.pdf2022-08-10T22:00:00Z2022-08-10T22:00:00Z
VO-plan IT/MT-stöd 2022-2024 1713272022-08-11 11:45:39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf11238http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divse-4-13345, divse-4-13345VO-plan ITMT-stöd 2022-2024.pdf2022-08-10T22:00:00Z2022-08-10T22:00:00Z
Klicka på filmsymbolen för att se VIS intro236012020-04-06 08:58:3230https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4830http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-785, ARBGRP79-4-785VIS utbildningsmaterial - För chef och ansvarig.pptx2020-04-05T22:00:00Z
VIS236032017-09-06 13:30:0125https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/fovis/InformerandepptxFalsepptx4829http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-55, ARBGRP79-4-55VIS utbildningsmaterial - Projekt.pptx2019-12-12T23:00:00Z
Metoder och verktyg i Patientsäkerhetsarbetet532022021-04-08 17:07:536https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/patientsakerhetnll/InformerandepptxFalsepptx8551http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP78-4-620, ARBGRP78-4-620Metoder och verktyg i Patientsäkerhetsarbetet.pptx2021-06-17T22:00:00Z
PowerPoint-presentation825892020-01-31 13:12:1019https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/InformerandepptxFalsepptx7752http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP704-449473926-60, ARBGRP704-449473926-602020 årshjul.pptx
Läkemedelsarbetet i Region Norrbotten - Organisation. 1693252021-02-08 13:34:194https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx4149http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-531, ARBGRP208-4-531Läkemedelsarbetet i Region Norrbotten - Organisation.pptx2021-02-07T23:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2022-Q1932982022-04-19 10:03:48https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/InformerandepptxFalsepptx10767http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-881, ARBGRP208-4-881Uppföljningsparametrar Läkemedel 2022 Q1.pptx2022-04-18T22:00:00Z
Sunderby sjukhus57142015-03-18 13:35:4515https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/omochtillbyggnadsprojektetsunderbysjukhus/Redovisande/MötenpptxFalsepptx281http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PService34-6-59, PService34-6-59Information Huvudskyddsombud bilaga 150319.pptx2015-11-03T13:06:04Z
Sunderby sjukhus57192015-11-02 13:24:4110https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/omochtillbyggnadsprojektetsunderbysjukhus/Redovisande/MötenpptxFalsepptx279http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PService34-6-83, PService34-6-83Styrgrupp 151027 bilaga.pptx2015-11-03T12:32:02Z
Förstudie – virtuell ögonsjukvård57402014-01-21 11:38:563https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/virtuellogonsjukvard/Projektknutna/ArbetsmaterialpptxFalsepptx154http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=PV%c3%a5rd19-9-37, PVård19-9-37Genomgång - projektmöte 1.pptx
Uppföljningsparametrar 2019 Q3701162019-10-25 10:52:034https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx7240http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-730, ARBGRP208-4-730Uppföljningsparametrar Läkemedel 2019 Q3.pptx2019-10-27T23:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2020 – Q2702102020-08-10 16:04:453https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8455http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-774, ARBGRP208-4-774Uppföljningsparametrar Läkemedel 2020 Q2.pptx2020-08-09T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar1106342019-08-21 10:49:263https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx6951http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-714, ARBGRP208-4-714Uppföljningsparametrar Läkemedel 2019 Q2.pptx2019-08-20T22:00:00Z
GOD VÅRD 20201339552021-06-03 16:36:0331https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10253http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-314, ARBGRP460-656132773-314GOD VÅRD 2021 över tid.pptx2021-11-10T23:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 20211339562021-10-01 11:17:585https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10254http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-315, ARBGRP460-656132773-315Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021.pptx2021-11-10T23:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsbarometern 20201474552021-03-18 11:59:323https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9718http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-303, ARBGRP460-656132773-303Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020.pptx2021-05-04T22:00:00Z
GOD VÅRD 20201924862021-05-24 10:42:1820https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9771http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-305, ARBGRP460-656132773-305God Vård 2021.pptx2021-05-24T22:00:00Z
KPP år 2019 jfr med riket2128832020-10-06 15:35:423https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8644http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-276, ARBGRP460-656132773-276KPP 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-07T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2018 En god vård2128992020-10-08 10:17:52107https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8651http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-279, ARBGRP460-656132773-279God Vårdrapporten 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2019 En god vård2129002020-02-18 14:34:2192https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8650http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-278, ARBGRP460-656132773-278God Vårdrapporten 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, Öppna jämförelser för Region Norrbotten (SKL)2129012020-10-08 11:13:1239https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8653http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-280, ARBGRP460-656132773-280Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2020 En god vård2129452020-04-21 13:55:2646https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8676http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-232, ARBGRP460-656132773-232God Vårdrapporten 2020 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 20192129462020-10-14 08:39:3725https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8675http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-284, ARBGRP460-656132773-284Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2021 – Q41029802022-02-08 13:46:22https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10562http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-864, ARBGRP208-4-864Uppföljningsparametrar Läkemedel 2021 Q4.pptx2022-02-07T23:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2021 – Q31338032021-10-13 10:48:58https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10181http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-838, ARBGRP208-4-838Uppföljningsparametrar Läkemedel 2021 Q3.pptx2021-10-12T22:00:00Z
Uppföljningsparametrar läkemedel Region Norrbotten 2021 – Q11473032021-04-14 14:09:16https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9654http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-824, ARBGRP208-4-824Uppföljningsparametrar Läkemedel 2021 Q1.pptx2021-04-13T22:00:00Z

Söker efter resultat...