Navigering

Dokument

 

 

Förstudie – virtuell ögonsjukvård57402014-01-21 11:38:563https://vis.nll.se/process/projekt/Dokument/virtuellogonsjukvard/Projektknutna/ArbetsmaterialpptxFalsepptx154http://spportal.extvis.local/process/projekt/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=PV%c3%a5rd19-9-37, PVård19-9-37Genomgång - projektmöte 1.pptx
Rekommendationer för lagring av forskningsdata1926782021-06-15 10:50:40https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/InformerandepdfFalsepdf9898http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-530, lgutv-4-530Rekommendationer för lagring av forskningsdata.pdf2021-06-14T22:00:00Z
Rutin inför disputation1338872021-10-29 08:50:43https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf10220http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-546, lgutv-4-546Rutin inför disputation.pdf2021-10-28T22:00:00Z2021-10-28T22:00:00Z
Rutin för Forskar-AT1339082021-11-02 09:35:57https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf10227http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-677, lgutv-4-677Rutin för Forskar-AT.pdf2021-11-01T23:00:00Z2021-11-01T23:00:00Z
Forskningsbokslu1927012021-01-29 15:35:09143https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-lg-bas-verk/Redovisande/Rapporter och ResultatpdfFalsepdf9894http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-781, lgutv-4-781Forskningsbokslut 2020.pdf2021-06-16T00:00:00Z
Lönetillägg för forskande ST-läkare2124292020-10-19 09:00:193https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/arendeberedningregiondirektorensstab/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf8694http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=lgutv-4-698, lgutv-4-698Lönetillägg för forskande ST-läkare.pdf2020-10-18T22:00:00Z2020-10-18T22:00:00Z

Söker efter resultat...