Navigering

Dokument

 

 

Regionstyrelsens plan - beskrivning488512021-02-25 11:35:075https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4787http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-385, lgekpl-4-385Regionstyrelsens plan - beskrivning.pdf2021-02-24T23:00:00Z
Strategisk plan - beskrivning488532021-02-25 11:30:0715https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/InformerandepdfFalsepdf4795http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-393, lgekpl-4-393Strategisk plan - beskrivning.pdf2021-02-24T23:00:00Z
Anvisning för budgetarbetet 201886852021-02-25 11:40:10https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9218http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-328, lgekpl-4-328Anvisning för budgetarbetet 2018.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Hantering av tilläggsanslag för löner86872021-02-25 11:30:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9216http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-654, lgekpl-4-654Hantering av tilläggsanslag för löner.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Investeringar - Begrepp289422021-05-17 07:55:12https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6713http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-591, lgekpl-4-591Investeringar - Begrepp.pdf2019-06-13T22:00:00Z2021-05-16T22:00:00Z
Investeringar som anskaffas inom ramen för projekt289432021-05-31 08:20:10https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6712http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-590, lgekpl-4-590Investeringar som anskaffas inom ramen för projekt.pdf2019-06-26T22:00:00Z2021-05-30T22:00:00Z
Konstnärlig gestaltning i samband med byggnadsinvesteringar289442021-05-21 15:20:19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6714http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-592, lgekpl-4-592Konstnärlig gestaltning i samband med byggnadsinvesteringar.pdf2019-06-13T00:00:00Z2021-05-21T00:00:00Z
Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020375822020-05-28 13:20:38https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf8312http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP515-1854338440-396, ARBGRP515-1854338440-396Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2020.pdf2020-05-27T22:00:00Z2020-05-27T22:00:00Z
Riktlinje för riskanalys-fastighetsinvesteringar1099332021-02-25 16:55:07https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf5466http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-420, lgekpl-4-420Riktlinje för riskanalys-fastighetsinvesteringar.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Omdisponering av budget1133012021-02-25 11:15:11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6731http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-585, lgekpl-4-585Anvisning omdisponering av budget.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Anvisning för budgetarbetet för verksamhetsåret 20221341792021-12-20 08:20:41https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10337http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-940, lgekpl-4-940Anvisning för budgetarbetet för verksamhetsåret 2022.pdf2021-12-19T23:00:00Z2021-12-19T23:00:00Z
Regionstyrelsens plan 2022-20241713842022-08-26 11:00:17https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf11267http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-195, ARBGRP357-3-195Regionstyrelsens plan 2022-2024.pdf2022-08-25T22:00:00Z2022-08-25T22:00:00Z
Anvisning hantering av tilläggsanslag1965862021-06-22 08:55:44https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf9961http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-903, lgekpl-4-903Anvisning hanteringt av tilläggsanslag.pdf2021-06-21T22:00:00Z2021-06-21T22:00:00Z
Särredovisning tandvård, anvisning2111142022-03-25 11:20:39https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf6723http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-596, lgekpl-4-596Särredovisning tandvård, anvisning.pdf2022-03-25T00:00:00Z2022-03-25T00:00:00Z
Investeringar - ansvar och roller2111172022-07-04 08:10:19https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6724http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-599, lgekpl-4-599Investering - ansvar och roller.pdf2019-06-26T22:00:00Z2022-07-03T22:00:00Z
Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 20212127352021-02-09 08:10:46https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9170http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-835, lgekpl-4-835Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021.pdf2021-02-08T23:00:00Z2021-02-08T23:00:00Z
Regionstyrelsens plan 2021-2023, riskbedömning2127362022-08-26 11:55:13https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9171http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-184, ARBGRP357-3-184Regionstyrelsens plan 2021-2023, riskbedömning.pdf2022-08-25T22:00:00Z2022-08-25T22:00:00Z
Regionstyrelsens plan 2019-202198382022-08-26 11:35:1514https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf5710http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-112, ARBGRP357-3-112Regionstyrelsens plan 2019-2021 Ursprunglig.pdf2022-08-25T22:00:00Z2022-08-25T22:00:00Z
Strategisk plan 2019-2021 98392020-05-26 08:30:2597https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf5611http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-119, ARBGRP357-3-119Strategisk plan 2019-2021.pdf2020-05-25T22:00:00Z2020-05-25T22:00:00Z
Anvisning för budgetarbetet för verksamhetsåret 2019307572021-02-25 11:15:073https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf5501http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-469, lgekpl-4-469Anvisning för budgetarbetet för verksamhetsåret 2019.pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
ällning485802022-07-04 08:25:193https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6741http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-597, lgekpl-4-597Investering - Upphandling och inköp, beställning.pdf2019-06-26T22:00:00Z2022-07-03T22:00:00Z
Styrmodell för planering av investeringar med investeringsprocess485812022-08-19 09:10:064https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf6742http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-593, lgekpl-4-593Styrmodell för investeringar med investeringsprocess.pdf2022-08-18T22:00:00Z2022-08-18T22:00:00Z
Regionstyrelsens plan 2020-2022, riskbedömning517982022-08-26 12:00:133https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf7165http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-155, ARBGRP357-3-155Regionstyrelsens plan 2020-2022, riskbedömning.pdf2022-08-25T22:00:00Z2022-08-25T22:00:00Z
Regionstyrelsens plan 2020-2022517992022-08-26 11:30:133https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf7164http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-153, ARBGRP357-3-153Regionstyrelsens plan 2020-2022.pdf2022-08-25T22:00:00Z2022-08-25T22:00:00Z
Regionstyrelsens plan 2019-2021583622022-08-26 11:05:2471https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf6394http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-125, ARBGRP357-3-125Regionstyrelsens plan 2019-2021.pdf2022-08-25T22:00:00Z2022-08-25T22:00:00Z
Anvisning och tidplan omdisponering av budget 20221029902022-02-09 13:40:573https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-ekpl/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf10565http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgekpl-4-1010, lgekpl-4-1010Anvisning och tidplan omdisponering av budget 2022.pdf2022-02-08T23:00:00Z2022-02-08T23:00:00Z
Strategisk plan 2021-20231071842020-12-10 11:05:1223https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf8958http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-174, ARBGRP357-3-174Strategisk plan 2021-2023.pdf2020-12-09T23:00:00Z2020-12-09T23:00:00Z
Regionstyrelsens plan 2021-20231073422022-08-26 12:05:138https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf9024http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-173, ARBGRP357-3-173Regionstyrelsens plan 2021-2023.pdf2022-08-25T22:00:00Z2022-08-25T22:00:00Z
Regionstyrelsens plan 2018-20201098362022-08-26 11:35:1822https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf4687http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-86, ARBGRP357-3-86Regionstyrelsens plan 2018-2020.pdf2022-08-25T22:00:00Z2022-08-25T22:00:00Z
Strategisk plan 2020-20221107922022-08-26 11:00:2012https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/strategiskplanochstyrelseplan/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf6884http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP357-3-145, ARBGRP357-3-145Strategisk plan 2020-2022.pdf2022-08-25T22:00:00Z2022-08-25T22:00:00Z

Söker efter resultat...