Navigering

Dokument

 

 

2021_30, Kostnadsansvar förmånsläkemedel med ATC-kod N07AA72272021-11-12 06:40:38Ärende | Ärende Sida 1 (2) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION [Gäller för verksamhet] ARBGRP819-1388926659-284 1.0 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 11https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/ledningsgruppkunskapsstyrning/Projektknutna/RapporterpdfFalsepdf10260http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP819-1388926659-284, ARBGRP819-1388926659-2842021_30, Kostnadsansvar förmånsläkemedel med ATC-kod N07AA.pdf2021-11-11T23:00:00Z
LPO hjärt- kärlsjukdomar Region Norrbotten63862021-02-25 12:35:09Lokal programområde (LPO) är ett lokalt organ för den nationella kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård LPO hjärta- kärlsjukdomar ska verka för att sjukvården ska leverera en 15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-ns-bas-kchjart/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf9221http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=nskchjart-4-517, nskchjart-4-517LPO hjärt- kärlsjukdomar Region Norrbotten (002).pdf2021-02-24T23:00:00Z2021-02-24T23:00:00Z
Lokalt programområde (LPO) tandvård, Region Norrbotten. Vårdmöte Folktandvårdens LG. 51532021-10-15 07:20:53Styrande måldokument | Uppdrag Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Division Nära divtv-4-4491 1.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 15https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divtv/Styrande/MåldokumentpdfFalsepdf10109http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4491, divtv-4-4491Lokalt programområde, tandvård, Region Norrbotten.pdf2021-10-14T22:00:00Z2021-10-14T22:00:00Z
Jävspolicy Läkemedelskommittén53862023-08-14 06:35:02Styrande regeldokument | Anvisning Sida 1 (3) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP208-4-546 4.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 59https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/lakemedelsenheten/Styrande/RegeldokumentpdfFalsepdf4371http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP208-4-546, ARBGRP208-4-546Jävspolicy Läkemedelskommittén.pdf2023-08-13T22:00:00Z2023-08-13T22:00:00Z
Läkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård Piteå kommun112022023-10-19 12:55:03Styrande dokument Rutindokument | Rutin Sida 1 (4) GODKÄNT DATUM 2023-10-19 DOKUMENT-ID NARAJOURPE-1915291949-28 VERSION 2.0 ANSVARIG JOAKIM BUNNE UPPRÄTTAD AV 124https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/div-nara-bas-jourpe/Styrande/RutindokumentpdfFalsepdf13571http://spportal.extvis.local/process/administrativ/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=narajourpe-1915291949-28, narajourpe-1915291949-28Läkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård Piteå kommun.pdf2023-10-18T22:00:00Z2023-10-18T22:00:00Z

Söker efter resultat...