Navigering

Dokument

 

 

PowerPoint-presentation825892020-01-31 13:12:1033https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/InformerandepptxFalsepptx7752http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP704-449473926-60, ARBGRP704-449473926-602020 årshjul.pptx
GOD VÅRD 20201339552021-06-03 16:36:0340https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10253http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-314, ARBGRP460-656132773-314GOD VÅRD 2021 över tid.pptx2021-11-10T23:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 20211339562021-10-01 11:17:585https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10254http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-315, ARBGRP460-656132773-315Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021.pptx2021-11-10T23:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsbarometern 20201474552021-03-18 11:59:323https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9718http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-303, ARBGRP460-656132773-303Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020.pptx2021-05-04T22:00:00Z
KPP år 2019 jfr med riket2128832020-10-06 15:35:423https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8644http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-276, ARBGRP460-656132773-276KPP 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-07T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2018 En god vård2128992020-10-08 10:17:52120https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8651http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-279, ARBGRP460-656132773-279God Vårdrapporten 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2019 En god vård2129002020-02-18 14:34:2195https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8650http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-278, ARBGRP460-656132773-278God Vårdrapporten 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, Öppna jämförelser för Region Norrbotten (SKL)2129012020-10-08 11:13:1239https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8653http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-280, ARBGRP460-656132773-280Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2020 En god vård2129452020-04-21 13:55:2655https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8676http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-232, ARBGRP460-656132773-232God Vårdrapporten 2020 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
GOD VÅRD 20201924862021-05-24 10:42:1823https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9771http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-305, ARBGRP460-656132773-305God Vård 2021.pptx2021-05-24T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 20192129462020-10-14 08:39:3731https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8675http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-284, ARBGRP460-656132773-284Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
KPP år 2017 i jfr med riket2129082020-10-08 12:33:43https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8660http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-283, ARBGRP460-656132773-283KPP 2017 Region Norrbotten.pptx2020-10-07T22:00:00Z
KPP 2018 Region Norrbotten jämfört med riket2129092020-10-08 11:51:39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8659http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-281, ARBGRP460-656132773-281KPP 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Analysplan - beskrivning932172022-05-17 14:41:18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10858http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-422, lgekpl-4-422Analysplan - beskrivning.pdf2022-05-16T22:00:00Z
Kort dokument932872022-05-17 14:41:18https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10854http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-423, lgekpl-4-423Omvärldsanalys - beskrivning.pdf2022-05-16T22:00:00Z
Omvärldsspaning mall1161262020-03-02 13:15:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/InformerandepdfFalsepdf8516http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-269, ARBGRP460-656132773-269Omvärldspaning mall.pdf2020-09-09T00:00:00Z
Datakällor kartläggning Nationella programområden1250602020-10-26 15:25:58https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/InformerandepdfFalsepdf8788http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-289, ARBGRP460-656132773-289Datakällor kartläggning Nationella programområden.pdf2020-10-25T23:00:00Z
Omvärldsanalys på kort och lång sikt1250902019-05-07 16:17:54https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/InformerandepdfFalsepdf8793http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-290, ARBGRP460-656132773-290Omvärldsanalys på kort och lång sikt.pdf2020-11-24T00:00:00Z
Omvärldsspaning mall 20211967622021-08-17 10:25:31https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/InformerandepdfFalsepdf10033http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-309, ARBGRP460-656132773-309Omvärldspaning mall 2021.pdf2021-08-16T22:00:00Z
Analysplan 2020722432020-01-31 13:50:4168https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7750http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP704-449473926-64, ARBGRP704-449473926-64Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2020.pdf2020-01-31T00:00:00Z
Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden1251632019-11-21 10:05:5714https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/InformerandepdfFalsepdf8828http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-291, ARBGRP460-656132773-291Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden.pdf2020-11-06T00:00:00Z
Pandemin och hälso- och sjukvården, SKR, Mars 2021 89392021-03-25 11:42:57https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf9373http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-301, ARBGRP460-656132773-301Pandemin och hälso- och sjukvården, SKR, Mars 2021.pdf2021-04-06T00:00:00Z
Pandemin och hälso- och sjukvården, SKR November 202089402020-11-09 17:35:36https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf9372http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-300, ARBGRP460-656132773-300Pandemin och hälso- och sjukvården, SKR, November 2020.pdf2021-04-06T00:00:00Z
Avståndsskatters effekt för Norrbotten173692018-03-13 15:26:45https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf7812http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-225, ARBGRP460-656132773-225avstandsskatters_effekt_norrbotten_webb.pdf2020-05-05T00:00:00Z
51 000 anställningar i Norrbotten till och med 2030173712018-02-27 13:41:57https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf7811http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-223, ARBGRP460-656132773-223kompetensforsorjningsanalys_webb.pdf2020-05-05T00:00:00Z
Sammanfattning av rapporten God Vård 2020179402020-04-29 16:00:19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf8111http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-239, ARBGRP460-656132773-239RD-rapport God Vård 2020.pdf2020-04-28T22:00:00Z
Sex frågor om vården. Öppna jämförelser 2020179412020-02-24 12:08:24https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf8112http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-241, ARBGRP460-656132773-241Sex frågor om vården Öppna jämförelser 2020.pdf2020-05-12T00:00:00Z
Identifiera och utveckla metoder för förbättrat stöd för utsatta grupper189312017-11-14 12:50:26https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf7338http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-191, ARBGRP460-656132773-191Identifiera och utveckla metoder för förbättrat stöd för utsatta grupper pdf.pdf2020-05-07T00:00:00Z
Kort dokument687552021-08-18 08:15:46https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf7875http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-231, ARBGRP460-656132773-231Omvärldspaning mall.pdf2020-03-01T23:00:00Z
Hälso och sjukvårdsrapporten 2018691232018-08-16 10:17:58https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf8238http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-198, ARBGRP460-656132773-198Hälso och sjukvårdsrapporten 2018.pdf2020-05-06T00:00:00Z

Söker efter resultat...