Navigering

Dokument

 

 

Feedback efter sidotjänsgöring32432021-11-17 07:50:17Har den teoretiska handledningen varit bra Har du fått handlägga relevanta patientfall Vad kan göras för att placeringen ska få ett bättre utbildningsvärde https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/InformerandepdfFalsepdf10273http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-623, nskchjart-4-623Feedback efter sidotjänstgöring.pdf2021-11-16T23:00:00Z
Handledningsplanering tandhygienist52252021-05-07 09:30:30Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-4369 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9726http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4369, divtv-4-4369Handledningsplanering tandhygienist.pdf2021-05-06T22:00:00Z2021-05-06T22:00:00Z
Handledningsplanering tandläkare52262021-11-16 15:00:13Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära divtv-4-4185 3.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9100http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4185, divtv-4-4185Handledningsplanering tandläkare.pdf2021-11-15T23:00:00Z2021-11-15T23:00:00Z
Handledningsplanering tandsköterska52272021-04-30 09:30:58Styrande rutindokument | Arbetsinstruktioner Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Folktandvård divtv-4-4390 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9714http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4390, divtv-4-4390Handledningsplanering tandsköterska.pdf2021-04-29T22:00:00Z2021-04-29T22:00:00Z

Söker efter resultat...