Navigering

Dokument

 

 

2020 årshjul.pptx37712020-01-31 12:12:10I menyn Start hittar du Ny bild Klicka på pilen och välj den sidmall du behöver Ändra mall på en befintlig sida Markera den sida i presentationen som du vill byta sidmall på https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/InformerandepptxFalsepptx7752http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP704-449473926-60, ARBGRP704-449473926-602020 årshjul.pptx2023-02-04T23:00:00Z
KPP år 2020 jämfört med riket69382023-01-23 13:13:32KPP (Kostnad Per Patient): metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt KPP bygger på sortering av DRG (diagnosrelaterade grupper) - en metod som grupperar https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx12031http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP704-449473926-71, ARBGRP704-449473926-71KPP 2020.pptx2023-01-22T23:00:00Z
GOD VÅRD 202072882023-01-25 12:39:42Syfte: Redovisa indikatorer som rör uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Regelbundenhet: En gång/år, resultat presenteras februari https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx12057http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-327, ARBGRP460-656132773-327GOD VÅRD 2020 över tid.pptx2023-01-24T23:00:00Z
GOD VÅRD 202072892021-06-03 14:36:03Syfte: Redovisa indikatorer som rör uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Regelbundenhet: En gång/år, resultat presenteras februari https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10253http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-314, ARBGRP460-656132773-314GOD VÅRD 2021 över tid.pptx2021-11-10T23:00:00Z
GOD VÅRD 202072902021-05-24 08:42:18Syfte: Redovisa indikatorer som rör uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Regelbundenhet: En gång/år, resultat presenteras februari https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9771http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-305, ARBGRP460-656132773-305God Vård 2021.pptx2021-05-24T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2018 En god vård72912020-10-08 08:17:52Syfte: Redovisa indikatorer som rör uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Regelbundenhet: En gång/år, resultat presenteras januari/februari https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8651http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-279, ARBGRP460-656132773-279God Vårdrapporten 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2019 En god vård72932020-02-18 13:34:21Syfte: Redovisa indikatorer som rör uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Regelbundenhet: En gång/år, resultat presenteras februari https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8650http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-278, ARBGRP460-656132773-278God Vårdrapporten 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Öppna jämförelser 2020 En god vård72942020-04-21 11:55:26Öppna jämförelser 2020 En god vård En analys för Region Norrbotten Syfte: Redovisa indikatorer som rör uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8676http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-232, ARBGRP460-656132773-232God Vårdrapporten 2020 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsbarometern 202072952021-03-18 10:59:32Ansvarig: SKR samordnar, Institutet för kvalitetsindikatorer genomför Syfte: att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård – deras attityder, förväntningar och https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx9718http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-303, ARBGRP460-656132773-303Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020.pptx2021-05-04T22:00:00Z
KPP år 2019 jfr med riket72962020-10-06 13:35:42Kostnaderna för somatisk öppen och slutenvård har ökat med 2,7 procent jämfört med 2018 Öppenvård: kostnaden per producerad DRG-poäng ligger +6,3% över riket (8,7% fg.år https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8644http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-276, ARBGRP460-656132773-276KPP 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-07T22:00:00Z
KPP år 2020 jämfört med riket72972023-01-23 13:13:32KPP (Kostnad Per Patient): metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt KPP bygger på sortering av DRG (diagnosrelaterade grupper) - en metod som grupperar https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx12084http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-328, ARBGRP460-656132773-328KPP 2020.pptx2023-01-24T23:00:00Z
KPP år 2017 i jfr med riket73292020-10-08 10:33:43Norrbotten i jämförelse med riket- sluten somatisk vård Varav i SY ca 180 mnkr Varav i Ka/Gve ca 80 mnkr https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8660http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-283, ARBGRP460-656132773-283KPP 2017 Region Norrbotten.pptx2020-10-07T22:00:00Z
KPP 2018 Region Norrbotten jämfört med riket73302020-10-08 09:51:39Norrbotten i jämförelse med riket- sluten somatisk vård (innerfall Varav ca 147,3 mnkr (162,3 mnkr) i Sunderbyn Varav ca 64,9 mnkr (84,5 mnkr) i Kiruna/Gve https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8659http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-281, ARBGRP460-656132773-281KPP 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, Öppna jämförelser för Region Norrbotten (SKL)73712020-10-08 09:13:12Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, Öppna jämförelser för Region Norrbotten (SKL) - många bra resultat men även flera förbättringsområden Resultat 2017 % av skatter och bidrag https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8653http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-280, ARBGRP460-656132773-280Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 201973732020-10-14 06:39:37Syfte: Att beskriva den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården samt att skapa överblick och jämföra regioners resultat med varandra I samband med att årets rapport https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx8675http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-284, ARBGRP460-656132773-284Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 Region Norrbotten.pptx2020-10-13T22:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 202173772021-10-01 09:17:58Fokus på pandemins påverkan på sjukvården Presentationen fokuserar framförallt på Region Norrbotten Medveten och snabb omställning av vården Vård som inte kan vänta har blivit av https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx10254http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-315, ARBGRP460-656132773-315Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021.pptx2021-11-10T23:00:00Z
Hälso- och sjukvårdsrapporten 202273782023-01-04 13:40:45Informera om Hälso- och sjukvårdsrapportens (2022) resultat Patienters och befolkningens syn på vården Indikator X Förbättring HS rapporten i jämförelse med föregående mätvärde https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx12086http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-329, ARBGRP460-656132773-329Hälso och sjukvårdsrapporten 2022.pptx2023-01-24T23:00:00Z
Norrbottningarnas syn på hälso- och sjukvården i länet enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022106412023-02-26 09:09:47Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR Undersökningen genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Redovisande/Rapporter och ResultatpptxFalsepptx12512http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-330, ARBGRP460-656132773-330HS barometern över tid tom 2022 slutversion_v3.pptx2023-03-01T23:00:00Z
Analysplan - beskrivning33102022-05-17 12:41:18 Resultat från utvärdering/analys/uppföljning från året innan 2  Rekommendationer från Regiondirektörens stab, divisioner, analysnätverk Arbetsgruppen träffas ca 8 gånger per år https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10858http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-422, lgekpl-4-422Analysplan - beskrivning.pdf2022-05-16T22:00:00Z
Kort dokument33112022-05-17 12:41:18Ge underlag till styrning och ledning och ge input i stabsgemensam analysplan Omvärldsspaning i regiondirektörsstaben sker genom att en mall (SKL 1 ) för spaning skickas ut https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/ArbetsdokumentpdfFalsepdf10854http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-423, lgekpl-4-423Omvärldsanalys - beskrivning.pdf2022-05-16T22:00:00Z
Analysplan 202037702020-01-31 12:50:41Styrande måldokument | Plan Sida 1 (29) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP704-449473926-55 1.3 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/ArbetsdokumentpdfFalsepdf7750http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP704-449473926-64, ARBGRP704-449473926-64Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2020.pdf2023-02-05T00:00:00Z
Datakällor kartläggning Nationella programområden39442020-10-26 14:25:58Nedan följer några större primära datainsamlingar Därtill finns insamlingar av ekonomi- och vhtstatistik och insamling av sammanställda data från fler aktörer https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/InformerandepdfFalsepdf8788http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-289, ARBGRP460-656132773-289Datakällor kartläggning Nationella programområden.pdf2020-10-25T23:00:00Z
Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden39452019-11-21 09:05:57Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden EN SCENARIOANALYS FRAM EMOT 2040 Inom ramen för projektet har en lång rad personer från aktörer inom hälso- och sjukvården https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/InformerandepdfFalsepdf8828http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-291, ARBGRP460-656132773-291Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden.pdf2020-11-06T00:00:00Z
Omvärldsanalys på kort och lång sikt39462019-05-07 14:17:54Region Skånes mål för sitt deltagande i processen har varit en ökad förståelse för vikten av framsynsarbete och omvärldsanalys inom avdelningen för regional utveckling https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/InformerandepdfFalsepdf8793http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-290, ARBGRP460-656132773-290Omvärldsanalys på kort och lång sikt.pdf2020-11-24T00:00:00Z
Omvärldsspaning mall 202139472021-08-17 08:25:31Använd de här frågorna som utgångspunkt En händelse kan till exempel vara en kommande, pågående eller nyligen avslutad utredning, ändring i författning eller organisation https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/InformerandepdfFalsepdf10033http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-309, ARBGRP460-656132773-309Omvärldspaning mall 2021.pdf2021-08-16T22:00:00Z
Omvärldsspaning mall39482020-03-02 12:15:07Använd de här frågorna som utgångspunkt En händelse kan till exempel vara en kommande, pågående eller nyligen avslutad utredning, ändring i författning eller organisation https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/InformerandepdfFalsepdf8516http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-269, ARBGRP460-656132773-269Omvärldspaning mall.pdf2020-09-09T00:00:00Z
Regiongemensam analysplan 202348172023-03-14 07:40:05ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2023-03-16 Sida 1 (2) ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-2049 2.0 https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/verksamhetsavdelningenstyrelsen/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf12558http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP583-382524020-2049, ARBGRP583-382524020-204922 a Regiongemensam analysplan 2023 - styrelseärende.pdf2023-03-13T23:00:00Z
Gemensam analysplan för Region Norrbotten 202264752022-01-10 08:15:54Styrande måldokument | Plan Sida 1 (16) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten lgekpl-4-987 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10447http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-987, lgekpl-4-987Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2022.pdf2022-01-09T23:00:00Z2022-01-09T23:00:00Z
Gemensam analysplan för Region Norrbotten 202169412023-02-08 13:35:02Styrande måldokument | Plan Sida 1 (12) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP704-449473926-69 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/analysnatverk/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9231http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP704-449473926-69, ARBGRP704-449473926-69Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2021.pdf2023-02-07T23:00:00Z2023-02-07T23:00:00Z
Analysplan Region Norrbotten 201872832022-12-05 07:25:50Styrande måldokument | Plan Sida 1 (17) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP460-656132773-110 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/samverkanlandstingsdirektorensstab/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf4739http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP460-656132773-110, ARBGRP460-656132773-110Analysplan Region Norrbotten 2018.pdf2022-12-04T23:00:00Z2022-12-04T23:00:00Z

Söker efter resultat...