Navigering

Dokument

 

 

Kir- Patientinformation - bilaga till kallelse95942021-02-16 07:30:49Sida 1 (1) GODKÄNT DATUM DOKUMENT-ID, VERSION Region Norrbotten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av Covid –19 (Corona https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/Vårdrutiner/Åtgärd/KVÅ Icke-kirurgiskpdfFalsepdf5173http://spportal.extvis.local/process/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-9841, VARD-5-9841Kir- Patientinformation - bilaga till kallelse.pdf2021-02-15T23:00:00Z2021-02-15T23:00:00Z

Söker efter resultat...